JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljø og varsling

Her lærer tillitsvalgte å håndterere varsling

Hvordan skal man legge til rette for et godt ytringsklima på jobben og hvorfor bør tillitsvalgte bruke empatisk lytting? Dette var noe av det deltakerne på LO Stats kurs om psykososialt arbeidsmiljø og varsling i Bodø denne uka.
KURS: Tillitsvalgte Sigrid Hammer og Ove Solsvik (t.h.) fikk gode råd fra foredragsholder Trond Ullenes på kurset om arbeidsmiljø og varsling.

KURS: Tillitsvalgte Sigrid Hammer og Ove Solsvik (t.h.) fikk gode råd fra foredragsholder Trond Ullenes på kurset om arbeidsmiljø og varsling.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

Det er god stemning i rommet med panoramautsikt over havna i Bodø. Rundt 25 tillitsvalgte fra ulike statlige arbeidsplasser i landet lytter aktivt til kursleder Trond Ullenes som deler erfaringer om god og dårlig kommunikasjon på statlige arbeidsplasser.

Ullnes jobbet opprinnelig i Securitas og var både verneombud og tillitsvalgt der. Så jobbet han i mange år med HMS og opplæring av tillitsvalgte i LO gjennom AOF.

– Min interesse for mellommenneskelige relasjoner vokste da jeg kom bort i noen stygge alvorlige mobbesaker i arbeidslivet. Så de siste 15 årene har jeg jobbet mye med dette temaet i ulike forbund og for ulike bedrifter, forteller Ullenes.

Aktuelt og alvorlig tema

Han sier det er mange som ikke tør å varsle om kritiske forhold eller dårlig ledelse, i fare for selv å bli svarteper.

Ullenes tror det er mye frykt og tabuer ennå rundt temaer som har med det psykososiale arbeidsmiljøet å gjøre. Både i privat sektor og offentlig sektor.

p

– Det har vært en del saker der varslere selv har blitt omplassert, mistet arbeidsoppgaver eller mistet jobben. Det er nok fortsatt et vanskelig tema og mye usikkerhet knyttet til hvordan man skal gå fram, sier han.

Kurset hans både tar opp litt om hva lovverket sier og samtidig hvilket handlingsrom tillitsvalgte har for å støtte opp varslere.

Ifølge Ullenes er det en trend mot hard HR, der man ansetter ledere som ikke har erfaringer som trengs - men er satt inn i bedriften for å skape lønnsomhet.

I pausen utdyper foredragsholder og noen av deltakerne om hvorfor dette kurset er aktuelt nå.

– Hvorfor er det slik at folk ikke tør si fra?

– Svaret er nok sammensatt. Det kan handle om makt og avmakt, om kultur og ukultur, om tillit og mistillit. Men mest tror jeg det handler om at vi trenger å trene på kommunikasjonsferdigheter, sier han.

Ullenes sier det er to ting han håper å lære bort.

– Det ene er at folk skal lære seg å uttrykke seg ærlig, ut fra egne følelser og behov, si hva som er viktig i form av beskrivelser i stedet for påstander. Det andre jeg ønsker er at man lærer seg å lytte empatisk til andre. Nemlig å høre hva som er viktig for den andre, hvilke følelser og behov som rører seg i den andre, bak ord og handlinger, sier han.

Bygge opp tryggheten på arbeidsplassen

Ullenes har erfart at det er viktig å bygge opp trygghet først. Da må man også våge og bry seg og ta levende dialoger om både om det som er bra og ikke er så bra.

p

FO-medlem Ove Solsvik er en av deltakerne. Han sitter i dag i varslingsenheten i Bufefat i region Nord, men ser en klar tendens til at det komme færre saker til de enn de som er meldt inn.

– Jeg er her for å lære om kommunikasjon, for vi har klare regler om å følge opp, men mulig ikke de som varsler eller de som får beskjeden kjenner dette. Det er noe som skjer underveis og jeg er her for å lære om hvordan man håndterere varsling og hvordan vi som tillitsvalgte kan bidra, sier han.

Hovedtillitsvalgt og tidligere flykaptein Sigrid Hammer i Luftfartstilsynet er også deltaker. Også hun er her for faglig påfyll som hun kan ta med seg i tillitsvalgtsrollen.

Hun ble hovedtillitsvalgt for NTL i 2016 og ønsker seg en åpen kultur og mer tillit der man kan ta opp saker.

– Jeg har vært i luftfarten i over 40 år og det er interessant å utveksle erfaringer fra ulike arbeidsplasser. For meg har det vært viktig å lære mer om definisjonen om varsling, avvik, bekymringsmeldinger og hvordan man konkret jobber med å skape et godt miljø, sier hun.

Trond Ullenes' tips

Fem tips for å skape mer åpenhet og trygghet:

1. Bygg kultur for å gi og ta imot tilbakemeldinger, både faglige og personlige. Tren empatisk/aktiv lytting, skap tillit og gode relasjoner.
2. Ha dialog på arbeidsplassen om hva som kan være utilbørlig eller uetisk opptreden. Lag spilleregler.
3. Beskriv ønsket atferd og hva som er godt psyko-sosialt arbeidsmiljø.
4. Sørg for å ha tydelige varslingsrutiner, utarbeidet av ledelsen og ansattes representanter i samarbeid.
5. Vis solidaritet, våg å støtte den som varsler.

Warning
Annonse
Annonse

Trond Ullenes' tips

Fem tips for å skape mer åpenhet og trygghet:

1. Bygg kultur for å gi og ta imot tilbakemeldinger, både faglige og personlige. Tren empatisk/aktiv lytting, skap tillit og gode relasjoner.
2. Ha dialog på arbeidsplassen om hva som kan være utilbørlig eller uetisk opptreden. Lag spilleregler.
3. Beskriv ønsket atferd og hva som er godt psyko-sosialt arbeidsmiljø.
4. Sørg for å ha tydelige varslingsrutiner, utarbeidet av ledelsen og ansattes representanter i samarbeid.
5. Vis solidaritet, våg å støtte den som varsler.