JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Reisetid er arbeidstid:

Høyesterett forkastet anke i Coca-Cola-saken: Reisetid er arbeidstid

Serviceteknikerne gikk til sak mot Coca-Cola for å få godkjent at tiden de bruker på å kjøre til og fra kunder også er arbeidstid. Nå har de vunnet mot arbeidsgiveren sin.
Høyesterett avviste anken i den såkalte Coca-Cola-saken, Dermed er reisetid også arbeidstid for serviceteknikerne,

Høyesterett avviste anken i den såkalte Coca-Cola-saken, Dermed er reisetid også arbeidstid for serviceteknikerne,

Jan-Erik Østlie

aslak@lomedia.no

Lagmannsrettens dom fra i fjor høst, som fastslår at reisetiden til serviceteknikerne er å anse som arbeidstid, blir dermed stående. Det melder LOs juridiske avdeling på sine Facebook-sider.

– Det klart viktigste var å få konstatert at serviceteknikernes kjøretid mellom bopel og første og siste kunde er å anse som reisetid. Vi vant frem i lagmannsretten på dette spørsmålet, og lagmannsrettens dom er nå rettskraftig, sier LO-advokat Stig Åkenes Johnsen til FriFagbevegelse.

ph

Anket spørsmålet om betaling

Johnsen har ført saken for teknikerne og Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) sammen med tidligere kollega Nina Kroken.

– Dommen betyr at arbeidstakere som er i samme situasjon som serviceteknikerne i Coca Cola, kan legge til grunn at slik kjøretid skal anses som arbeidstid. Men det kan være nyanser som er av betydning. Det kan derfor ikke sies generelt at dommen vil få virkning for alle arbeidstakere uten fast oppmøtested, sier LO-advokaten.

De 18 serviceteknikerne som gikk til sak mot arbeidsgiveren sin for å få godkjent reisetid som arbeidstid, vant mot Coca-Cola i lagmannsretten. Likevel valgte teknikerne og NNN å anke saken til Høyesterett. Det gjaldt spørsmålet om betaling.

Lagmannsretten la til grunn at serviceteknikerne ikke har rett til noen lønn for tida de bruker på å kjøre til og fra kunder, selv om arbeidet er utført etter pålegg fra arbeidsgiver.

Kravet fra teknikerne var at de skal ha betalt for den tida de bruker på å kjøre til og fra kunder. Lagmannsretten konkluderte imidlertid med at partene ikke har avtalt at det skal lønnes for denne tida. Nå har altså Høyesterett avvist denne anken fra serviceteknikerne og NNN.

Avledet anke fra Coca-Cola

Coca-Cola har hele tiden ment at lagmannsrettens avgjørelse er feil etter at det ble konkludert med at reisetid for serviceteknikerne er arbeidstid. Derfor sendte de inn en såkalt avledet anke på dette spørsmålet.

ph

Det betyr at Coca-Colas anke var avhengig av at anken fra teknikerne og NNN ikke ble avvist. Når denne anken ikke slapp inn til behandling i Høyesterett, falt dermed den avledede anken fra Coca-Cola bort.

– Vi valgte å ikke anke avgjørelsen til lagmannsretten. LO på sin side anket spørsmålet om kompensasjon, men ikke spørsmålet om reisetid. Disse to spørsmålene henger tett sammen, og vi valgte derfor å sende inn en avledet anke over spørsmålet om reisetid. Samtidig argumenterte vi for at saken ikke var av prinsipiell betydning og at den derfor ikke burde bli sluppet inn, skriver Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola European Partners, i en epost til FriFagbevegelse.

Bare prinsipielle saker

LO-advokatene er overrasket over at Høyesterett ikke ville behandle anken over den delen av lagmannsrettens dom som frifant Coca-Cola fra å betale lønn for teknikernes kjøretid mellom bopel og første og siste kunde.

– Jeg tror de fleste reagerer på at arbeidstakere ikke skal ha rett på vederlag for å stå til arbeidsgivers disposisjon for å utføre arbeid, sier Stig Åkenes Johnsen

Høyesterett skal bare behandle prinsipielle saker og står derfor nokså fritt til å avgjøre om saken er prinsipiell nok til å bruke tid på saken.

– Høyesterett begrunner ikke slike beslutninger, og man kan derfor bare spekulere på hva som er årsaken at Høyesterett ikke fant grunn til å behandle anken, sier LO-advokaten.

Vurderer Arbeidsretten

Spørsmålet om reisetiden er omfattet av lønnsbestemmelsene i tariffavtalen (Bryggerioverenskomsten) kan eventuelt også bringes inn for Arbeidsretten. Dette er noe NNN og LO nå skal vurdere, ifølge LOs juridiske avdeling.

ph

Fritaket for lønnsplikt bryter etter LO-advokatenes oppfatning med den grunnleggende forutsetningen om ytelse mot ytelse som normalt gjelder i arbeidsforhold.

Fakta om Coca-Cola-saken

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

Warning
Annonse

Flere saker

Annonse

Fakta om Coca-Cola-saken

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.