JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høyre krever krafttak mot lønnstyveri

Høyre har levert åtte konkrete forslag i en pakke mot lønnstyveri. Arbeiderpartiet mener partiet glemmer det viktigste virkemiddelet.
Aleksander Stokkebø er stortingsrepresentant for Høyre.

Aleksander Stokkebø er stortingsrepresentant for Høyre.

Cecilie Victoria Jensen

helge@lomedia.no

– Norge har et godt og trygt arbeidsliv. Det ønsker vi ta vare på. Useriøse bedrifter er i mindretall. Men de som begår lønnstyveri gjør stor skade både for den enkelte og samfunnet, sier Aleksander Stokkebø til FriFagbevegelse.

Høyre-politikeren har signert et såkalt representantforslag i Stortinget sammen med Anna Molberg og Henrik Asheim. De mener det er behov for å gjøre mer på dette feltet enn det regjeringen gjør i dag.

Forslagene vil – hvis de blir vedtatt – innebære både mer forebygging, avdekking og dokumentasjon på området.

Stor skade

– Arbeidsgivere som begår lønnstyveri gjør stor skade både for den enkelte og samfunnet. Det er behov for å slå enda mer ned på det. Og ikke minst hjelpe de som blir utsatt for lønnstyveri, sier Aleksander Stokkebø til FriFagbevegelse.

Han mener lønnstyveri er en kynisk form for arbeidslivskriminalitet, som utnytter sårbare mennesker og hvor utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt.

– Lønnstyveri er alvorlig kriminalitet og må slås hardt ned på. Det må forebygges mer, og avdekkes i en større grad enn i dag. Det må gjøres vanskeligere å begå lønnstyveri. Og det må straffes hardt og raskt, mener Stokkebø.

Forebygging

Den beste forebyggingen mot lønnstyveri er ansatte som kjenner sine rettigheter. De utgjør førstelinjeforsvaret i kampen mot arbeidslivskriminalitet, mener Stokkebø og Høyre.

Satsing på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) og prioritere forebyggende kampanjer på arbeidstakernes eget morsmål, slik som Arbeidstilsynets «Know Your Rights», er blant tiltakene Høyre ser for seg.

«Regjeringen bør derfor gjennomgå og forbedre informasjonen som gis til utenlandske arbeidstakere i forbindelse med registrering for arbeid i Norge», heter det i forslaget.

HMS-kort er også et viktig verktøy. Det fremmer seriøsitet og gjør, mener Høyre-trioen.

Arbeidstilsynets kontroller må gjøres vesentlig enklere og mer effektive, og kan bli et sentralt verktøy for å bekjempe lønnstyveri, og med fordel utvides til flere utsatte bransjer.

– Med bruk av teknologi kan man sørge for at sannsynlige brudd på reglene automatisk rapporteres til den aktuelle tilsynsmyndigheten, mener Høyre.

Arbeidskontrakt

– Det bør utredes krav om skriftlig arbeidskontrakt fra første arbeidsdag. Som minimum må det stilles krav om at lønnsopplysninger og de mest sentrale arbeidsvilkårene skal være avklart skriftlig fra dag én, mener Stokkebø.

I dag praktiseres EUs minstekrav, som sier at kontrakten senest må være på plass sju dager etter oppstart.

– Vi vil ha en mer offensiv holdning til dette. Det kan foregår mye grov utnytting den første uka, mener Stokkebø.

– Det vil gi økt forutsigbarhet for arbeidstaker, vil lette bevisproblematikken for begge parter ved eventuelle tvister, samt forebygge utnytting av sårbare arbeidstakere, poengterer han.

Høyre mener også regjeringen bør innføre en digital løsning for arbeidskontrakter, for å gjøre det vanskeligere for en useriøs arbeidsgiver å forfalske eller fabrikkere arbeidsavtaler. Og kan gjøre det enklere for arbeidstaker å sjekke sine rettigheter og plikter.

I dag blir ni av ti saker som har med lønnstyveri å gjøre henlagt av politiet. Høyre mener det i tillegg til grep for å lette dokumentasjonen, er behov for å gi bedre hjelp til de som blir utsatt for lønnstyveri.

– Staten må overta innkrevingen av de mest åpenbare lønnskravene. Det bør også utredes hvordan den juridiske hjelpen til ofre for lønnstyveri kan styrkes, herunder om den bør innlemmes i ordningene med fri rettshjelp eller rettsråd, mener Stokkebø.

Han mener en stor del av forslagene kan gjennomføres uten at det koster mye penger.

Glemmer det viktigste

Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen synes det er bra at Høyre er opptatt av et godt og velorganisert arbeidsliv og at Høyre har et engasjement for dette. Han savner imidlertid en ting:

– Det er påfallende at i alle forslag fra Høyre mangler det forslag som kan styrke organisasjonsgraden. Det organiserte arbeidslivet er førstelinjeforsvaret mot et useriøst arbeidsliv. Er man organisert har man folk i ryggen hvis noe skjer. Jo flere som er organisert, jo vanskeligere blir det for de kriminelle i norsk arbeidsliv, sier Per Vidar Kjølmoen til FriFagbevegelse.

Han er klar på at forslagene fra Høyre skal tas både på alvor og behandles ordentlig, men legger også til at det i Arbeiderpartiet jobbes med saker knyttet til lønnstyveri.

Blant annet gjennom arbeidet med arbeidsprogram for neste stortingsperiode, og et konkret utspill knyttet til at staten burde overta åpenbare lønnskrav ved inntektstap. Juss-Buss og Fair Play har begge spilt inn problem knyttet til lang behandlingstid, og at lønnsgarantien ikke fungerer godt nok i slike saker. Arbeiderpartiet ser på mulige løsninger for disse utfordringene.

Warning
Annonse
Annonse