JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykefravær i barnevernet i Lofoten:

I Lofoten barnevern var over 30 prosent av de ansatte sykmeldt. Nå er fraværet under ti

Lofoten barnevern har vunnet årets arbeidsmiljøpris i Vestvågøy kommune. Sykefraværet er noe av det de har jobbet spesielt med.
Kristin Tjønnland og kollega Renate Eltoft er glade for at deres arbeidsplass, Lofoten barnevern, har fått årets arbeidsmiljøpris.

Kristin Tjønnland og kollega Renate Eltoft er glade for at deres arbeidsplass, Lofoten barnevern, har fått årets arbeidsmiljøpris.

Rune Andreassen/Lofotposten

hanna.skotheim@lomedia.no

– Vi er stolt av hele tjenesten og alle de ansatte som er endringsvillige og som hver dag bidrar til at Lofoten barnevern har et godt arbeidsmiljø, sier sier barnevernsleder i Lofoten barnevern, Monica N Skaufeldt, og teamledere Kristin Tjønndal og Renate Eltoft.

De tre og resten av kollegaene ved Lofoten barnevern har stukket av med årets arbeidsmiljøpris i Vestvågøy kommune i Nordland. Prisen går til en eller flere enheter som har utmerket seg når det kommer til arbeidsmiljø. I år gikk den både til dem og til Lofoten brann- og redningsvesen. I fjor var det Vestvågøy sykehjem som fikk prisen.

– Begge enhetene har jobbet godt med sykefravær, arbeidsmiljø og HMS. I begge tjenestene er det tøffe arbeidsdager. Likevel har de klart å jobbe for å få et godt arbeidsmiljø, sier HR-lederen i kommunen, Laila Salamonsen.

– Det er fint å få anerkjennelse for den innsatsen vi alle legger i å ha et trygt, inkluderende og godt arbeidsmiljø, sier trioen fra Lofoten barnevern.

Ulike tiltak førte til resultater

Da de tre damene tok over lederteamet ved barnevernstjenesten, var omtrent én tredjedel av de ansatte sykmeldt. For å få bukt med sykefraværet tok de kontakt med samtlige av de sykmeldte og etablerte tett dialog med HMS-ansvarlig i kommunen, Nav Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Deretter ble det gjort en kartlegging av arbeidsmiljøet. Den førte til at det ble satt i gang ulike tiltak:

• To medarbeidersamtaler med leder i året.

• Årlig gjennomgang av HMS-plan og arbeidsmiljødugnader med tydelige mål for hvordan de skal ivareta arbeidsmiljøet

• Personalmøte én gang i måneden for å styrke nærvær på jobb for de ansatte og beholde de ansatte i jobb.

• Sikker sone med låste dører og årlige vernerunder med verneombud for å bedre ansattes sikkerhet.

– Lederteam og tjenesten har kontinuerlig fokus på at ivaretakelse av ansatte, det er nøkkelen for å kunne opprettholde et godt arbeidsmiljø. Gjennom å ha et godt og trygt arbeidsmiljø vil tjenesten i større grad kunne styrke nærværet på jobb og sammen utvikle gode forsvarlige tjenester i tråd med lovpålagte oppgaver, sier trioen fra barnevernstjenesten.

– Se hver enkelt

I løpet av de siste årene er det få som har sluttet. Av totalt 16 ansatte i Lofoten barnevern har seks jobbet der i mer enn fem år og tre har jobbet der i over åtte år.

Prisvinnerne råder andre arbeidsplasser til å være flinke til å se hver enkelt ansatt og anse dem som den viktigste ressursen de har.

– Vi som leder må være tett på de ansatte og iverksette nødvendige tiltak så tidlig som mulig hvis de ansatte har behov for oppfølging, sier de.

De understreker også viktigheten av å gjennomføre debrif når de ansatte har behov og alltid etter krevende situasjoner.

Barnevernstjenesten har lenge spart til en felles personaltur og vil trolig bruke prispengene til det.

Hvorfor er Lofoten barnevern en god arbeidsplass?

• De ansatte er en livlig gjeng med godt humør.

• Stor takhøyde og gode saklige diskusjoner. Uenighetene kan være store, men det går ikke utover de personlige relasjonene mellom oss som kollegaer.

• Respekt for hverandres integritet og for at vi er ulike og har ulike erfaringer og ulik kompetanse.

• Gjennomgående god rutine på å foreta risikovurderinger og skape trygghet i gruppa.

• Vi er bevisste på at vi vil utøve forsvarlig saksbehandling.

• Teamledere og ledere følger opp hver enkelt ansatt tett, både individuelt og som gruppe.

(Kilde: Lofoten barnevern)

Warning
Annonse
Annonse

Hvorfor er Lofoten barnevern en god arbeidsplass?

• De ansatte er en livlig gjeng med godt humør.

• Stor takhøyde og gode saklige diskusjoner. Uenighetene kan være store, men det går ikke utover de personlige relasjonene mellom oss som kollegaer.

• Respekt for hverandres integritet og for at vi er ulike og har ulike erfaringer og ulik kompetanse.

• Gjennomgående god rutine på å foreta risikovurderinger og skape trygghet i gruppa.

• Vi er bevisste på at vi vil utøve forsvarlig saksbehandling.

• Teamledere og ledere følger opp hver enkelt ansatt tett, både individuelt og som gruppe.

(Kilde: Lofoten barnevern)