JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringen og Konkraft:

Inviterer til samarbeid om mer havvind

Regjeringen etablerer partnerskap med olje- og gassnæringen. Et felles mål er mer havvind.
Energiminister Terje Aasland (Ap).

Energiminister Terje Aasland (Ap).

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

– Målet er å bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen og til fortsatt utslippskutt på sokkelen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Han ønsker ikke å utdype dette overfor FriFagbevegelse.

– Vurdering av hvordan et slikt partnerskap kan utformes skal skje i dialog med næringen. Det er for tidlig å si mer om dette nå, sier Terje Aasland i en kommentar til FriFagbevegelse.

At trepartssamarbeid tas i bruk for å fremskynde satsing på havvind, faller uansett i god smak hos LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi trenger mer kraft hvis vi skal redusere utslipp, sikre arbeidsplasser og vår konkurranseevne, sier hun.

Det samme gjelder også for forbundsleder IE & FLT, Frode Alfheim.

– Vi har funnet løsninger sammen før, og skal gjøre det også nå, sier han til FriFagbevegelse.

Frode Alfheim er glad for invitasjonen fra statsråden til energipartnerskap for mer havvind.

Frode Alfheim er glad for invitasjonen fra statsråden til energipartnerskap for mer havvind.

Alf Ragnar Olsen

Møtte næringen

Dagen før energiminister Terje Aasland (Ap) presenterte partnerskapet i revidert statsbudsjett, møtte han bransjen med LO-lederen og Norsk Industri i spissen.

– Bransjen er klar. Oljebransjen skjønner at man må være med på å finne løsningene, ikke bare på klimakutt, men også på energisiden i forhold til produksjon av ren fornybar energi. Vi har diskutert mye fram og tilbake. Nå har regjeringen svart med å invitere til et partnerskap. Da må vi sette oss ned og se hvordan vi kan arbeide sammen for å finne løsninger, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– Men det haster. Det må jobbes raskt, legger han til.

Energipartnerskap

Det haster å komme i gang. Budsjett-samarbeidspartner SV har blant annet etterlyst tiltak for å elektrifisere sokkelen med havvind, og mener oljeselskapene må være med å betale for det.

Et representantforslag fra Høyre-representanter er også til behandling på Stortinget.

Energipartnerskapet skaper glede hos KonKraft, en samarbeidsarena for Offshore Norge (tidligere Norsk olje og gass), Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og IE & FLT).

KonKraft er beredt til å inngå samarbeidet for å nå klimamålene for næringen, og utvikle olje- og gassnæringen videre.

Sikre mer kraft

Målet med partnerskapet er blant annet å finne løsninger som sikrer mer kraft til en videre elektrifisering av norsk sokkel, men også lage et solid handlingsrom for å bygge opp de nye offshoreindustriene.

Det siste vil skape arbeidsplasser og inntekter landet trenger i framtida.

Har kommet med forslag

Et av tiltakene KonKraft har foreslått, er å bruke CO₂-avgiften (eller deler av den) fra petroleumsnæringen til å bygge ut ny kraft, for eksempel med havvind, for å redusere utslipp slik at Norge kan nå sine klimamål.

Petroleumsnæringen vil bare i 2024 betale 10 milliarder kroner i CO₂-avgift. Fram til 2040 er det snakk om åtte milliarder kroner årlig.

CO₂- avgiften er ment som et insentiv til å redusere klimagasser, men går i dag direkte inn i Statens Pensjonsfond Utland. For annen industri betales denne avgiften til staten, til bruk over statsbudsjettet og utslippsreduserende tiltak.

– Gyllen mulighet

– Dette er en gyllen mulighet til å sette betydelige midler fra CO₂-avgiften inn i et fond som kan brukes til å skaffe ny kraft til Norge, blant annet gjennom utbygging av havvind på norsk sokkel, mener KonKraft.

Da kan avgiften brukes to ganger: Først til å redusere utslipp. Deretter til å bygge ut mer kraft.

Å bruke deler av CO₂-kompensasjonen er noe bransjen snakker om.

– Det kan være en løsning. Uansett må vi se på virkemidler for å få fortgang i dette. Vi har funnet løsninger før, i god norsk ånd, og skal klare det igjen poengterer Alfheim

Energiminister Terje Aasland vil ikke svare på et direkte spørsmål om det er aktuelt å bruke deler av CO₂-kompensasjonen til å bygge ut ny kraft i Norge, for eksempel med havvind for å redusere utslippene, slik KonKraft har foreslått.

Elektrifisere viktig

De gjenstående prosjektene for å møte Stortingets forventning om 50 prosent reduksjon i utslipp i 2030 forberedes nå. Olje- og gassnæringen skal ha nær null utslipp i 2050.

– Å elektrifisere er det viktigste tiltaket for å nå disse målene. Men det er også viktig for at bransjen fortsatt skal være konkurransedyktig til å levere den energien som Europa etterspør, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge i en pressemelding.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, er enig med Alfheim, og mener det haster å komme i gang, slik at vi når klimamålene og styrker konkurransekraften til næringen.

– For å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for industriens rammevilkår, er det avgjørende med løsninger som står seg over tid, sier Frode Alfheim.

– En bred politisk forankring av dette viktige arbeidet sikrer nettopp forutsigbarheten for utviklingen av næringen framover. Da utvikler vi samtidig en konkurransedyktig olje- og gassnæring også for framtida, mener Frode Alfheim.

Warning
Annonse
Annonse