JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Grensependlere fikk ikke komme på jobb

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Grensependlere som har mistet en månedslønn fordi regjeringen stengte grensen, kan ikke få kompensasjon slik reglene er i dag. – Det samme gjelder alle andre, sier statssekretær Vegard Einan (H) til FriFagbevegelse.
Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

helge@lomedia.no

Svenske grensependlere har vært utestengt fra sin norske arbeidsplass i en måned. Mandag fikk de komme på jobb igjen. Men en månedslønn er tapt, selv om de betaler vanlig inntektsskatt til Norge, og ville fått sykepenger hvis de var syke og ledighetstrygd hvis de var ledige.

Joakim Ahlström bor i en nabokommune til Norge i Sverige, og jobber på Nexans i Halden. Han har mistet en månedslønn, og vært nødt til å ta ut ferie for å beholde inntekten.

– Ironisk nok er jeg trukket like mye skatt for denne måneden som til vanlig, sier han til FriFagbevegelse.

Både den svenske regjeringen, LO og opposisjonen har krevd at de svenske dagpendlerne som var utestengt fra sin norske arbeidsplass av smittevernhensyn i hele februar skal få en kompensasjon.

Grensependler under korona: Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

– Er ikke mulig

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H), poengterer overfor FriFagbevegelse at det ikke er noen av dagens regler som kan gi grensependlerne kompensasjon.

– Det er i dag ingen inntektssikring i folketrygden som gjelder for slike tilfeller når den ansatte ikke kommer seg på jobb, uansett om det er nordmenn, svenske grensependlere eller folk fra andre land. Også selv om de har opparbeidet seg rettigheter i Norge. Vi har heller ingen mulighet til å diskriminere noen nasjonaliteter. Om du er norsk og blir hindret i å komme på jobb, for eksempel på grunn av snøras eller andre forhold, gjelder akkurat det samme. Det er altså irrelevant hvor du bor, sier Vegard Einan til FriFagbevegelse.

Han sier at regjeringen nå arbeider etter to spor.

– Først har vi åpnet grensen for dagpendlere. Neste skritt blir å vurdere om det er forsvarlig med en åpning for ukependlere. Det andre sporet er om det er mulig å se på en type inntektssikring for dem som faller utenfor dagens regler i folketrygden som er på den andre siden av grensen. Men per i dag er ikke det mulig, da verken sykelønn eller dagpenger er innrettet mot dette tilfelle, sier han.

– Det finnes altså rett og slett ikke en regel som sier at tapt lønn kan erstattes innenfor folketrygden i disse tilfellene, poengterer han.

Einan påpeker også at smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen.

– Vi er glade for at vi har funnet en løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland som er bosatt i grenseområdene. Pendlere som er bosatt i andre EØS-land er ikke omfattet av denne nye ordningen for dagpendlere, sier han til FriFagbevegelse.

Mye lest: Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Nødvendig å stenge

Einan påpeker at regjeringens viktigste jobb det siste året har vært å slå ned på smitten, og samtidig levere ordninger for å redusere konsekvensene av smitteverntiltakene.

– Med den smittesituasjonen vi hadde etter jul var det helt nødvendig å stenge grensen. Jeg er glad for at vi nå får løst opp i den vanskelige situasjonen det skapte for dem som dagpendler mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge og jobber videre for å finne løsninger for andre grupper, sier Vegard Einan til FriFagbevegelse.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, har engasjert seg for de svenske grensependlerne. Hun mener dagens regler ikke behøver å forhindre at regjeringen kan sette inn tiltak for å gi en kompensasjon til pendlerne.

– Under hele pandemien har jo regjeringen sørget for nye ordninger for inntektssikring. Stortinget er parat til å gjøre endringer som er nødvendig som vi har vært hele tiden, sier Bjørnebekk-Waagen til FriFagbevegelse.

– Her må regjeringen gjøre en jobb for å finne best mulig løsning. Einan har rett i at det ikke er mulig å gjøre dette innenfor dagens regler. Derfor må de tette hullet, akkurat som de har gjort på mange andre områder, mener hun.

Mye delt: Grensene må åpnes for ukependlere, mener Sveriges statsminister

Politisk vilje

Nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, mener det samme som Bjørnebekk-Waagen:

– Hvis det er lovendringer som må til har opposisjonen på Stortinget sagt at de står klar til å vedta nødvendige endringer på timen, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO til FriFagbevegelse.

Tidligere i år fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV et forslag i Stortinget om at grensependlerne må omfattes av ordninger som sikrer økonomisk kompensasjon, men forslaget ble avvist av regjeringspartiene og Frp.

– Dette kan løses raskt, hvis regjeringen er innstilt på det. Det handler om politisk vilje, mener Hessen Følsvik.

Mandag åpnet grensene delvis, slik at dagpendlere fra Sverige og Finland kunne gå på jobb igjen. Men for flere tusen grensependlere betyr en måneds stengt grense også en tapt månedslønn.

– En uverdig situasjon, sier Hessen Følsvik som understreker at dette har vært en stor belastning for mange som jobber i Norge og betaler skatt til Norge. Vi kommer aldri til å akseptere at regningen for krisen lempes over på arbeidsfolk. Det var regjeringen som stengte grensen 29. januar. Da er det regjeringen som må finne en løsning, sier Peggy Hessen Følsvik.

Denne skaper debatt: Fredric blir kalt «han koronasvensken»: – Føler vi har seks millioner nordmenn mot oss

Annonse
Annonse