JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Revidert budsjett

Kommune-Norge får 3,2 milliarder kroner ekstra: Se hvor pengene skal gå

Regjeringa gir mer penger fordi prisene har økt så mye, og fordi kommuneansatte skal ha høyere lønn etter lønnsoppgjøret.
Mer penger inn på lønnskontoen, betyr ikke nødvendigvis at de fleste av oss får mer igjen for pengene våre.

Mer penger inn på lønnskontoen, betyr ikke nødvendigvis at de fleste av oss får mer igjen for pengene våre.

Colourbox

yngvil@lomedia.no

– Regjeringen har lyttet til kommunesektoren, sier styreleder i Kommunenes hovedorganisasjon KS, Gunn Marit Helgesen.

Torsdag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum fram revidert nasjonalbudsjett.

Staten gir 2,6 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene for å kompensere dem for de økte lønns- og priskostnadene i 2023.

I tillegg får kommunesektoren 600 millioner kroner ekstra, hovedsakelig fordi kommunesektoren har økte kostnader som følge av høyere befolkningsvekst, og den usikre økonomiske utviklingen, påpeker styrelederen i KS. 

Staten setter også av 500 millioner kroner mer i «frie midler» som skal fordeles mellom kommunene.

Også disse ekstratilskuddene hjelper kommunene:

Maksprisen i barnehagene: Regjeringa reduserte fra 1. januar 2023 maksprisen på barnehageplass. På grunn av prisveksten, gir staten kommunene nesten 170 millioner kroner mer til å kompensere dem for inntektstapet.

Tilskudd til energitiltak for å oppgradere kommunale boliger, omsorgsboliger og sykehjem: Økes med 3,7 millioner kroner.

Frivillighetssentraler: Økt tilskudd til 515 frivillighetssentraler i kommunene grunnet prisveksten og at 32 flere får tilskudd. Staten gir 23 millioner kroner ekstra til dette.

Norskopplæring til ukrainske flyktninger: Økes for å gi kommunene mulighet til å gi de ukrainske flyktningene norskundervisning i mer enn ett år. Prislapp: 126 millioner kroner ekstra.

Vertskommuner for asylmottak: Tilskudd som skal dekke kommunenes utgifter til helse, barnevern, tolker og administrasjon i forbindelse med drift av asylmottak. Staten gir nesten 16 millioner ekstra til dette.

Bedre bemanning i barnehage og skole for nyankomne flyktninger: Skal blant annet gå til etterutdanning av pedagoger med utdanning fra utlandet: 20 millioner kroner.

Stønader til beboere i asylmottak: Økes med 6 millioner kroner ekstra som følge av prisveksten.

Bostøtte til folk med lav inntekt: Regjeringa forlenger det midlertidige regelverket som gjør at flere mennesker kan få bostøtte, ut 2023: Tilskuddet økes med 519 millioner kroner i 2023. Bostøtten er statlig. Men det er godt mulig at bostøtten gjør at en del mennesker med lav inntekt slipper å gå på Nav-kontoret for å søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunene.

Vekst i frie inntekter i 2024

I kommuneproposisjonen for 2024 varsler regjeringa en vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 5,6 og 5,9 milliarder kroner. 

– Det er en stor vekst, men utgiftene øker samtidig mye som følge av befolkningsvekst og pensjon. Inntektsveksten er derfor helt nødvendig for at kommunesektoren fortsatt skal levere gode velferdstjenester, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.   

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen er fornøyd med det regjeringa gir kommunene i revidert nasjonalbudsjett.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen er fornøyd med det regjeringa gir kommunene i revidert nasjonalbudsjett.

KS

Prisveksten fortsetter

Prisveksten det siste året har vært på 6,4 prosent, viser nye tall SSB la fram onsdag.

Strømprisene økte med 4 prosent.

Og nå øker lønna

De aller fleste kommuneansatte får et lønnstillegg på 26.300 kroner etter at årets lønnsoppgjør.

Lønnsnivået i Oslo kommune er imidlertid høyere enn i resten av landet, og det er utgiftsnivået også. De ansatte i Oslo kommune endte med lønnshopp på 32.600 kroner.

Mer penger inn på lønnskontoen, betyr ikke nødvendigvis at de fleste av oss får mer igjen for pengene våre. Prishoppet kan ende opp med å spise opp årets lønnsøkning.

Warning
Annonse
Annonse