JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat i Fagforbundet.

Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat i Fagforbundet.

Per Flakstad

Konflikter på jobben kan gjøre deg syk. Men pass på hva du sier når du kommer til legen, advarer advokat

Å bli sykmeldt når det er konflikter på jobben er ikke uvanlig, men det er ingen selvfølge at du har rett til sykepenger.20.09.2019
08:15
20.09.2019 08:35

sidsel.hjelme@fagbladet.no

– Konflikt kan være et triggerord, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet. Hun har sett en rekke tilfeller der sykepenger er blitt stoppet av Nav fordi det framgår av legeerklæringen at den sykmeldte er i konflikt på arbeidsplassen.

– I noen tilfeller virker det som om Nav anser legens sykmelding kun som rådgivende, og stopper sykepengene uten å konferere verken med legen eller den sykmeldte.

Ser på årsaken, ikke tilstanden

Rønning-Aaby har hatt flere saker der fagforbundsmedlemmer har fått avslag på sykepenger fordi det framgår av sykemeldingen at de er i konflikt på jobben.

I en av sakene, som nå venter på behandling i Trygderetten, fikk den ansatte avslag på sykepenger med den begrunnelsen at hun ikke fyller de medisinske vilkårene i loven. Advokatens syn er at det i beskrivelsen fra fastlegen går tydelig fram at det er medisinske grunner til sykmeldingen.

– Arbeidskonflikten lå til grunn for hennes tilstand, men det er ikke arbeidskonflikten i seg selv som er årsak til sykmeldingen. Det er hennes medisinske, helsemessige situasjon, sier Anne-Gry Rønning-Aaby.

p

Trygderetten stoppet sak

Tidligere har Rønning-Aaby ført en lignende sak for en barnehageansatt i Bergen. Nav stanset utbetalingen av sykepenger fordi legen hadde opplyst at den sykmeldte kunne gå tilbake til jobben hvis lederen ble fjernet.

Begrunnelsen fra Nav ble bygget på innskjerpingen av sykdomsbegrepet i folketrygdloven fra 1992 (se fakta). Den barnehageansatte anket Navs avgjørelse til trygderetten, men da hun heller ikke der fikk medhold, gikk saken videre til Lagmannsretten.

Tapte i Lagmannsretten

I Lagmannsretten gikk fagforbundsadvokaten og hennes klient på et nytt tap til tross for at fastlegen bekreftet at medlemmet var syk i lovens forstand. Retten la likevel vekt på den første sykmeldingen og brydde seg ikke om fastlegens nye erklæring eller forklaring for retten.

Advokat Rønning-Aaby mener at rettens fortolkning av sykdomsbegrepet i forbindelse med konflikt er feil og tolkes for strengt. Selv om loven er strammet inn, er det uttrykkelig meddelt i forarbeidene at man skal ha rett til sykepenger dersom man har utviklet sykdom som følge av konflikt.

p

Snakk med legen!

Anne-Gry Rønning-Aaby har følgende råd til ansatte som skal sykmeldes om de står i en konflikt på jobben:

– Du må være klar i samtale med legen. Vi ser at legens første sykeerklæring er svært viktig, og derfor må du være tydelig på at det ikke er konflikten som er årsak til at du trenger sykmelding, men at du er blitt syk og fyller de medisinske vilkår som følge av konflikten.

– At du er i konflikt betyr ikke at du ikke kan ha blitt syk, snarere tvert imot – vi ser at mange blir svært syke som følge av konflikter på jobb, understreker advokaten.

Dette sier loven om sykepenger

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Lov om folketrygd § 8-4

Hva er sykdom?

Lovteksten definerer ikke begrepet sykdom, men krever at det må være en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen for at du skal ha rett til sykepenger.

Hvorfor kan det bli vanskelig?

• Livskriser som skilsmisse, sorg, konflikter eller økonomiske problemer kan gjøre deg ute av stand til å klare jobben din.

• Slike livskriser er imidlertid ikke en diagnose som gir rett til sykepenger. Dette ble innskjerpet gjennom en endring i folketrygdlovens § 8-4 i 1993. I lovens forarbeider heter det blant annet at arbeidsuførheten klart skal skyldes sykdom, og at arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer ikke gir rett til sykepenger.

• Videre i forarbeidene heter det også at «Departementet er innforstått med at det er uklare grenser mellom sykdommer i medisinsk forstand og tilstander mennesker befinner seg i som følge av ulike sosiale forhold, og at en vanskelig livssituasjon kan utvikle seg til sykdom i medisinsk forstand. Likevel er det visse tilstander som klart ligger utenfor et medisinsk sykdomsbegrep.»

Dette sier Nav

• Når sykmelding kommer som følge av en arbeidskonflikt, skal vurderingen av om arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer eller arbeidsuførhet på grunn av sykdom, vurderes strengere enn ellers.

• For at det skal utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at konflikten har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen gjør deg ute av stand til å utføre arbeidet ditt.

• Allmenne problemer i forbindelse med konflikter på jobben er ikke arbeidsuførhet i lovens forstand.

Presiserende rundskriv til § 8-4 når det gjelder kriteriet «arbeidsufør på grunn av sjukdom»

20.09.2019
08:15
20.09.2019 08:35Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt


Flere saker