JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat i Fagforbundet.

Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat i Fagforbundet.

Per Flakstad

Konflikter på jobben kan gjøre deg syk. Men pass på hva du sier når du kommer til legen, advarer advokat

Å bli sykmeldt når det er konflikter på jobben er ikke uvanlig, men det er ingen selvfølge at du har rett til sykepenger.20.09.2019
08:15
21.08.2023 17:14

sidsel.hjelme@fagbladet.no

– Konflikt kan være et triggerord, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet. Hun har sett en rekke tilfeller der sykepenger er blitt stoppet av Nav fordi det framgår av legeerklæringen at den sykmeldte er i konflikt på arbeidsplassen.

– I noen tilfeller virker det som om Nav anser legens sykmelding kun som rådgivende, og stopper sykepengene uten å konferere verken med legen eller den sykmeldte.

Ser på årsaken, ikke tilstanden

Rønning-Aaby har hatt flere saker der fagforbundsmedlemmer har fått avslag på sykepenger fordi det framgår av sykemeldingen at de er i konflikt på jobben.

I en av sakene, som nå venter på behandling i Trygderetten, fikk den ansatte avslag på sykepenger med den begrunnelsen at hun ikke fyller de medisinske vilkårene i loven. Advokatens syn er at det i beskrivelsen fra fastlegen går tydelig fram at det er medisinske grunner til sykmeldingen.

– Arbeidskonflikten lå til grunn for hennes tilstand, men det er ikke arbeidskonflikten i seg selv som er årsak til sykmeldingen. Det er hennes medisinske, helsemessige situasjon, sier Anne-Gry Rønning-Aaby.

p

Trygderetten stoppet sak

Tidligere har Rønning-Aaby ført en lignende sak for en barnehageansatt i Bergen. Nav stanset utbetalingen av sykepenger fordi legen hadde opplyst at den sykmeldte kunne gå tilbake til jobben hvis lederen ble fjernet.

Begrunnelsen fra Nav ble bygget på innskjerpingen av sykdomsbegrepet i folketrygdloven fra 1992 (se fakta). Den barnehageansatte anket Navs avgjørelse til trygderetten, men da hun heller ikke der fikk medhold, gikk saken videre til Lagmannsretten.

Tapte i Lagmannsretten

I Lagmannsretten gikk fagforbundsadvokaten og hennes klient på et nytt tap til tross for at fastlegen bekreftet at medlemmet var syk i lovens forstand. Retten la likevel vekt på den første sykmeldingen og brydde seg ikke om fastlegens nye erklæring eller forklaring for retten.

Advokat Rønning-Aaby mener at rettens fortolkning av sykdomsbegrepet i forbindelse med konflikt er feil og tolkes for strengt. Selv om loven er strammet inn, er det uttrykkelig meddelt i forarbeidene at man skal ha rett til sykepenger dersom man har utviklet sykdom som følge av konflikt.

p

Snakk med legen!

Anne-Gry Rønning-Aaby har følgende råd til ansatte som skal sykmeldes om de står i en konflikt på jobben:

– Du må være klar i samtale med legen. Vi ser at legens første sykeerklæring er svært viktig, og derfor må du være tydelig på at det ikke er konflikten som er årsak til at du trenger sykmelding, men at du er blitt syk og fyller de medisinske vilkår som følge av konflikten.

– At du er i konflikt betyr ikke at du ikke kan ha blitt syk, snarere tvert imot – vi ser at mange blir svært syke som følge av konflikter på jobb, understreker advokaten.

Dette sier loven om sykepenger

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Lov om folketrygd § 8-4

Hva er sykdom?

Lovteksten definerer ikke begrepet sykdom, men krever at det må være en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen for at du skal ha rett til sykepenger.

Hvorfor kan det bli vanskelig?

• Livskriser som skilsmisse, sorg, konflikter eller økonomiske problemer kan gjøre deg ute av stand til å klare jobben din.

• Slike livskriser er imidlertid ikke en diagnose som gir rett til sykepenger. Dette ble innskjerpet gjennom en endring i folketrygdlovens § 8-4 i 1993. I lovens forarbeider heter det blant annet at arbeidsuførheten klart skal skyldes sykdom, og at arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer ikke gir rett til sykepenger.

• Videre i forarbeidene heter det også at «Departementet er innforstått med at det er uklare grenser mellom sykdommer i medisinsk forstand og tilstander mennesker befinner seg i som følge av ulike sosiale forhold, og at en vanskelig livssituasjon kan utvikle seg til sykdom i medisinsk forstand. Likevel er det visse tilstander som klart ligger utenfor et medisinsk sykdomsbegrep.»

Dette sier Nav

• Når sykmelding kommer som følge av en arbeidskonflikt, skal vurderingen av om arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer eller arbeidsuførhet på grunn av sykdom, vurderes strengere enn ellers.

• For at det skal utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at konflikten har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen gjør deg ute av stand til å utføre arbeidet ditt.

• Allmenne problemer i forbindelse med konflikter på jobben er ikke arbeidsuførhet i lovens forstand.

Presiserende rundskriv til § 8-4 når det gjelder kriteriet «arbeidsufør på grunn av sjukdom»

20.09.2019
08:15
21.08.2023 17:14

Dette sier loven om sykepenger

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Lov om folketrygd § 8-4

Hva er sykdom?

Lovteksten definerer ikke begrepet sykdom, men krever at det må være en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen for at du skal ha rett til sykepenger.

Hvorfor kan det bli vanskelig?

• Livskriser som skilsmisse, sorg, konflikter eller økonomiske problemer kan gjøre deg ute av stand til å klare jobben din.

• Slike livskriser er imidlertid ikke en diagnose som gir rett til sykepenger. Dette ble innskjerpet gjennom en endring i folketrygdlovens § 8-4 i 1993. I lovens forarbeider heter det blant annet at arbeidsuførheten klart skal skyldes sykdom, og at arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer ikke gir rett til sykepenger.

• Videre i forarbeidene heter det også at «Departementet er innforstått med at det er uklare grenser mellom sykdommer i medisinsk forstand og tilstander mennesker befinner seg i som følge av ulike sosiale forhold, og at en vanskelig livssituasjon kan utvikle seg til sykdom i medisinsk forstand. Likevel er det visse tilstander som klart ligger utenfor et medisinsk sykdomsbegrep.»

Dette sier Nav

• Når sykmelding kommer som følge av en arbeidskonflikt, skal vurderingen av om arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer eller arbeidsuførhet på grunn av sykdom, vurderes strengere enn ellers.

• For at det skal utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at konflikten har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen gjør deg ute av stand til å utføre arbeidet ditt.

• Allmenne problemer i forbindelse med konflikter på jobben er ikke arbeidsuførhet i lovens forstand.

Presiserende rundskriv til § 8-4 når det gjelder kriteriet «arbeidsufør på grunn av sjukdom»
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Colourbox

Straffen for innsidehandel er streng. Slik unngår du den som tillitsvalgt


Flere saker