JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mye tyder på at det blir flere havnerettssaker for Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet (f.v.), Lars Morten Johnsen, 1. nestleder i NTF og Lornts Nagelhus, LO-advokat.

Mye tyder på at det blir flere havnerettssaker for Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet (f.v.), Lars Morten Johnsen, 1. nestleder i NTF og Lornts Nagelhus, LO-advokat.

Roy Ervin Solstad

LO tapte saken, men vant streikeretten

Arbeidsretten avviste NHOs syn på fortrinnsrett, ILO-konvensjon og streikerett.28.08.2015
15:02
28.08.2015 15:02

res@lomedia.no

Transportarbeiderforbundet og LO stevnet NHO og Nor Lines i Tromsø inn for arbeidsretten etter at sistnevnte ikke benyttet havnearbeidere fra losse- og lastekontoret til lossing av et skip på Skattøra i Tromsø i fjor. I begynnelsen av juni gikk saken for arbeidsretten i Oslo, men først sent i går ettermiddag kom dommen.

I dommen blir NHO og Nor Lines enstemmig frifunnet for påstanden om tariffbrudd. Retten mener at verken praksis eller det faktum at Skattøra er en egen havn med eksklusivitet for Nor Lines, støtter LO og NTF sin syn om at det hadde foregått streikebryteri.

– Dommen sier at Nor Lines kan bruke egne ansatte til å losse og laste på Skattøra, så vi er skuffet over dommen, innrømmer forbundsleder i NTF, Roger Hansen.

NHO fikk kritikk

Men der er det også stopp for den verste skuffelsen. For dommen i Arbeidsretten er neppe hyggelig lesning for NHO når det gjelder deres syn på fortrinnsretten til havnearbeiderne, ILO-konvensjon 137 og ikke minst streikeretten. Desto hyggeligere er det for LO og NTF.

Retten peker blant annet på et sendt fra Rolf Nergård, forhandlingsdirektør i NHO i desember 2013. Der hevdet han at havnearbeiderne i Tromsø hadde frasagt seg fortrinnsretten siden de gikk ut i sympatistreik to dager tidligere. Dermed skulle det være fritt fram å bruke egne ansatte, uten at det var å regne som streikebryteri.

Det samme hevdet NHO og Nergård i hovedforhandlingene i juni.

Retten påpeker nemlig at den vanskelig kan se at NHO sin forståelse av fortrinnsretten er i samsvar med ILO-konvensjon 137 om at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.

– Det NHO har gjort gjeldende om fortrinnsretten under hovedforhandlingene er vanskelig å forene med det organisasjonen tidligere har hevdet, står det å lese i dommen.

En seier

Arbeidsrettens dom bekrefter også at havnearbeiderne har streikerett, og at de ikke frasier seg fortrinnsretten ved en streik.

– Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer et tariffbrudd, står det ordrett i dommen.

– Dommen er en seier for havnearbeidernes streikerett, og retten har tatt avstand fra NHO sine påstander om ILO-konvensjonen og fortrinnsrett. De er lagt døde, sier LOs advokat Lornts Nagelhus fornøyd.

Det betyr at der tariffavtalene gjelder, har havnearbeiderne fortrinnsrett til losse- og lastearbeid.

Eksklusivitet

Til tross for at NTF og LO under hovedforhandlingene i juni nærmest oppfordret retten til å komme med en klarere definisjon av hva som ligger i eksklusiv rådighet over på egne anlegg i tariffavtalen, etter at arbeidsretten i en dom fra 8. oktober i fjor medførte en tolkning av det spørsmålet fra NHO sin side, som LO og NTF har vært uenige i. Det skjedde ikke. Særlig gjelder dette i spørsmålet om unntaket fra å bruke havnearbeiderne også gjelder om bord i båtene ved lossing og lasting.

I stedet bekrefter gårsdagens dom ordlyden i dommen fra 2014.

– Jeg konstaterer at det fremdeles er uavklart om eksklusivitet, sier Hansen.

Retten tok heller ikke hensyn til tidligere praksis med å bruke havnearbeidere på Skattøra.

– Det er ikke holdepunkter i bestemmelsens ordlyd, historikk eller formål for å legge til grunn at den praksis som hadde eksistert på Skattøra fra september 2005 kan ansees som tariffavtalt etter paragraf 1.1 i Sør- og Nordnorgeavtalen, heter det i dommen.

Ny rettsrunde

Frykten hos Transportarbeiderforbundet nå, er at NHO oppretter såkalte eksklusive havner over hele landet, for å slippe å bruke de registrerte havnearbeiderne. Roger Hansen og NTF har derimot ikke tenkt å la arbeidsgiversiden gjøre det uten kamp.

– Vi vil vurdere å stevne NHO for å få en avklaring på hvor langt eksklusiviteten på havnene gjelder, og vil diskutere det med LOs juridiske avdeling så raskt som mulig, sier Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet.

NHO: Viktig avklaring

NHO skriver på sine nettsider at dette er den andre saken som slår fast at tariffavtalte bestemmelser for losse- og lastearbeidere ikke gjelder på private bedriftskaier, og at ved slike havner står bedriften fritt til å benytte egne ansatte.

– Dommen gir både NHO og Nor Lines en viktig avklaring, sier avdelingsdirektør i NHO, Nina Melsom.

Utdrag fra dommen

• Arbeidsretten har kommet til at de saksøkte må frifinnes.

• Etter ordlyden gir bestemmelsen, slik NHO også har anført, kun anvisning om at fartøyets mannskap ikke skal utføre losse- og lastearbeid. Rammeavtalen § 2, arbeidsordning, har en annen ordlyd, idet den bestemmer at losse- og lastearbeidet «skal» utføres av losse- og lastearbeidere. Dette er betegnet som losse- og lastearbeidernes fortrinnsrett. Det er etter rettens syn ikke holdepunkter for at Sør- og Nord-Norgeavtalen skal forstås annerledes.

• Det bemerkes at retten vanskelig kan se at den forståelse NHO har gjort gjeldende i saken samsvarer med Norges forpliktelser etter ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeid, og særlig konvensjonens artikkel 3 nr. 2 om at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.

• Det er heller ikke fremlagt noe som skulle tilsi at tariffpartene tidligere har ment at Sør- og Nord-Norgeavtalen ikke hjemlet fortrinnsrett. Det NHO har gjort gjeldende om fortrinnsretten under hovedforhandlingen er vanskelig å forene med det organisasjonen tidligere har hevdet.

• (...) på det tidspunktet sympatistreiken ble varslet, var NHO av den oppfatning at det gjaldt en fortrinnsrett for losse- og lastearbeiderne til losse- og lastearbeid.

• Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd.

• Det er ikke holdepunkter for, og heller ikke anført, at unntaket for lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk benyttes ikke skal forstås på samme måte etter Rammeavtalen og Sør- og Nord-Norgeavtalen.

• Etter Arbeidsrettens vurdering er det derfor ikke holdepunkter i bestemmelsens ordlyd, historikk eller formål for å legge til grunn at den praksis som hadde eksistert på Skattøra fra september 2005 kan anses tariffavtalt etter Sør- og Nord-Norgeavtalen § 1 nr. 1.

• Dommen er enstemmig.

Dette er saken

• Den 7. mars 2014 blir M/V "Nordjarl" losset på Nor Lines sin havn Skattøra i Tromsø.

• Lossingen skjer med Nor Lines egne ansatte.

• Fram til november året før ble de registrerte havnearbeiderne i losse- og lastekontoret i Tromsø benyttet til dette arbeidet, men de ble tatt ut i sympatistreik 7. desember 2013 i kampen for tariffavtale i Risavika utenfor Stavanger.

• NTF og LO stevnet NHO og Nor Lines inn for Arbeidsretten fordi de mente dette var brudd på tariffavtalen.

• I juni 2015 var det hovedforhandlinger.

• Dom var ventet før sommeren, men falt ikke før 25. august.

• Dommen frifinner NHO og Nor Lines.

Tidligere saker

Uakseptabel arroganse av Arbeidsretten (26. juni 2015)

Er det streikebryteri på havna i Tromsø (2. juni 2015)

Tar streikebryteri til Arbeidsretten (5. august 2014)

Transport ber NHO stoppe streikebryteriet (29. april 2014)

Dommen er en seier for havnearbeidernes streikerett.

LOs advokat Lornts Nagelhus

28.08.2015
15:02
28.08.2015 15:02

Utdrag fra dommen

• Arbeidsretten har kommet til at de saksøkte må frifinnes.

• Etter ordlyden gir bestemmelsen, slik NHO også har anført, kun anvisning om at fartøyets mannskap ikke skal utføre losse- og lastearbeid. Rammeavtalen § 2, arbeidsordning, har en annen ordlyd, idet den bestemmer at losse- og lastearbeidet «skal» utføres av losse- og lastearbeidere. Dette er betegnet som losse- og lastearbeidernes fortrinnsrett. Det er etter rettens syn ikke holdepunkter for at Sør- og Nord-Norgeavtalen skal forstås annerledes.

• Det bemerkes at retten vanskelig kan se at den forståelse NHO har gjort gjeldende i saken samsvarer med Norges forpliktelser etter ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeid, og særlig konvensjonens artikkel 3 nr. 2 om at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.

• Det er heller ikke fremlagt noe som skulle tilsi at tariffpartene tidligere har ment at Sør- og Nord-Norgeavtalen ikke hjemlet fortrinnsrett. Det NHO har gjort gjeldende om fortrinnsretten under hovedforhandlingen er vanskelig å forene med det organisasjonen tidligere har hevdet.

• (...) på det tidspunktet sympatistreiken ble varslet, var NHO av den oppfatning at det gjaldt en fortrinnsrett for losse- og lastearbeiderne til losse- og lastearbeid.

• Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd.

• Det er ikke holdepunkter for, og heller ikke anført, at unntaket for lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk benyttes ikke skal forstås på samme måte etter Rammeavtalen og Sør- og Nord-Norgeavtalen.

• Etter Arbeidsrettens vurdering er det derfor ikke holdepunkter i bestemmelsens ordlyd, historikk eller formål for å legge til grunn at den praksis som hadde eksistert på Skattøra fra september 2005 kan anses tariffavtalt etter Sør- og Nord-Norgeavtalen § 1 nr. 1.

• Dommen er enstemmig.

Dette er saken

• Den 7. mars 2014 blir M/V "Nordjarl" losset på Nor Lines sin havn Skattøra i Tromsø.

• Lossingen skjer med Nor Lines egne ansatte.

• Fram til november året før ble de registrerte havnearbeiderne i losse- og lastekontoret i Tromsø benyttet til dette arbeidet, men de ble tatt ut i sympatistreik 7. desember 2013 i kampen for tariffavtale i Risavika utenfor Stavanger.

• NTF og LO stevnet NHO og Nor Lines inn for Arbeidsretten fordi de mente dette var brudd på tariffavtalen.

• I juni 2015 var det hovedforhandlinger.

• Dom var ventet før sommeren, men falt ikke før 25. august.

• Dommen frifinner NHO og Nor Lines.

Tidligere saker

Uakseptabel arroganse av Arbeidsretten (26. juni 2015)

Er det streikebryteri på havna i Tromsø (2. juni 2015)

Tar streikebryteri til Arbeidsretten (5. august 2014)

Transport ber NHO stoppe streikebryteriet (29. april 2014)
Mest lest

Colourbox.com

Nye satser for pensjon og trygd

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Sondre Dalaker/NRK

Jordbærplukkere får hundretusener i erstatning

Hanna Skotheim

Nav-ordning tom for penger: – Kom som «lyn fra klar himmel»

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Ida Bing

Nora er en «quiet quitter»: – Det har et ufortjent dårlig rykte

Ole Martin Prangerød (40) har etter mange år i kriminalomsorgen fått en høyt betrodd stilling i Nav.

Ole Martin Prangerød (40) har etter mange år i kriminalomsorgen fått en høyt betrodd stilling i Nav.

Eirik Dahl Viggen

Ole Martin fikk nok av fengselslønna – byttet til jobb i Nav

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Privat

Magnus klarte ikke å løpe - fikk ikke bli ingeniør

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Sissel M. Rasmussen

Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Brian Cliff Olguin

Terskelen for opptjening av pensjon i staten senkes

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

Alf Ragnar Olsen

Rolf Johan (28) gikk fra Posten til Tesla. Han har et råd til andre på jobbjakt

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Privat. Innfelt: Sondre Dalaker/NRK

Julia vant i retten, men kan gå glipp av pengene fordi hun bor i Polen

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Hanna Skotheim

Her tjener sommervikarene mer enn de fast ansatte

Kronikk

Privat

Er jeg dum som et brød som valgte jobben jeg har?

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

Martin Guttormsen Slørdal

Hanna fryktet at drømmejobben skulle glippe. Så skrev hun en Facebook-post

Hanna Skotheim

Hver dag skriver saksbehandlere brev som mottakerne ikke forstår

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Herman Bjørnson Hagen

Hyller den norske storstreiken: – Det LO lyktes med i Norge, har jeg ikke sett noen andre klare

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Håvard Sæbø

Samtlige 84 på Kirkenes-verft kan bli oppsagt

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

Merete Jansen

Hva om det skjer en ulykke på et atomdrevet skip?

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

Leif Martin Kirknes

LO-topp: – Ikea er verst i klassen på fagforeningsknusing

Debatt

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Brooks Rice / Unsplash

Vil seks timer på jobb gjøre hverdagen lettere? Ja, er svaret

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Equinor

Selskap avtalte ikkje innleige med tillitsvalde: ­– Omgår lovendringa


Flere saker