JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mye tyder på at det blir flere havnerettssaker for Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet (f.v.), Lars Morten Johnsen, 1. nestleder i NTF og Lornts Nagelhus, LO-advokat.

Mye tyder på at det blir flere havnerettssaker for Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet (f.v.), Lars Morten Johnsen, 1. nestleder i NTF og Lornts Nagelhus, LO-advokat.

Roy Ervin Solstad

LO tapte saken, men vant streikeretten

Arbeidsretten avviste NHOs syn på fortrinnsrett, ILO-konvensjon og streikerett.28.08.2015
15:02
28.08.2015 15:02

res@lomedia.no

Transportarbeiderforbundet og LO stevnet NHO og Nor Lines i Tromsø inn for arbeidsretten etter at sistnevnte ikke benyttet havnearbeidere fra losse- og lastekontoret til lossing av et skip på Skattøra i Tromsø i fjor. I begynnelsen av juni gikk saken for arbeidsretten i Oslo, men først sent i går ettermiddag kom dommen.

I dommen blir NHO og Nor Lines enstemmig frifunnet for påstanden om tariffbrudd. Retten mener at verken praksis eller det faktum at Skattøra er en egen havn med eksklusivitet for Nor Lines, støtter LO og NTF sin syn om at det hadde foregått streikebryteri.

– Dommen sier at Nor Lines kan bruke egne ansatte til å losse og laste på Skattøra, så vi er skuffet over dommen, innrømmer forbundsleder i NTF, Roger Hansen.

NHO fikk kritikk

Men der er det også stopp for den verste skuffelsen. For dommen i Arbeidsretten er neppe hyggelig lesning for NHO når det gjelder deres syn på fortrinnsretten til havnearbeiderne, ILO-konvensjon 137 og ikke minst streikeretten. Desto hyggeligere er det for LO og NTF.

Retten peker blant annet på et sendt fra Rolf Nergård, forhandlingsdirektør i NHO i desember 2013. Der hevdet han at havnearbeiderne i Tromsø hadde frasagt seg fortrinnsretten siden de gikk ut i sympatistreik to dager tidligere. Dermed skulle det være fritt fram å bruke egne ansatte, uten at det var å regne som streikebryteri.

Det samme hevdet NHO og Nergård i hovedforhandlingene i juni.

Retten påpeker nemlig at den vanskelig kan se at NHO sin forståelse av fortrinnsretten er i samsvar med ILO-konvensjon 137 om at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.

– Det NHO har gjort gjeldende om fortrinnsretten under hovedforhandlingene er vanskelig å forene med det organisasjonen tidligere har hevdet, står det å lese i dommen.

En seier

Arbeidsrettens dom bekrefter også at havnearbeiderne har streikerett, og at de ikke frasier seg fortrinnsretten ved en streik.

– Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer et tariffbrudd, står det ordrett i dommen.

– Dommen er en seier for havnearbeidernes streikerett, og retten har tatt avstand fra NHO sine påstander om ILO-konvensjonen og fortrinnsrett. De er lagt døde, sier LOs advokat Lornts Nagelhus fornøyd.

Det betyr at der tariffavtalene gjelder, har havnearbeiderne fortrinnsrett til losse- og lastearbeid.

Eksklusivitet

Til tross for at NTF og LO under hovedforhandlingene i juni nærmest oppfordret retten til å komme med en klarere definisjon av hva som ligger i eksklusiv rådighet over på egne anlegg i tariffavtalen, etter at arbeidsretten i en dom fra 8. oktober i fjor medførte en tolkning av det spørsmålet fra NHO sin side, som LO og NTF har vært uenige i. Det skjedde ikke. Særlig gjelder dette i spørsmålet om unntaket fra å bruke havnearbeiderne også gjelder om bord i båtene ved lossing og lasting.

I stedet bekrefter gårsdagens dom ordlyden i dommen fra 2014.

– Jeg konstaterer at det fremdeles er uavklart om eksklusivitet, sier Hansen.

Retten tok heller ikke hensyn til tidligere praksis med å bruke havnearbeidere på Skattøra.

– Det er ikke holdepunkter i bestemmelsens ordlyd, historikk eller formål for å legge til grunn at den praksis som hadde eksistert på Skattøra fra september 2005 kan ansees som tariffavtalt etter paragraf 1.1 i Sør- og Nordnorgeavtalen, heter det i dommen.

Ny rettsrunde

Frykten hos Transportarbeiderforbundet nå, er at NHO oppretter såkalte eksklusive havner over hele landet, for å slippe å bruke de registrerte havnearbeiderne. Roger Hansen og NTF har derimot ikke tenkt å la arbeidsgiversiden gjøre det uten kamp.

– Vi vil vurdere å stevne NHO for å få en avklaring på hvor langt eksklusiviteten på havnene gjelder, og vil diskutere det med LOs juridiske avdeling så raskt som mulig, sier Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet.

NHO: Viktig avklaring

NHO skriver på sine nettsider at dette er den andre saken som slår fast at tariffavtalte bestemmelser for losse- og lastearbeidere ikke gjelder på private bedriftskaier, og at ved slike havner står bedriften fritt til å benytte egne ansatte.

– Dommen gir både NHO og Nor Lines en viktig avklaring, sier avdelingsdirektør i NHO, Nina Melsom.

Utdrag fra dommen

• Arbeidsretten har kommet til at de saksøkte må frifinnes.

• Etter ordlyden gir bestemmelsen, slik NHO også har anført, kun anvisning om at fartøyets mannskap ikke skal utføre losse- og lastearbeid. Rammeavtalen § 2, arbeidsordning, har en annen ordlyd, idet den bestemmer at losse- og lastearbeidet «skal» utføres av losse- og lastearbeidere. Dette er betegnet som losse- og lastearbeidernes fortrinnsrett. Det er etter rettens syn ikke holdepunkter for at Sør- og Nord-Norgeavtalen skal forstås annerledes.

• Det bemerkes at retten vanskelig kan se at den forståelse NHO har gjort gjeldende i saken samsvarer med Norges forpliktelser etter ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeid, og særlig konvensjonens artikkel 3 nr. 2 om at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.

• Det er heller ikke fremlagt noe som skulle tilsi at tariffpartene tidligere har ment at Sør- og Nord-Norgeavtalen ikke hjemlet fortrinnsrett. Det NHO har gjort gjeldende om fortrinnsretten under hovedforhandlingen er vanskelig å forene med det organisasjonen tidligere har hevdet.

• (...) på det tidspunktet sympatistreiken ble varslet, var NHO av den oppfatning at det gjaldt en fortrinnsrett for losse- og lastearbeiderne til losse- og lastearbeid.

• Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd.

• Det er ikke holdepunkter for, og heller ikke anført, at unntaket for lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk benyttes ikke skal forstås på samme måte etter Rammeavtalen og Sør- og Nord-Norgeavtalen.

• Etter Arbeidsrettens vurdering er det derfor ikke holdepunkter i bestemmelsens ordlyd, historikk eller formål for å legge til grunn at den praksis som hadde eksistert på Skattøra fra september 2005 kan anses tariffavtalt etter Sør- og Nord-Norgeavtalen § 1 nr. 1.

• Dommen er enstemmig.

Dette er saken

• Den 7. mars 2014 blir M/V "Nordjarl" losset på Nor Lines sin havn Skattøra i Tromsø.

• Lossingen skjer med Nor Lines egne ansatte.

• Fram til november året før ble de registrerte havnearbeiderne i losse- og lastekontoret i Tromsø benyttet til dette arbeidet, men de ble tatt ut i sympatistreik 7. desember 2013 i kampen for tariffavtale i Risavika utenfor Stavanger.

• NTF og LO stevnet NHO og Nor Lines inn for Arbeidsretten fordi de mente dette var brudd på tariffavtalen.

• I juni 2015 var det hovedforhandlinger.

• Dom var ventet før sommeren, men falt ikke før 25. august.

• Dommen frifinner NHO og Nor Lines.

Tidligere saker

Uakseptabel arroganse av Arbeidsretten (26. juni 2015)

Er det streikebryteri på havna i Tromsø (2. juni 2015)

Tar streikebryteri til Arbeidsretten (5. august 2014)

Transport ber NHO stoppe streikebryteriet (29. april 2014)

Dommen er en seier for havnearbeidernes streikerett.

LOs advokat Lornts Nagelhus

28.08.2015
15:02
28.08.2015 15:02Mest lest

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

Ole Palmstrøm

Blir ikke streik i staten: Her er den nye lønna til de ansatte

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

Jan-Erik Østlie

Ny lønn for LO-ledelsen – se hva de tjener

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommuneansatte har fått ny lønn – men lærerne varsler streik

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører. Her er hennes råd

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

Martin Guttormsen Slørdal

Er Jonny feilfri på jobb, kan han få en månedslønn i bonus

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

Håvard Sæbø

Dette verkstedet kan bidra til å løse strømkrisa: – Men da må politikerne satse på vannkraft

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

André Kjernsli

Stillingsannonse på én prosent sjokkerer fagbevegelsen

Eirik Dahl Viggen

Mekling på overtid i staten: – Det er jævlig vanskelig

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

Statsansatte venter på meklinga: – Vi er streikeklare

POLITISK STREIK: Lokomotivmannsforbundets Rolf Ringdal lover politisk streik og togstans, som svar på regjeringens oppsplitting av togtrafikken på Østlandet. Med seg i den politiske markeringen vil han få Jernbaneforbundet, her ved forbundsleder Jane B. Sæthre.

POLITISK STREIK: Lokomotivmannsforbundets Rolf Ringdal lover politisk streik og togstans, som svar på regjeringens oppsplitting av togtrafikken på Østlandet. Med seg i den politiske markeringen vil han få Jernbaneforbundet, her ved forbundsleder Jane B. Sæthre.

Morten Hansen

Lokomotivførerne føler seg lurt av Støre-regjeringen. Nå lover de togstans

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Per Flakstad

Kronetillegg til alle og bedre betaling for turnus. Dette er den nye lønna for kommuneansatte


Flere saker