JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KLAR:LO-leder  Peggy Hessen Følsvik håper på engasjerte og kraftfulle debatter under LO-kongressen om alt fra ulikhet, pensjon til krigen i Ukraina og andre saker som engasjerer delegatene.

KLAR:LO-leder Peggy Hessen Følsvik håper på engasjerte og kraftfulle debatter under LO-kongressen om alt fra ulikhet, pensjon til krigen i Ukraina og andre saker som engasjerer delegatene.

Brian Cliff Olguin

LO-kongressen 2022:

LO-lederen håper kampen mot ulikhet vil prege LO-kongressen

Peggy Hessen Følsvik har ledet LO i krisetider som rammer de svakeste hardest. – Ulikhet bryter ned tilliten i samfunnet, advarer hun.29.05.2022
16:30
30.05.2022 10:37

sym@lomeida.no

Økte renter og en kraftig prisvekst globalt. Krigen i Europa og faren for matmangel og sult. En voksende klimakrise og det grønne skiftet. Antidemokratiske og høyreekstreme krefter som styrker seg i en rekke land.

Det store bakteppet for LO-kongressen kunne knapt vært mer krevende.

– Men det som skiller dagens kriser fra tidligere, er situasjonen på arbeidsmarkedet. Arbeidsgiverne sliter med å få tak på arbeidskraft, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-kongressen: LO har kongress ei hel uke, men betyr det noe for vanlige folk?

Tror på systemet

Hun har stor tro på at det norske systemet basert på tillit, vil fungere godt også i tida framover.

– Vi kan samarbeide med arbeidsgiverne og regjeringen. Det var slik vi fikk på plass gode krisetiltak under pandemien, selv med en høyreregjering, påpeker hun med et lite smil.

Men skal systemet fungere må også folk ha tillit til hverandre, til fagbevegelsen og myndighetene. Noe av det som virkelig bekymrer henne med en voksende ulikhet i samfunnet er at denne tilliten brytes ned. Da er det mange som samler seg rundt «sterke menn med enkle løsninger».

– Ulikhet bryter ned tilliten i samfunnet. Se på utviklingen i USA, England og Frankrike, hvor ulikheten har fått lov til å vokse samtidig som fagbevegelsen er svekket.

LO-kongressen 2022: Møt delegatene

Et klassesamfunn

Undersøkelser viser at 8 av 10 LO-medlemmer mener de økonomiske forskjellene er for store i Norge. Norsk Monitor 2021 forteller at folk aldri har vært så bekymret for økende lønnsforskjeller som i dag. Og en av fem småbarnsfamilier har måttet låne penger for å betale strømregningen, ifølge en måling YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi.

I en av uttalelsene om ulikhet som kongressen skal behandle, slås det fast at økt ulikhet øker klassemotsetningene i det norske samfunnet.

– Jeg mener vi finner strukturer i Norge som vi kan betegne som klasse. Når deler av befolkningen arver en svakere tilknytning til arbeidslivet, til kortere utdanning og at de kommer tidligere over i trygdesystemet. Og at dette går igjen i generasjoner. Da mener jeg du kan snakke om klasse, sier LO-lederen.

Hun frykter at forskjellene kan øke i tida som kommer. Derfor er det nødvendig at mange engasjerer seg i debattene under kongressen.

LOs viktigste verktøy er tariffoppgjørene. Da Teknisk beregningsutvalg anslo prisveksten understrekte de at tallene var usikre.

– Men det som vil slå verst ut for folk er jo om renta øker kraftig.

LO-lederen har advart Norges Bank mot å bruke renten som et verktøy mot prisvekst som kommer fra utlandet.

Hun mener frontfagsmodellen og ansvarlige lønnsoppgjør bidrar til at den innenlandske, norske prisveksten er under kontroll.

LO vil følge utviklingen nøye.

– Og nå har vi en regjering vi kan snakke med og som leverer.

Sterke resultater

Og det er en regjering som virkelig har levert på de vedtakene den forrige kongressen kom med for fem år siden, erkjenner Peggy Hessen Følsvik.

Hun nevner pensjon fra første krone, innstramninger av innleie, kollektiv søksmålsrett, Norgesmodellen, styrket rett til heltid og satsingen på havvind som er det største industriløftet på årevis.

– De har levert utrolig mye på kort tid.

Hun mener derfor statsminister Jonas Gahr Støre fortjener å bli godt mottatt av kongressen når han entrer talerstolen i Folkets Hus.

– Men mange vil sikkert også benytte anledningen til å si hva de ikke er fornøyd med. Slik skal det være på en kongress, understreker LO-lederen.

Olje og gass

Fire uker før kongressen stemte Fagforbundet og NTL mot flertallet i LO-sekretariatet. De to forbundene i offentlig sektor sa nei til utbygging av Wisting-feltet nord i Barentshavet.

LO-lederen vil ikke dramatisere denne uenigheten. LO-sekretariatet har samlet seg enstemmig bak innstillingene til handlingsprogram og næringspolitisk uttalelse. Hun er trygg på at kongressen vil finne gode kompromisser.

– Vi er enige om hvordan vi skal utvikle olje og gassnæringen, samtidig som vi skaper jobber og kutter utslipp. Men jeg blir overrasket om vi ikke får en debatt om dette. Det skal det være i et politisk verksted, fastslår Hessen Følsvik.

Samtidig erkjenner hun at industriforbundene trolig er tettere på utviklingen i industrien og hvordan det jobbes for å kutte utslipp og omstille næringen, enn de andre LO-forbundene. Det skjer utrolig mye på veien mot grønne jobber.

– Det kan hende jeg tar feil, men jeg tror vi må bli flinkere til å inkludere de andre forbundene i dette arbeidet. Vi må jobbe mer på tvers.

Hun er uenig med dem som påstår at LO er en brems når det gjelder grønn omstilling.

– Vi bruker mer ressurser på det grønne skiftet enn på noen andre saker. Men jeg forstår at vi kan framstå som versting hos dem som vil skru av all oljeproduksjon. Det står vi godt i.

LO-lederen understreker at det ikke er aktuelt for LO å sette en dato for avvikling av olje- og gassproduksjonen. Hun understreker også at det grønne skiftet må gå hånd i hånd med rettferdig omstilling. Klimapolitikken må ikke føre til arbeidsledighet og skape større forskjeller.

– Det vil undergrave klimaarbeidet og svekke likhetssamfunnet som LO kjemper for.

Krogstad: – Ingen er tjent med oljestrid på LO-kongressen

Avventer pensjonsutvalg

LO-kongressen stilte seg bak pensjonsreformen i 2005, men sa samtidig at man måtte følge med på hvordan reformen rammet blant annet sosialt mellom ulike grupper.

I to år har Kristin Skogen Lund ledet et regjeringsnedsatt utvalg som evaluerer pensjonsreformen og blant annet den omstridte levealdersjusteringen. Konklusjonen kommer nå i juni.

– Vi vet lite om hva som ligger i utvalgets arbeid. Det vil derfor være uklokt å nå være veldig konkret på hva som skal gjøres med folketrygden, mener LO-lederen.

Pensjon behandles på kongressen i et omfattende dokument med den nøkterne tittelen «Pensjonspolitisk vedtak».

LOs mål er som tidligere at summen av Folketrygd, tjenestepensjon og AFP skal gi en ytelse som tilsvarer 2/3 av sluttlønna når du går av som 67-åring.

– Vi skal ha et pensjonssystem i Norge som gjør at folk kan leve anstendige liv, understreker LO-lederen.

AFP skal løses

Det betyr også at mennesker som har slitt seg ut gjennom et langt arbeidsliv, skal kunne gå av tidligere med AFP. LO fortsetter arbeidet med å tette hullene i ordningen som har rammet mange arbeidstakere. Det er satt ned et utvalg på tvers av forbundene som jobber med en gjennomgang av den tidligere AFP-utredningen.

LO har satt seg som mål at en reformert AFP skal være på plass i løpet av denne stortingsperioden.

– Jeg tror det er stor enighet om at dette må inn i et hovedoppgjør.

LO-lederen vil ikke ta stilling til om det best løses gjennom et samordnet oppgjør med LO som forhandlingsleder eller om det er mulig å få et resultat gjennom frontfaget.

– Dette er det LOs representantskap som til slutt må bestemme.

Krisetider

Peggy Hessen Følsvik overtok ledelsen av LO midt under pandemien, da LO-leder Hans-Christian Gabrielsen uventet døde 10. mars 2021.

Ett år senere invaderer Russland nabolandet Ukraina.

– Jeg håper at krigen i Ukraina og situasjonen i Europa, blir reflektert over i debattene under kongressen, sier en bekymret LO-leder.

Hun tror at vi ikke har tatt inn over oss de langsiktige virkningene av hva som nå skjer i Europa.

Russlands krig fører Sverige og Finland inn i Nato noe som ytterligere vil styrke det nordiske samarbeidet. Den nye virkeligheten gjør det helt nødvendig å prioritere forsvar og beredskapen i samfunnet. Bosetting og arbeidsplasser i nord blir enda viktigere. Men også på en rekke andre områder får krigen store konsekvenser både her hjemme og globalt.

– Prisene på mat og strøm, mangel på varer, debatten vår om Europa. Krigen kommer til å få store konsekvenser for oss både direkte og indirekte på mange områder.

– Jeg håper at delegatene tar dette inn over seg.

Samtidig erkjenner hun at mange av våre problemer framstår som uviktige i forhold til det som har rammet det ukrainske folket. Noe som også vil prege LO-kongressen, lover LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

 

29.05.2022
16:30
30.05.2022 10:37Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Kommentar

Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, har utført en lignende operasjon som den han nå gjør i SAS, i det colombianske flyselskapet han ledet tidligere

Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, har utført en lignende operasjon som den han nå gjør i SAS, i det colombianske flyselskapet han ledet tidligere

Chris Anderson/AFP/NTB

«Denne konflikten handler om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss»

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Skifttilleggene betaler regningene, sier Joakim Magnusson.

Skifttilleggene betaler regningene, sier Joakim Magnusson.

Martin Guttormsen Slørdal

Joakim har jobbet mange nattskift som baker. Det vil han ikke gjøre igjen

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet

Generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow, mener at arbeidere er i frontlinjen av flere og ekstraordinære kriser.

Generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow, mener at arbeidere er i frontlinjen av flere og ekstraordinære kriser.

Torgny Hasås

Åtte av ti land nekter etablering av fagforeninger. Krisetall for verdens arbeidere

FANGET: Leder NFF Bredtveit fengsel Petter Rolf Lajord-Stilén (51) er oppgitt over at de ikke lenger har mulighet til å sende utagerende innsatte til avlastning på andre kvinnefengsler.

FANGET: Leder NFF Bredtveit fengsel Petter Rolf Lajord-Stilén (51) er oppgitt over at de ikke lenger har mulighet til å sende utagerende innsatte til avlastning på andre kvinnefengsler.

Eirik Dahl Viggen

Ansatte i Fengsels-Norge frykter for sikkerheten til sine kollegaer og de innsatte

TRIVST: Martin Jerner (16) har sin første sommarjobb på bakeriet Onkel Svanhild i Trondheim. Til LOs sommarpatrulje fortalte han at han trivst i jobben, og at lønns- og arbeidsvilkår er på stell.

TRIVST: Martin Jerner (16) har sin første sommarjobb på bakeriet Onkel Svanhild i Trondheim. Til LOs sommarpatrulje fortalte han at han trivst i jobben, og at lønns- og arbeidsvilkår er på stell.

Tormod Ytrehus

Sommarvikar Martin (16) var den første som fekk besøk: – Var litt skummelt

KONFLIKT: Kan legen sykemelde meg på grunn av konflikt på jobben?

KONFLIKT: Kan legen sykemelde meg på grunn av konflikt på jobben?

Colourbox

Kan jeg sykmelde meg på grunn av arbeidskonflikt?

Må vi ha «tykkere hud» siden vi har valgt disse yrkene? Eksperten svarer.

Må vi ha «tykkere hud» siden vi har valgt disse yrkene? Eksperten svarer.

Martin Guttormsen Slørdal

Må vi tåle å bli skjelt ut på jobb?


Flere saker