JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-kongressen 2022:

LO-lederen håper kampen mot ulikhet vil prege LO-kongressen

Peggy Hessen Følsvik har ledet LO i krisetider som rammer de svakeste hardest. – Ulikhet bryter ned tilliten i samfunnet, advarer hun.
KLAR:LO-leder  Peggy Hessen Følsvik håper på engasjerte og kraftfulle debatter under LO-kongressen om alt fra ulikhet, pensjon til krigen i Ukraina og andre saker som engasjerer delegatene.

KLAR:LO-leder Peggy Hessen Følsvik håper på engasjerte og kraftfulle debatter under LO-kongressen om alt fra ulikhet, pensjon til krigen i Ukraina og andre saker som engasjerer delegatene.

Brian Cliff Olguin

sym@lomeida.no

Økte renter og en kraftig prisvekst globalt. Krigen i Europa og faren for matmangel og sult. En voksende klimakrise og det grønne skiftet. Antidemokratiske og høyreekstreme krefter som styrker seg i en rekke land.

Det store bakteppet for LO-kongressen kunne knapt vært mer krevende.

– Men det som skiller dagens kriser fra tidligere, er situasjonen på arbeidsmarkedet. Arbeidsgiverne sliter med å få tak på arbeidskraft, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-kongressen: LO har kongress ei hel uke, men betyr det noe for vanlige folk?

Tror på systemet

Hun har stor tro på at det norske systemet basert på tillit, vil fungere godt også i tida framover.

– Vi kan samarbeide med arbeidsgiverne og regjeringen. Det var slik vi fikk på plass gode krisetiltak under pandemien, selv med en høyreregjering, påpeker hun med et lite smil.

Men skal systemet fungere må også folk ha tillit til hverandre, til fagbevegelsen og myndighetene. Noe av det som virkelig bekymrer henne med en voksende ulikhet i samfunnet er at denne tilliten brytes ned. Da er det mange som samler seg rundt «sterke menn med enkle løsninger».

– Ulikhet bryter ned tilliten i samfunnet. Se på utviklingen i USA, England og Frankrike, hvor ulikheten har fått lov til å vokse samtidig som fagbevegelsen er svekket.

LO-kongressen 2022: Møt delegatene

Et klassesamfunn

Undersøkelser viser at 8 av 10 LO-medlemmer mener de økonomiske forskjellene er for store i Norge. Norsk Monitor 2021 forteller at folk aldri har vært så bekymret for økende lønnsforskjeller som i dag. Og en av fem småbarnsfamilier har måttet låne penger for å betale strømregningen, ifølge en måling YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi.

I en av uttalelsene om ulikhet som kongressen skal behandle, slås det fast at økt ulikhet øker klassemotsetningene i det norske samfunnet.

– Jeg mener vi finner strukturer i Norge som vi kan betegne som klasse. Når deler av befolkningen arver en svakere tilknytning til arbeidslivet, til kortere utdanning og at de kommer tidligere over i trygdesystemet. Og at dette går igjen i generasjoner. Da mener jeg du kan snakke om klasse, sier LO-lederen.

Hun frykter at forskjellene kan øke i tida som kommer. Derfor er det nødvendig at mange engasjerer seg i debattene under kongressen.

LOs viktigste verktøy er tariffoppgjørene. Da Teknisk beregningsutvalg anslo prisveksten understrekte de at tallene var usikre.

– Men det som vil slå verst ut for folk er jo om renta øker kraftig.

LO-lederen har advart Norges Bank mot å bruke renten som et verktøy mot prisvekst som kommer fra utlandet.

Hun mener frontfagsmodellen og ansvarlige lønnsoppgjør bidrar til at den innenlandske, norske prisveksten er under kontroll.

LO vil følge utviklingen nøye.

– Og nå har vi en regjering vi kan snakke med og som leverer.

Sterke resultater

Og det er en regjering som virkelig har levert på de vedtakene den forrige kongressen kom med for fem år siden, erkjenner Peggy Hessen Følsvik.

Hun nevner pensjon fra første krone, innstramninger av innleie, kollektiv søksmålsrett, Norgesmodellen, styrket rett til heltid og satsingen på havvind som er det største industriløftet på årevis.

– De har levert utrolig mye på kort tid.

Hun mener derfor statsminister Jonas Gahr Støre fortjener å bli godt mottatt av kongressen når han entrer talerstolen i Folkets Hus.

– Men mange vil sikkert også benytte anledningen til å si hva de ikke er fornøyd med. Slik skal det være på en kongress, understreker LO-lederen.

Olje og gass

Fire uker før kongressen stemte Fagforbundet og NTL mot flertallet i LO-sekretariatet. De to forbundene i offentlig sektor sa nei til utbygging av Wisting-feltet nord i Barentshavet.

LO-lederen vil ikke dramatisere denne uenigheten. LO-sekretariatet har samlet seg enstemmig bak innstillingene til handlingsprogram og næringspolitisk uttalelse. Hun er trygg på at kongressen vil finne gode kompromisser.

– Vi er enige om hvordan vi skal utvikle olje og gassnæringen, samtidig som vi skaper jobber og kutter utslipp. Men jeg blir overrasket om vi ikke får en debatt om dette. Det skal det være i et politisk verksted, fastslår Hessen Følsvik.

Samtidig erkjenner hun at industriforbundene trolig er tettere på utviklingen i industrien og hvordan det jobbes for å kutte utslipp og omstille næringen, enn de andre LO-forbundene. Det skjer utrolig mye på veien mot grønne jobber.

– Det kan hende jeg tar feil, men jeg tror vi må bli flinkere til å inkludere de andre forbundene i dette arbeidet. Vi må jobbe mer på tvers.

Hun er uenig med dem som påstår at LO er en brems når det gjelder grønn omstilling.

– Vi bruker mer ressurser på det grønne skiftet enn på noen andre saker. Men jeg forstår at vi kan framstå som versting hos dem som vil skru av all oljeproduksjon. Det står vi godt i.

LO-lederen understreker at det ikke er aktuelt for LO å sette en dato for avvikling av olje- og gassproduksjonen. Hun understreker også at det grønne skiftet må gå hånd i hånd med rettferdig omstilling. Klimapolitikken må ikke føre til arbeidsledighet og skape større forskjeller.

– Det vil undergrave klimaarbeidet og svekke likhetssamfunnet som LO kjemper for.

Krogstad: – Ingen er tjent med oljestrid på LO-kongressen

Avventer pensjonsutvalg

LO-kongressen stilte seg bak pensjonsreformen i 2005, men sa samtidig at man måtte følge med på hvordan reformen rammet blant annet sosialt mellom ulike grupper.

I to år har Kristin Skogen Lund ledet et regjeringsnedsatt utvalg som evaluerer pensjonsreformen og blant annet den omstridte levealdersjusteringen. Konklusjonen kommer nå i juni.

– Vi vet lite om hva som ligger i utvalgets arbeid. Det vil derfor være uklokt å nå være veldig konkret på hva som skal gjøres med folketrygden, mener LO-lederen.

Pensjon behandles på kongressen i et omfattende dokument med den nøkterne tittelen «Pensjonspolitisk vedtak».

LOs mål er som tidligere at summen av Folketrygd, tjenestepensjon og AFP skal gi en ytelse som tilsvarer 2/3 av sluttlønna når du går av som 67-åring.

– Vi skal ha et pensjonssystem i Norge som gjør at folk kan leve anstendige liv, understreker LO-lederen.

AFP skal løses

Det betyr også at mennesker som har slitt seg ut gjennom et langt arbeidsliv, skal kunne gå av tidligere med AFP. LO fortsetter arbeidet med å tette hullene i ordningen som har rammet mange arbeidstakere. Det er satt ned et utvalg på tvers av forbundene som jobber med en gjennomgang av den tidligere AFP-utredningen.

LO har satt seg som mål at en reformert AFP skal være på plass i løpet av denne stortingsperioden.

– Jeg tror det er stor enighet om at dette må inn i et hovedoppgjør.

LO-lederen vil ikke ta stilling til om det best løses gjennom et samordnet oppgjør med LO som forhandlingsleder eller om det er mulig å få et resultat gjennom frontfaget.

– Dette er det LOs representantskap som til slutt må bestemme.

Krisetider

Peggy Hessen Følsvik overtok ledelsen av LO midt under pandemien, da LO-leder Hans-Christian Gabrielsen uventet døde 10. mars 2021.

Ett år senere invaderer Russland nabolandet Ukraina.

– Jeg håper at krigen i Ukraina og situasjonen i Europa, blir reflektert over i debattene under kongressen, sier en bekymret LO-leder.

Hun tror at vi ikke har tatt inn over oss de langsiktige virkningene av hva som nå skjer i Europa.

Russlands krig fører Sverige og Finland inn i Nato noe som ytterligere vil styrke det nordiske samarbeidet. Den nye virkeligheten gjør det helt nødvendig å prioritere forsvar og beredskapen i samfunnet. Bosetting og arbeidsplasser i nord blir enda viktigere. Men også på en rekke andre områder får krigen store konsekvenser både her hjemme og globalt.

– Prisene på mat og strøm, mangel på varer, debatten vår om Europa. Krigen kommer til å få store konsekvenser for oss både direkte og indirekte på mange områder.

– Jeg håper at delegatene tar dette inn over seg.

Samtidig erkjenner hun at mange av våre problemer framstår som uviktige i forhold til det som har rammet det ukrainske folket. Noe som også vil prege LO-kongressen, lover LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

 

Warning
Annonse
Annonse