JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LOs beskjed til koronakommisjonen: Norge var for dårlig forberedt

LO-delegasjonen la fram hvordan arbeidsfolk i førstelinja har sett pandemien ramme Norge.
Disse var med i det digitale møtet med Koronakommisjonen; Fra venstre leder i Fagforbundet, Mette Nord, LO-sekretær Are Tomasgard, nestleder i Agenda, Sigrun Aasland, leder i Industri Energi, Frode Alfheim og nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Disse var med i det digitale møtet med Koronakommisjonen; Fra venstre leder i Fagforbundet, Mette Nord, LO-sekretær Are Tomasgard, nestleder i Agenda, Sigrun Aasland, leder i Industri Energi, Frode Alfheim og nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen med følge fikk mandag 60 digitale minutter hos koronakommisjonen, som skal evaluere pandemien for regjeringen.

Hans-Christian Gabrielsen la fram funn fra en rapport som Tankesmien Agenda har forfattet.

Rapporten lener seg på grundige tilbakemeldinger fra representanter for førstelinjen blant LOs medlemmer.

– Våre folk innen helse, omsorg, utdanning, renhold, transport og industri har gitt viktige bidrag, sier Gabrielsen, som er opptatt av at vi må lære av krisen.

LO-advokatene skaffet 112 millioner til LO-medlemmer som Øyvind i fjor

Trekker fram beredskap

LO-leder Gabrielsen trekker fram at mye har gått bra, men at pandemien har avdekket alvorlige mangler i vår beredskap.

– Bare måneder før krisen tok oss i mars i fjor ble regjeringen grundig advart fra både «Direktoratet for sivilt beredskap» og Verdens helseorganisasjon, sier Gabrielsen.

Det var også hovedbudskapet da LO-lederen overleverte rapporten «Lærdom fra koronakrisen» til regjeringens koronakommisjon mandag.

– Pandemien var en varslet krise. Regjeringen kjente til risikobildet. Likevel måtte Norge møte krisen uforberedt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

LO-lederen mener dette er svært alvorlig og understreker regjeringens ansvar.

– Nå er det viktig at vi lærer, slik at vi er bedre forberedt neste gang. Det eneste som er sikkert er at det kommer flere runder med lignende og helt andre kriser, legger han til.

Deltid et problem

LO-lederen hadde med seg en bred delegasjon bestående blant annet av ledelsen i Industri Energi og Fagforbundet.

– Privatisering har ført til økt smittespredning blant sykehjem i Sverige, men også i Norge tvinges helsearbeidere til å jakte vakter ved flere steder i pleie- og omsorgssektoren. Den store andelen deltid blant helsearbeidere kan ha forsterket koronakrisa og bidratt til å spre smitte, mener nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

– Ansatte tvinges til å jobbe ved flere helseinstitusjoner for å sikre seg ei lønn å leve av. Slik spres smitten fra sted til sted. Også i Norge ser vi at dette har bidratt til smittespredning på blant annet sykehjem. For å unngå svenske tilstander i Norge må vi gi helsearbeidere hele faste stillinger. Nå arbeider regjeringa for det motsatte, sier Skoghaug.

Agenda-rapporten

Korona-kommisjonen ledes av professor emeritus Stener Kvinesland fra Bergen. I komiteen sitter stort sett direktører og daglig ledere. En av dem er daglig leder i Fafo, Tone Fløtten.

Rapporten til kommisjonen skal være ferdig i mars.

Ingen arbeidstakerorganisasjoner er med på arbeidet som skal gi dommen over beredskapen i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert.

Som et svar på det lagde altså Tankesmien Agenda sin egen koronarapport, bestilt av LO, flere fagforbund og Pensjonistforbundet.

«Det som har gått bra skyldes i liten grad gode kriseforberedelser de seneste årene. Tvert imot. Det handler mer om verdien av sterke offentlige institusjoner og sterke arbeidslivsorganisasjoner som etter hvert ble tatt med på råd. Samt fortsatt høy tillit i befolkningen», heter det i Agenda-rapporten.

Her triller Ikea-ansatte Mona varene ut til kunden: – Heller dette enn permitteringer

Må sitte samlet

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener regjeringen må involvere partene i arbeidslivet under det pågående arbeidet med tiltak og forskrifter. Ikke bare orientere i etterkant.

– Da kan vi komme med innspill med tanke på konsekvensene, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

Han brukte sist torsdag som et eksempel på hvordan ting ikke skal gjøres. Da møttes arbeidsgiverne hos en statsråd, og arbeidstakerne hos en annen.

– Gjennom koronapandemien har trepartssamarbeidet vist seg å være det beste verktøyet til å løse krisen. De beste løsningene finner vi ved å sitte samlet og kan utfordre hverandres synspunkt. Da kan vi lettere finne den rette løsningen, sa Frode Alfheim til Koronakommisjonen.

Vil utvikle heltidskultur

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, er enig i at omfanget av deltidsstillinger er for høyt i helse- og omsorgstjenesten.

– Det å ha medarbeidere som jobber flere steder er særlig uheldig i den situasjonen vi er i nå. Det går også ut over kontinuiteten for pasienter og brukere som kan ha det vanskelig i disse dager. Regjeringen er opptatt av å utvikle en heltidskultur, og jobber målrettet med dette, sier hun i et tilsvar til FriFagbevegelse.

– Da er det viktig med et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Jeg er derfor glad for at vi i forbindelse med Kompetanseløft 2025 nylig har etablert et samarbeid med Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og KS hvor vi blant annet skal jobbe for å redusere deltidsbruken i helse- og omsorgstjenesten, poengterer hun.

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke kommentere Korona-kommisjonens arbeid på dette tidspunkt.

Annonse

Flere saker

Annonse