JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) må tåle motbør også for sitt forslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Bare 11 av i alt 1112 høringsuttalelser er «uten merknader».

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) må tåle motbør også for sitt forslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Bare 11 av i alt 1112 høringsuttalelser er «uten merknader».

Kristian Brustad

Mer motbør for Eriksson

Store merutgifter, kolliderende avtaleverk og trakassering. Arbeidsminister Robert Eriksson får motbør i høringen om aktivitetsplikt for sosialhjelp.22.10.2014
12:00
23.10.2014 11:27

mia.paulsen@lomedia.no

En gjennomgang av de i alt 111 høringssvarene som er sendt inn, viser en lang rekke motforestillinger og kritiske merknader til Arbeidsdepartementets forslag. Både Likestillings- og diskrimineringsombudet, kommunenorges interesseorganisasjon, KS, og andre er skeptiske.

En stor andel av sosialhjelpsmottakere er folk med nedsatt funksjonsevne eller etnisk minoritetsbakgrunn, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Hun mener forslaget fra Robert Eriksen tar ikke nok hensyn til hvor sammensatt gruppa sosialhjelpsmottakere er.

Forslaget kan føre til at fattigdom blant etniske minoriteter som skyldes indirekte eller direkte diskriminering ikke møtes med effektive strukturelle tiltak for å bekjempe problemet, ifølge ombudet.

«Trakasserende og lite treffende»

– Fattigdomsbekjempelse gjennom en individuell aktivitetsplikt kan oppfattes som lite treffende med også som trakasserende og nedverdigende for personer som gjentatte ganger erfarer at de diskrimineres og ekskluderes fra arbeidslivet på grunn av arbeidsgivers stereotypier og fordommer, skriver hun.

Kan miste ytelser

Ombudet frykter også konsekvensene for brukere med nedsatt funksjonsevne, som på grunn av den nedsatte funksjonsevnen faktisk ikke kan delta i arbeidstiltak.

– En konsekvens av dette vil kunne være at de blir ilagt sanksjoner i form av en reduksjon eller bortfall av ytelser, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet, og mener det kan føre til urimelig forskjellsbehandling av personer med nedsatt funksjonsevne.

Truer sosial trygghet

LDO mener forslaget kan svekke realiseringen av retten til sosial trygghet og en forsvarlig levestandard.

Resultatet kan bli en praksis hvor målet om en rask overgang til selvforsørgelse kommer i konflikt med de sosiale menneskerettighetene som staten har påtatt seg å sikre for alle borgere, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

KS påpeker i høringsuttalelsen sin at kommunene allerede har mulighet til å stille vilkår om arbeidsplikt til sosialhjelpsmottakere. Dette kan kommunene gjøre når de mener det er hensiktsmessig utfra en individuell vurdering.

«Merutgifter på 500 millioner»

Mer bruk av vilkår fører ikke til mindre bruk av sosialhjelp eller reduserte utgifter, skriver de. Tvert om må departementet beregne eventuelle kostnader en omlegging vil føre med seg. KS anslår at kostnadene kan komme på 500 millioner kroner utfra beregninger fra et lite antall kommuner. Derfor frykter KS at omleggingen vil gi kommunene langt større kostnader enn eventuelle innsparinger.

Dessuten advarer KS mot at Nav-kontorene skal styres mot enda mer byråkrati og mindre brukerrettet oppfølging.

Hva skjer ved brudd?

I høringsnotatet ber KS om at regjeringen konkretiserer hvordan kommunene skal sanksjonere de som bryter vilkår om arbeidsplikt. Økonomisk stønad er jo en rettighet. De skriver blant annet at en tredel av sosialhjelpsmottakerne er trygdede, og en tredel forsørger mindreårige barn. Derfor er muligheten til å stanse eller redusere stønaden sterkt begrenset.

KS konkluderer at den foreslåtte endringen ikke bør gjennomføres og vil medføre ineffektiv bruk av kommunenes ressurser.

Heller ikke Nav Nesodden svelger endringen rå. De anslår eventuelt å få behov for fem nye stillinger pluss kostnader ved å etablere et kommunalt jobbsenter.

50 prosent høyere sosialhjelpsutgifter

Nav-leder Ole Jaasund skriver i høringsuttalelsen at politiske beslutninger har ført til markante kutt i tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere og sosialhjelpsmottakere og en økning i utbetaling av sosialhjelp på 49 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tiltaksplassene skal nå i større grad brukes til personer med nedsatt arbeidsevne.

Endringen er dessuten for lite gjennomtenkt når det gjelder forhold mellom statlig og kommunalt lovverk.

Rettighet i kommunen, men ikke i staten

– Man foreslår altså å blande bruken av statlige og kommunale tiltak, der det ene utløser rett til tiltakspenger, mens det andre ikke? skriver Nav-sjefen.

Jaasund påpeker dessuten at det statlige regelverket for tiltak ikke betrakter arbeidsrettet tiltak som en rettighet. Men nå skal det altså bli en plikt. Etter sosialtjenesteloven.

Nav-lederen understreker at sosialhjelpsmottakerne er en svært sammensatt gruppe, hvor noen allerede er i jobb, mens andre ikke er klare for arbeidsrettet oppfølging. De kan rett og slett ikke klare det.

Oslo positive

Oslo kommune stiller seg positive, og skriver at de allerede i stor grad stiller krav om at sosialhjelpsmottakere må være aktiv. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier til NTB at den største utfordringen blir å finne oppgaver som er tilrettelagt for den enkelte.

Lovisenberg Diakonale sykehus kommenterer muligheten for å stille vilkår om behandling. De frykter at flere pasienter vil bli søkt inn uten å være motivert for behandling. Dermed blir store helseressurser beslaglagt.

Frykter etiske dilemmaer

– Vi tror videre at det for den enkelte behandler raskt vil framstå som et etisk dilemma å avslutte behandling hvis konsekvensen er at pasienter som følge av dette ikke får utbetalt midler til livsopphold. Dette kan legge press på helsepersonell til å fortsette med behandling som ikke er virksom, skriver direktør Torger Ødegaard.

Fylkesmannen i Rogaland er lunken til forslaget, men varsler om merarbeid og økonomiske konsekvenser for Nav-kontorene hvis det skal setts i verk.

Seniorrådgiver Torunn Salte hos Fylkesmannen i Rogaland stusser også over om forslaget betyr at det ikke lenger skal være mulighet til å stille andre vilkår enn aktivitet. Det ville være uheldig, understreker hun.

Proposisjon før jul

KS påpekte i sommer at Robert Eriksson lot til å ha trukket konklusjonen lenge før høringsfristen gikk ut.

– Departementet tar høringen på alvor, og konkluderer ikke før høringsfristen er utløpt. Vi gjennomgår nå høringssvarene og fremmer en proposisjon før jul, sier statssekretær Torkild Åmland.

22.10.2014
12:00
23.10.2014 11:27Mest lest

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

–  Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

– Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke

Berit Roald / NTB

Nav vet fortsatt ikke hvor mange som mistet AAP i et helt år

Finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) etter møtet med Axfood, Ica og Coop angående de høye prisøkningene, 21. mars 2023.

Finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) etter møtet med Axfood, Ica og Coop angående de høye prisøkningene, 21. mars 2023.

Pontus Lundahl / TT / NTB

Finansminister provosert av bonuser i dagligvarebransjen

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt, sett i lys av den tiden vi er i, sier økonomisk rådgiver i Simployer, Espen Øren.

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt, sett i lys av den tiden vi er i, sier økonomisk rådgiver i Simployer, Espen Øren.

Brian Cliff Olguin

Bonusene i næringslivet har økt kraftig: – Tydelig at det går veldig bra

Geir Olsen / NTB

LO advarer hopptopp: – Å nekte kvinnelige skihoppere å konkurrere er diskriminerende

Overskuddet for fjerde kvartal i fjor endte på hele 2,1 milliarder kroner for Eviny. (Illustrasjonsfoto)

Overskuddet for fjerde kvartal i fjor endte på hele 2,1 milliarder kroner for Eviny. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Strømselskap hadde 2,1 milliarder i overskudd: Varsler nedbemanning


Flere saker