JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav-ansatte bruker tid på klager istedenfor brukeroppfølging

Sosionomenes tid går til rapportering istedenfor tett endringsarbeid med brukerne. Det gir mange klager, omgjorte vedtak og lav effekt, mener FO.
LURT Å KLAGE: Nesten halvparten av de som klager på avslåtte søknader får medhold hos Nav Forvaltning, som er de første til å behandle klagene. Resten går videre til Nav Klageinstans. Mengden omgjorte vedtak kan tyde på for rask saksbehandling, advarer forskere ved Sintef.

LURT Å KLAGE: Nesten halvparten av de som klager på avslåtte søknader får medhold hos Nav Forvaltning, som er de første til å behandle klagene. Resten går videre til Nav Klageinstans. Mengden omgjorte vedtak kan tyde på for rask saksbehandling, advarer forskere ved Sintef.

Eirik Dahl Viggen

edv@lomedia.no

Nav mottok i fjor 54.000 klager fra brukere som hadde fått avvist søknader om ytelser. Hele 42 prosent av disse klagene førte til at vedtaket ble omgjort i første klageinstans, Nav Forvaltning. Andelen er så stor at en rapport fra Sintef antyder at det går for fort i svingene. Forskerne advarer overfor Aftenposten om at mange ikke orker å ta kampen det er å klage. Dermed kan det true rettssikkerheten til de svakeste.

Les Sintef-rapporten Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten - omfang og årsaker (pdf)

– For rask saksbehandling kan føre til at mennesker blir avhengig at Navs tjenester lengre enn nødvendig, sier Kathrine Haugland Martinsen, som sitter i Fellesorganisasjonens ledelse og leder Profesjonsrådet for sosionomer.

– Du skal også ha forholdsvis mye ressurser for å orke å klage på manglende oppfølging eller avslag på søknader. Det kan føles helt uoverkommelig.

Nav ga selv Sintef i oppdrag å finne ut hvorfor så mange vedtak ble omgjort i første klageinstans. Nå må de svare på påstander om forsert saksbehandling og brudd på forvaltningsloven.

– Avslagsprosenten vår er lav, men jeg vil ikke si at det er for lett å avslå. Den vurderingen synes jeg er søkt. Vi har fire millioner vedtak i året, så er det 54.000 som klager. Det er ikke unormalt høyt, sier ytelsesdirektør i Nav, Kjersti Monland, til Aftenposten.

FO: – Måltallene kan bli i sentrum i stedet for brukerens faktiske behov

TENK SJØL: - Vi sosialarbeidere må ikke la oss presse til å la måltall styre hva som er fokuset vårt. Reflekter kritisk over egen praksis, sier 
 Kathrine Haugland Martinsen

TENK SJØL: - Vi sosialarbeidere må ikke la oss presse til å la måltall styre hva som er fokuset vårt. Reflekter kritisk over egen praksis, sier Kathrine Haugland Martinsen

Ylva Seiff Berge

Kathrine Haugland Martinsen kjenner godt igjen hovedfunnene slik de oppsummeres i torsdagens Aftenposten.

– Den formen for målstyring, telling og rapportering som vi ser i Nav fremmer ikke godt sosialfaglig arbeid, sier Martinsen.

Sintef påpeker hvordan velbegrunnede klager stjeler verdifull tid, både for ansatte og brukere.

– Medlemmene våre forteller om hvordan tiden blir spist opp til å rapportere i stedet for å faktisk kunne jobbe tett sammen med den enkelte bruker i hans eller hennes endringsarbeid, sier Martinsen.

– Målstyringa bommer

Måleverktøyene Nav har brukt i sin tiårige historie klarer ikke å fange opp hva som er godt og vellykka oppfølgingsarbeid, advarer Martinsen.

– Som fagperson blir man hele tiden presset til å prioritere oppgaver som man nødvendigvis ikke vurderer vil hjelpe den en er satt til å hjelpe. De ansattes tid spises opp av at man føler seg tvunget til å gjøre mer av det en blir målt på, istedenfor det som fører til kvalitativt bedre tjenester. Vedtak i seg selv blir målet, ikke hva vedtaket kan gjøre for brukeren.

Tresifret antall brukere per saksbehandler

Ikke sjelden har Nav-ansatte, ifølge sosionomlederen, et tresifret antall brukere de skal følge opp. Altfor mange, mener Martinsen. FOs resept er, som for barnevernet, å innføre bemannings- og kompetansenorm i Nav.

Muligheten til å drive godt sosialfaglig arbeid på Nav, avhenger av kontorets størrelse, om det har en eller to ledere, og ledelsens kompetanse. Det antyder en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet som kom i april.

Les mer: Nav-kontorene: Trivsel og fagutøvelse varierer sterkt (fontene.no 28.4.2016)

Kathrine Haugland Martinsen slutter seg til konklusjonene fra Vågeng-utvalget og den nye Stortingsmeldingen om Nav. De framhever at hvert Nav-kontor bør få økt myndighet, med større frihet til å utøve faglig skjønn, fleksibilitet og færre tellekanter.

Les mer: Nav og arbeid har skilt lag, mener ekspertutvalg (fontene.no 9.4.2015)

Martinsen oppfordrer sosionomene og de andre ansatte i Nav om å gi innspill til FO med konkrete eksempler fra hverdagen, hva de politiske føringene og påleggende faktisk gir av konsekvenser.

Warning
Annonse
Annonse