JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ingvald Falch fra advokatfirmaet Schjødt hjelper NHO med å skaffe internasjonal støtte for å undergrave Høyesteretts kjennelse om norsk lønn ved norske verft. Her er han under behandlingen av saken i Høyesterett i februar.

Ingvald Falch fra advokatfirmaet Schjødt hjelper NHO med å skaffe internasjonal støtte for å undergrave Høyesteretts kjennelse om norsk lønn ved norske verft. Her er han under behandlingen av saken i Høyesterett i februar.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

NHO vil bruke EU for å overkjøre Høyesterett

Arbeidsgiverne gjør nå et nytt forsøk på å senke lønna til utenlandske verftsarbeidere.10.12.2013
12:00
10.12.2013 13:46

frode@lomedia.no

Den årelange striden om lønna til utenlandske verftsarbeidere løftes opp til storpolitikk. NHO sendte forrige uke enda et brev til EØS-overvåkingsorganet ESA, med følgende krav: Fjern de gode særnorske vilkårene for utsendte verftsarbeidere til Norge.

NHO og Norsk Industri tok tidligere i år saken til Høyesterett, men tapte. Staten og LO vant fram med sine påstander om at utlendingene skal ha dekt reise, kost, losji og utenbystillegg – på toppen av allmenngjort norsk lønn.

NHO nekter å slippe saken. Nå har arbeidsgiverne sendt en klage til ESA, med krav om at organet skal granske en avgjørelse tatt av norsk Høyesterett. Det vil i så fall være første gang dette skjer, bare noen uker før vi kan markere 20 år med EØS-avtalen mellom EU, Norge, Island og Liechtenstein.

Det er uklart hva utfallet blir hvis ESA finner ut at Høyesteretts godkjenning av norske tiltak mot sosial dumping er i strid med EØS-avtalen, men det vil garantert skape debatt om Norges avtale med EU.

Åpen for å granske

Overvåkingsorganet ESA sjekker jevnlig om norske lover og regler er i tråd med EØS-avtalens prinsipper. Ofte dreier sakene seg om hvorvidt norske lover diskriminerer utenlandske bedrifter.

I denne saken mener NHO at Høyesterett gjennom sin avgjørelse langt på vei stenger ute utenlandske bedrifter, fordi det blir veldig dyrt for dem å betale blant annet reise, kost og losji til arbeidere som sendes til norske verft.

ESA utelukker ikke en gransking av Høyesteretts avgjørelse:

– Det er ikke noe som formelt hindrer oss i å åpne en slik sak etter en dom i norsk Høyesterett. Når det gjelder den saken du spør om, så vurderer vi fortsatt de opplysningene vi har fått fra NHO, sier informasjonssjef Andreas Kjeldsberg Pihl i ESA, som har kontor i Brussel.

Han peker også på at det har kommet nye momenter i saken etter at den var oppe i norsk Høyesterett i februar.

– Det har blant annet kommet en dom i EU-domstolen i begynnelsen av november, som kan være relevant, og som vi ser på.

Pihl forteller videre at ESA ennå ikke har konkludert med hva de skal gjøre.

– Vi har ikke på noen måte tatt stilling til hvordan vi vil forholde oss til innholdet i klagen fra NHO.

Bare Island

ESA har ikke for vane å utfordre Høyesterett i et EØS-land.

– Vi har én gang tidligere opprettet sak etter en avgjørelse i Høyesterett i et EØS-land. Det var etter en avgjørelse i islandsk høyesterett, om produktansvar. Da fant vi at lovgivningen som avgjørelsen var basert på, ikke var i tråd med EØS-regelverket. Vi har sendt en grunngitt uttalelse om at Island må endre sitt lovverk på området, sier Pihl.

ESA grep inn i vår, og Island har ennå ikke endret sin aktuelle lovgivning.

– Misforstår EU-reglene

NHOs konkrete påstander er at Høyesterett har tatt seg for store friheter, og misforstår EUs utstasjoneringsdirektiv.

NHO peker på at direktivet har ei liste over krav medlemslandene kan stille til lønns- og arbeidsforhold for utenlandske arbeidere. Den norske Tariffnemnda har allmenngjort deler av Fellesforbundets tariffavtale for verftsarbeidere, slik at den gjelder alle som jobber ved norske verft. Arbeidsgivere som ikke følger minstenivået i tariffavtalen vil dermed begå lovbrudd.

Tariffavtalen sikrer reise, kost og losji, samt et utensbystillegg på 20 prosent for dem som må pendle til jobben. Dette punktet i avtalen er allmenngjort av Tariffnemnda, men NHO mener dette rammer utenlandske arbeidere og bedrifter særlig hardt.

Dekning av reise, kost og losji er ikke listet opp som et lovlig punkt i utstasjoneringsdirektivet. Men direktivet har et unntak: Medlemslandene kan ha innføre egne tiltak hvis det er særlig viktig, og kan begrunnes ut fra hensynet til «offentlig orden».

Høyesterett brukte dette unntaket og frifant på denne måten den norske allmenngjøringa av tariffavtalen ved verftene. Retten begrunnet sin avgjørelsen med at Industrioverenskomsten er selve frontfaget i Norge, som legger malen for alle lønnsoppgjør og dermed er grunnsteinen i den norske modellen.

NHO fnyser i sitt brev av påstanden om at den norske modellen kan brukes for å forsvare et unntak fra EUs direktiver.

NHO peker på at fri flyt av tjenester over landegrensene er ett av EUs overordnede prinsipper. Arbeidsgiverne mener at «den norske modellen» både er for vagt og heller ikke viktig nok til at det kan brukes som begrunnelse for å begrense EUs frie flyt.

Den juridiske gjennomgangen av Høyesterettsdommen er skrevet av advokatfirmaet Schjødt, og advokatene Ingvald Falch og Peter Dyrberg. Falch representerte de åtte verftene da saken var oppe i Høyesterett.

Frykter konsekvensene

NHO peker på at Høyesteretts dom vil skape presedens, og arbeidsgiverforeninga frykter framtidige norske rettsavgjørelser vil ta for mye hensyn til den norske lønnsdannelsen, og for lite hensyn til EUs regler om fri konkurranse.

Ifølge NHO kan en av konsekvensene blir at rettsutviklingen blant EØS-landene blir annerledes enn utviklingen blant EU-landene. Ifølge EØS-avtalen skal EU-retten brukes likt i EU- og i EØS-landene. Det er et visst rom for nasjonal rett til å tolke EU-retten, men det er ikke rom for en særnorsk bruk av EU-retten.

«Omstridt dom»

NHO skriver på sin hjemmeside at «Dommen er omstridt i juridiske miljøer særlig i Europa.»

– ESA ber nå om svar på enkelte spørsmål rundt dommen, noe NHO besvarer i vårt brev. NHO har trådt inn i saken etter at Business Europe påkalte ESAs oppmerksomhet. Vi håper behandlingen i ESA vil bidra til nyttige avklaringer, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO på hjemmesida.

FriFagbevegelse ønsket en kommentar fra NHO på hva organisasjonen håper vil komme ut av en klage til ESA.

NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, avviser imidlertid å kommentere saken ytterligere overfor FriFagbevegelse.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.12.2013
12:00
10.12.2013 13:46Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte


Flere saker