JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Livskvalitet 2020:

Ny undersøkelse: Eldre nordmenn er lykkeligere enn unge – og de rike har det aller best

En av fire nordmenn er veldig fornøyd med livet, viser en fersk undersøkelse fra SSB. Yngre er mindre tilfredse enn eldre, men aller lykkeligst er de rike.
Mange unge sier at de ikke er så veldig tilfredse med livet. I eldre aldersgrupper er andelen som er kjempefornøyd, langt høyere, viser en ny SSB-rapport.

Mange unge sier at de ikke er så veldig tilfredse med livet. I eldre aldersgrupper er andelen som er kjempefornøyd, langt høyere, viser en ny SSB-rapport.

Colourbox.com

Ifølge rapporten Livskvalitet i Norge 2020 øker livsgleden med alderen. Funnet overrasker forskerne fra Statistisk sentralbyrå.

– Et av de mer overraskende funnene som er gjort, er at det er så tydelig at det er de eldre som er mest tilfreds, sier SSB-forsker Anders Barstad til P4-nyhetene.

Unge mindre tilfredse

I undersøkelsen oppgir 26 prosent av befolkningen at de har høy tilfredshet med livet (9 eller 10 på en skala fra 0 til 10), mens 22 prosent svarer at de har lav tilfredshet (mellom 0 og 5 på skalaen).

Et gjennomgående funn i rapporten er at yngre oppgir at de er mindre tilfredse med livet enn eldre.

– Vi finner at symptomer på angst og depresjon ser ut til å være den største risikofaktoren for lav livskvalitet av helseforholdene, heter det i rapporten.

Derimot har folk over 45 år det best.

Det er i denne gruppen man finner voksne par uten hjemmeboende barn. I denne gruppa er hele 35 prosent veldig fornøyd med livet. Mange opplever økt livskvalitet når ungene forlater redet.

– Dette kommer nok av at når barna flytter ut, får foreldrene mer tid, de har mindre bekymringer knyttet til barna, og vi vet at dette er en gruppe som setter pris på fritiden sin, sier Barstad.

Lediget: Unge rammes hardest på arbeidsmarkedet: – Vi må passe ekstra på dem fremover

Mange livsglade eldre

Også i aldersgruppen 67–79 år er mer enn én av tre svært tilfreds med livet. Denne gruppa topper også statistikken blant annet når det gjelder psykisk helse.

Økonomi har trolig mye å si, tror Barstad.

– De eldre er mer tilfreds med økonomien sin, de har nedbetalt boligene sine og er ofte gjeldfrie. I tillegg vet vi fra andre undersøkelser at de eldre får bedre og bedre helse, påpeker han.

De rike er lykkeligst

En gruppe scorer imidlertid høyere enn alle andre på samtlige indikatorer når det gjelder opplevelsen av livskvalitet: De 25 prosent rikeste.

Også personer med høyere utdanning scorer langt bedre enn resten av befolkningen.

I motsatt ende av skalaen er folk som er arbeidsledige eller uføre og personer med helseutfordringer, personer med lav utdanning, samt homofile, lesbiske og bifile.

En svært stor andel av dem som sier de er lite tilfreds med livet, har vært utsatt for sterkt personlige krenkende hendelser, som vold eller trusler om vold, seksuelle overgrep eller det å bli ydmyket eller fornedret over lengre tid, viser rapporten.

(©NTB)

bibiana.dahle.piene@ntb.no

Warning
Annonse
Annonse