JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STIKK: Mye av striden i EU står om mengden lovlig kabotasjekjøring, det vil si transport mellom to punkter i ett land utført av en transportør fra et annet land. Vest-Europeiske land vil ha innstramminger, Øst-Europeiske ytterligere liberalisering.

STIKK: Mye av striden i EU står om mengden lovlig kabotasjekjøring, det vil si transport mellom to punkter i ett land utført av en transportør fra et annet land. Vest-Europeiske land vil ha innstramminger, Øst-Europeiske ytterligere liberalisering.

Privat

EUs mobilitetspakker:

Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa

Mens østeuropeerne vil sikre tilgang på arbeid for sjåfører fra Øst-Europa, vil vesteuropeerne stramme inn reglene for å beskytte egen transportbransje. Her er status i striden om veitransporten i Europa.23.09.2019
14:57
21.08.2023 17:14

roy@lomedia.no

De nye lovforslagene fra EU-kommisjonen tar for seg kommersiell veitransport av både gods og passasjerer og vil være den største endringen i transportregler i EU noensinne. Målet har vært å harmonisere regelverk for veitransporten når det gjelder blant annet miljø, konkurranseevne, etablering og sjåførenes arbeidsvilkår.

Mobilitetspakker

Lovforslagene har vært samlet i tre pakker som har blitt kalt EUs mobilitetspakke 1, 2 og 3 (se faktaboks nederst i saken).

p

Den første kom i slutten av mai 2017 og hadde forslag til blant annet kjøre- og hviletidsbestemmelser og regulering av kabotasjekjøring for godstransport. Sistnevnte er et begrep for transport mellom to steder i ett land, utført av en transportør fra et annet land.

Den første pakken inneholder også standarder for utslipp fra tunge kjøretøy, forslag til systemer for veiprising og et felles europeisk bompengesystem.

I tillegg kommer regler for utstasjonering av sjåfører, med andre ord hvilket lands lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde når sjåføren kjører i et annet land enn hjemlandet eller der oppdragsgiveren har base.

Kabotasjekjøring

Den andre mobilitetspakken kom i november 2017 og tok blant annet for seg regler for busstransport, samt forslag til utslippskrav for biler og varebiler.

Den siste pakken ble lansert i mai i fjor og handler mest om trafikksikkerhet, miljøkrav og digitalisering av fraktdokumenter.

I vesteuropeiske land har det vært stor misnøye særlig med kabotasjeregelverket for godstransport på vei. Dagens regelverk åpner for at det i løpet av en sjudagersperiode kan foretas tre kabotasjeoppdrag før lastebilen må ut av landet.

Kabotasjekjøringen var egentlig ment som et miljøtiltak fordi man ønsket å forhindre at det kjørte tomme utenlandske lastebiler etter at lasten de kom inn i landet med var levert. Altså at en lastebil som for eksempel leverte varer i Trondheim, kunne ta med last tilbake til eksempelvis Østlandet før den kjørte ut av landet.

p

Selv om tanken har vært god, har det vist seg at kabotasjekjøring har blitt en egen næring i seg selv, og det har vært snarere regelen enn unntaket at utenlandske lastebiler kommer nesten tomme over grensa for å kjøre tre turer i Norge. Deretter tar de en liten tur ut av landet før de kommer tilbake igjen.

Vedtak i april

Det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen ville etter manges mening gjøre vondt verre. Det åpnet nemlig for et ubegrenset antall kabotasjeoppdrag i løpet av en femdagersperiode. En slik liberalisering har vært ønsket fra Øst-Europa siden det vil sikre tilgang på arbeid for sjåfører fra Øst-Europa. Vesteuropeiske land har ønsket en innstramming for å beskytte egen transportbransje.

Etter svært mye fram og tilbake kom EU-parlamentet i begynnelsen av april til enighet om et vedtak om den første mobilitetspakka. For kabotasjekjøring ble det åpnet for et ubegrenset antall turer, men kun i tre dager. Deretter må sjåføren tilbake til hjemlandet i minst 60 timer før han kan ta nye kabotasjeoppdrag.

Det ble også bestemt at ukehvilen for sjåførene ikke skal tas i kjøretøyet, og at det øvrige regelverket for kjøre- og hviletid skal fortsette som i dag.

Tidligere leder i Transportarbeiderforbundet Lars M. Johnsen mente dette var en kraftig innstramming av regelverket. Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen jublet.

– Kompromisset er et resultat av ETFs arbeid. Det er ikke bare en avtale, det er ETFs avtale, sa Frank Moreels, president i ETF.

Går lenger enn EU

Mobilitetspakke 2 har derimot gått litt under radaren for de fleste, selv om de forslagene var minst like ille, sett med fagbevegelsens øyne.

Forslaget fra Kommisjonen innebar nemlig tilnærmet frislipp av all ekspressbusstrafikk ved å gjøre det fritt fram å etablere kommersielle ruter som er lenger i luftlinje enn 100 kilometer.

p

– I prinsippet kunne en rumensk bussjåfør ha startet ekspressbuss-virksomhet i Norge uten at det ble stilt krav om verken kontor eller varig virksomhet i landet, forklarer utreder Geir Kvam i Fellesforbundet.

I februar sa imidlertid EU-parlamentet at vertstaten selv kunne kreve at det skal være etablert et selskap der bussrutene kjøres, men ETF er likevel bekymret.

– Dette vil bety sosial dumping og vil ramme bussjåfører på samme måte som lastebilsjåførene har blitt rammet fram til nå, sier Moreels.

Den norske regjeringen har imidlertid gått lenger og i et forslag til endringer i yrkestransportloven som ble sendt ut i april, heter det at det kan etableres bussruter som er lengre enn 80 kilometer en vei (altså ikke i luftlinje), og at disse rutene også kan ta lokaltrafikk underveis.

Den endringen ble vedtatt av Stortinget 21. juni og trer i kraft fra nyttår.

(Saken fortsetter under bildet)

Ingen avklaring ennå

Den siste mobilitetspakken er ennå ikke behandlet i parlamentet, men heller ikke pakke én og to er helt i mål, forteller Geir Kvam til Magasinet for fagorganiserte.

– Enighet i EU-parlamentet er bare første skritt. Før reglene blir innført må også EU-kommisjonen og ministerrådet, det vil si transportministrene i EU være enige, påpeker han.

Det skjer gjennom en såkalt trilogbehandling med representanter for både EU-kommisjonen, ministerrådet og parlamentet.

– Det sies at ministerrådet har inntatt en posisjon i samsvar med vedtaket i EU-parlamentet, men grunnet det nylige EU-valget så vil det trolig ikke skje noenting før sent i høst når parlamentet har konstituert seg og fått valgt en ny transportkomite, sier Geir Kvam.

(Saken fortsetter under bildet)

FØLGER UTVIKLINGEN: - Det er  viktig å vinne frem med norsk fagbevegelse sine synspunkter i forhold til mobilitetspakkene, mener forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen (til høyre) og utreder Geir Kvam i Fellesforbundet.

FØLGER UTVIKLINGEN: - Det er viktig å vinne frem med norsk fagbevegelse sine synspunkter i forhold til mobilitetspakkene, mener forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen (til høyre) og utreder Geir Kvam i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Vil påvirke

Da vil det trolig også skje mer med både mobilitetspakke to og tre. Den utviklingen vil både norsk, nordisk og europeisk fagbevegelse følge tett, og igjen forsøke å påvirke slik at resultatet blir best mulig.

p

– Fellesforbundet har fulgt og følger utviklingen nøye gjennom Nordisk og ETF-samarbeidet fremover. For Fellesforbundet er det avgjørende og viktig å vinne frem med norsk fagbevegelse sine synspunkter og standpunkter i forhold til mobilitetspakkene, da disse også vil påvirke norske forhold på lik linje med resten av Europa. Handlingsrommet vi har gjennom samarbeidet i nordisk og europeisk fagbevegelse vil være avgjørende og viktig for å fremme våre synspunkter og interesser, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen.

EUs mobilitetspakker

EU-kommisjonen ønsker et nytt regelverk for veitransport i Europa. Det gjelder både gods- og passasjertransport på vei.

EU-kommisjonens forslag er delt opp i tre mobilitetspakker. Den første mobilitetspakken kom i mai 2017, den andre i november samme år, og den siste i mai 2018.

Det har vært stor strid internt i EU omkring pakkene. Kjernen i striden har dreid seg om de eksisterende reglene skulle liberaliseres eller strammes inn.

Skillelinjene har gått både mellom vest- og østeuropeiske land og mellom sosial- og transportkomiteen i Europaparlamentet.

Mobilitetspakke 1

Tilgang til godstransportmarkedet
Krav til sjåfører både for passasjerer og gods
Kabotasjekjøring (innenlands transport utført av utenlandske transportører) innenfor godstrans-port
Kjøre- og hviletidsbestemmelser
Utstasjonering av sjåfører
Veiprising og europeisk bompengesystem
Regler for utslipp av klimagasser for tungtransport

Mobilitetspakke 2

Tilgang til bussmarkedet
Standard for CO2-utslipp fra nye person- og varebiler
Kombinert buss- og godstransport

Mobilitetspakke 3

Digital informasjonsutveksling, inkludert elektroniske fraktbrev.
Standarder for utslipp for tungtransport
Ny politikk for veisikkerhet for både trafikanter og fotgjengere
Satsing for å gjøre Europa til verdensledende på førerløse transportmidler

23.09.2019
14:57
21.08.2023 17:14

EUs mobilitetspakker

EU-kommisjonen ønsker et nytt regelverk for veitransport i Europa. Det gjelder både gods- og passasjertransport på vei.

EU-kommisjonens forslag er delt opp i tre mobilitetspakker. Den første mobilitetspakken kom i mai 2017, den andre i november samme år, og den siste i mai 2018.

Det har vært stor strid internt i EU omkring pakkene. Kjernen i striden har dreid seg om de eksisterende reglene skulle liberaliseres eller strammes inn.

Skillelinjene har gått både mellom vest- og østeuropeiske land og mellom sosial- og transportkomiteen i Europaparlamentet.

Mobilitetspakke 1

Tilgang til godstransportmarkedet
Krav til sjåfører både for passasjerer og gods
Kabotasjekjøring (innenlands transport utført av utenlandske transportører) innenfor godstrans-port
Kjøre- og hviletidsbestemmelser
Utstasjonering av sjåfører
Veiprising og europeisk bompengesystem
Regler for utslipp av klimagasser for tungtransport

Mobilitetspakke 2

Tilgang til bussmarkedet
Standard for CO2-utslipp fra nye person- og varebiler
Kombinert buss- og godstransport

Mobilitetspakke 3

Digital informasjonsutveksling, inkludert elektroniske fraktbrev.
Standarder for utslipp for tungtransport
Ny politikk for veisikkerhet for både trafikanter og fotgjengere
Satsing for å gjøre Europa til verdensledende på førerløse transportmidler
Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av hull i loven. Rune har venta i 13 år

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Frykter en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Elektriker Lea Erlandsen er kåret til Norges hyggeligste håndverker og Norges hyggeligste elektriker.

Elektriker Lea Erlandsen er kåret til Norges hyggeligste håndverker og Norges hyggeligste elektriker.

Knut Viggen

Lea er Norges Hyggeligste Håndverker i 2023


Flere saker