JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BLE PERMITTERT: Hovedtillitsvalgt Randi Bjelland er nå tilbake på jobb, etter at Bremnes Seashore måtte permittere mange av sine ansatte i fem uker grunnet koronasituasjonen.

BLE PERMITTERT: Hovedtillitsvalgt Randi Bjelland er nå tilbake på jobb, etter at Bremnes Seashore måtte permittere mange av sine ansatte i fem uker grunnet koronasituasjonen.

Magda Sæverud

Permittert i koronakrisa:

Permitterte fiskeriansatte har ikke samme regler som andre. Nå taper Randi og kollegene tusenvis av kroner

Det gikk over en måned før de ansatte ved oppdrettsanlegget skjønte at de ikke fikk full lønn som permitterte. Nå må Randi og kolleger betale tilbake 18 dager med lønn fra arbeidsgiver.18.05.2020
07:56
18.05.2020 08:28

ida.bing@lomedia.no

– Myndighetene sto på TV og forklarte at alle skulle få lønn i 20 dager. Til og med pensjonistene, som egentlig ikke får dagpenger, og studentene, de skulle få. Men de i fiskeindustrien skulle ikke få.

Det sier Randi Bjelland til FriFagbevegelse. Hun er hovedtillitsvalgt i Bremnes Seashore, leverandør av oppdrettslaks på Øklandsvåg nord for Haugesund.

Sammen med 80 andre ansatte i ved avdeling for fiskeforedlingen ble hun 100 prosent permittert i slutten av mars.

Først over en måned senere finner både ansatte og arbeidsgiver ut at de ikke omfattes av den nye lønnskompensasjonsordningen, som regjering og Stortinget iverksatte for å sikre norske arbeidstakere under koronakrisa.

– Det var ikke ett ord om at det ikke gjaldt alle. Jeg tenkte ikke på at det ikke skulle komme oss til gode, og det gjorde ingen andre heller.

Ansatte i fiskeindustrien står utenfor ordningen hvor permitterte er sikret full lønn i 20 dager. Regjeringen viser ingen tegn til å inkludere dem i ordningen, skriver bransjenettstedet IntraFish, som først omtalte saken.

Ikke lønnsplikt

På anlegget ved Bremnes er de vant til at permitteringer kan forekomme. Men koronasituasjonen er helt spesiell. Stengte restauranter og utenlandsleveranser som stoppet opp, i tillegg til strenge smitteverntiltak, er noe annet enn de sesongbaserte svingningene som næringen er vant med.

Fiskeindustrien har alltid hatt egne regler for permitteringer på grunn av usikkerheten knyttet til uforutsigbar råstofftilgang, værmessige utfordringer og annen sesongmessig variasjon.

Disse særreglene innebærer også at fiskeindustrien ikke omfattes av lønnsplikt. Det vil si at arbeidsgiver ikke er pliktet til å betale ut lønn for en periode til ansatte som permitteres. I stedet får fiskeriansatte dagpenger fra dag én.

Nav trakk hele dagpengeforskuddet til bussjåfør Geir

– Det er greit nok at reglene ikke skal gjelde for dem som har vært permittert fra februar. Men vi ble permittert på grunn av korona. Vi måtte stoppe driften på grunn av smitteverntiltak, sier tillitsvalgt Bjelland.

Bjelland synes det er rart at de midlertidige tiltakene som kom på plass på grunn av Covid 19-smitten ikke skal gjelde også for dem som er rammet av utbruddet i fiskeri. Hun mener unntaket i næringen går unødig utover ansatte – ansatte som trodde alle arbeidstakere skulle inkluderes i regjeringens kriseplan for å sikre norske arbeidsplasser.

– Lønnsplikten går på arbeidsgiver, det går ikke på oss ansatte. Vi ønsker nå at Stortinget kan diskutere en ordning for oss, oppfordrer Bjelland.

Urimelig

LO-forbundet som organiserer de som jobber i fiskeindustrien, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), mener at når ekstraordinære omstendigheter knyttet til koronasituasjonen er årsaken til permittering, så bør også ansatte i fiskeindustrien være omfattet av de midlertidige ordningene under krisa.

– Det har kommet tiltakspakker som perler på en snor. Da synes vi det er merkelig at ansatte i fiskerinæringen ikke skal omfattes av dette.

Det sier forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen i NNN til FriFagbevegelse. Hun legger til:

– Vi finner det urimelig og urettferdig at ikke ansatte i fiskeindustri blir omfattet av denne midlertidige ordningen.

Sp-lederen vil utvide perioden for permitteringspenger til 52 uker: – Denne krisen er ikke over i oktober

Må trekke tilbake lønn

Tilbake ved anlegget på Bremnes Seashore er Randi Bjelland og kollegene nå i jobb, men arbeidsmengden er fortsatt varierende.

Bjelland skryter av arbeidsgiveren, og mener de har vært fleksibel og imøtekommende for å legge opp arbeidshverdagen best mulig i en vanskelig situasjon.

Selv har hun enda ikke mottatt dagpenger fra Nav for de fem ukene hun gikk permittert. Samtidig risikerer hun og flere ansatte å måtte betale tilbake 18 dager med lønn:

– Problemet er at vi fikk forskuttert lønn fra jobben, fordi de hadde fått anbefalt å gjøre det når Nav brukte lang til på å betale ut dagpenger.

Bedrifter som kunne, ble tidligere i april oppfordret av regjeringen til å forskuttere ut lønn til permitterte ansatte – penger som de deretter skulle få tilbakebetalt fra Nav.

Bjelland forklarer at hennes arbeidsgiver nå må trekke betalingen tilbake, da de som fiskeribedrift likevel ikke omfattes av ordningen.

– De har ikke lov til å kompensere når vi samtidig får dagpenger av Nav, forklarer Bjelland.

– Likt skal være likt

Bjelland er tydelig på at alle trodde fritaket fra lønnsplikt opphørte nå som nye, midlertidige ordninger var på plass.

– De har vært like uvitende som oss. Vi har lagt opp hverdagen i god tro og i godt samarbeid. Til syvende og sist blir det ikke mye penger tapt, da vi vil få dagpenger, men det er prinsippet i dette, understreker hun.

– Likt skal være likt.

De som søker om dagpenger må regne med forsinkelser hos Nav fram til slutten av juli

Forvirring rundt regelverk

NNN peker på at det kunne ha vært utredet tiltakspakker også til fiskerinæringa, til tross for at de har særregler fra før.

– En tiltakspakke må det gå an å lage, sier forbundssekretær Sørensen.

Hun viser også til medlemmer som har kontaktet forbudet i fortvilelse over at det har vært motstridende beskjeder.

– Både enkelte ansatte og bedrifter har fått informasjon fra det lokale Nav-kontor om at også permitterte i fiskeindustrien er omfattet av denne ordningen.

– Det er ingen tvil om at det har vært stor forvirring rundt dette regelverket, legger hun til.

Ikke grunnlag for å inkluderes i ordningen

I et brev til NNN og forbundssekretær Sørensen fra 30. april, begrunner Arbeids- og sosialdepartementet at permitterte i fiskeindustrien ikke omfattes av den midlertidige ordningen med lønnskompensasjon på bakgrunn av følgende:

• Arbeidstakere som permitteres fra fiskeindustrien er unntatt fra permitteringslønnsloven. Det vil si at arbeidsgiver ikke har lønnsplikt under permittering.

• Permitterte i fiskeindustrien får dagpenger fra dag én, uten en arbeidsgiverperiode. For andre arbeidstakere får permitterte dagpenger fra dag 21.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier til FriFagbevegelse at det ikke er grunnlag for å omfatte fiskere i den midlertidige ordningen.

– Lønnskompensasjonsordningen som Stortinget har bedt oss om å lage med lønn for dag 3-20, skal nettopp kompensere for at arbeidsgivernes lønnsplikt ble vesentlig redusert, men ikke fjernet helt. Siden fiskeindustrien ikke har noen lønnsplikt, er det vanskelig å se at det er grunnlag for at permitterte herfra skulle omfattes av ordningen og kompenseres for bortfall av lønnsplikt de allerede har unntak fra.

GITT INFORMASJON: Departementet har informert bedrifter hele veien, understreker statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

GITT INFORMASJON: Departementet har informert bedrifter hele veien, understreker statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

Jan Richard Kjelstrup / ASD

Einan understreker at informasjonen fra departementets side har vært tilstrekkelig.

– Dette har departementet kommunisert til partene i arbeidslivet hele tiden, sier han og legger til:

– Det er selvsagt uheldig dersom det blir gitt uriktige opplysninger til bedrifter om hvilke regler som gjelder. Jeg kjenner ikke saken og vet ikke hva som er bakgrunnen for det som har skjedd, men har bedt Sjømat Norge om å ta kontakt om akkurat dette.

Gjort endringer som også gjelder fiskeri

Statssekretæren viser til at det er gjort endringer i deler av regelverket som også gjelder for fiskeindustrien, i forbindelse med koronakrisen.

Både redusert minsteinntektskrav ned til 0,75G, rundt en inntjening på 75.000 kroner i året, og høyere dagpengesats for de første 3G (rundt 300.000 kroner) av inntektsgrunnlaget, er midlertidige bestemmelser som gjelder for alle ansatte.

– De lempningene som ellers er gjort, om oppheving av karensdager og et lavere krav til redusert arbeidstid for å få dagpenger, gjaldt allerede ved permitteringer i fiskeindustrien. Så her er det forskjeller som vi forutsetter at bransjen kjenner godt til, sier Einan til FriFagbevegelse.

Han legger til:

– Jeg har selv vært permittert utallige ganger som ansatt ved fiskebruk og har erfart uforutsigbarheten for både virksomhet og ansatte. Nettopp derfor har permitterte fra fiskeindustrien ikke hatt ventedager og nettopp derfor har arbeidsgivere i fiskeindustrien heller ikke hatt lønnsplikt.

– Øvrig næringsliv har etter permitteringslønnsloven hatt plikt til å betale ansatte full lønn i 15 dager. Fiskeindustrien har unntak fra denne perioden, sier Einan.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.05.2020
07:56
18.05.2020 08:28Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei


Flere saker