JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Permittert i koronakrisa:

Permitterte fiskeriansatte har ikke samme regler som andre. Nå taper Randi og kollegene tusenvis av kroner

Det gikk over en måned før de ansatte ved oppdrettsanlegget skjønte at de ikke fikk full lønn som permitterte. Nå må Randi og kolleger betale tilbake 18 dager med lønn fra arbeidsgiver.
BLE PERMITTERT: Hovedtillitsvalgt Randi Bjelland er nå tilbake på jobb, etter at Bremnes Seashore måtte permittere mange av sine ansatte i fem uker grunnet koronasituasjonen.

BLE PERMITTERT: Hovedtillitsvalgt Randi Bjelland er nå tilbake på jobb, etter at Bremnes Seashore måtte permittere mange av sine ansatte i fem uker grunnet koronasituasjonen.

Magda Sæverud

ida.bing@lomedia.no

– Myndighetene sto på TV og forklarte at alle skulle få lønn i 20 dager. Til og med pensjonistene, som egentlig ikke får dagpenger, og studentene, de skulle få. Men de i fiskeindustrien skulle ikke få.

Det sier Randi Bjelland til FriFagbevegelse. Hun er hovedtillitsvalgt i Bremnes Seashore, leverandør av oppdrettslaks på Øklandsvåg nord for Haugesund.

Sammen med 80 andre ansatte i ved avdeling for fiskeforedlingen ble hun 100 prosent permittert i slutten av mars.

Først over en måned senere finner både ansatte og arbeidsgiver ut at de ikke omfattes av den nye lønnskompensasjonsordningen, som regjering og Stortinget iverksatte for å sikre norske arbeidstakere under koronakrisa.

– Det var ikke ett ord om at det ikke gjaldt alle. Jeg tenkte ikke på at det ikke skulle komme oss til gode, og det gjorde ingen andre heller.

Ansatte i fiskeindustrien står utenfor ordningen hvor permitterte er sikret full lønn i 20 dager. Regjeringen viser ingen tegn til å inkludere dem i ordningen, skriver bransjenettstedet IntraFish, som først omtalte saken.

Ikke lønnsplikt

På anlegget ved Bremnes er de vant til at permitteringer kan forekomme. Men koronasituasjonen er helt spesiell. Stengte restauranter og utenlandsleveranser som stoppet opp, i tillegg til strenge smitteverntiltak, er noe annet enn de sesongbaserte svingningene som næringen er vant med.

Fiskeindustrien har alltid hatt egne regler for permitteringer på grunn av usikkerheten knyttet til uforutsigbar råstofftilgang, værmessige utfordringer og annen sesongmessig variasjon.

Disse særreglene innebærer også at fiskeindustrien ikke omfattes av lønnsplikt. Det vil si at arbeidsgiver ikke er pliktet til å betale ut lønn for en periode til ansatte som permitteres. I stedet får fiskeriansatte dagpenger fra dag én.

Nav trakk hele dagpengeforskuddet til bussjåfør Geir

– Det er greit nok at reglene ikke skal gjelde for dem som har vært permittert fra februar. Men vi ble permittert på grunn av korona. Vi måtte stoppe driften på grunn av smitteverntiltak, sier tillitsvalgt Bjelland.

Bjelland synes det er rart at de midlertidige tiltakene som kom på plass på grunn av Covid 19-smitten ikke skal gjelde også for dem som er rammet av utbruddet i fiskeri. Hun mener unntaket i næringen går unødig utover ansatte – ansatte som trodde alle arbeidstakere skulle inkluderes i regjeringens kriseplan for å sikre norske arbeidsplasser.

– Lønnsplikten går på arbeidsgiver, det går ikke på oss ansatte. Vi ønsker nå at Stortinget kan diskutere en ordning for oss, oppfordrer Bjelland.

Urimelig

LO-forbundet som organiserer de som jobber i fiskeindustrien, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), mener at når ekstraordinære omstendigheter knyttet til koronasituasjonen er årsaken til permittering, så bør også ansatte i fiskeindustrien være omfattet av de midlertidige ordningene under krisa.

– Det har kommet tiltakspakker som perler på en snor. Da synes vi det er merkelig at ansatte i fiskerinæringen ikke skal omfattes av dette.

Det sier forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen i NNN til FriFagbevegelse. Hun legger til:

– Vi finner det urimelig og urettferdig at ikke ansatte i fiskeindustri blir omfattet av denne midlertidige ordningen.

Sp-lederen vil utvide perioden for permitteringspenger til 52 uker: – Denne krisen er ikke over i oktober

Må trekke tilbake lønn

Tilbake ved anlegget på Bremnes Seashore er Randi Bjelland og kollegene nå i jobb, men arbeidsmengden er fortsatt varierende.

Bjelland skryter av arbeidsgiveren, og mener de har vært fleksibel og imøtekommende for å legge opp arbeidshverdagen best mulig i en vanskelig situasjon.

Selv har hun enda ikke mottatt dagpenger fra Nav for de fem ukene hun gikk permittert. Samtidig risikerer hun og flere ansatte å måtte betale tilbake 18 dager med lønn:

– Problemet er at vi fikk forskuttert lønn fra jobben, fordi de hadde fått anbefalt å gjøre det når Nav brukte lang til på å betale ut dagpenger.

Bedrifter som kunne, ble tidligere i april oppfordret av regjeringen til å forskuttere ut lønn til permitterte ansatte – penger som de deretter skulle få tilbakebetalt fra Nav.

Bjelland forklarer at hennes arbeidsgiver nå må trekke betalingen tilbake, da de som fiskeribedrift likevel ikke omfattes av ordningen.

– De har ikke lov til å kompensere når vi samtidig får dagpenger av Nav, forklarer Bjelland.

– Likt skal være likt

Bjelland er tydelig på at alle trodde fritaket fra lønnsplikt opphørte nå som nye, midlertidige ordninger var på plass.

– De har vært like uvitende som oss. Vi har lagt opp hverdagen i god tro og i godt samarbeid. Til syvende og sist blir det ikke mye penger tapt, da vi vil få dagpenger, men det er prinsippet i dette, understreker hun.

– Likt skal være likt.

De som søker om dagpenger må regne med forsinkelser hos Nav fram til slutten av juli

Forvirring rundt regelverk

NNN peker på at det kunne ha vært utredet tiltakspakker også til fiskerinæringa, til tross for at de har særregler fra før.

– En tiltakspakke må det gå an å lage, sier forbundssekretær Sørensen.

Hun viser også til medlemmer som har kontaktet forbudet i fortvilelse over at det har vært motstridende beskjeder.

– Både enkelte ansatte og bedrifter har fått informasjon fra det lokale Nav-kontor om at også permitterte i fiskeindustrien er omfattet av denne ordningen.

– Det er ingen tvil om at det har vært stor forvirring rundt dette regelverket, legger hun til.

Ikke grunnlag for å inkluderes i ordningen

I et brev til NNN og forbundssekretær Sørensen fra 30. april, begrunner Arbeids- og sosialdepartementet at permitterte i fiskeindustrien ikke omfattes av den midlertidige ordningen med lønnskompensasjon på bakgrunn av følgende:

• Arbeidstakere som permitteres fra fiskeindustrien er unntatt fra permitteringslønnsloven. Det vil si at arbeidsgiver ikke har lønnsplikt under permittering.

• Permitterte i fiskeindustrien får dagpenger fra dag én, uten en arbeidsgiverperiode. For andre arbeidstakere får permitterte dagpenger fra dag 21.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier til FriFagbevegelse at det ikke er grunnlag for å omfatte fiskere i den midlertidige ordningen.

– Lønnskompensasjonsordningen som Stortinget har bedt oss om å lage med lønn for dag 3-20, skal nettopp kompensere for at arbeidsgivernes lønnsplikt ble vesentlig redusert, men ikke fjernet helt. Siden fiskeindustrien ikke har noen lønnsplikt, er det vanskelig å se at det er grunnlag for at permitterte herfra skulle omfattes av ordningen og kompenseres for bortfall av lønnsplikt de allerede har unntak fra.

GITT INFORMASJON: Departementet har informert bedrifter hele veien, understreker statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

GITT INFORMASJON: Departementet har informert bedrifter hele veien, understreker statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

Jan Richard Kjelstrup / ASD

Einan understreker at informasjonen fra departementets side har vært tilstrekkelig.

– Dette har departementet kommunisert til partene i arbeidslivet hele tiden, sier han og legger til:

– Det er selvsagt uheldig dersom det blir gitt uriktige opplysninger til bedrifter om hvilke regler som gjelder. Jeg kjenner ikke saken og vet ikke hva som er bakgrunnen for det som har skjedd, men har bedt Sjømat Norge om å ta kontakt om akkurat dette.

Gjort endringer som også gjelder fiskeri

Statssekretæren viser til at det er gjort endringer i deler av regelverket som også gjelder for fiskeindustrien, i forbindelse med koronakrisen.

Både redusert minsteinntektskrav ned til 0,75G, rundt en inntjening på 75.000 kroner i året, og høyere dagpengesats for de første 3G (rundt 300.000 kroner) av inntektsgrunnlaget, er midlertidige bestemmelser som gjelder for alle ansatte.

– De lempningene som ellers er gjort, om oppheving av karensdager og et lavere krav til redusert arbeidstid for å få dagpenger, gjaldt allerede ved permitteringer i fiskeindustrien. Så her er det forskjeller som vi forutsetter at bransjen kjenner godt til, sier Einan til FriFagbevegelse.

Han legger til:

– Jeg har selv vært permittert utallige ganger som ansatt ved fiskebruk og har erfart uforutsigbarheten for både virksomhet og ansatte. Nettopp derfor har permitterte fra fiskeindustrien ikke hatt ventedager og nettopp derfor har arbeidsgivere i fiskeindustrien heller ikke hatt lønnsplikt.

– Øvrig næringsliv har etter permitteringslønnsloven hatt plikt til å betale ansatte full lønn i 15 dager. Fiskeindustrien har unntak fra denne perioden, sier Einan.

Warning
Annonse
Annonse