JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Vi er opprørt over at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i en streik der Fagforbundet og FO har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak.

– Vi er opprørt over at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i en streik der Fagforbundet og FO har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak.

Leif Martin Kirknes

Norge får kritikk i rapport

Regjeringen stoppet to streiker på kort tid: – Nå må vi passe på streikeretten, mener Fagforbundet

Norge har tidligere fått internasjonal kritikk for å stoppe for mange streiker.11.06.2021
09:41
11.06.2021 09:41

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Ord som «dypt skuffet» og «sjokkert» er blitt brukt hyppig når medlemmer av Unio har beskrevet sine reaksjoner på bruken av tvungen lønnsnemnd i to streiker de siste ukene.

I begge tilfeller har brede streiker som blant annet har omfattet lærere og ansatte i helsevesenet, endt med at regjeringen gikk inn og avbrøt dem. I det ene tilfellet på grunn av angivelig brannfare i et avfallsanlegg i Fredrikstad, i det andre fordi bemanningen på et bosenter for eldre i Nordre Aker bydel i Oslo ble så lav at Helsetilsynet vurderte at det kunne føre til at beboerne ikke fikk svært viktig behandling.

I begge tilfeller har regjeringen fått kritikk fra Unio, som mener lønnsnemnd-tvangen kom for raskt og på for svakt grunnlag. I begge tilfeller har svaret fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vært at han ikke har noe valg.

Har opplevd det samme

Fagforbundet har flere ganger vært i en lignende situasjon. Både i 2019 og tidligere 2021 endte streiker Fagforbundet var involvert i, med tvungen lønnsnemnd. Da ble Fagforbund-leder Mette Nord sint.

– Vi er opprørt over at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i en streik der Fagforbundet og FO har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak. Vi har nettopp vært opptatt av å hindre fare for liv og helse. Dette er et angrep på den frie streikeretten, sa hun da regjeringen avbrøt en streik i private omsorgsbedrifter og barnehager i vinter.

I det tilfellet skyldtes noe av Nords frustrasjon at tvangsavslutningen for Fagforbundet og FO kom som følge av et streikeuttak gjort av en tredje fagforening som var involvert i streiken.

Vil ikke kommentere nå

I tilfellene nå på forsommeren er derimot snakk om streiker i to tariffområder der Fagforbundet og andre fagforeninger allerede hadde blitt enige med arbeidsgiversiden. Bare Unio valgte å gå ut i streik.

Fagforbundet ønsker følgelig ikke å kommentere disse streikene spesifikt da Fagbladet spør. Fagforbund-nestleder Odd-Haldgeir Larsen, som kommenterer saken på vegne av Fagforbund-ledelsen, understreker likevel at streikeretten er meget viktig.

– Vi skal og vi må stå på i alle sammenhenger for å hegne om streikeretten, sier Larsen.

Nestlederen sier videre at streik bare brukes i ytterste konsekvens.

– Det er et av de viktigste virkemidlene vi har i Norge. Vi bruker retten på en fornuftig måte, og ingen arbeidstakerorganisasjon misbruker dette, sier Larsen.

(Saken fortsetter under bildet)

– Streik er et av de viktigste virkemidlene vi har i Norge, sier Odd-Haldgeir Larsen.

– Streik er et av de viktigste virkemidlene vi har i Norge, sier Odd-Haldgeir Larsen.

Per Flakstad

– Når det blir innført tvungen lønnsnemnd, er partene uenige om på hvilken måte tredjepart er rammet. Arbeidstaker vil mene at uttaket er forsvarlig og ikke rammer liv og helse. Vi vet vi må være ansvarlige i slike aksjoner og generelt sett mener vi at vi tar et forsvarlig uttak.

Larsen vil altså ikke kommentere innføringen av tvungen lønnsnemnd mellom Unio og KS og Unio og Oslo kommune, men sier at alle konflikter har sin egen bakgrunn. Enten blir det løsning mellom partene, tvungen mekling hos riksmekler eller det blir tvungen lønnsnemnd.

SV sier at partiet vil stemme imot tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken når dette skal behandles i Stortinget. Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt har også varslet at han kommer til å stemme mot tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken, og han har samtidig oppfordret Ap, Sp og SV til å gjøre det samme.

Liv og helse på kort tid

Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør hvor det bare forhandles om kroner og øre. Minst 2,8 prosent lønnsøkning var kravet for å sikre kjøpekraften. Det ble enighet mellom KS og LO kommune.

To ganger på få dager innførte arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tvungen lønnsnemnd.

• 27. mai startet arbeidskonflikten mellom Unio og KS og over 20.000 ansatte i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter gikk ut i streik.

Fredag 4. juni stanset Isaksen kommunestreiken. Årsaken var fare for brann i et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

Siden partene Unio og KS ikke klarte å bli enige om dispensasjon lokalt, ble kommunestreiken avblåst for alle – også for ansatte i barnehager, skoler, helseinstitusjoner i andre kommuner mange mil unna.

• 28. mai ble 642 ansatte i Oslo kommune tatt ut i streik. Den 4. juni ble ytterligere 1272 personer tatt ut. 7. juni stanset Isaksen streiken fordi det kunne oppstå fare for liv og helse. Her var begrunnelsen at det var fare for liv og helse ved ett eldreomsorgssenter i Nordre Aker, noe sykepleierne avviser siden de mener bemanning var som i helger, høytider og ferier.

Kritiserer bruk av tvungen lønnsnemnd

En FAFO-rapport om bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge fra 1990-2012 viser at når den ser på alle tvistene som ble løst ved tvungen lønnsnemnd under ett, peker helsesektoren, både offentlig og privat, seg ut.

Norske myndigheter har svært ofte benyttet at liv og helse har vært i fare når det er foretatt lovinngrep mot arbeidskamp. Dette har vært den sentrale begrunnelse i 15 av de 39 sakene som har vært behandlet av Rikslønnsnemnda.

Tolv av disse femten streikene har berørt sykehus eller pleie- og omsorgsinstitusjoner.

Norge har flere ganger blitt kritisert av ILO (International Labour Organization) som har ment at norske myndigheters bruk av tvungen lønnsnemnd noen ganger har innebåret brudd på ILO-konvensjonene.

Når arbeidstakerorganisasjonene har klaget til ILO, er det fordi de mener at statlig inngrep med forbud mot arbeidskamp og henvisning av tvisten til løsning i Rikslønnsnemnda innebærer en begrensning i streikeretten som ikke er forenelig med konvensjonene, står det i rapporten.

Det har vært rettet kritikk mot myndighetene fordi de griper inn i arbeidskampen for raskt og på den måten begrenser muligheten partene i arbeidslivet har til å benytte arbeidskamp som middel til å ivareta sine interesser.

Et annet ankepunkt mot bruk av tvungen lønnsnemnd har vært at slike inngrep bidrar til at partene i arbeidslivet ikke behøver å opptre ansvarlig når de planlegger eller gjennomfører arbeidskamp.

Et tredje ankepunkt mot bruk av tvungen lønnsnemnd er at partene vil kunne tilpasse arbeidskampen etter dette og legge streiken eller lockouten opp slik at myndighetene griper inn og stopper arbeidskampen.

Hva er tvungen lønnsnemnd?

Dersom en arbeidskamp fører til fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser, kan det være aktuelt å gripe inn i med tvungen lønnsnemnd.

Det er et tvangstiltak som myndighetene kan gripe inn med for å stoppe en pågående arbeidskonflikt. Tvungen lønnsnemnd må vedtas på Stortinget i hvert tilfelle.

Iverksettelse forutsetter at tvisten ikke har blitt løst ved forhandlinger eller tvungen mekling hos riksmekleren.

Regjeringen fremmer en proposisjon for Stortinget et forslag til en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp og overlater til Rikslønnsnemnda å behandle interessetvisten. Det vil normalt ta noe tid før Rikslønnsnemnda behandler saken.

Det har vært tradisjon i Norge for å avslutte streiken når regjeringen meddeler partene at de vil fremme lovforslag til Stortinget om tvungen lønnsnemnd.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.06.2021
09:41
11.06.2021 09:41Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker