JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Koronavaksinen:

Renholdere og portører må vurderes for lista over dem som skal få vaksine først, mener Iren

Foreløpig er det knapphet på vaksine mot korona. Iren Luther i Fagforbundet mener nærhet til pasientene bør telle mer enn yrkestittel når vaksinene skal fordeles på sykehus og i kommuner.
RENHOLDERE OG PORTØRER MÅ VURDERES: Iren Luther er fornøyd med at ambulansearbeidere står på lista over dem som skal prioriteres for å få vaksine: – Men renholdere og portører bør nok også i enkelte tilfeller stå i første rekke for å få vaksine, sier hun.

RENHOLDERE OG PORTØRER MÅ VURDERES: Iren Luther er fornøyd med at ambulansearbeidere står på lista over dem som skal prioriteres for å få vaksine: – Men renholdere og portører bør nok også i enkelte tilfeller stå i første rekke for å få vaksine, sier hun.

Birgit Dannenberg

karin.svendsen@fagbladet.no

Fra neste uke vil 15.000 helsearbeidere i spesialisthelsetjenesten få vaksine. Kommunene kan bruke opptil 20 prosent av de vaksinedosene de får til helsearbeidere.

I januar er Norge lovet 40.000 doser av Pfizer/Biontech-vaksinen hver uke.

Hvem skal først få tilbud?

Helt siden Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterte sine anbefalinger i midten av november, har det vært heftige diskusjoner om hvem som bør stille først i køen for å få vaksine.

Særlig har mange reagert på at helsepersonell ikke har stått langt oppe på prioriteringslista. Samtidig har regjeringa vært åpen for at helsearbeidere kan rykke framover i køen dersom smitten øker.

Frykt for økt smitte etter jul og nyttår har nå ført til at en del av helsearbeiderne skal være blant dem som først får tilbud om vaksine. En undersøkelse fra koronastudien viser også at helsepersonell er mer utsatt enn andre.

Det er helseforetakene og kommunene selv som skal avgjøre hvem blant helsepersonellet som først skal tilbys vaksine.

Nærhet til pasientene

– Jeg syns Folkehelseinstituttet burde ha vært tydeligere på at det er de som arbeider nær pasientene, som må prioriteres, sier Iren Luther. Hun sitter i Fagforbundets arbeidsutvalg og er leder i Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial.

På sjukehjemmene, som hører til de kommunale helsetjenestene, er det ifølge Luther først og fremst helsefagarbeidere, assistenter og en del sykepleiere som har mest direkte pasientkontakt.

Taper inntekt: Helsefagarbeidere tar færre vakter og går ned i lønn fordi de frykter å spre korona

Ikke bare helsearbeidere

– Begrepet helsearbeider kan også være litt snevert når det gjelder hvem som er nær pasienter, mener Iren Luther.

– Kanskje skal renholdere som vasker inne hos beboere som er eller kan være koronasmittet, også prioriteres, sier hun.

Ei gruppe som etter Luthers mening helt opplagt må komme langt fram i køen når vaksinene skal deles ut, er de som arbeider på teststasjonene.

– Det er vanskelig å avgjøre hvor høyt hjemmesykepleien og legekontorene bør prioriteres. Men de må i alle fall være med i en vurdering når kommunen skal bestemme en rekkefølge for vaksine.

Renholder: Mouloud (41) bruker kluten som våpen mot koronaspredning på sykehuset

Fordel med partssamarbeid

Iren Luther har kontakt med mange tillitsvalgte både på sykehus og kommuner, men også mange av Fagforbundets tillitsvalgte på regionnivå.

– De rapporterer at arbeidsgivere som allerede var gode på partssamarbeid før pandemien, er blitt enda flinkere til å trekke med de ansatte i viktige beslutninger. Men enkelte arbeidsplasser har gått fra vondt til verre, sier hun.

– Fagforbundets klare anbefaling er at partssamarbeid bør brukes også i arbeidet med å vurdere rekkefølgen på vaksineringa, sier Luther.

Det vil si at ledelse, tillitsvalgte og politikere i en kommune setter seg ned og diskuterer. På sykehusene bør ledelse og tillitsvalgte gjøre det samme. Samtidig må de lytte de dem som har den medisinskfaglige kompetansen.

– Da kan det bli en omforent forståelse for prioriteringene i stedet for konflikter, tror lederen i Fagforbundets yrkesseksjon helse og sosial.

Utsatte grupper

Iren Luther håper at kommuner og helseforetak tar hensyn til hvem som har flest møtepunkter med pasientene før de avgjør hvem som først skal få tilbud om vaksine. Og da særlig pasienter som er eller kan være smittet.

– Vi har stor mangel på intensivpersonell. Dessuten er dette helsearbeidere som er svært utsatt. Helseforetakene må derfor prioritere dem høyt når de fordeler vaksinene. Men kanskje skal renholderne stille på lik linje som helsepersonell også her, sier hun.

Luther mener også akuttmottak og infeksjonsposene peker seg ut med ansatte som er spesielt utsatt for smitte.

– I tillegg kommer de som arbeider på ambulanse. De er nær pasientene sine og risikerer å møte mange med smitte. Jeg er derfor glad for at vi har lyktes med å få prehospitalgruppa inn på lista over dem som skal prioriteres for å få vaksine.

Knapphet på vaksiner

Iren Luther oppfordrer alle som får tilbud om vaksine til å takke ja.

– Etter det vi vet til nå, er bivirkningene stort sett milde og forbigående, så det er bedre med vaksine enn å få korona, som du potensielt kan dø av, sier hun.

Det eneste som foreløpig er sikkert om tilgangen på vaksiner, er at vi får totalt rundt 40.000 doser av vaksinen fra Pfizer/BioNTech hver uke framover. Denne uka godkjente Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) Moderna-vaksinen. Vi vet ennå ikke hvor mye vi får av denne.

FHI burde ha vært tydeligere på at det er de som arbeider nær pasientene, som må prioriteres

Iren Luther

Warning
Annonse
Annonse