JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FIKK RAPPORT: Opplæringslovutvalgets leder, Jon Christian Fløysvik Nordrum, overleverte i dag en enstemmig utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

FIKK RAPPORT: Opplæringslovutvalgets leder, Jon Christian Fløysvik Nordrum, overleverte i dag en enstemmig utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Sidsel Valum

Forslag til ny opplæringslov:

Skolenes landsforbund godt fornøyd med utredningen av opplæringsloven

– Vi har fått gjennomslag for de fleste av våre innspill, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) om rapporten fra Opplæringsutvalget, som ble lagt fram i dag. Forbundet advarer mot å oppheve lærernormen.13.12.2019
15:48
16.12.2019 08:26

sidsel@lomedia.no

Forslaget til ny opplæringslov inneholder en rekke forslag til lovendringer, som vil få stor betydning for elever og lærere i norsk skole i lang tid framover, hvis den blir vedtatt. Dagens opplæringslov ble vedtatt i 1998, og er 24 år gammel.

– En milepæl, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, om den enstemmige utredningen fra Opplæringslovutvalget: Ny opplæringslov. (NOU 2019: 23), da han mottok den i dag.

p

Jon Christian Fløysvik Nordrum har ledet utvalget, som ble oppnevnt 22. september 2017. Han presenterte i dag noen av forslagene fra utvalget til endringer i opplæringsloven.

Kunnskapsdepartementet skal sende utredningen på høring i januar 2020, og tar sikte på å sende ut regjeringens forslag til ny opplæringslov på høring våren 2021.

Vil skrote lærernormen

Blant forslagene fra utvalget, er å oppheve hjemmelen til å fastsette lærernorm.

– Våre forslag vil i større grad enn normen bidra til at opplæringen gis av en lærer med relevant faglig og pedagogisk utdanning, at læreren får tid til å være lærer og at opplæringen blir mer inkluderende og bedre møter elevens behov, sa utvalgsleder Fløysvik Nordrum.

Han viste til at utvalget foreslår flere endringer for å bidra til at elever får opplæring av kompetente personer og at læreren får tid til å være lærer:

Utvalget foreslår å lovfeste at lærere skal ha ha det faglige ansvaret for opplæringa. Det innebærer at det er lærere som skal forberede undervisningen og følge opp elevene. Utvalget foreslår at det som hovedregel skal være en lærer til stede sammen med elevene i en opplæringssituasjon. Assistenter skal kunne hjelpe til med andre oppgaver enn selve opplæringa, men da må en lærer være til stede.

p

Kravet om tilstedeværelse skal gjelde all opplæring, også når elever får individuelt tilrettelagt opplæring utenfor klasserommet.

– For å bidra til at elevene i størst mulig grad får opplæring av lærere, foreslår utvalget også å lovfeste kravet om en forsvarlig vikarordning. Kommunen og fylkeskommunen må sørge for at skolen har nok tilgang på lærere til å dekke opp forventa og vanlig fravær, sa utvalgslederen.

– Ordet «spesialundervisning» utdatert.

Utvalget vil endre dagens regler om tilpasset opplæring og spesialundervisning. Det som i dag beskrives som «tilpasset opplæring», omtaler utvalget som «universell opplæring».

Det erstatter uttrykket «spesialundervisning» med «individuelt tilrettelagt opplæring».

– Dagens uttrykk «spesialundervisning», er en utdatert term, sa Fløysvik Nordrum.

Utvalget foreslår et krav om forsterket innsats for elever som står i fare for å henge etter, og at forsterket innsats skal gis på alle trinn og ikke være begrenset til undervisning i lesing, skriving og regning.

Personlig assistanse, fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler, som i dag kan inngå i spesialundervisning, skal ifølge forslag fra utvalget skilles ut som egne rettigheter.

Utvalget foreslår videre at det ikke skal være nødvendig med sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten for å få slike rettigheter.

– Håpet er at disse endringene kan bidra til klargjøring og til at elever får raskere hjelp, sa Fløysvik Nordrum.

Vil styrke elevenes rett til videregående opplæring

Utvalget mener også at det bør gjøres endringer i elevenes rett til videregående opplæring. I dag anses ungdommer som avslutter 10. trinn for å ha fullført grunnskoleopplæringa, selv om de har fått svært lite opplæring. De får dermed rett til videregående opplæring, selv uten forutsetninger for å kunne klare å gjennomføre.

– I noen innspill er det omtalt som en rett til å mislykkes, sa utvalgsleder Fløysvik Nordrum.

p

Utvalget foreslår at de som har fullført 10. trinn uten å ha fullført grunnskolen, skal få rett til ett år med tilrettelagt grunnskoleopplæring på videregående skole, som fylkeskommunen skal ha ansvar for. Dette gjelder særlig unge som kommer til Norge på ungdomstrinnet og som har lite opplæring fra hjemlandet.

Utvalget foreslår også at de som har brukt opp ungdomsretten til videregående opplæring uten å oppnå formell kompetanse, skal få en ny sjanse.

– De skal få rett til videregående opplæring særskilt organisert for voksne. Utvalget foreslår også å fjerne nedre aldersgrense for voksenretten til videregående opplæring, slik at man ikke trenger vente for å kunne fortsette eller ta videregående opplæring. Vi mener at en ny sjanse etter voksenretten vil gi alle gode muligheter til å oppnmnå studie- eller yrkeskompetanse. Utvidelsen vil koste for fylkeskommunene. Men utvalgets samfunnsanalyse viser at over tid vil nytten langt overskride kostnadene, sa Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Styrker retten til samiskopplæring

Utvalget foreslår også å styrke retten til samiskopplæring. Det foreslår at samiske elever utenfor forvaltningsområdet for samiske språk, skal gis rett til opplæring på samisk i to fag, dersom minst tre elever i kommunen krever det.

Skolenes landsforbund: – God, ny opplæringslov

Skolenes landsforbund er i hovedsak godt fornøyd med Opplæringslovutvalgets innstilling.

– Vi har fått gjennomslag for de fleste av våre innspill, sier forbundsleder Anne Finborud. Skolenes landsforbund er spesielt fornøyd med at det skal være en lærer til stede i alle undervisningstimer.

– Dette vil frata arbeidsgiver muligheten til å planlegge med «lærerløse timer» for å spare penger. Skolenes landsforbund er glad for at utvalget prioriterer kvalitet i elevenes opplæring, sier Finborud.

p

– Kravet om at undervisning skal forberedes og følges opp av en lærer vil også sikre at spesialundervisning ikke lenger kan utføres av ufaglærte assistenter. Også her har kvaliteten seiret, mener Anne Finborud.

Skolenes landsforbund er også positiv til at andre høyskole- eller universitetsutdannede skal kunne brukes som lærere overfor enkeltelever som har bruk for annen spesialkompetanse enn det en vanlig lærer kan tilby.

– Skolenes landsforbund er ikke enig med utvalget i å oppheve lærernormen. I disse nedskjæringstider i kommunene ser vi at lærernormen er helt nødvendig for å sikre et minimum av kvalitet i undervisningen, sier Anne Finborud.

13.12.2019
15:48
16.12.2019 08:26Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – I verste fall går det utover julegåver til barnebarna

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Torgny Hasås

Lærerne tapte trolig 10.000 på streiken

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker