JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UENIG: Den norske Forfatterforenings leder Brynjulf Jung Tjønn ønsker ingen endring i Statens stipendkomité for skjønnlitterære voksenbokforfattere.

UENIG: Den norske Forfatterforenings leder Brynjulf Jung Tjønn ønsker ingen endring i Statens stipendkomité for skjønnlitterære voksenbokforfattere.

Jan-Erik Østlie

Slaget om skjønnlitteraturen

Hvem skal representere de skjønnlitterære voksenbokforfatterne i Statens stipendkomité? Det strides Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet om. Kulturdepartementet bestemmer.12.02.2024
10:19
12.02.2024 10:20

jan.erik@lomedia.no

– Det har gjennom mange år opparbeidet seg mye frustrasjon hos medlemmene i både Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet. Derfor er det naturlig at det er litt temperatur her, noe jeg tenker begge sider må ta høyde for, sier Brynjulf Jung Tjønn, avtroppende leder av Den norske Forfatterforening (DnF).

– At en liten krets yrkesutøvere snakker ned andre kolleger, det bør vi holde oss for gode til. Vi er få, bør holde sammen og respektere hverandre. Hvilke andre yrkesutøvere enn skjønnlitterære voksenbokforfattere forteller sine kolleger at de er inkompetente? sier Eystein Hanssen, leder av Forfatterforbundet (FF).

DnF ønsker ingen endring

De fleste kultur- og litteraturinteresserte har sikkert fått med seg at det er strid mellom den over 130 år gamle Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet (dannet i 2018) som er ett av de nyeste LO-forbundene. Flere er dobbeltmedlemmer.

Nå krever Forfatterforbundet oppnevningsrett til Statens Stipendkomité for voksen skjønnlitteratur på lik linje med DnF.

DnF er uenig, de ønsker ingen endringer og debatten har rast – særlig i spaltene til dagsavisa Klassekampen og ukeavisa Morgenbladet.

FF krever like rettigheter

Eystein Hanssen både håper og tror at Kulturdepartementet vil lytte til deres argumenter. I stortingsmeldinga «Kunstnarkår», som skal behandles av Stortinget i mars, mener han å finne løfterike signaler om at de vil vinne fram.

Han mener det vil være svært oppsiktsvekkende om Kulturdepartementet ikke gir FF får like mange plasser i stipendkomiteen som DnF.

MER INNFLYTELSE:: Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen vil at også hans medlemmer er representert i stipendkomiteen for statens kunstnerstipend.

MER INNFLYTELSE:: Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen vil at også hans medlemmer er representert i stipendkomiteen for statens kunstnerstipend.

Jan-Erik Østlie

For kort tid siden ble det trykket et opprop i VG som var underskrevet av 72 forfattere. Jung Tjønn forteller at DnF ikke hadde noe med dette oppropet å gjøre, men at styret støtter det politiske budskapet om ikke å endre oppnevningsretten.

De 72 forfatterne, hvorav det både er DnF-medlemmer, FF-medlemmer og uorganiserte, er sterkt imot at FF får plass i en framtidig stipendkomité.

På sitt mest intense har ordvekslingen mellom debattantene vært ganske krass. Ledelsen i DnF har etter lederens oppfatning holdt en lav profil i det offentlige ordskifte, og ingen av styrets medlemmer har underskrevet VG-oppropet.

– I Norge fins det to forfatterorganisasjoner for skjønnlitterære voksenbokforfattere, begge godkjente av Kulturdepartementet. De må ha like rettigheter, altså må begge ha samme rett til å innstille til de statlige kunstnerstipendene, sier Hanssen.

Brynjulf Jung Tjønn er ikke helt enig.

– Vi er usikre på hvordan en slik løsning vil bli. Vi har hele tiden vært opptatt av at statens kunstnerstipend skal deles ut etter kvalitetskriterier. Men blir urolige når vi leser høringsuttalelser og uttalelser i media, der Forfatterforbundet tidligere har frontet en annen litteratur- og stipendpolitikk, sier han.

Hanssen presiserer at han til Morgenbladet ble sitert på følgende:

«Vi står tvert om for meir breidde. Ein skal sjølvsagt støtte opp om den virtuose lyrikken til Jon Fosse, men så har du forfattergruppa som har aller flest lesarar, seriebokforfattarane, og mange andre dyktige, skjønnlitterære forfattarar, som har blitt halde utanfor all påverknad og vederlag. Vi er opptekne av at stipendmidlane må fordelast på fleire, og ikkje til dei same forfattarane år etter år.»

– Dette handler ikke om at flest mulig skal få stipend, men at de best kvalifiserte kunstnerne skal få det. Det handler ikke om likebehandling eller solidaritet. Når det gjelder statlige stipend, må kvalitet være det rådende tildelingsprinsipp, sier Jung Tjønn.

DnF mener at det kunne være aktuelt å gi FF-medlemmer to suppleantplasser i stipendkomiteen eller at Forfatterforbundet lunne være med å utnevne medlemmer til Det Litterære Råd. Hanssen og hans styre har avvist begge disse forslagene.

Uenige om nytten av debatten

Hanssen mener striden ikke handler om litterær kvalitet, der er de etter hans mening helt enige.

Begge organisasjonene er opptatt av kvalitet, begge har medlemmer som er kompetente til å ivareta de kvalitativt beste forfatterne. Det dreier seg om posisjonell makt, mener FF-lederen.

Han hevder at DnF prøver å svekke hans forbunds troverdighet. Mens Jung Tjønn på sin side syns det er synd at dette også har blitt en debatt om elitisme og makt.

– Det er naturlig at denne debatten kommer nå, og det er en styrke at litteraturpolitikk kan skape så mye engasjement. Det viser at kunstfeltet vårt er viktig. Vi opplever også at dette gjør at politikere og andre lytter mer til oss. Men ingenting er bedre enn at vi finner en løsning, sier Jung Tjønn.

Hanssen er imidlertid mindre fornøyd. Han er ikke uenig i at stipendpotten til skjønnlitterære voksenbokforfattere er for liten, men det er en annen debatt.

– Hele denne diskusjonen er ødeleggende for de skjønnlitterære forfatterne og våre to organisasjoner, sier han. Han er redd for at resten av landets arbeidstakere og politikerne ler av dem, og at de diskvalifiserer seg til å forvalte statens stipendmidler.

Alle forfattere like mye verdt

I Danmark har forfatterne en paraplyorganisasjon. Det fins dem som ønsker seg en samling av alle forfatterne i Norge også. I tillegg til DnF og FF fins det hos oss nemlig fire organisasjoner til, for dramatikere, oversettere av skjønnlitteratur, barne- og ungdomsforfattere og sakprosaforfattere og sakprosaoversettere.

Forfatterforbundet har i hele sitt snart seks år lange virke vært tilhengere av en samling av alle foreningene, DnF er langt mer skeptisk. Skjønt, han mener at sakprosaforfatterne burde vært mye bedre ivaretatt med langt flere statlige stipender enn de har i dag.

– Alle forfattere er like mye verdt, sier Hanssen.

– Kan ikke en samling i en forening på sikt også løse denne konflikten?

– En samling er ikke opp til oss. DnF vil jo ikke at vi skal samles, sier han.

Jung Tjønn mener at de to foreningene stort sett samarbeider bra på mange andre felter, men erkjenner at en strid som dette kan aktualisere spørsmål om en samling av DnF og FF.

Gode forfattere

Jung Tjønn sier vi har mange fantastiske forfatterskap i Norge. Det mener han blant annet skyldes at vi har en god litteraturpolitikk, en politikk han ikke ser noe stort behov for å endre.

– Vi har en forfatterstand av høy kvalitet, fordi vi har en litteraturpolitikk som gjør at de store talentene kan satse på kunsten sin, sier Brynjulf Jung Tjønn. Og tenker på langt flere enn årets nobelprisvinner i litteratur som er medlem av både DnF og LO-forbundet Dramatikerforbundet.

– At Jon Fosse har fått nobelprisen, beviser bare en ting – nemlig at han er en god forfatter, sier Eystein Hanssen.

Dette handler saken om

* Det fins to forfatterforbund/foreninger for voksen skjønnlitteratur i Norge: Den norske Forfatterforening (DnF) (dannet i 1893) og Forfatterforbundet (FF) (dannet i 2018)

* De to foreningene, hvorav Forfatterforbundet er medlem av LO, har ulike opptaksregler:
I DnF må du ha utgitt to verk, hvorav ett må være av godkjent litterær kvalitet. Hos FF holder det at du har utgitt et verk, også om dette er gjort på eget forlag.

* Den norske Forfatterforening har etablert sitt eget «Det Litterære Råd» som forvalter midlene til Statens kunstnerstipend for voksne skjønnlitterære forfattere. Rådet har sju medlemmer.

Konflikten:

* Forfatterforbundet vil være med i statens stipendkomité på lik linje med DnF og har foreslått at de oppnevner tre medlemmer, DnF oppnevner tre medlemmer, og at det oppnevnes et syvende medlem som skal være uavhengig de to forfatterorganisasjonene.

* DnF vil at ordningen sånn den er nå skal bestå.

* Nå ligger saken hos politikerne og Kulturdepartementet.

* Det handler dypest sett om kunstnerpolitikk og hvordan den skal være i framtidas Norge, om hvordan vi skal forvalte og fordele en knapphetsgode som statlige stipend, mener DnF.

* Det handler om at vi som organisasjon vil ha samme innflytelse over litteraturfeltet som DnF, om hvem som skal ha oppnevningsrett til stipendkomiteen, mener Forfatterforbundet.

12.02.2024
10:19
12.02.2024 10:20

Dette handler saken om

* Det fins to forfatterforbund/foreninger for voksen skjønnlitteratur i Norge: Den norske Forfatterforening (DnF) (dannet i 1893) og Forfatterforbundet (FF) (dannet i 2018)

* De to foreningene, hvorav Forfatterforbundet er medlem av LO, har ulike opptaksregler:
I DnF må du ha utgitt to verk, hvorav ett må være av godkjent litterær kvalitet. Hos FF holder det at du har utgitt et verk, også om dette er gjort på eget forlag.

* Den norske Forfatterforening har etablert sitt eget «Det Litterære Råd» som forvalter midlene til Statens kunstnerstipend for voksne skjønnlitterære forfattere. Rådet har sju medlemmer.

Konflikten:

* Forfatterforbundet vil være med i statens stipendkomité på lik linje med DnF og har foreslått at de oppnevner tre medlemmer, DnF oppnevner tre medlemmer, og at det oppnevnes et syvende medlem som skal være uavhengig de to forfatterorganisasjonene.

* DnF vil at ordningen sånn den er nå skal bestå.

* Nå ligger saken hos politikerne og Kulturdepartementet.

* Det handler dypest sett om kunstnerpolitikk og hvordan den skal være i framtidas Norge, om hvordan vi skal forvalte og fordele en knapphetsgode som statlige stipend, mener DnF.

* Det handler om at vi som organisasjon vil ha samme innflytelse over litteraturfeltet som DnF, om hvem som skal ha oppnevningsrett til stipendkomiteen, mener Forfatterforbundet.
Mest lest

Hun har politisk ansvar for mye, også pensjonssystemet. Nå får Tonje Brenna høre det fra Pensjonistforbundet.

Hun har politisk ansvar for mye, også pensjonssystemet. Nå får Tonje Brenna høre det fra Pensjonistforbundet.

Sissel M. Rasmussen

50.000 uføre taper tusenvis i året på nye regler

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Tri Nguyen Dinh

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

Joakim sluttet som taxisjåfør og ble vognfører. Det merkes på lønna

En elektriker jobbet ved et tilfelle 23 timer og 29 minutter i løpet av døgnets 24 timer. (Illustrasjonsfoto)

En elektriker jobbet ved et tilfelle 23 timer og 29 minutter i løpet av døgnets 24 timer. (Illustrasjonsfoto)

Petter Pettersen

Elektriker jobbet 23 timer i strekk – arbeidsgiveren fikk kun advarsel

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Jøran Grønstad

Vektere, renholdere og anleggsfolk skal få ny lønn. Her er kravene

Ole Palmstrøm

Statsansatte ble lønnsvinnere i 2023

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

Bildene fra Vukzalna-gaten gikk verden rundt, etter at russiske invasjonsstyrker for fram med hard hånd. På rekordtid er gaten, og det meste av Butsja, reparert. 

Bildene fra Vukzalna-gaten gikk verden rundt, etter at russiske invasjonsstyrker for fram med hard hånd. På rekordtid er gaten, og det meste av Butsja, reparert. 

Felipe Dana/AP Photo/NTB

Byen som avslørte de første russiske krigsforbrytelsene, reiser seg

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fartein Rudjord

Katrine og Maren hjelper fangene som vekker størst avsky

Kommentar

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fagbevegelsen har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di: – Spennende og skummelt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Jonas Fagereng Jacobsen

Ansatte i varehandelen blei lønnstapere i 2023

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Roy Ervin Solstad og Torgny Hasås

Både små og store frynsegoder må beskattes. Her er reglene

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker


Flere saker