JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Gerd Kristiansen går for hybridpensjon for LOs egne ansatte etter et ytelsespensjonen er lukket.

Gerd Kristiansen går for hybridpensjon for LOs egne ansatte etter et ytelsespensjonen er lukket.

Ragnhild Heyerdahl

Slaget om tjenestepensjon står nå

Et kraftig press mot ytelsesordningene gjør at mange hundre tusen arbeidstakere må over på en annen type tjenestepensjon. LO-leder Gerd Kristiansen går for hybrid.13.11.2015
07:50
17.11.2015 13:35

stig@lomedia.no

Hvis ikke noe særskilt skjer, går det i retning av at framtidas tjenestepensjon i privat sektor blir en enkel innskuddspensjon. Det var Fafo-forsker Jon Hippes stalltips på en konferanse om pensjon nylig.

Les også: Spennende tider for pensjonsnerder

Halvparten av de 1,2 millioner arbeidstakere som i dag har innskuddspensjon, ligger på laveste sats, som vil si to prosent. Dette innebærer svært lave pensjonsutbetalinger.

Rundt 400 000 i privat og tidligere offentlig sektor har en ytelsespensjon, der arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for av man går av med 2/3 av lønn, men disse står for fall.

Først ute er fristilte statlige virksomheter som operaen, orkestre og teatrene. Her har LO Stat krevd hybrid, mens arbeidsgiverforeningen Spekter krever en innskuddspensjon.

Les også: Ny pensjon gjør det enklere for bedriftene

Hybridpensjon

Sparebank 1 har utviklet et hybridprodukt (se faktaboks) som de nå tilbyr bedriftene. LO-leder Gerd Kristiansen mener denne modellen har stor fordeler, samtidig som hun mener den ikke blir dyrere for bedriftene.

På den andre siden har NHO nylig inngått en avtale med Storebrand om innskuddspensjon, uten at LO er invitert med. Frontene vil trolig skjerpes fram mot oppgjøret i 2016.

Les også: Hybridpensjon kommer for fullt

LO-familien må ta stilling

Parallelt med dette må LO selv ta stilling i egne rekker. Også i LO og forbundene, samt tilliggende virksomheter, lukkes ytelsesordninger, som er dyre for arbeidsgiver. Den interne prosessen i LO er godt i gang.

– Går det som vi vil, ender vi opp med en hybridløsning, sier Gerd Kristiansen til frifagbevegelse.no.

LO-lederen mener hybridløsningen er underkommunisert, og at mange bedrifter har avvist dette alternativet uten å kunne nok om hva det innebærer.

Hun mener videre det vil bli lettere å bytte jobb med breie ordninger, som det her er snakk om.

Administrasjonskostnadene går ned, og pensjonen til den enkelte blir bedre, er hennes syn.

– Problemet i privat sektor er at det er så mange huller i innskuddsordningen, mener hun.

Om tariff blir reist med full tyngde ved oppgjøret i 2016, vil hun ikke uttale seg om nå, men hun tror det. Først skal oppgjørsformen diskuteres, noe som blir endelig avgjort på representantskapsmøtet i februar.

Les også: Hjelpepleiere mister hundretusener i pensjon

Mange spørsmål

Mange spørsmål står i kø for å bli løst. For det første ønsker fagbevegelsen at pensjon skal tariffestes. For det andre ønsker man fellesordninger. Det tredje viktige spørsmålet for LO er at hybrid erstatter ytelsesordninger, der disse ikke forlenges.

Jon Hippe stiller seg undrende til at arbeidsgiversiden har vist så liten vilje til å diskutere hybridløsninger.

– Jeg vil hevde at for arbeidsgiversiden spiller det liten rolle om man velger innskudd eller hybrid, ettersom hybridordningene er ganske lik innskuddsordningene. Jeg vil si at fagbevegelsen har kommet arbeidsgiversiden 80 – 90 prosent i møte, sa Hippe på pensjonskonferansen 27. oktober.

Les også: Regjeringa utsetter rapport om offentlig pensjon

Et felles trekk mellom hybrid og innskudd er at man hvert år sparer en prosentandel av lønna. Til slutt ender man opp med en sum som skal betales ut i pensjon. Men for LO er også forskjellene viktige. Utbetalingen er livslang i hybriden, mens den gjerne gjelder til 77 år i innskudd. I hybrid har man dødelighetsarv. Det vil si at oppsparte pensjonsmidler fra en som dør tidlig går tilbake til pensjonsordningen, og gjør at de som blir igjen i ordningen får mer pensjon. Dette er beregnet til 4 prosent i året. Lever du lenge, kan dette innebære at pensjonssummen i alt blir 20 – 30 prosent høyere. I hybriden kan man regulere pensjonen etter lønnsutvikling. I praksis er dette helt urealistisk innen innskuddspensjon. Der er det avkastning som teller. Et annet moment er at like pensjonstillegg for kvinner og menn er obligatorisk i hybridordningen. Kvinner lever lenger, men det skal være lik årlig pensjon uavhengig av kjønn.

Les også: Kampen om offentlige tjenestepensjoner starter nå

NHO med storavtale

NHO har nylig inngått avtale om en bred arbeidsgiverstyrt tjenestepensjonsordning med Storebrand. – Denne avtalen har et stort potensiale, og anbudsrunden har vist at når NHO-fellesskapet samlet forhandler om betingelser for våre 24 400 medlemsbedrifter og 575 000 årsverk, klarer vi å oppnå priser og løsninger som vil sette en ny standard i markedet, sier NHO-sjef Kristin skogen Lund på organisasjonens hjemmeside. Dermed vil noen kunne si at NHO her kom LO i forkjøpet og ordnet en «bred ordning» på egen hånd, som holder LO ute. På den annen side er det intet i veien for at NHO kan invitere LO inn i ordningen, hvis viljen er til stede. Det virker åpenbart ikke sånn, da både NHO og Virke har markert at tjenestepensjon er noe arbeidsgiverne skal styre.

I forhold til våre naboland har Norge en arbeidsgiverstyrt tjenestepensjon. Både i Sverige, Finland og Danmark fins det et samarbeid mellom partene om brede pensjonsordninger.

Les også: Anita (21) må jobbe til hun er 75 år

Store grupper

Rundt 800 000 arbeidstakere i offentlig sektor har ytelsespensjon, noe som betyr at de skal sikres rundt 2/3 av lønn i pensjon. Omtrent 400 000 i privat og tidligere offentlig sektor (fristilte) har hatt det samme, men er i en situasjon som krever endring. Ytelsesordninger lukkes, og spørsmålet er altså hvor man havner. På en mye dårligere innskuddspensjon? Eller en hybrid som skal ivareta en del viktige forhold som livsvarig utbetaling og gjerne sikre en utvikling i tråd med lønnsutviklingen?

Den tredje gruppa er de rundt 1,2 millioner arbeidstakere i privat sektor som har innskuddspensjon. Grovt regnet har halvparten den laveste innbetalingen på 2 prosent. Det gir liten uttelling. Den andre halvparten har 4 – 5 prosents innbetaling, som er bedre. Vil disse noen gang kunne få ordninger som gir en trygg og god pensjon? Det avhenger i stor grad hvordan det går med de først nevnte gruppene og i særlig grad av de som nå er ute i krevende prosesser med Spekter, Virke og andre arbeidsgiverorganisasjoner. Det gjelder blant annet ansatte ved operaen, orkestrene og teatrene.

Fra før har enkelte områder innen Virke, som Kirkens Bymisjon i Oslo, havnet på en hybridløsning. Fagforbundet har også en prosess i gang i forhold til Private Barnehagers Landsforening, der de har ytelsespensjon. Der er det et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvilken ordning man skal ha i fortsettelsen.

Les også: Her er sakene regjeringa og fagbevegelsen kommer til å krangle om

Hybridpensjon

Som eneste selskap tilbyr nå Sparebank 1 et hybridprodukt:

• Årlig innskudd i prosent av lønn

• Livsvarig utbetaling

• Kvinnetillegg som sikrer lik forventet årlig pensjon uavhengig av kjønn

• Garanti mot negativ avkastning

• Regulering av pensjonskapitalen i tråd med lønnsvekst

• Mulighet for høyere utbetaling tidlig i pensjonsperioden

• Regnskapsmessige fordeler sammenliknet med ytelsespensjon

• Fordeling av pensjonskapitalen som meravkastning til de andre forsikrede i kollektivet ved død (dødelighetsarv)

Går det som vi vil, ender vi opp med en hybridløsning

Gerd Kristiansen, LO-leder

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.11.2015
07:50
17.11.2015 13:35Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt


Flere saker