JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GULLUNGER: Å ta vare på norske småbarn har vist seg å være god butikk for flere barnehagegründere. (Bildet er hentet fra en illustrasjonsdatabase og viser så vidt Fagbladet vet ikke barn i Ulna- eller Gnist-barnehagene.)

GULLUNGER: Å ta vare på norske småbarn har vist seg å være god butikk for flere barnehagegründere. (Bildet er hentet fra en illustrasjonsdatabase og viser så vidt Fagbladet vet ikke barn i Ulna- eller Gnist-barnehagene.)

Colourbox

Private barnehager:

Slik ble 37 norske barnehager verdt over en halv milliard kroner

I 2018 kjøpte utenlandske investorer barnehagekjedene Ulna og Gnist. Her kan du se hvorfor norske private barnehager er ettertraktet blant utenlandske investorer.08.12.2020
15:08
08.12.2020 15:08

Fagbladet har fått detaljert innsyn i økonomien til barnehagene i de to kjedene før de ble solgt.

Vinteren 2018–2019 ga god avkastning for gründerne bak to norske barnehagekjeder.

Da kjøpte to utenlandske selskaper nemlig opp barnehagekjedene Ulna og Gnist. Til sammen ble 37 barnehager solgt.

Eierne av kjeden Ulna fikk 260 millioner kroner for sine 20 barnehager. Eierne av kjeden Gnist fikk 356 millioner for sine 17.

Det er en temmelig trygg investering, ifølge Iver Bragelien, som har doktorgrad i økonomi og jobber ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Barnehagene er finansiert av det offentlige, og derfor er risikoen for investorene mindre, sier Bragelien:

– Risikoen er ikke veldig høy, så lenge barnefødsler og innvandring gjør at plassene blir fylt opp. Det er likevel en viss risiko for at en ikke får fylt opp alle barnehageplassene. Inntektene per barn er imidlertid garanterte av det offentlige. Så sånn sett er det mindre risiko enn i en del andre typer virksomheter. Derfor bør også avkastningskravet være lavere enn for mange andre næringsvirksomheter, sier Bragelien til Fagbladet.

Han sier at samfunnet må godta at de som driver med barnehage, skal tjene på det.

Men hvor mye tjener de, og hvordan? Med hjelp av Fagbladets nye database, som gir et unikt innblikk i norsk barnehageøkonomi, skal vi se nærmere på pengebruken i norske barnehager i en serie artikler.

HER KAN DU SELV SØKE OPP ALL INFORMASJON OM «DIN» BARNEHAGE:

FAG: barnehagesjekken

Prosjektet er støttet og gjort i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. I perioden 2013 til 2016 har myndighetene bare kontrollert pengebruken til én prosent av norske barnehager. Med hjelp av databasen har vi kunnet granske økonomien til langt flere. I løpet av letingen har vi funnet mange barnehager som driver godt, men vi har også funnet flere barnehager som driver på en måte som reiser spørsmål.

Nå kan du se hva barnehagen «din» bruker pengene på

Nesten 20 prosent i pluss

For Ulna- og Gnist-kjedene skiller noen enkeltbarnehager seg ut som særlig lønnsomme.

En av dem er Ulna-eide Godbiten barnehage i Oslo. I 2018, da selskapet ble solgt, gikk det 34 unger i barnehagen. Det tjente kjeden godt på.

Godbiten er en av Ulna AS sine barnehager som har skilt seg ut i Fagbladets gransking, med høyt overskudd og lav bemanning.

Mens det gjennomsnittlige overskuddet i norske private barnehager det året i snitt var på 2,5 prosent, gikk Godbiten 19 prosent i pluss.

Det tilsvarer et overskudd på 37.000 kroner per unge. Overskuddet på 1,2 millioner ble overført til egenkapitalen.

Egenkapitalen er sparepenger som kan følge med selskapet ved salg og fritt kan disponeres av ny eier. I perioden 2013 til 2018 hadde Ulna AS en egenkapital som varierte fra 3 til 18 millioner kroner.

I Oppdal ligger Gnist barnehager Brennan AS, eid av Gnist-kjeden. Her gikk det 94 unger i 2018, ifølge de innrapporterte tallene Fagbladet har fått innsyn i.

Barnehagen hadde en inntekt på 19 millioner kroner og et overskudd på 2,6 millioner. Det tilsvarer 28.000 kroner per unge. Overskuddet var på 13,5 prosent, nesten seks ganger høyere enn landssnittet for private barnehager.

Snittavkastningen på Oslo Børs de siste årene har til sammenligning vært på sju prosent.

Forsker: – Ser ikke bra ut

Felles for de to barnehagene er blant annet at de brukte langt mindre penger på bemanning enn gjennomsnittsbarnehagen.

Ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL) brukte de private barnehagene i snitt 80 prosent av inntektene sine på ansatte i 2018. Det samme året brukte Gnist Barnehager Brennan 60 prosent av inntektene sine på personalet – og hadde sju barn per ansatt. Ulna-barnehagen Godbiten brukte 66 prosent, og hadde 6,9 barn per ansatt.

Det er betydelig lavere bemanning enn det som i august 2018 ble en lovbestemt bemanningsnorm på seks barn per ansatt.

Loven trådte imidlertid ikke aktivt i kraft før året etter, og begge kjedene sier til Fagbladet at de har fulgt reglene og avviser spørsmål om de har drevet ulovlig.

Trond Erik Lunder, som har doktorgrad i samfunnsøkonomi og blant annet har utredet barnehageøkonomi på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i sin jobb i Telemarksforsking, stiller likevel spørsmål ved pengebruken:

– Tallene ser ikke bra ut. Det er særlig lav bemanning og lave personalkostnader som peker seg ut, skriver Lunder i en epost til Fagbladet.

Kombinasjonen av høyt overskudd og lav bemanning er talende, ifølge Lunder.

– Det tyder på at Godbiten barnehagen hadde økonomisk rom for å øke bemanningen. Legger vi bemanningsnormen til grunn, så burde barnehagen ha prioritert bemanningen høyere. Med ca. 1,6 årsverk ekstra ville bemanningsnormen være oppfylt. En kan vel også stille spørsmål ved om prioriteringen har vært i tråd med formuleringen i barnehagelovens §14a om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode».

Slik gikk det da private overtok barnehagene: Det ble dyrere og ansatte fikk lavere lønn

Lunder vil ikke vurdere lovligheten i pengebruken. Etter det Fagbladet erfarer, kunne slike tall imidlertid plassert barnehagen i faresonen ved et potensielt tilsyn.

Sammenlignbare barnehager er blitt pålagt å betale tilbake deler av den offentlige støtten etter at tilsyn viste sju barn per voksne og at bare 60-65 prosent av inntektene ble brukt på personalkostnader.

– Driver lovlig

Daglig leder i Ulna, Laila Haugen, skriver i en epost at eierne har barna og høy kvalitet i fokus.

– Hva er bakgrunnen for at Godbiten barnehage har et overskudd på 19 prosent i 2018?

– Mange småbarn, høy andel barnehagelærere på dispensasjon (lærer uten bachelorgrad red.anm) som gir lavere personalkostnader og nyutdannede barnehagelærere som har lavest lønnsnivå.

– Hva er bakgrunnen for at bemanningen har vært på mellom 6,6 og 6,9 i perioden 2015-2018?

– Før innføring av bemanningsnorm, så har vi hatt en personalsammensetning som vi mener har vært en forsvarlig bemanning ut fra ulike behov og barnegruppe. De har alltid hatt mulighet til å sette inn vikar ved behov.

– Hva kan dere si om forholdet mellom bemanning og overskudd i denne barnehagen?

– Her har vi hatt pedagogiske ledere på disp i denne perioden blant annet, som gir lavere personalkostnader, og nyutdannede barnehagelærere. Vi har virkelig jobbet for å rekruttere utdannede barnehagelærere. Men, Oslo kommune er en kommune som det er vanskelig å få tak i utdannede grunnet stor konkurranse. Per i dag er det ingen utfordring her, skriver Haugen i en epost.

Privat barnehagedrift ble dyrere for kommunen: Nå vil Frp ha flere barnehager på anbud

Hun viser spesielt til at tallene Fagbladet spør om er fra før lovkravet om minimumsbemanning trådte i kraft:

– Et stort poeng her, og som jeg håper kommer frem i artikkelen, er at disse tallene er hentet fra tiden før bemanningsnormen ble innført for fullt, og at vi til enhver tid følger de gjeldende normene og lover i alle våre barnehager. Det var også en del barnehager som gradvis og helt hadde bemanningsnormen før kravet kom. Vi er også glade for at det har kommet en bemanningsnorm og at alle barnehagene har lik og god bemanningsnorm å forholde seg til, skriver Haugen.

Gnist: – Alt for barnas beste

Gnist AS’ fagdirektør Synve Reitan svarer også at de har fulgt lover og regler:

– Vår viktigste prioritet har vært å levere kvalitet på personell og pedagogikk og å tilby uovertrufne fasiliteter og et rikholdig mattilbud i en årrekke – alt for barnas beste. Vi har selvsagt disponert ressursene i henhold til lovverket, og slik vi mener er hensiktsmessig og har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra foreldre som har barna i våre barnehager, spesielt de omtalte barnehagene som dere har undersøkt. Vi følger til enhver tid myndighetenes krav til drift av barnehagene, derav også bemanningsnorm innført i 2018/2019, skriver Reitan i en e-post.

På spørsmålet fra Lunder om bemanningen har vært i tråd med loven, svarer talsperson for Gnist, Børre Andreassen i kommunikasjonsbyrået Havnevik, slik:

– Tallene det refereres til sier ingenting om bemanningen gjennom dagen, de sier ingenting om hvilken terskel barnehagene har for å sette inn vikarer, og de sier ingenting om hvilken bemanning barnehagene har når mange barn er til stede kontra når det er høyt fravær blant barna.

Gnist AS

• Kjede med 17 barnehager i Møre og Romsdal, Vestland, Trøndelag og Viken.

• Ble kjøpt opp av det svenske oppkjøpsfondet Altor i 2018 for 356 millioner kroner.

• Barnehagene gikk i snitt med 5 prosent overskudd i 2018.

•11 av barnehagene brukte mellom 60-69 prosent på personal i 2018.

• Landssnittet for kommersielle private barnehagene var på 80 prosent.

Ulna AS

• Kjede med 21 (20 i 2018) barnehager på Østlandet og Sørlandet.

• Ble solgt til svenske Atvexa AB for 260 millioner kroner i 2018.

• Barnehagene i kjeden gikk med et snittoverskudd på 3,7 prosent i 2018.

• 8 av kjedens 20 barnehager brukte mellom 59 prosent og 69 prosent på personalet i 2018.

• Landssnittet for kommersielle private barnehager var på 80 prosent.

Barnehagenormen

• Stortinget vedtok minumumskravet til grunnbemanning i 2018

• Alle barnehager må følge kravet som ble gjeldene august 2019

• Det skal være maks seks barn per ansatt i alle barnehager

• Kravet til pedaoger i barnehagene ble skjerpet

• Det skal være minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år

• Det skal være minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år

Kilde: Udir.no

08.12.2020
15:08
08.12.2020 15:08Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Nav-tillitsvalgt ber om mer penger: – En 55-åring som har vært ti år uten jobb, står ikke først i køen

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør


Flere saker