JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Egenmelding regler

Slik skal du varsle arbeidsgiver om sykdom

Må jeg ringe arbeidsgiver for å si at jeg er syk? Holder det ikke å sende en SMS? LO-advokatene vet hvilke regler som gjelder. Sjekk hva de svarer her.
Det er greit å vite hvilke regler jobben din har for å melde ifra om sykdom.

Det er greit å vite hvilke regler jobben din har for å melde ifra om sykdom.

Tri Nguyen Dinh

aslak@lomedia.no

Du våkner opp om morgenen og er pjusk. Du har vondt i halsen, feber i kroppen og en snørrete nese. Å gå på jobb nå føles helt uoverkommelig. Kreftene strekker ikke til. Kroppen stritter imot.

Du finner fram telefonen og gir sjefen din beskjed. Det letteste er å sende en tekstmelding. Men er det nok? Må du ringe eller sende e-post for å varsle om et sykdomsfravær? Kan sjefen din kreve det?

Dette sier LO-advokatene

I folketrygdloven er det ikke noe krav om at ansatte skal ringe inn et sykefravær, og loven stiller ingen krav til hvordan sykemeldingen skal formidles, ifølge LO-advokatene.

– For at du skal ha rett til sykepenger, er det nok at du som arbeidstaker melder fra om sykdom på tekstmelding eller e-post, selv om en slik melding kan være brudd på bedriftens retningslinjer, opplyser Atle Sønsteli Johansen, leder for LOs juridiske avdeling, overfor FriFagbevegelse.

I mange bedrifter er det vanlig kutyme at ansatte sier ifra om egen sykdom på tekstmelding eller e-post. Andre steder må ansatte følge interne retningslinjer om å ringe før arbeidsdagen begynner.

– Det er ikke noe forbud i loven om å ha slike regler, men hvis virksomheten har slike retningslinjer, må det selvsagt også etableres systemer som gjør at nærmeste leder til enhver tid er tilgjengelig for å motta meldingene om sykefravær, påpeker Sønsteli Johansen.

Spørsmål og svar: Kan arbeidsgiver si meg opp etter at jeg ble syk?

Rutiner for egenmelding

Du har selv ansvar for å gi arbeidsgiveren din beskjed om at du ikke kommer på jobb fordi du er syk. I de fleste tilfeller ved kortvarig sykdomsfravær kan du benytte en egenmelding.

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du er syk, uten at du leverer sykmelding, ifølge Nav.

– Noen arbeidsgivere kan ha rutiner som sier at egenmeldingen skal leveres så snart som mulig. Eventuelt første arbeidsdag. Hvis du som arbeidstaker ikke følger disse reglene, kan du også miste retten til sykepenger, forteller lederen for LOs juridiske avdeling.

Hver enkelt arbeidsgiver utformer rutiner og egenmeldingsskjema for sine ansatte, enten på papir eller digitalt. Oppfordringen fra Nav er å høre med arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder på arbeidsplassen din.

Ifølge folketrygdloven kan du bruke egenmelding opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år.

Senest innen 14 dager

Hvis sykdomsforløpet ditt varer i mer enn tre dager, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring. Legeerklæring fra fjerde dag er et vilkår for rett til sykepenger, også for dagene i egenmeldingsperioden, ifølge Lovdata.

Ifølge Sønsteli Johansen har ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden behandlet flere saker der sykemeldingen ikke er blitt sendt til arbeidsgiver senest innen 14 dager.

– I slike tilfeller kan derfor retten til sykepenger også falle bort, sier han.

– Den ansatte risikerer samtidig et avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, og det kan innebære at man må opptjene ny rett til sykepenger, føyer Sønsteli Johansen til.

SMS var ikke godt nok

Før gamle Nedre Eiker kommune ble slått sammen med Drammen kommune 1. januar 2020, måtte man som ansatt «ringe nærmeste leder eller ansvarlig på vakt om fravær og oppgi forventet fraværslengde».

SMS var ikke godt nok, heller ikke det å gi beskjed til kolleger. Fraværet skulle også meldes i god tid.

Ifølge personalsjef Christin Resen-Fellie er det samme praksis i Drammen kommune. Følgende rutine gjelder for oppfølging av sykefravær:

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon».

Det skal også opplyses om antatt lengde på fraværet. Dersom nærmeste leder ikke har mulighet til å motta samtalen, kan leder delegere til andre. 

Mye lest: Kronisk syke Elin har ventet i 16 år på avklaring fra Nav. Dette svarer ministeren

Warning
Annonse
Annonse