JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sosionom Fredrik Mjeldheim reagerer på at søknader om gjeldsordning blir liggende i kø i altfor lang tid.

Sosionom Fredrik Mjeldheim reagerer på at søknader om gjeldsordning blir liggende i kø i altfor lang tid.

Helge Skodvin

Gjeldsordning

Sosionom Fredrik ser folk som har hatt gjeld i årevis. Nå krever han strakstiltak

Fredrik Mjeldheim reagerer på at flere saker om gjeldsordning har ligget ubehandlet hos namsfogden i over ett år. Sosionomen får støtte fra Sp på Stortinget.30.04.2021
09:05
30.04.2021 09:05

anne@lomedia.no

Sosionom Fredrik Mjeldheim har sett folk slite med gjeld og reagerer på at søknader om gjeldsordning blir liggende i kø i lang tid hos namsmannen.

– Man søker gjerne først en gjeldsordning når man ikke ser annen utvei. Det er da problematisk at gjeldsordningssøknaden blir liggende i altfor lang tid før den behandles, mener Mjeldheim.

Ber om fortgang

Det skal ta maks 90 dager å få svar på søknad om gjeldsordning. I Sør-Vest politidistrikt tar det 324 dager, skrev Fontene i vinter, etter at Mjeldheim selv hadde hentet inn tall fra politidirektoratet. I denne kronikken ber Mjeldheim om fortgang i saksbehandlingstiden.

Nå får han støtte fra Sp-politiker Sigbjørn Gjelsvik i finanskomiteen på Stortinget.

– Det er uholdbart med så lange saksbehandlingstider. Sakene som er kommet fram i media bør få alarmklokkene til å ringe. Regjeringen må sørge for at det gjøres strakstiltak, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Gjennomsnitt er nå 165 dager

I februar i år ba Sivilombudsmannen politidirektoratet (POD) svare på spørsmål om saksbehandlingstiden. Sivilombudsmannen viste til å ha mottatt klager på namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, Bergen, Tønsberg, Arendal og Froland, Finnsnes og Stavanger-Sandnes.

I brevet fra Sivilombudsmannen ble det henvist til saker som har vært omtalt i Politiforum og andre medier.

Dette tok Sp-politiker Sigbjørn Gjelsvik opp, da han i april sendte et skriftlig spørsmål til regjeringen.

Per mars 2021 er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for gjeldsordning 165 dager. I enkelte politidistrikt har saksbehandlingstiden tidvis vært betydelig høyere.

– Det forklares blant annet med at namsfogden over mange år har hatt betydelig saksvekst uten at dette er kompensert gjennom økte bevilgninger, sier Gjelsvik.

Saken fortsetter under bildet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ber om at arbeidet med ny gjeldslovordning må skje raskere.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ber om at arbeidet med ny gjeldslovordning må skje raskere.

Terje Pedersen/NTB

Koronaen forsterker problemer

Gjelsvik er bekymret for at det vil bli langt flere saker i kjølvannet av koronapandemien, med konkurser og gjeld.

– Sp har vært klar over at det har vært ille, men ikke så ille som det som har kommet fram. Mediesakene understreker alvoret. Regjeringen har forsømt seg i å formidle til Stortinget hvordan det er, sier han.

Sp-politikeren legger til:

– Det er ulike grunner til at man havner i gjeldsuføre, men det trengs uansett en rask og god behandling av søknader. Forbrukerrådet har også gitt innspill til hvor viktig det er og har foreslått endringer i gjeldsordningsloven.

Dette må gjøres

Gjelsvik mener politietaten må tilføres flere ressurser for å korte ned saksbehandlingstiden og at lovverket må få nødvendig gjennomgang. Han venter utålmodig på ny gjeldsordningslov, som det arbeides med.

– Jeg er bekymret for at vi kan risikere å få flere som havner i krevende økonomiske situasjoner. Spørsmål rundt gjeld og inkasso må få mer oppmerksomhet og bedre koordinering mellom departementene. Resultatet er ikke godt nok for den som trenger hjelp, sier han.

– Det skal ikke være enkelt å få gjeldsordning, men folk som havner i vanskelige situasjoner skal få hjelp. Gjeld blir jo altoverskyggende i livet!

Venter på ny lov

Barne- og familiedepartementet har siden 2019 jobbet med endringer i gjeldsordningsloven. I august 2020 opplyste departementet på sine nettsider at de tok sikte på å sende et lovforslag på høring i løpet av 2020.

Fortsatt er det ikke fremlagt et forslag fra regjeringen. Finans Norge sendte i januar 2021 et brev til regjeringen, der de ga uttrykk for at arbeidet med revidering av gjeldsordningsloven bør forseres.

– Arbeidet med nytt lovforslag har sklidd ut tidsmessig. Nå blir det regjeringen etter stortingsvalget som må følge opp, sier Gjelsvik.

Under bildet kan du lese hva regjeringen svarer.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vedgår i svaret, som ligger på Stortingets nettside, at søknader om gjeldsordning har økt i perioden 2018 til 2020.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vedgår i svaret, som ligger på Stortingets nettside, at søknader om gjeldsordning har økt i perioden 2018 til 2020.

Leif Martin Kirknes

Dette svarer ministeren

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har svart på vegne av Justis- og beredskapsministeren. Han vedgår i svaret, som ligger offentlig på Stortingets nettside, at søknader om gjeldsordning har økt i perioden 2018 til 2020.

Ministeren viser til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslo 45 midlertidige stillinger til politiet i halvannet år for hjelpe på situasjonen. «Saksbehandlingstiden har deretter vist en synkende trend», skriver Ropstad. Hele svaret kan du lese her.

I tillegg har Politidirektoratet innført digitaliseringstiltaket DINA i perioden 2019 til 2021, som ministeren forventer at skal gi resultater framover.

I svaret opplyser han at politidirektoratet tildeler en ytre økonomisk ramme som det enkelte politidistrikt må prioritere og løse sine oppgaver innenfor.

– Justis- og beredskapsdepartementet har i styringsdialogen med Politidirektoratet i 2020 og 2021 adressert den lange saksbehandlingstiden for gjeldsordning. Direktoratet har opplyst at dette er tatt opp med politidistriktene, og at det forventes en bedring, framgår det av svaret.

Ministeren viser også til at flere politidistrikt har innført dedikerte gjeldsordningsnamsmenn på tvers av distriktene og at det skal bidra til å skape robuste fagmiljøer og effektiv saksbehandling.

Kommer før sommeren

Når det gjelder arbeidet med å revidere gjeldsordningsloven, oppgir han at det er blitt noe forsinket, men at det tas sikte på å sende ut et høringsnotat før sommeren.

Det vurderes blant annet å foreslå tiltak for å forenkle prosessreglene, slik at de som er kvalifisert for en gjeldsordning raskere kan komme i gang med dette. Det vurderes også å foreslå forenklede saksbehandlingsregler ved endring av en gjeldsordning.

Sigbjørn Gjelsvik er delvis tilfreds med svaret:

– Vi ser at det skjer et arbeid rundt dette, men det burde gått raskere.

Koronapandemien har forsterket mange folks økonomiske problemer, noe som ytterligere øker behovet for at arbeidet med gjeldsordningsloven forseres, sier han.

Dette er gjeldsordning

Målet med er å få kontroll over økonomien igjen.

Namsmannen lager et budsjett man skal følge i tiden man har gjeldsordning. Det settes av penger til rimelige bokostnader og levekostnader etter forskrift om livsoppholdssatser. Hvis inntekten er høyere enn utgiftene, betaler man overskuddet til kreditorene.

Namsfogden er den myndigheten som utfører namsmannsfunksjonen. I 2007 ble namsoppgavene en del av Politi- og lensmannsetaten.

30.04.2021
09:05
30.04.2021 09:05

Dette er gjeldsordning

Målet med er å få kontroll over økonomien igjen.

Namsmannen lager et budsjett man skal følge i tiden man har gjeldsordning. Det settes av penger til rimelige bokostnader og levekostnader etter forskrift om livsoppholdssatser. Hvis inntekten er høyere enn utgiftene, betaler man overskuddet til kreditorene.

Namsfogden er den myndigheten som utfører namsmannsfunksjonen. I 2007 ble namsoppgavene en del av Politi- og lensmannsetaten.
Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Ole Martin Wold

Nav strammet inn bruken av hjemmekontor. Da byttet Elise jobb

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

Colourbox

Kriminalomsorgen fikk 50 millioner sist høst. Nå går alt til strømregninga

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Tonje Karenina Pettersen/NTL

Navnedebatten i NTL: Nye forslag på bordet

Kronikk

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

Lise Åserud / NTB

«Det er ikke rikfolk som betaler mest skatt i Norge»

Debatt

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken er farlig»


Flere saker