JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Næringsminister Jan Christian Vestre har lagt fram statens eierskapsmelding.

Næringsminister Jan Christian Vestre har lagt fram statens eierskapsmelding.

Herman Bjørnson Hagen

Statlige selskaper skal jobbe for fri fagorganisering hos alle leverandører

Staten forventer at selskapa de eier skal være best på arbeidsvilkår i hele leverandørkjeden, men kommer ikke til å kontrollere det, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).21.10.2022
12:17
22.10.2022 12:34

aslak@lomedia.no

herman@lomedia.no

Fredag la næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fram regjeringas eierskapsmelding.

Staten skal være en betydelig større eier i selskaper i tida framover, varsla han.

Meldinga utarbeides av regjeringa én gang hver stortingsperiode og er en samlet plan for hva staten skal oppnå med å eie aksjer i en rekke selskaper.

Regjeringa varsler strengere krav til de 70 selskapene staten eier.

– Denne regjeringa er opptatt av å være en aktiv eier for å sikre fellesskapets interesser. Derfor stiller vi tydeligere forventninger til selskapene enn noen gang tidligere, og hensynet til bærekraft, klima og natur er forsterket. Vi skal aktivt utnytte det handlingsrommet vi har som eiere av noen av Norges viktigste selskaper, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

– Målet for næringspolitikken til regjeringa er å skape flere lønnsomme grønne arbeidsplasser over hele Norge, sier Vestre til FriFagbevegelse.

Et av grepene i den nye meldinga er å få bukt med skyhøye topplederlønninger i selskaper som har staten som dominerende eier.

Direktørenes kan fortsatt få høyere lønnsvekst enn de øvrige ansatte, men bare hvis selskapet gir en særskilt begrunnelse for dette. (se faktaboks).

Gode arbeidsvilkår i hele kjeden

«Staten forventer at selskapene de eier respekterer menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og er ledende i arbeidet med anstendige arbeidsforhold i selskapets egen virksomhet og i leverandørkjeden», heter det i meldinga.

– Det er viktig for oss at alle selskaper er ansvarlige, har orden i sysakene og respekterer den norske modellen, sier Vestre til FriFagbevegelse.

– Vi har, som enhver privat eier, forventninger til selskapa våre. Der sier vi at de skal være ledende ansvarlige virksomheter og at de skal respektere arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter.

Regjeringa vil også at selskapa skal oppfordre alle ansatte til å fagorganisere seg, og at de skal jobbe for retten til fri fagorganisering i hele leverandørkjeden.

– Det betyr trepartssamarbeid, ILO-konvensjonen og det å forsikre seg om at det ikke skjer brudd på arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden når man gjør aktsomhetsvurderinger, sier Vestre.

– Husk at mange av disse selskapa operer i mange land, og har veldig mange underleverandører. Tusenvis, kanskje titusenvis, legger han til.

Vestre tror også at selskaper med gode arbeidsvilkår også blir mer lønnsomme.

Ikke statlig kontroll

– Hvordan skal dere kontrollere at for eksempel Hydro sine underleverandører i Sør-Amerika også leverer gode arbeidsvilkår?

– Vi kontrollerer det ikke, men virksomhetens styre forventes å gjøre aktsomhetsvurderinger der de identifiserer og vurderer risikoen, og iverksetter tiltak som er nødvendige for å påse at slike brudd ikke forekommer, sier Vestre.

– Det at staten som eier har så tydelige forventninger på dette tror jeg også gjør inntrykk i styrerommene.

Dette kan få styrene til å tenke mer over hvordan de kan bli bedre på disse områdene, mener statsråden.

– Så har vi oppfølgning og dialog med selskapa, og det vil vi selvfølgelig også ha om disse spørsmåla, legger han til.

– Selskapa skal altså selv rapportere om hvor gode arbeidsvilkår sine underleverandører leverer?

– De skal gjøre aktsomhetsvurderingene, og de skal ha forventninger til sine underleverandører.

– Nå vi har en forventning om at de jobber for retten til fri fagorganisering i leverandørkjeden, er det også naturlig at vi i eierdialogen spør om hvordan de jobber med det.

Saken fortsetter under bildet.

Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre

Herman Bjørnson Hagen

Kan kaste styret

– Hva blir konsekvensene hvis de ikke oppfyller forventningene på arbeidsvilkår, trekker dere staten ut av selskapet?

– Nei, vi har dialog med selskapa. Hvis vi oppfatter at forventningene ikke lyttes til kan det være gode grunner til det.

Da snakker de sammen og prøver å forstå hvordan det jobbes med, hvorfor det er vanskelig og hvorfor det ikke har gått som det var tenk.

– Men hvilke konsekvenser kan det få i det lange løp?

– Hvis vi mot formodning skulle oppleve at selskapa ikke tar dette på alvor og styret ikke er interessert i det, så vil vi kanskje gjøre oss noen tanker om hvem som skal sitte i styrene. Akkurat som en privat eier ville resonnert.

– Jeg tror at selskapa ser på dette som en spennende mulighet. De er også vant vil å få forventninger fra private eiere.

Kutt i bonus til ledere

Staten kutter også grensen for bonuser til ledere fra 50 til 25 prosent i selskaper med statlig eierskap som tilhører kategori 1.

Dette er selskaper hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet, som for eksempel Flytoget og Aker Solutions. Selskaper i kategori 2 – blant annet Equinor og Posten, er selskaper som staten har en særskilt begrunnelse for å eie.

Regjeringen gjør det også klart at de vil skjerpe kravene til bedriftenes arbeid for å kutte klimagassutslipp og bevare natur.

I pressemeldingen skriver de at bedrifter med statlig eierskap forventes å sette kortsiktige og langsiktige klimamål som bidrar til at Norge når målene i Parisavtalen.

– Med den nye eierskapsmeldingen gjør staten som eier enda mer for å bidra til at vi er på rett spor. Det ligger store muligheter i det grønne skiftet som kan gi konkurransefortrinn for ambisiøse selskaper, sier Vestre i pressemeldingen.

Han påpeker at i henhold til Parisavtalen skal verdens utslipp av CO₂ kuttes til netto null innen 2050.

Kutte utslipp til null

Vestre gjør det også klart at de vil skjerpe kravene til bedriftenes arbeid for å kutte klimagassutslipp og bevare natur.

– Vi tar sjumilssteg på klima, og det vi gjør her, har global betydning. Alle statlige bedrifter må gi et troverdig svar på hvordan vi kan komme til netto null utslipp innen 2050, i tråd med Parisavtalen, sa Vestre under pressekonferansen.

Han gjorde det også klart at bedrifter vil være forpliktet til å sette nye vitenskapsbaserte mål for klima og bevaring av natur etter hvert som vitenskapen gjør framskritt.

Ifølge Vestre er det få statlige bedrifter som allerede oppfyller dette kravet.

– Det er bare 2 av 70 statlige selskaper som har statlige klimamål, konstaterte han.

Andre nyheter

Andre nyheter i eierskapsmeldingen er følgende:

* Ny forventning om at selskapene benytter fag- og yrkesopplæring og læreplasser der det er relevant for selskapet.

* At selskapene skal inkludere arbeidet med FNs bærekraftsmål i strategier og jobbe aktivt med å følge dem opp i driften.

* Styrket forventning om at selskapene er ledende i arbeidet med åpenhet og rapportering.

Næringspolitisk verktøykasse

Regjeringa har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie.

– Til forskjell fra den forrige eierskapsmeldinga, er det ikke lenger et mål i seg selv å redusere statens eierskap, poengterer Vestre.

– Det kan være aktuelt å både øke og redusere det statlige eierskapet i tråd med hva som vurderes å være av strategisk interesse for Norge. Staten skal bruke hele den næringspolitiske verktøykassen, inkludert statlig eierskap når dette er beste løsning, sier Ap-statsråden.

Farvel til høyresida

Tittelen på den nye eierskapsmeldinga er «Et grønnere og mer aktivt eierskap». Vestre har overfor NTB poengtert at statens eierskapspolitikk framover er «et farvel til Høyres dogmatiske syn om at det er et mål om å redusere statens eierskap».

Derfor skiller denne eierskapsmeldingen seg fra meldingene Solberg-regjeringen la fram i perioden 2013 til 2018, ifølge Vestre. Det vil for eksempel aldri være et mål for denne regjeringa å redusere det statlige eierskapet. Snarere tvert imot, gjentok han på fredagens pressekonferanse.

I meldinga flyttes det også mer makt fra arbeidsgiverne til arbeidstakerne.

Et arbeid siden Hurdal

Arbeidet med eierskapsmeldingen har pågått siden Ap og Sp snekret sin regjeringsplattform i Hurdal i fjor.

Selv om regjeringen erkjenner at privat eierskap skal være utgangspunktet for norsk næringsliv, er ambisjonen likevel at staten engasjerer seg mer.

I Hurdalsplattformen heter det blant annet at regjeringen skal «utforme en ny eierskapsmelding med mål om at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utvikling av nye, grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser».

Les også: Flere butikker i Oslo er ulovlig søndagsåpne: – Jeg jobber når jeg er satt opp

Lederlønninger

Dette skriver Vestre om lederlønninger og lønn til øvrige ansatte:

«Staten forventer at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte tas hensyn til i moderasjonsvurderingen, og at selskapet særskilt begrunner høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn gjennomsnittlig lønnsjustering for selskapets øvrige ansatte. I denne vurderingen sees det også hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.»

21.10.2022
12:17
22.10.2022 12:34

Lederlønninger

Dette skriver Vestre om lederlønninger og lønn til øvrige ansatte:

«Staten forventer at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte tas hensyn til i moderasjonsvurderingen, og at selskapet særskilt begrunner høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn gjennomsnittlig lønnsjustering for selskapets øvrige ansatte. I denne vurderingen sees det også hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.»
Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere


Flere saker