JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Telekommunikasjonsingeniør Goran Docic jobbet for det serbiske selskapet Kodar med å montere 5G-nettet for mobiltelefoner i Norge.

Telekommunikasjonsingeniør Goran Docic jobbet for det serbiske selskapet Kodar med å montere 5G-nettet for mobiltelefoner i Norge.

Torgny Hasås

Påstand om lønnstyveri

Telenor brukte firma som stjal penger fra Gorans lønnskonto

Mens serbiske Goran Docic og kollegene hans monterte framtidas mobilnett, forsynte arbeidsgiveren seg av lønnskontoen. De ansatte satt igjen med en stor skattesmell.14.03.2022
06:00
08.04.2022 14:24

torgny@lomedia.no

Telia og Telenor bygger begge ut 5G-nettet for mobiltelefoner i Norge. Reklamene viser framtidas mobilnett med super hastighet og eventyrlige muligheter. Mye av nettet blir bygd ut av serbiske montører og de opplever verken supre arbeidsforhold eller eventyrlige lønninger. Tvert imot.

I oktober i fjor fikk organisasjonsarbeider Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes forening i Oslo og Akershus besøk av to serbiske montører.

De og flere av kollegaene deres hadde mottatt store skattekrav fra Skatteetaten.

To lønnskontoer

Evensen skjønte at dette ikke er noen vanlig fagforeningssak og sendte dem videre til organisasjonen Fair Play Bygg i Oslo. Fair Play Bygg er en organisasjon som er opprettet av fagbevegelsen og arbeidsgiverne for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. En av medlemsforeningene er Elektromontørenes forening.

De to montørene var ansatt i det serbiske firmaet Kodar. Da de ble ansatt, fikk de beskjed om å opprette to lønnskontoer. Lønna ble utbetalt til den ene kontoen. Det uvanlige var at denne kontoen hadde også en representant for arbeidsgiver tilgang til. Så før lønningen ble overført til den andre lønnskontoen hadde «noen» tatt mellom 30-40 prosent av pengene.

Denne ordningen gjorde at alt så fint ut på papiret for de i Norge som skulle kontrollere. Kodar kunne vise til at lønna som ble betalt ut, var i samsvar med norsk allmenngjort lønn. Problemet var at det ikke ble betalt skatt av denne lønna, og det var denne skatteregningen de to serbiske montørene viste fram først til Elektromontørenes forening og seinere til Lars Mamen i Fair Play Bygg. Da Mamen fikk se kontoutskriftene, var det tydelig dokumentasjon på hvordan lønnstyveriet var rigget.

Jobbet ti år i Norge

Goran Docic er telekommunikasjonsingeniør fra Serbia. Det er ti år siden han første gang begynte å jobbe i Norge med å bygge ut det norske mobilnettet.

– Det har vært bra i Norge, hvis ikke så hadde jeg ikke kommet tilbake så mange år, sier han til FriFagbevegelse.

De fleste årene har vært bra, og han har fått den betalingen som han skulle. Men han har ikke så mye bra å si om Kodar.

– Det var en fin jobb, men et dårlig firma. Lønningene var under minstelønna i Norge. De juksa på lønningene til alle, og de betalte ikke inn skatten som de skulle, så mange fikk et stort skattekrav, forteller han.

Han forklarer også at de ansatte var presset til å undertegne en fullmakt slik at ansatte i Kodar hadde tilgang til lønnskontoen. Det var de store skattekravene som gjorde at Docics kolleger første gang dukket opp hos fagforeninga for elektrikere i Oslo.

2/3 av lovlig lønn

Da Docic jobbet hos Kodar ble det ikke ført timelister, og lønna de ble tilbudt var månedslønn basert på 162,5 arbeidstimer i måneden.

– I virkeligheten jobbet vi ti timers dager, seks dager i uka, forteller han til Frifagbevegelse.

Saken fortsetter under bildet.

Torgny Hasås

Med slike arbeidsdager blir det 60 timer i uka, og minst 240 timer i måneden. Timelønna blir ikke da 2/3 av lovlig allmenngjort minstelønn. Uten timeregistrering har heller ikke montørene fått overtidsbetaling. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven.

– Men firmaet visste hvor mye vi jobba, for i alle bilene er det GPS så de kunne følge med på hvor vi var, sier Docic.

183 dager

Han og seks kolleger har meldt seg inn i fagforeninga. Takket være dette medlemskapet har de fått god hjelp av LOs advokater. Det gjør at Kodar har gått med på å betale skattekravene de har fått.

– Hvordan har det gått med arbeidskameratene dine som ikke har fått hjelp?

Docic er ikke sikker, men han vet at noen har søkt myndighetene om å få ettergitt kravet. Det er også en uenighet om telemontørene skal betale skatt til Norge eller Serbia. Skatteavtalen mellom Norge og Serbia sier at hvis du jobber mer enn halve året, 183 dager i det ene landet skal du skatte dit.

En del av problemet, ifølge Docic, er at Kodar ikke har levert skikkelig dokumentasjon på hvor lenge den enkelte har jobbet i Norge.

Seint på høsten i fjor varslet Fair Play hovedentreprenøren for 5G-utbyggingen, Netel, om forholdene de hadde avdekket.

«Vi ble overrasket over varselet fra Fair Play Bygg Oslo og omegn», uttaler daglig leder i Netel as, Edward Olastuen i Fair Plays årsberetning. Saken om de serbiske 5G-montørene er referert der.

«Vi har gjennomført egne kontroller av lønns- og arbeidsforhold for disse aktørene. Da varselet kom, satte vi i gang med en egen granskning», fortsetter Olastuen.

Netel informerte også sine oppdragsgivere om hva som var avdekket. Både i Telia og Telenor ble saken brakt til topps. Også konsernledelsen ble informert om hendelsen og utviklingen i saken.

35 prosent skatt

Netel engasjerte advokat Anette Melbye i advokatfirmaet Bull & co for å finne ut av hva som hadde skjedde. Hun henvendte seg til montørenes arbeidsgiver i Serbia. Hun fikk svar fra account manager i Kodar som viste til forskjellene i det serbiske og norske skattesystemet som forklaring på lønnstrekket.

I Serbia avtales nettolønn. Alle skattemessige forhold ordnes av arbeidsgiver. I Norge er systemet at det avtales bruttolønn. Selv om arbeidsgiver er ansvarlig for skattetrekk og innbetaling av skatt, er det arbeidstakeren som til slutt må gjøre opp med skattemyndighetene.

Dette skulle forklare lønnstrekket fra den ene lønnskontoen på mellom 30 og 40 prosent.

Men da skatteregningene kom, viste det seg at lønnstrekket ikke var innbetalt til norske skattemyndigheter.

Ferdig utfylte timelister

Ifølge Fair Play Bygg var det også en spesiell ordning med timelister. En arbeidsformann reiste rundt for å få montørene til å underskrive ferdigutfylte timelister. Disse timelistene viste at alle arbeiderne jobbet nøyaktig 162,5 timer i måneden, altså en normal arbeidsdag med fri lørdag og søndag, men uten overtid.

Montørene som Fair Play hadde kontakt med, kunne fortelle en annen historie. De arbeidet kvelder og helger, uten at dette ble registrert eller at de fikk betalt for det.

Både Netel, Telia og Telenor engasjerte seg i saken. Etter hvert kom også LO på banen. Da saken startet, var ingen av de serbiske montørene fagorganisert. LO har opprettet et eget solidaritetsfond for slike saker, og ved hjelp av dette fondet kunne de tilby advokathjelp. Til sammen 13 serbiske montører har Fair Play vært i kontakt med. Sju av dem ble etter hvert medlemmer i EL og IT Forbundet, og dermed LO.

Ikke første gang

Når Telia og Telenor nå engasjerte seg, er det ikke første gang de fikk varsel om Kodar. Allerede i 2020 hadde Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim reagert på at det var serbiske telemontører som utførte arbeid på 5G-nettet i Trøndelag. De reagerte på at det var nødvendig å hente inn utenlandske telemontører når det var ledig kapasitet blant lokale montører.

Daglig leder i Uropatruljen, Vidar Sagmyr, hadde hentet ut dokumentasjon om firmaet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For å få faglig godkjenning hadde Kodar Nordic sendt inn dokumentasjon om lønnsforholdene i bedriften. Kodars redegjørelse er så å si identisk med den Netels advokat mottok fire år seinere.

Bundet av ABC-avtalen

Sagmyr tok i 2020 kontakt med både Telia og Telenor om saken i Trøndelag, og de kontrollerte tipset. Sagmyr fikk tilbakemelding om at de ikke fant noe å sette fingeren på.

Leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor, Ana Brodtkorb, svarte i 2020: «Entreprenørene velger selv sine underleverandører etter behov, disse vil i så fall bli bundet opp av ABC-avtalen (Agreement on Responsible Business Conduct) vi presenterte på møtet sist; det betyr at Telenor vil ha mulighet for, og kommer til å gjennomføre, inspeksjoner for å se at alt går iht. de standardene Telenor setter med tanke på et ansvarlig arbeidsliv, miljø med mer.»

To år seinere blir det avdekket at det ikke var tiltak nok for å avsløre de reelle lønns- og arbeidsvilkårene for de serbiske montørene.

Sjokkerte oppdragsgivere

Da Fair Play Norge arrangerte sin årskonferanse i Oslo torsdag 22. februar ble «serber-saken» et viktig tema.

Daglig leder i Netel, Olastuen; Randi Punsvik, ansvarlig for etikk og etterlevelse i Telia Norge, og Karl Høye, som leder for risiko og etterlevelse i Telenor, måtte dele sine erfaringer.

Deres erfaring var ganske sammenfallende. De uttrykte at de var blitt sjokkert over de forholdene som Fair Play Bygg hadde dokumentert om arbeidsforholdene for 5G-montørene fra Serbia.

Og selv om de har gjennomført inspeksjoner, gått på arbeidsplassene og snakket med montørene så har de ikke fått greie på hvordan de ansatte virkelig har det.

– Vi har ikke klart å stille de riktige spørsmålene, oppsummerte Høye.

De tre representantene for oppdragsgiverne, Telia, Telenor og Netel, var enige om at de var avhengig av varslere for å bekjempe slike ulovligheter.

Ikke imponert

Dette imponerte ikke forbundssekretær Jan-Henrik Larsen i EL og IT Forbundet.

– Når jeg hører det som blir sagt her om hvor sjokkert bransjen er over hva som blir avdekket i denne Kodar-saken, så blir jeg veldig sjokkert. For hvis det er en ting denne bransjen er kjent for, så er det sånne forhold som Kodar.

– Kodar-saken er bare en av veldig mange saker som denne bransjen har vært igjennom. Alle vet om det, slo Larsen fast.

Jan-Henrik Larsen i EL og IT Forbundet.

Jan-Henrik Larsen i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Menneskehandel

Larsen nevnte RCA-saken fra Romania som EL og IF Forbundet hadde arbeidet med i noen år for å rydde opp i.

Den endte med at arbeidsgiveren ble anmeldt for menneskehandel. Til sammen dro han fram tre andre saker.

– Den nyeste saken fikk jeg på bordet for en uke siden. Det er et firma som jeg ikke kan nevne navnet på, som opererer med serbiske montører i et firma som har mange av de samme elementene som Kodar i seg. De jobber med utbyggingen av 5G-nettet for de samme oppdragsgiverne som Kodar, nemlig Telenor og Telia, sa forbundssekretæren.

Svaret fra Olastuen i Netel var at det er nødvendig med utenlandsk arbeidskraft for å bygge ut 5G-nettet. Problemet er å få varsler når noe ikke er på plass.

Jan-Henrik Larsen rådet Netel til å slutte å finne arbeidskraft fra et av de mest korrupte landene som finnes. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks er Serbia på 96. plass av 180 land. Norge er på fjerde plass.

Slutt for Kodar

Siden Serbia ikke er en del av EØS må det søkes spesiell arbeidstillatelse for å få arbeide i Norge. Dette gir arbeidsgiverne ekstra makt over de ansatte. Hadde de vært EØS-borgere kunne de søkt arbeid i Norge på egen hånd, men serberne er helt prisgitt arbeidsgiverne for å kunne jobbe her.

Larsen mener at dette er en viktig grunn til at det er så vanskelig å få vite om hva slags arbeidsforhold de serbiske montørene virkelig har.

FriFagbevegelse har forsøkt å kontakte Kodar Nordic for å få deres kommentar til saken. Vi har ringt på de telefonnummerne som de har oppgitt som kontaktadresse, og vi har også sendt SMS uten at de har svart på vår henvendelser.

Vi har henvendt oss på det nummeret Netels advokat bruker for å få kontakt med Kodars daglige ledelse, men ingen av henvendelsene er besvart etter over en uke.

Netel har nå avsluttet samarbeidet med Kodar, og har funnet andre underleverandører.

5G-INSTALLASJON. 5G-radioer innstalleres ved Telstra's innovasjonssenter på gullkysten i Australia. ILLUSTRASJONSBILDE.

5G-INSTALLASJON. 5G-radioer innstalleres ved Telstra's innovasjonssenter på gullkysten i Australia. ILLUSTRASJONSBILDE.

Ericsson

14.03.2022
06:00
08.04.2022 14:24Mest lest

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Her kan det bli elektrikerstreik fra 23. mai

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

Paul S. Amundsen

I 1974 var det kaos. Nå er elektrikerne forberedt på streik

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten


Flere saker