JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HAVVIND: LO og NHO har en felles ambisjon om å utvikle en verdikjede for havvind. Dette er ett av målene som listes opp i industriplattformen.

HAVVIND: LO og NHO har en felles ambisjon om å utvikle en verdikjede for havvind. Dette er ett av målene som listes opp i industriplattformen.

Øyvind Gravås / Equinor

LO og NHOs industriplattform:

Tillitsvalgt om LO og NHOs felles mål for klimaet og industrien: – En veldig god begynnelse

Den nye industriplattformen til LO og NHO er et godt grunnlag for videre diskusjon og vedtak i forbundet, mener tillitsvalgt i landindustrien.27.05.2021
11:37
27.05.2021 15:17

petter@lomedia.no

knut.viggen@lomedia.no

Onsdag la LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid fram deres industri- og energipolitiske plattform.

– Norsk arbeidsliv kjennetegnes av et generelt høyt kompetansenivå. Vi har fagarbeidere i verdensklasse. Tilgang på riktig kompetanse en forutsetning for å lykkes med ny industrisatsing og klimaomstilling, sa LO-lederen ved framleggelsen.

Bakgrunn: LO og NHO etterlyser politisk krafttak for framtidas industri

På lista over LO og NHOs felles ambisjoner, står åtte konkrete mål:

• Utvikle verdikjede for havvind.

• Videreutvikle og bygge en batteriverdikjede.

• Etablere en storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk.

• Videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien.

• Skalere opp fangst og lagring av CO2.

• Reduksjon av karbonintensiteten i prosessindustrien og nye posisjoner i verdikjedene.

• Satse tungt på utvikling av fornybarnæringen der oppgradering og fornyelse av vannkraften står sentralt.

• Et tydelig mål for energieffektivisering, minimum 10 TWH innen 2030.

Her er noen av reaksjonene fra noen tillitsvalgte i næringer som blir berørt av den nye industriplattformen.

Godt fornøyd med plattformen

Nestleder i EL og IT-klubben i BKK Nett, Malin Amundsen, var en av de tillitsvalgte som ble presentert under lanseringen av plattformen i dag. Hun la vekt på at det er helt kritisk at nettet bygges ut, at det utdannes flere fagarbeidere og at det bygges ut mer fornybar kraft.

Konserntillitsvalgt i BKK, Morten Bildøy, er helt enig med sin EL og IT-kollega.

– Så absolutt, det er helt grunnleggende det Malin sier, forklarer Bildøy.

Når det gjelder nettutbygging er tidsaspektet, eller konsesjonstiden, viktig. I dag tar det altfor lang tid fra plan til ferdig utbygd.

– Det innmeldte behovet over de neste årene indikerer en dobling av forbruket i Bergensområdet, blant annet inngår det en hydrogenfabrikk. Hvis ikke vi får etablert disse arbeidsplassene på grunn av manglende nettkapasitet ryker vi allerede på dette i starten, frykter han.

Saken fortsetter under bildet.

KRAFTTILLITSVALGT: Konserntillitsvalgt i BKK og forbundsstyremedlem i EL og It Forbundet, Morten Bildøy.

KRAFTTILLITSVALGT: Konserntillitsvalgt i BKK og forbundsstyremedlem i EL og It Forbundet, Morten Bildøy.

Leif Martin Kirknes

En annen ting er tilgangen på fagarbeidere. Elektrifisering er positivt, men hvem skal bygge ut infrastrukturen?

– Det er i dag manko på energimontører og vi har heller ikke energimontører sittende på innbytterbenken. Entreprenørselskapene må etter min mening ta ansvar, men et stort ansvar hviler også på nettselskapene, sier Bildøy.

– Nettselskapene er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, det vil si at de forplikter seg til å ha blant annet lærlinger.

Fagopplæring og etter- og videreutdanning blir også viktig framover, mener Bildøy.

– Det trengs et kompetanseløft, ikke bare i form av flere nyutdannede, men også et løft for dem som jobber i bransjen i dag, sier Bildøy.

– Positive til vind på land

Produksjon av kraft vil omfatte både oppgradering av eksisterende vannkraft, mer vind og mer sol. Her kan det åpne seg opp for konflikter, akkurat som det ble under de store vannkraftutbyggingene på 60 og 70-tallet.

– Vårt forbund har landsmøtevedtak på at vi er positive til vind på land. Her ser vi at debatten har gått høyt mange steder og det kan fort bli tilsvarende støynivå når det gjelder havvind. Så dette er noe som må håndteres, tror han.

Bildøy trekker også fram omtalen av det såkalte Nordsjønettet, der det er kobling av elektrifisering av sokkelen med havvindmøller.

– Havvind ligger jo et stykke fram i tid?

– Elektrifisering av sokkelen ligger ikke langt fram i tid, her dreier det seg om å etablere knutepunkt der noe går til plattformer, andre kabler til land, rett og slett kjøre begge veier.

– Ble plattformen som du hadde tenkt?

– Ut ifra det jeg har fått presentert til nå, er det i alle fall en veldig god begynnelse. Elektrifisering har vært omdiskutert i noen bransjer, nå har man klart å ta for seg hele bildet, ting henger sammen. Og så blir det diskusjoner framover om hvem som skal betale, hvilke inngrep i naturen vi skal akseptere.

– Vi er nødt til å bruke den industrien vi har for å kunne utvikle nye arbeidsplasser. I sin tid bygget vi industrien der vi hadde tilgang på vannkraft, nå skjer vindproduksjon også der det er mest behov for den, sier han.

For EL og IT er det også vesentlig at energisektoren skal være i offentlig eie, at inntektene går tilbake til fellesskapet. Det gjelder både produksjon og distribusjon.

Bildøy ser fram til regjeringens energimelding som kommer 11. juni. Den er ventet å være enda et hakk mer konkret på hvilke utbygginger som trengs for å nå målene om utslippsreduksjoner.

Elektrifisering et viktig og vanskelig tema

Både El og IT-leder Jan Olav Andersen og Industri Energi-leder Frode Alfheim har vært med på selve utarbeidelsen av plattformen.

For å orientere og få innspill var det nedsatt et utvalg i Industri Energi med to fra landbasert industri og to fra offshore, deriblant leder av Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen:

– Jeg syns både plattformen og den interne gruppa i forbundet har vært klar over utfordringene, og over at vi må jobbe sammen for å få til et helhetsbilde rundt hele energipakka.

Saken fortsetter under bildet.

NØDVENDIG: Elektrifisering er helt nødvendig for å nå klimamålene på norsk sokkel, mener leder Per Martin Labråthen i Industri Energi Equinor.

NØDVENDIG: Elektrifisering er helt nødvendig for å nå klimamålene på norsk sokkel, mener leder Per Martin Labråthen i Industri Energi Equinor.

Arkivbilde: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

Et tilstrekkelig kraftnettverk er avgjørende for framtida, ifølge Labråthen, og sier videre at selv om vi i dag har et kraftoverskudd i Norge, er det tatt høyde for at vi skal produsere mer kraft i årene fram mot 2030.

– Så må det legges rammebetingelser rundt helheten, så det er mulig å skape et fundament som sender Norge i front. Når vi har etablert et klimamål for 2030, så må det legges til rette slik at det er mulig å gjennomføre, sier Labråthen.

Elektrifisering av sokkelen har vært et viktig og mye debattert tema. Det vil kreve mellom 12 og 20 terawatt-timer kraft fram mot 2030. Det har skapt en uro i landbasert industri – de frykter en slik elektrifisering vil føre til økte strømpriser og gi kraftmangel.

– Diskusjonen om elektrifisering av sokkelen skal tas internt, og her er det viktig at det livnærer begge næringer. Den enes brød, kan ikke være den andres død, sier klubbleder Cay Nordhaug ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

Ifølge plattformen kan utfordringen med økte priser og kraftmangel løses. NVE har estimert at det fram mot 2030 kan hentes ut ytterligere 6–8 TWh ved oppgradering/utvidelse av eksisterende vannkraft, samt at mot slutten av tiåret kan havvind bidra.

– Det er et kraftoverskudd i dag, men vi skal videreutvikle dagens teknologi. Hos oss prosjekterer vi en ny hydrogenfabrikk, som kommer til å kreve mye kraft. Jeg skulle ønske det var en mer offensiv profil retta mot havvind, sier Nordhaug.

Saken fortsetter under bildet.

GODT GRUNNLAG: Klubbleder Cay Nordhaug ved Glencore Nikkelverk og leder for elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri Energi, mener industriplattformen skaper et gdt grunnlag for videre diskusjoner innad i forbundet og på Industri Energis landsmøte i november.

GODT GRUNNLAG: Klubbleder Cay Nordhaug ved Glencore Nikkelverk og leder for elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri Energi, mener industriplattformen skaper et gdt grunnlag for videre diskusjoner innad i forbundet og på Industri Energis landsmøte i november.

Arkivbilde: Jan-Erik Østlie

Nordhaug er én av de to representantene for landindustrien som har vært med i forbundets eget utvalg.

Han påpeker at landbasert industri er, med ytterst få unntak, eid av utenlandske investorer. De forutsigbare rammebetingelsene, som stabile strømpriser, er avgjørende for at Norge er et investeringsland og for eksistensgrunnlaget for mange bedrifter i landbasert industri.

– Dette er viktig for begge næringer. Og skal vi nå klimamålene våre i 2030, -40 og -50, så må norsk sokkel elektrifiseres. Denne rapporten gir oss et godt grunnlag for å få en god debatt innenfor vanskelige områder, avslutter Nordhaug.

Industri Energi-leder Alfheim påpeker at det slettes ikke bare har vært enighet underveis om de viktige og krevende spørsmålene mellom alle som har vært med i arbeidet:

– Men nettopp det gjør at arbeidet var nødvendig, og at det vil bli lyttet til av politikerne som skal fatte beslutningene i tiden framover. Rapporten vil også være svært nyttig i diskusjonene vi har i forbundet og i samarbeid med andre organisasjoner som ønsker å utvikle Norge, sier forbundslederen.

Skepsis fra miljøbevegelsen

Flere miljøorganisasjoner skriver i en felles pressemelding at de reagerer på at det legges til grunn ny oljeleting i plattformen, til tross for at Det internasjonale energibyrået (IEA) nylig sa at nye oljelisenser er i strid med Parisavtalens mål om 1,5 grader.

– Når organisasjonene ikke vil forholde seg til virkeligheten, melder de seg dessverre ut av den kunnskapsbaserte diskusjonen om framtida til norsk industri. Det er synd, for IEAs nye rapport viser at det haster å sette i gang et rettferdig og grønt skifte, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

I tillegg er de kritiske til at miljøbevegelsen ikke har fått komme med innspill til planen. Leder Therese Hugstmyr Woie for Natur og Ungdom mener LO risikerer å miste en hel generasjon med medlemmer når de «oppfører seg som oljelobbyister»:

– Dette er virkelig en krise for fagbevegelsens miljøtroverdighet, og vi heier på LO-forbundene og ungdomsforbundene som kjemper for en rettferdig omstilling, sier Woie i pressemeldingen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at plattformen først og fremst handler om hvordan de skal nå Parisavtalens mål, altså å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030:

– For å komme dit må vi videreutvikle eksisterende arbeidsplasser gjennom å ta ned klimagassutslippene og utvikle nye arbeidsplasser innen for eksempel hydrogen- og batteriproduksjon. Det er viktig å være klar over at det IEA legger fram er ett mulig veivalg mot målet om null utslipp i 2050, eller som de selv skriver: «Dette er beskrivelsen av en mulig vei – ikke beskrivelsen av veien».

Også NHOs leder Ole Erik Almlid påpeker at IEA laget et veikart som viser mulighetene til nullutslipp i 2050, og dermed begrense temperaturøkningen til 1,5 grader:

– Plattformen vår er nærmest perfekt match til det IEA tar til ordet for, mn det er en smal vei som leder til målet. Vi må nå først og fremst fokusere innsatsen på alt som må utvikles og skaleres opp på kort tid. IEA peker også på et enormt behov for investeringer i grønn teknologi der norske bedrifter er godt posisjonert, sier Almlid.

Både Almlid og Følsvik viser til at IEA understreker viktigheten av kompetansen i norsk petroleumsvirksomhet for å bygge ny, grønn industri.

LO-lederen svarer kritikerne videre med å forklare at de nå tegner opp en «vei videre for norsk verdiskaping basert på våre naturgitte fortrinn og vår kompetanse»:

– Siden WWF og andre støtter seg på IEAs rapport, vet de kanskje også at IEA mener norsk gass og havvind kombinert med fangst- og lagring i Nordsjøen vil spille en sentral rolle i å utvikle hydrogenproduksjon i Europa, avslutter Følsvik.

KLIMAMÅL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarer miljøbevegelsens kritikk med at Norge er nødt til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser for å nå Parisavtalens klimamål om minst 50 prosent kutt innen 2030.,

KLIMAMÅL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarer miljøbevegelsens kritikk med at Norge er nødt til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser for å nå Parisavtalens klimamål om minst 50 prosent kutt innen 2030.,

Leif Martin Kirknes

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.05.2021
11:37
27.05.2021 15:17Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen


Flere saker