JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Se oversikten over hvem som får etterbetalt fra Nav, og når pengene blir utbetalt.
De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

frode@lomedia.no

Pensjonene øker fra 1. mai 2022. Det betyr at mange får etterbetalt økningen i trygder og pengestøtte.

Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 111 477 kroner. Grunnbeløpet var tidligere 106 399 kroner, så økningen er på 5078 kroner eller 4,77 prosent, skriver Nav på sine nettsider.

Trygdeoppgjøret ble gjennomført 18. mai, og grunnbeløpet blir formelt vedtatt 20. mai 2022.

Ytelsene går opp

Grunnbeløpet er avgjørende for store grupper som uføretrygdede og de som mottar alderspensjon.

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 4,77 prosent.

Alderspensjon

Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 4,77 prosent. Det tilsvarer en årlig økning på 4,84 prosent.

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling blir regulert med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette gir en økning i pensjonen på 3,53 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,12 prosent.

AFP i offentlig sektor blir regulert på samme måte.

AFP i privat sektor blir regulert med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent.

Les mer om regulering av grunnbeløpet og pensjonene på regjeringen sine nettsider.

Mye delt: Hun er 23 år og trygda: Vi blir aldri gitt en sjanse, mener Pernille

Etterbetaling for mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av pengestøttene fra Nav fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak utbetales i løpet av juni måned. Oversikten under er hentet fra Nav sine nettsider, og viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt. 

Alderspensjon

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Arbeidsavklaringspenger

Økningen gjelder: Alle.

Aktuelt: Nye regler for AAP fra 1. juli

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Egen utbetaling fra slutten av mai.

Avtalefestet pensjon

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetaling 20. juni.

Dagpenger

Økningen gjelder:

• Dagpenger som er innvilget 1. mai eller senere.

• Dagpenger med vernepliktsgrunnlag.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Egen utbetaling fra slutten av mai.

Gjenlevendepensjon, barnepensjon og tidligere familiepleier

Økningen gjelder: Alle

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetaling 20. juni.

Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, og svangerskapspenger

Økningen gjelder: Dersom retten til foreldrepengene/svangerskapspengene oppsto 1. mai eller senere. Gjelder også kun de som har beregningsgrunnlaget lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp samt selvstendig næringsdrivende.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fortløpende fra slutten av mai.

Krigspensjon og gammel yrkesskade

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fra juni.

Kvalifiseringsstønad

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Normalt juni eller juli.

Overgangsstønad til enslig mor og far

Økningen gjelder: Alle

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Stønad ved barns og andre pårørendes sykdom (omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger)

Økningen gjelder: Dersom stønaden er igangsatt 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fra juni.

Supplerende stønad

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Sykepenger

Økningen gjelder: Dersom arbeidsuførheten oppsto 1. mai eller senere. Gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fra juni.

Uføretrygd

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Yrkesskade

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Denne skaper debatt: Lajla (55) er rammet av uførefella. Nå står hun overfor et vanskelig valg

Warning
Annonse
Annonse