JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Når arbeidsgiver konkurranseutsetter:

Uakseptabelt at arbeidsfolk mister jobben når arbeidsgiver konkurranseutsetter, mener SV

SV krever at arbeidsfolk som jobber på anbud må få bedre jobbsikkerhet.
Vi må trygge arbeidsforholdene for renholdere, vektere og arbeidsfolk som driver med veivedlikehold, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Vi må trygge arbeidsforholdene for renholdere, vektere og arbeidsfolk som driver med veivedlikehold, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Leif Martin Kirknes

18.06.2019
14:07
19.06.2019 08:04

aslak@lomedia.no

SV-lederen ber nå regjeringen om å gjennomgå reglene for virksomhetsoverdragelse og fremme forslag til lovendring som sikrer at arbeidstakere innen renhold, vakthold og veivedlikehold ikke mister jobben når en anbudskontrakt utløper. Arbeidsvilkår må gå foran anbudsregimer, mener SV.

20 renholdere kan miste jobben hvis Bømlo kommune tar tilbake renholdet

– At renholdere, vektere og arbeidsfolk som driver med veivedlikehold blir stående uten jobb når arbeidsgiver konkurranseutsetter, er uakseptabelt. Vi må trygge arbeidsforholdene for disse yrkesgruppene, sier SV-leder Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Vil styrke reglene

I tjenesteytende privat sektor er nettopp renhold, vakttjenester og veivedlikehold noen av bransjene som er mye utsatt for anbudsutsettelse og konkurranse, påpeker SV.

– Oppgaver som utføres av arbeidstakere som jobber i tjenesteytende bransjer, oppfyller ikke nødvendigvis vilkårene for virksomhetsoverdragelse, og disse arbeidstakerne har derfor ikke de samme rettighetene som arbeidstakere som blir utsatt for tradisjonelt oppkjøp, sier Lysbakken.

Ergo: Dersom vilkårene for virksomhetsoverdragelse etter kapittel 16 i arbeidsmiljøloven ikke er oppfylt, eller virksomhetsoverdragelse ikke er avtalt, kan ikke arbeidstakerne kreve å beholde jobben sin når arbeidet blir satt ut til andre. Derfor må reglene i arbeidsmiljøloven styrkes, krever partiet.

– Dersom arbeidsgiver reserverer seg mot å beholde tariffavtalen, vil derfor de ansatte kunne miste sentrale rettigheter og arbeidsvilkår når avtalen utløper. Dermed utgjør virksomhetsoverdragelse ingen garanti for at arbeidsvilkårene ikke blir endret og svekket etter overdragelsen, skriver forslagsstillerne.

Saken fortsetter under bildet

SV-leder Audun Lysbakken deltok på markeringen av renholdernes dag. Her i samtale med forbundssekretær Trine Wiig Hagen i Arbeidsmandsforbundet.

SV-leder Audun Lysbakken deltok på markeringen av renholdernes dag. Her i samtale med forbundssekretær Trine Wiig Hagen i Arbeidsmandsforbundet.

SV

Stygge eksempler

Lysbakken følger dermed opp et landsmøtevedtak fra Arbeidsmandsforbundet i midten av mai. Da fikk nemlig vekteren Knut-Johannes Berg landsmøtet med seg på at forbundet hans skal jobbe for å styrke arbeidsmiljølovens regler for virksomhetsoverdragelse.

ph

Berg hadde én misjon under landsmøtet. Han ønsket å få gjennomslag for at det skal jobbes med å styrke jobbsikkerheten for dem som har et yrke som drives av anbud.

– Vi har flere stygge eksempler på at arbeidsvilkårene svekkes for renholdere og vektere som følge av anbudsprosesser. Her må vi stramme inn for å unngå at de ansatte ikke blir gående i en negativ spiral, sier Lysbakken.

Erlend Wiborg (Frp), leder av arbeidskomiteen på Stortinget, skriver i en tekstmelding at han ikke har sett forslaget fra SV, men han mener at dagens regler om virksomhetsoverdragelse er klare.

Krever reversering

Audun Lysbakken deltok nylig på markeringen av renholdernes dag. Han gir sin fulle støtte til forbundssekretær Trine Wiig Hagen i Arbeidsmandsforbundet om at anbudspolitikken som føres nå er lite gunstig for renholderne.

– Når staten vil spare penger på arbeidsvilkårene til renholderne, har vi kommet helt feil ut, sier han.

– Det er på høy tid å stanse all konkurranseutsetting av renhold. Det som er satt ut på anbud, må reverseres, krever han på vegne av partiet sitt.

Mindre trygghet

Nestleder Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet er glad for at stillingene og arbeidsvilkårene til renholdere, vektere og arbeidsfolk som driver med veivedlikehold nå blir satt på dagsorden. Likevel har han liten tro på at SV får flertallets støtte på Stortinget.

ph

– Dette er bransjer som alltid har vært anbudsutsatt, men konsekvensene av å bytte arbeidsgiver med jevne mellomrom har kommet i bakevja. Resulatet av evige anbundsrunder er at jobbsikkerheten og tryggheten for egen inntekt blir svekket, sier Edvardsen til FriFagbevegelse.

Han er glad for støy rundt en offentlig virksomhet som blir privatisert eller konkurranseutsatt. Problemet oppstår, ifølge Edvardsen, når anbudet skal fornyes i neste runde. Da blir det veldig stille, men det er også da det skjer store endringer, understreker han.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.06.2019
14:07
19.06.2019 08:04