JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rozina Terke er tillitsvalgt på Stord og Bømlo i den private renholdsbedriften Elite.

Rozina Terke er tillitsvalgt på Stord og Bømlo i den private renholdsbedriften Elite.

Paul S. Amundsen

20 renholdere kan miste jobben hvis Bømlo kommune tar tilbake renholdet

Før sommeren skal kommunestyret i Bømlo ta stilling til om de skal ansette renholdere i kommunen istedenfor å kjøpe tjenesten fra private. Overføringen er ikke planlagt som en virksomhetsoverdragelse.
31.05.2019
08:52
31.05.2019 08:52

ane.borrud@lomedia.no

– Jeg håper politikerne ønsker oss velkommen over i kommunen, sier renholder og tillitsvalgt Rozina Terke.

Terke er tillitsvalgt på Stord og Bømlo i den private renholdsbedriften Elite. Hun har full stilling i bedriften, og holder blant annet skolen og helsestasjonen i Bømlo rent for kommunen. Nå frykter hun både for sin egen og sine kollegaers fremtid på arbeidsmarkedet hvis kommunen tar tilbake renholdet i egen regi. Hun forstår ikke hvorfor kommunen har planlagt å gjennomføre rekommunaliseringen av renholdet uten å ta i bruk virksomhetsoverdragelse.

– Jeg er veldig sjokkert over at 20 av oss som i dag gjør rent for kommunen kan miste jobben, sier hun.

Se hva arbeidsmiljølovens kapittel 16 sier om virksomhetsoverdragelse

Ved en virksomhetsoverdragelse vil renholderne som i dag gjør rent for kommunen, som er ansatt i Elite, beholde jobben men bytte arbeidsgiver til Bømlo kommune.

– Renholderne er ikke problemet

Terke har jobbet fulltid som renholder i 10 år. Hun har vasket de samme stedene hele tiden, men med to forskjellige arbeidsgivere. Først var hun ansatt i firmaet i Vibe i fem år, så har hun vært fem år i Elite.

– Hvorfor kan ikke kommunen ta med renholderne over som ansatte, når de private renholdsfirmaene gjør det seg imellom? spør hun.

Hun ser ikke lyst på fremtiden hverken for seg eller de andre renholderne i Elite dersom de ikke blir ansatt i kommunen. Blant dem er de fleste innvandrere og 75 prosent er kvinner.

– Jeg kommer selvfølgelig til å miste jobben hvis jeg ikke blir ansatt som renholder i kommunen. Det kommer ikke til å bli lett å finne ny jobb, slår hun fast.

Terke lurer på om kommunen ikke vil ha med seg alle ansatte over, slik at de fritt kan velge hvem de vil ansette. Eller om det er kvaliteten på renholdet kommunen er misfornøyd med.

– Hvis de ikke er fornøyd med renholdet, er det ikke renholderne som er problemet. Det er tiden vi har til å utføre arbeidet vårt som er for kort, slår hun fast.

Vekteren Knut-Johannes Berg kjemper for bedre jobbsikkerhet for arbeidsfolk som jobber på anbud

Nå håper hun at politikerne vil ansatte renholderne som i dag gjør rent for kommunen.

– At de ikke har planlagt virksomhetsoverdragelse er veldig dumt. Nå håper jeg at politikerne ønsker oss velkommen over i kommunen, avslutter hun.

Elite har ikke jobb til alle renholderne

Driftsdirektør i Elite, Ingar Storholt, bekrefter at bedriften har hatt kontrakt med renhold i Bømlo kommune siden oktober 2014, og at denne varer til 31. juli i år. Og at det kommer til å bli oppsigelser blant renholderne som i dag gjør rent for kommunen.

– Elite har ikke arbeid til 20 renholdere på Bømlo. Nå følger vi prosedyre og gjennomføre i disse dager drøftelser med de ansatte. Vi føler ansiennitetsprinsippet, og noen vil kunne få tilbud om jobb i Haugesund. Men det vil uansett bli oppsigelser, og det har vi informert kommunen om, forteller han.

Storholt mener kommunen opptrer kynisk.

Vaktmester Ilyas og kollegene beholder jobben når Oslo-skolen tar tilbake tjenestene

– Når kommunene setter oppdrag ut til de private blir det gjerne virksomhetsoverdragelse, slik at de som var ansatte i kommunen beholder jobben og rettighetene sine over til de private. Men når det er andre veien, da er det ikke noe fokus på dette. Det er merkelig at de ansatte i private bedrifter ikke skal ha samme rettigheter til å beholde sine jobber, avslutter han.

– Vil jobbe for at folk skal bli ivaretatt

Ordfører i Bømlo kommune, Odd Harald Hovland fra Arbeiderpartiet, sier til Arbeidsmanden at kommunestyrets vedtak i 2017 om at kommunen skal ta tilbake renholdet i egen regi, er en politisk bestilling som ikke er økonomisk motivert.

(Saken fortsetter under bildet)

Ordfører i Bømlo kommune Odd Harald Hovland fra Arbeiderpartiet.

Ordfører i Bømlo kommune Odd Harald Hovland fra Arbeiderpartiet.

Bømlo kommune

– Renholdet i kommunen kommer til å bli dyrere ved å ha det i egen regi. Vi er ikke fornøyd med kvaliteten på renholdet per nå, og vi mener kvaliteten vil bli bedre ved å ta tilbake renholdet.

Og understreker i samme åndedrag at det ikke er renholderne i Elite de har vært misførnøyde med.

– Jeg er helt enige med Rozina. Dette handler ikke renholderne, men om tiden de har hatt til rådighet. Vi mener renholdet vil få bedre rammevilkår når det er i kommunens regi.

Ifølge ordføreren har arbeidsforholdene til renholderne også vært et element i vurderingen. At det vil være bedre for renholderne å være ansatt i kommunen enn i et privat renholdsfirma. Han innrømmer at det ikke er gjort en vurdering av konsekvensene for de 20 renholderne som i dag er ansatt i Elite i forbindelse med rekommunaliseringen.

– Dette er absolutt et poeng vi må ha med oss når vi behandler saken politisk, sier han.

Han synes det er for tidlig å karakterisere kommunens behandling av renholderne i Elite som kynisk, all den tid det ikke er gjort noe politisk vedtak. Saken skal først opp i formannskapet tirsdag 4. juni, så skal den behandles i kommunestyret mandag 17. juni.

Til tillitsvalgt Rozina Terke sitt ønske om at kommunen skal ansatte renholderne fra Elite, svarer han:

– Jeg vil jobbe for at rekommunaliseringen av renholdet skal skje på en god måte, og at folk blir ivaretatt. Jeg vil ikke si akkurat nå hva dette vil si i praksis, men at vi vil finne gode løsninger.

Dette er saken

I 2017 gjorde kommunestyret i Bømlo følgende vedtak:

1. Kommunen skal ta tilbake renholdet i egen regi. Endringa skal gjelde senest 1. januar 2019.

2. Kommunestyret ber rådmannen ta høyde for eventuelle økte kostnader for kommunen i budsjett for 2018.

3. Kommunestyret ber rådmannen komme med en sak i første halvår 2018 som ser på ulike alternativ for organisering av renholdet f.eks ute på enhetene, som egen enhet, i samarbeid med Viergo. Løsningene skal også være kostnadsvurdert.

4. Kommunestyret ber rådmannen sette ned en arbeidsgruppe som sikrer involvering av de ansatte i utgreiing av alternative organiseringer.

Prosessen ble noe forsinket, men 4. juni 2019 skal formannskapet i kommunen ta stilling til rekommunaliseringen, for deretter å legge fram sitt forslag for kommunestyret 17. juni.

Viergo (i pkt. 3) er en VTA-bedrift (VTA står for varig tilrettelagt arbeid) som er eid 100 prosent av Bømlo kommune. I rådmannen sitt forslag til vedtak i saken, konkluderes det med at Viergo ikke er egnet som leverandør av renholdstjenester.

Rådmannen anbefaler at renholdet i kommunen blir utført i egen regi, organisert i en egen underavdeling ved driftsavdelingen. Det står ingenting i anbefalingen fra rådmannen om at tilbakeføringen av renholdet bør skje ved en virksomhetsoverdragelse.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
31.05.2019
08:52
31.05.2019 08:52