Alf Ragnar Olsen" />

Lokalvalget 2023

Postbud blir første kvinnelige ordfører i kommunen

Inger-Lene Håland (Ap) blir historisk når hun inntar ordførerkontoret i Froland.
 Inger-Lene Håland (41) er historisk - som den første kvinnelige ordføreren i Froland kommune.

Inger-Lene Håland (41) er historisk - som den første kvinnelige ordføreren i Froland kommune.

Alf Ragnar Olsen

alf@lomedia.no

Snart snus hverdagen på hodet for 41-årige Inger-Lene Håland, som frem til nå har vært postbud og tillitsvalgt i Fagforbundet Post og finans.

For etter et bunnsolid valgresultat er det klart at hun er den nye ordføreren i Froland kommune. Dermed blir det nå politikk på heltid for den travle sørlendingen.

Det ser hun frem til.

– Absolutt! Jeg har vært engasjert i lokalpolitikken i lang tid, så dette skal bli både nytt og gøy, smiler Håland.

Valgdagen ble preget av at det var jevnt i toppen i Froland.

– Det ble et veldig spennende valg. Frp gjorde det sterkt, og KrF ble store, denne gangen også. Men vi i Arbeiderpartiet ble størst, og fikk dermed ordførerposten, slår hun fast.

Rød-grønt og historisk

– Noen timer ut på valgnatta ble det oppnådd enighet mellom oss i Ap, KrF og Sp. Dermed er det et bredt tverrpolitisk samarbeid som ligger til grunn, sier Håland.

Til sammen har de tre partiene klart flertall, med 11 av 19 representanter. Ulikt syn i lokale nøkkelsaker kan bli utfordrende, peker lokale medier på, men Håland tror man i fellesskap vil finne gode løsninger og veivalg.

– Jeg har sittet to perioder i kommunestyret, og har vært formannskapsmedlem og gruppeleder for Ap de seneste årene, sier Håland.

Sammen med mann og barn bor hun på en gård i hjembygda Mykland.

– Vi har noen sauer for å ivareta kulturlandskapet, men vi er ute i jobb både jeg og mannen min, forteller hun.

Håland mener det er på høy tid at kommunen nå får sin aller første kvinnelige ordfører.

– At jeg dermed blir smått historisk er gøy, særlig siden jeg får med meg Ingunn Fjærbu Roppestad fra KrF som varaordfører, sier Inger-Lene Håland.

Det blir første gang en kvinnelig duo styrer lokalpolitikken i Froland.

Nyttig erfaring

Hun er bosatt i en utkant av Froland kommune. Det er et nyttig perspektiv å ha, med tanke på å ivareta hele kommunen, mener Håland.

– Jo, ikke minst siden det er 20 år siden sist noen fra utkanten av kommunen og Arbeiderpartiet satt med den politiske styringen her, sier hun.

Erfaringen som tillitsvalgt i Fagforbundet Post og finans er verdifull, og sammen med hennes politiske erfaring vil den komme godt med når hun inntar ordførerkontoret.

– Det er opplagt. Jeg ønsker å bidra til godt samarbeid mellom dyktige samarbeidspartnere i lokalpolitikken, sier hun.

Ap må snu trenden

Nasjonale saker og skandaler preget kommunevalgkampen, og mange mener det kan ha preget valgresultatet, der Høyre ble valgets vinner.

Inger-Lene Håland håper trenden ikke varer til Stortingsvalget om to år, og håper inderlig Ap sentralt lykkes i å mobilisere velgerne i den lange valgkampen mot 2025.

– Det blir umåtelig viktig. Jeg håper Arbeiderparti-regjeringen kan beholde flertallet i det kommende valget. For én fireårsperiode er for lite til å vise hva man kan oppnå med den gode politikken vår, sier Håland.

Hun håper valgresultatet i landet under ett blir en vekker, og hun synes partiledelsen må gå i seg selv og ta grep.

– Det må en klar kursendring til for å snu den dårlige tendensen. Vi må engasjere velgerne, og nå ut til våre kjernegrupper. Arbeiderpartiet må se på om ting kan gjøres annerledes, og man må starte jobben nå for å kunne lykkes, mener hun.

Viktige veivalg

I Froland er kommuneøkonomien på bedringens vei, etter en periode på Robek-lista (Register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse, journ.anm.). Inger-Lene Håland er klar på at god økonomistyring fortsatt er nødvendig.

– Vi kom oss ut av Robek-lista ett år før tida, og økonomien ser noe bedre ut, men trange rammer gjør at det blir tøft fremover. Det hadde vært hyggeligere med en romslig økonomi og mer handlingsrom til å drive politikk, men vi er klar for å jobbe videre med en positiv kurs for Froland, sier Håland.

Selv om hun nå forlater fagbevegelsen og Posten, er hun som postansatt engasjert i pågående saker der.

– Arbeidet med et varebilfagbrev og fagbrev for budene er viktig for å heve kompetansen og statusen til arbeiderne her. Det vil styrke både konsernet og de ansattes kompetanse og yrkesstolthet, sier hun.

I tillegg er nok PBB-saken den store enkeltsaken nå.

– Jeg tenker det er skummelt, det Posten vil gjøre med yrkessjåførene. Her blir det en sentral oppgave for forbundet å legge press på konsernet slik at de innser at dette er et feilgrep. Forbundet må jobbe for å sikre at yrkessjåførene kan forbli i morselskapet, og at vilkårene deres ikke svekkes, sier Håland.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse