JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jeg skal søke om Nav om godkjenning av yrkesskade. Hva må med i skademeldingen?

LO-advokat Faruk Resulovic svarer.

Tormod Ytrehus

Spørsmål: Jeg jobber som bussjåfør og ble nylig utsatt for en skade på jobb idet jeg hjalp en passasjer med å plassere håndbagasjen i hattehyllen. Jeg kjente et «knepp» i nakken og har hatt nakkevondt siden. Dette har medført jevnlige sykmeldinger. Sammen med arbeidsgiver fylte jeg ut skjema til Nav med skademelding hvor jeg beskrev skadehendelsen.

Jeg har nå fått svar fra Nav om at min søknad om yrkesskade i utgangspunktet ikke vil godkjennes da de ikke kan se at hendelsen kan anses som en «arbeidsulykke» i lovens forstand. De har bedt meg om å komme med en ny forklaring rundt skadehendelsen. Hva bør jeg huske på i skademeldingen til Nav?

Svar: Med begrepet arbeidsulykke i yrkesskadeforsikringslovens forstand, forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig, ytre begivenhet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Et fall kan fort falle inn under dette begrepet, men det som da er viktig er at fallet er forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet.

Det er derfor viktig at du er veldig nøye i beskrivelsen av skadehendelsen når den meldes til Nav og forsikringsselskap. Det er også viktig at du nøye beskriver hendelsen når du er hos legen, fysioterapeut og/eller andre behandlere. Det behandlerne nedfeller i journaler, vil være tidsnær dokumentasjon som Høyesterett i en rekke dommer har uttalt skal vektlegges i størst grad. Det er særdeles viktig at alle detaljopplysninger kommer med en gang, da endring av disse i verste fall kan føre til at du får avslag på krav om erstatning, eller at hendelsen ikke blir godkjent som yrkesskade.

For eksempel vil det i skadehendelsen din være helt avgjørende hva som var årsaken til at du får et «knepp» i nakken. Dersom du får en skade i nakken fordi du får en brå og uventet bevegelse ved løftet, for eksempel på grunn av glatt underlag, vil dette kunne kvalifiseres som en yrkesskade. Dersom dette «kneppet» kommer helt av seg selv og uprovosert, kan resultatet bli det motsatte. Dette fordi det i den første situasjonen ikke skjer noe avvik/uventet, mens det har skjedd et avvik i den andre situasjonen. Et positivt resultat avhenger også av om arbeidsoppgaven som fører til ulykken er usedvanlig i forhold til det som er normalt i ditt arbeid. Det gjelder derfor å argumentere for hvorfor nettopp denne hendelsen var usedvanlig og skiller seg ut fra det som normalt inngår i dine arbeidsoppgaver.

Dersom det finnes vitner til selve hendelsen, råder jeg deg til også å opplyse om disse helt fra begynnelsen av da dette vil styrke saken din.

Flere spørsmål: Kan arbeidsgiver si meg opp etter at jeg ble syk?

Warning
Annonse
Annonse