JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kan jeg drive valgkamp på jobb?

Er det innafor å diskutere politikk med kollegaer eller kunder? Og har du lov til å dele ut valgkampbrosjyrer på arbeidsplassen? Her er fem spørsmål og svar.
VALGKAMP: Det er forskjell på å legge igjen brosjyrer i resepsjonen, og å oppsøke kollegaer for aktivt å drive valgkamp for et bestemt parti, påpeker Atle Sønsteli Johansen.

VALGKAMP: Det er forskjell på å legge igjen brosjyrer i resepsjonen, og å oppsøke kollegaer for aktivt å drive valgkamp for et bestemt parti, påpeker Atle Sønsteli Johansen.

Håvard Sæbø

ragnhild@lomedia.no

Snart braker det løs med valgkamp.

Med kort tid igjen til kommunevalget 11. september, er det naturlig at det blir mer snakk om politikk over lunsjbordene og på pauserommene på norske arbeidsplasser.

Kanskje går diskusjonene høylytt i kantina? Eller lurer du på hvor langt fagforeningen kan gå i å drive valgkamp på jobben? Hva er egentlig lov og ikke lov når det gjelder politikk på jobben?

LO-Aktuelt har fått hjelp av avdelingsleder Atle Sønsteli Johansen i LOs juridiske avdeling til å trekke opp grensene.

1. Kan arbeidsgiver nekte ansatte å diskutere politikk på jobb?

Nei, ikke i utgangspunktet. Det er en viktig forutsetning for et fungerende demokrati at borgerne deltar i diskusjoner om politikk og samfunnsliv. Politiske diskusjoner mellom ansatte befinner seg i kjernen for ytringsfriheten. Det er noe arbeidsgiver ikke kan gripe inn i eller regulere.

Unntaket er dersom en eller flere ansatte driver med det som kan oppleves som ensidig eller plagsom politisk agitasjon som skader arbeidsmiljøet.

Arbeidsgivers plikt til å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet slås fast i arbeidsmiljølovens § 4-3. Hvis en ansatt på denne måten skaper konflikt og et uforsvarlig arbeidsmiljø for de andre ansatte, kan arbeidsgiver ha rett på å gripe inn.

I en arbeidsrettssak fra slutten av 1970-tallet ble en nyfrelst AKP-er faktisk oppsagt på grunn av «plagsomt pågående politiserende agitasjon» på arbeidsplassen. Til tross for flere advarsler og oppfordringer fra kollegaene om å slutte, fortsatte arbeidstakeren sin politiske agitasjon. Retten fant dermed ut at det var saklig grunn til oppsigelse.

INNAFOR: Politiske diskusjoner mellom ansatte befinner seg i kjernen for ytringsfriheten. Det er i utgangspunktet ikke noe arbeidsgiver kan gripe inn i eller regulere.

INNAFOR: Politiske diskusjoner mellom ansatte befinner seg i kjernen for ytringsfriheten. Det er i utgangspunktet ikke noe arbeidsgiver kan gripe inn i eller regulere.

Håvard Sæbø

2. Kan ansatte diskutere politikk med kunder eller brukere?

I utgangspunktet gjelder det samme som i svaret over, altså at dette er innenfor ytringsfriheten. Men dette kan stille seg annerledes dersom kunder eller brukere mener det er uønsket eller plagsomt, eller dersom det på annen måte er skadelig for kundeforholdet. I så fall kan arbeidsgiver ha mulighet til å innføre generelle retningslinjer for kundekontakt.

3. Er det lov å dele ut valgkampmateriell på arbeidsplassen?

Det kan avhenge av hvordan det gjøres. Det kan være forskjell på om det legges igjen brosjyrer i resepsjonen, eller om man oppsøker kollegaer for aktivt å drive valgkamp for et bestemt parti. Det siste kan virksomheten antakelig lettere regulere og eventuelt innføre forbud mot.

4. Kan arbeidsgiver nekte fagforeningen å invitere politikere til et møte på arbeidsplassen?

Det kommer an på. Hvis fagforeningen har et fagforeningskontor eller et annet lokale som er stilt til disposisjon for fagforeningen, vil arbeidsgiver normalt ikke kunne nekte dette. Men dersom dere ønsker å bruke kantina eller andre deler av arbeidsgivers lokaler, må det inngås en avtale med arbeidsgiver om det.

5. Kan ansatte i kommuner og fylkeskommuner fritt diskutere politiske spørsmål som angår egen arbeidsplass?

Hvis du er ansatt i en kommune eller fylkeskommune, er du ikke avskåret fra å ytre deg verken om lokalpolitikk generelt eller egen arbeidsplass spesielt. En kommune kan bestemme hvem som skal uttale seg på kommunens vegne, men hvis du uttaler deg på vegne av deg selv, ligger dette vanligvis innenfor ytringsfriheten. Og ytringsfriheten har vide rammer.

Men som arbeidstaker har du også en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Du kan i utgangspunktet ikke ytre deg om ting som er underlagt taushetsplikt, for eksempel.

Hvor grensene går, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Mange kommuner har egne retningslinjer for hvem som kan uttale seg om hva i en kommune. Flere saker som har vært prøvd for Sivilombudsmannen, tyder imidlertid på at mange kommuner prøver å begrense ytringsfriheten mer enn det egentlig er grunnlag for i loven.

Ideen til denne saken er hentet fra den svenske avisen Arbetet.

Warning
Annonse
Annonse