JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
DÅRLIG HÅNDTERT: Sykefraværet bør håndteres bedre og tilpasses hver enkelt ansatt. I dag er det en forventning om at vi kommer på jobb selv om vi er syke. Det håper jeg vil endre seg når kommunen tar over, sier helsefagarbeider Arnelle Barabillo (30), som er hovedtillitsvalgt i Norlandia og ansatt på Ullernhjemmet.

DÅRLIG HÅNDTERT: Sykefraværet bør håndteres bedre og tilpasses hver enkelt ansatt. I dag er det en forventning om at vi kommer på jobb selv om vi er syke. Det håper jeg vil endre seg når kommunen tar over, sier helsefagarbeider Arnelle Barabillo (30), som er hovedtillitsvalgt i Norlandia og ansatt på Ullernhjemmet.

Skjalg Bøhmer Vold

Oslo kommune rekommunaliserer Ullernhjemmet og Ullern helsehus:

Helsefagarbeider Arnelle (30) kan få 68.000 kroner mer i lønn når kommunen overtar sykehjemmet

Nå tar Oslo tilbake det første helsehuset i kommunen, og de ansatte kan få høyere lønn og bedre pensjon.03.06.2019
11:25
11.01.2020 12:26

hanna.skotheim@fagbladet.no

– Vi ønsker at tjenestene våre skal ha god kvalitet, men det er en utfordring å oppnå når vi får så lite lønn. Når vi nå skal driftes av kommunen, blir lønn og pensjon bedre og da vil de ansatte trives bedre.

Helsefagarbeider Arnelle Barbadillo (30) er hovedtillitsvalgt i Norlandia og ansatt på Ullernhjemmet i Oslo. Han er glad Ullernhjemmet og Ullern helsehus nå skal tas tilbake av Oslo kommune etter å ha blitt driftet av det kommersielle selskapet Norlandia siden 2013. I desember tar kommunen over.

Siden Arbeiderpartiet kom til makta i Oslo i 2015, har de lovet utfasing av de kommersielle sykehjemmene etter hvert som kontraktene går ut. Fagbladet har tidligere skrevet om Madserudhjemmet som var det første sykehjemmet i Oslo som i 2016 ble overlatt til kommunens hender etter å ha vært driftet av Norlandia. Nå er det kommunens første helsehus som står for tur sammen med Ullernhjemmet.

Lønnsforhandlingene er ikke i havn enda, men skal man tro lønnstabellen i Oslo kommune per i dag, vil lønningene til flere av de ansatte bli høyere når kontrakten med Norlandia går ut. Helsefagarebider Barbadillo kan for eksempel komme til å få i overkant av 68.000 kroner mer i lønn når han får ny arbeidsgiver.

– Det er kjempe bra. Økt lønn betyr mer stabilitet for meg både på jobb og i hverdagen generelt. Økt lønn vil også gjøre det mer stabilt for de som jobber deltid. Kanskje trenger de ikke lenger å ha flere jobber for å få endene til å møtes. Det vil igjen kunne føre til redusert sykefravær, sier Brabadillo.

Slik vil lønnsforskjellene kunne se ut

Tabellen under viser en oversikt over lønnsnivået til Norlandia, Oslo kommune og Sykehjemsetaten med utgangspunkt i stilling og ansiennitet.

Kort fortalt ligger minstelønnsatsene i Oslo kommune høyere på null års ansiennitet enn de ligger på seks års ansinnitet med Norlandia.

Kvelds- og helgetillegg i Oslo kommune er 40 prosent av timelønn. Kvelds- og helgetillegg i Norlandia er minimum 45 kroner i timen og maksimum 56 kroner i timen.

Oversikt over lønnsnivået til Norlandia, Oslo kommune og Sykehjemsetaten (per april og mai 2019):

Både på Madserudhjemmet og på Uranienborghjemmet, som også er tatt tilbake i kommunens regi, får de ansatte lønn etter lønnsnivået til Sykehjemsetaten. De har et høyere lønnsnivå enn både Norlandia og Oslo kommune. Det er dette lønnsnivået Fagforbundet ønsker at de ansatte på Ullern helsehus og Ullernhjemmet også skal få lønn ut ifra.

Saken fortsetter under bildet.

FÆRRE OPPGAVER: Helsefagarbeider Brabadillo tror han vil få færre oppgaver han må gjøre når Ullern helsehus og Ullernhjemmet tas tilbake i kommunens regi.

FÆRRE OPPGAVER: Helsefagarbeider Brabadillo tror han vil få færre oppgaver han må gjøre når Ullern helsehus og Ullernhjemmet tas tilbake i kommunens regi.

Skjalg Bøhmer Vold

– De folkevalgte skal ha kontroll

Mandag forrige uke fikk Ullern helsehus besøk av Tone Tellevik Dahl (Ap). Byråden i Oslo for eldre, helse og arbeid er kommet først og fremst for å snakke om det Arbeiderpartiet har fått til.

– Vi gjennomfører den politikken Arbeiderpartiet gikk til valg på, nemlig at kommunen eller ideelle aktører skal ta over sykehjem og helsehus etter at kommersielle kontrakter er gått ut. Dette ønsker vi fordi vi mener det er de folkevalgte og ikke bedriftsstyrer som skal ha kontroll over utviklingen av innholdet i eldreomsorgen i Oslo, sier byråden og fortsetter:

– Vi er også opptatt av at de ansatte har ordnede lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst god pensjon. Det er nettopp på lønn og pensjon de private kommersielle aktørene har funnet en mulighet til å spare penger, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

TAR OVER: Mandag kom byråden i Oslo for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) og Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, på besøk til Ullern helsehus og Ullernhjemmet i forbindelse med at kommunen skal ta over driften etter Norlandia.

TAR OVER: Mandag kom byråden i Oslo for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) og Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, på besøk til Ullern helsehus og Ullernhjemmet i forbindelse med at kommunen skal ta over driften etter Norlandia.

Skjalg Bøhmer Vold

Tellevik Dahl innrømmer at det koster å ta over sykehjem og helsehus, men at de likevel ønsker å gjøre det fordi de vil være med å utvikle innholdet i kommunens sykehjem.

– Vi ønsker særlig å være med på å utvikle innholdet i helsehusene som er i en utviklingsfase når det kommer til innhold og drift.

Vil påvirke innholdet

Når byråden sier at helsehusene er i en utviklingsfase, sikter hun til at organiseringen av dem ikke har blitt helt som man hadde tenkt. I 2015 ble alle korttids- og rehabiliteringsavdelingene i hovedstaden lagt ned og erstattet av såkalte helsehus. På helsehusene var målet at de ansatte med bred fagkompetanse skulle kartlegge pasientens helsetilstand og hjelpe- og opptreningsbehov før de skulle tilbake til eget hjem. Det man derimot har sett, er at de pasientene som skrives ut fra sykehus nå, er sykere enn de pasientene som ble skrevet ut for noen år siden.

– Helsehus er fortsatt ikke blitt det vi mener det bør være. For meg som ønsker å påvirke innholdet i helsehusene, blir det feil å legge de ut på anbud. Først må vi finne ut hvordan et helsehus skal bygges opp og hva slags kompetanse vi skal ha der før det kan være aktuelt å vurdere om de private ideelle aktørene får være en del av dette, sier Tellevik Dahl og utelukker de kommersielle aktørene helt.

Byården får støtte av Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, som også har tatt turen til Ullern helsehus denne mandagen.

– Skal vi tenke helhetlig eldreomsorg i Oslo, må vi ha styring på tjenestene og på fagutviklingen. Det har vi ikke hvis helsehus og sykehjem konkurranseutsettes for et gitt antall år. En kommersiell aktør har vel ingen interesse av å utvikle fag hvis de risikerer å miste driften i neste anbudsrunde, sier Follerås.

Uro blant de ansatte

Hovedtillitsvalgt for Norlandia og helsefagarbeider, Arnelle Barbadillo, teamlederen hans, Gry Mørkrid (51), og helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet, Alexandra Fjeld (29), er alle fornøyde med at arbeidsplassen deres fra desember av skal driftes av kommunen. De ser særlig fram til å få høyere lønn og bedre pensjon.

– Med virksomhetsoverdragelsen vil vi ansatte få høyere lønn, men om overdragelsen er bra for pasientene er usikkert. Vi får for eksempel ikke ti flere ansatte selv om kommunen tar over driften, sier Alexandra Fjeld.

– Nei, men jeg tror vi vil få færre oppgaver, særlig hvis kommunen velger å sette inn støttefunksjonene som ble borte når Norlandia tok over, responderer Arnelle Barbadillo.

Saken fortsetter under bildet.

GLAD: Alexandra Fjeld (29), helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet, er glad for at arbeidsplassen hennes nå tas tilbake i kommunal regi.

GLAD: Alexandra Fjeld (29), helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet, er glad for at arbeidsplassen hennes nå tas tilbake i kommunal regi.

Skjalg Bøhmer Vold

Støttefunksjonene Barbadillo sikter til er blant annet vaktmestere, driftsledere, vaskeriansatte, kantineansatte og husøkonomene. Da disse ble borte, måtte pleiepersonellet også gjøre støttefunksjonenes jobb. Det resulterte i mindre tid med pasientene.

Nå håper teamlederen til Brabadillo, Gry Mørkrid, på at virksomhetsoverdragelsen går sømløst for beboernes del ettersom de i dag har det fint, ifølge henne. Hun håper også at endringen ikke vil ha noen innvirkning på dagens drift.

– De fleste ser fram til å bli en del av Oslo kommune, men det er noe uro blant de ansatte fordi Norlandia og Oslo kommune har ulike kvalitets- og bemanningssystemer og rutiner. Det kan godt hende vi med Norlandia har bedre kvalitet enn helsehus og sykehjem drevet av Oslo kommune. Samtidig er vi nok godt skodd fordi vi jevnlig har hatt tilsyn fra Oslo kommune i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Det gjør at vi allerede har gode kvalitetssystemer på plass for å møte de krav som stilles av Oslo kommune, sier Mørkrid.

– Valget har mye å si

Etter at byråd Tone Tellevik Dahl har forlatt rommet, spør Fagbladet de tre helsefagarbeiderne hvor stor betydning årets kommunevalg vil ha for situasjonen på deres arbeidsplass.

– Kommunevalget har mye å si når det kommer til hvordan utfallet av virksomhetsoverdragelsen blir. Derfor håper jeg de ansatte tenker på hvilke konsekvenser det kan få hvis høyresiden tar over, sier Arnelle Barbadillo. Kollegaen hans Alexandra Fjeld er enig.

Det er nemlig slik at virksomhetsoverdragelsen kan bli stoppet hvis høyresiden tar over i Oslo kommune.

– Med en virksomhetsoverdragelse kan det hende vi slipper å springe så fort. Vi vil også ha bedre samvittighet når vi kommer hjem fordi vi har hatt tid og overskudd til å gjøre en god jobb. Vi vil også komme til å ha mer penger i lomma, noe som vil gjøre vår arbeidsplass mer attraktiv. Desto lenger vi er kommersielle, desto flere ansatte mister vi, sier Barbadillo.

Saken fortsetter under bildet.

SØVNLØST: Teamleder på Ullernhjemmet, Gry Mørkrid (51), håper virksomhetsoverdragelsen vil gå søvnløst for beboernes del. – De bryr seg jo ikke om hvem som skal lønne oss, sier hun.

SØVNLØST: Teamleder på Ullernhjemmet, Gry Mørkrid (51), håper virksomhetsoverdragelsen vil gå søvnløst for beboernes del. – De bryr seg jo ikke om hvem som skal lønne oss, sier hun.

Skjalg Bøhmer Vold

– Identisk pensjon

Arnfinn Nordbø, kommunikasjonssjef i Norlandia, sier til Fagbladet at sykepleiere har identisk pensjon uavhengig av om det er Norlandia eller kommunen som er arbeidsgiver.

– Det betyr altså at sykepleiere ikke få bedre pensjon i kommunen, sier Nordbø.

Videre sier han at når det kommer til helsefagarbeidere, avhenger pensjon av alder på den ansatte.

– Hvis man er ung, som den hovedtillitsvalgt er, får man bedre pensjon i Norlandia enn i kommunen. Er man eldre, vil det være motsatt. Pensjonsspørsmålet handler altså ikke om privat versus offentlig, men om hvilken generasjon man tilhører. Vi vil invitere til et møte med tillitsvalgte på Ullern for å forsøke å oppklare noen myter og informere mer om pensjon. Yngre ansatte helsefagarbeidere vil altså tape pensjonsmessig på å gå over til kommunen, sier kommunikasjonssjefen og legger til:

Dette mener Fagforbundet er feil.

– Når det gjelder det andre, så kunne det i noen tilfeller være riktig før vi forhandlet fram endringene i offentlig tjenestepensjon. Men etter endringene som trer i kraft nå fra 1.1.2020, vil den nye opptjeningsmodellen i offentlig tjenestepensjon for de unge være bedre enn de aller fleste innskuddsordninger. De blir garantert en livsvarig, kjønnsnøytral pensjon, med garantert regulering, overføringsavtale, fortsatt særaldersgrenser for helsefagarbeidere og ikke noen individuelt ansvar for plassering av pensjonspoengene. Jeg mener derfot dette er direkte feil, og at det er en oppfatning som henger med fra før vi ble enige om å endre offentlig tjenestepensjon, sier spesialrådgiver i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag.

Når det kommer til lønn, sier kommunikasjonssjefen i Norlandia at de er konkurransedyktige og har Spekter-tariff.

– Noen kan gå opp i lønn ved overgang til kommunen, andre ikke. Bildet er ikke svart-hvitt. Men hvis kommunen ønsker å sikre et høyere minstenivå på lønn eller pensjon enn i dag kan de diktere dette i anbudene. Fagforeningene og tillitsvalgte burde derfor jobbe opp mot oppdragsgiver, i dette tilfellet Oslo kommune, med tanke på å påvirke bestillingen i konkurransegrunnlagene, sier Nordbø.

– En alvorlig situasjon for oss

Riikka Aubert, direktør i Norlandia Care Norge, synes det er trist at Norlandia ikke kan fortsette å bidra på Ullern.

– Vi brenner for å utvikle og forbedre eldreomsorgen, og vi har lagt inn masse ressurser på å bygge opp god kvalitet. Vi ønsker å fortsette vårt kvalitetsarbeid med fokus på pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid.

– Oslo kommune har tatt over driften av flere sykehjem som dere har driftet. Hvordan opplever dere det?

Oslo kommune er en stor og viktig samarbeidspartner for oss så dette er så klart en alvorlig situasjon for oss. Vi har spilt hverandre bedre siden 2005 og har veldig lyst å fortsette med det. Hvis kvalitet og brukeren er viktigst, bør Oslo kommune fortsette med den gode velferdsmiksmodellen de har hatt suksess med i tjue år. Den dynamikken som oppstår med et bredt aktørmangfold, gir best kvalitet for innbyggerne, bedre vilkår for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Aubert tror ikke det er sunt om enten kommunen eller en privat aktør skal drive alt.

– Når Norge gjennom de neste tiårene må omstilles og «eldrebølgen» slår inn for fullt behøves alle gode krefter. De beste løsningene finner vi når det offentlige, ideelle og private samarbeider, sier direktøren.

Aubert sier at de med sitt gode samarbeid med kommunen, skal sørge for en god drift inntil kontrakten går ut 1. desember 2019.

Vi skal sørge for at både våre pasienter, pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i denne prosessen.

Helsehus

Et helsehus skal samle helsetjenester i ett bygg.

Det skal være et forsterket sykehjem med et styrket tilbud som innebærer økt kompetanse og ressursinnsats både av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og andre faggrupper.

Hovedoppgavene til helsehusene er pleie, opptrening, rehabilitering og etterbehandling.

Målet er å skape større fagmiljø og å redusere driftskostnader.

Det er samhandlingsreformen som er begrunnelsen og drivkreften for å etablere helsehus.

Samhandlingsreformen ble implementert i 2012 og skulle bidra til bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kilder: Dagens Medisin, tidsskriftet.no

Her er hele uttalelsen fra Norlandia Care Norge

Hvordan er det å miste driften til kommunen?

Vi brenner for å utvikle og forbedre eldreomsorgen, så det er trist når vi ikke kan fortsette å bidra på Ullern. Vi har lagt inn masse ressurser på å bygge opp god kvalitet. Vi ønsker å fortsette vårt kvalitetsarbeid med fokus på pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid.

Flere sykehjem dere har driftet har nå Oslo kommune tatt over. Hvordan opplever dere dette?

Vi har samarbeidet tett og godt med Oslo kommune og spilt hverandre bedre siden 2005, og har veldig lyst å fortsette med det. Hvis kvalitet og brukeren er viktigst, bør Oslo kommune fortsette med den gode velferdsmiksmodellen de har hatt suksess med i tjue år.

Hva betyr det for dere når dere nå mister mye av driften i Oslo kommune?

Oslo kommune er en stor og viktig samarbeidspartner, så dette er så klart en alvorlig situasjon for oss.

I et intervju med Akersposten sa daglig leder at brukerne vil tape på rekommunaliseringen. På hvilken måte da?

Fordi vi mener at konkurranse og aktørmangfold gir bedre kvalitet for brukerne. Den dynamikken som oppstår når man har ulike private og ideelle aktører i tillegg til kommunen selv er positiv og gir raskere kvalitetsutvikling og mer innovasjon. Konkurranse gjør at alle må strekke seg, og man prøver ut forskjellige ting og har ulike satsinger og profiler. Til sammen gir dette mangfoldet bedre vilkår for pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling for brukeren og pårørende.

I det intervjuet ble det også sagt at dere står for mye bra kvalitet. Hvordan tror dere at det vil bli når Oslo kommune tar over driften?

Vi har et godt samarbeid med kommunen og vi skal sørge for en god drift ut vår kontraktsperiode. Vi skal sørge for at både våre pasienter, pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i denne prosessen.

På hvilken måte er det bedre at kommersielle aktører driver sykehjem og helsehus enn kommunen?

Private, ideelle og kommunen bør ikke settes opp imot hverandre, vi trenger alle! Det beste er når det er en sunn velferdsmiks mellom kommunale, ideelle og private – den dynamikken som oppstår med et bredt aktørmangfold gir best kvalitet for innbyggerne. Vi tror ikke det er sunt om verken kommunen eller en privat aktør skal drive alt – monopol er ikke løsningen.

Når Norge gjennom de neste tiårene må omstilles og «eldrebølgen» slår inn for fullt, behøves alle gode krefter. De beste løsningene finner vi når det offentlige, ideelle og private samarbeider.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.06.2019
11:25
11.01.2020 12:26Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Erlend Angelo

Stortingspolitikere kan bli nødt til å betale tilbake i pendlerboligsakene


Flere saker