JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fellesforbundets leder Arve Bakke leder frontfagforhandlingene.

Fellesforbundets leder Arve Bakke leder frontfagforhandlingene.

Ole Palmstrøm

Frontfagoppgjøret fra A til Å
07.03.2014
12:00
21.08.2023 17:14

eline@lomedia.no

Allmenngjøring har i mange år vært en het potet i tariffoppgjørene. Fellesforbundet ønsker seg en enklere ordning, der det strenge kravet til at det dokumenteres sosial dumping lempes på. Også i år står allmenngjøring høyt oppe på blokka når oppgjøret starter. Målet er at Fellesforbundet og Norsk Industri sammen kan gå til myndighetene og be om en enklere ordning.

Boikott og blokade er aksjoner for å å hindre arbeidstakere i å komme inn på bedriften og/eller at varer blir levert til og fra bedriften under tariffstrider. Det har vært eksempler på at man har forsøkt å stoppe varelevering til streikerammede hoteller og restauranter som de streikende mener drives videre ved hjelp av streikebrytere. Norge har en svært streng boikottlov.

Clas Haarek Delp kommer til å lede forhandlingene på Riksavtalen, tariffavtalen for hotell og restaurant-ansatte. Delp er forbundssekretær med ansvar for dette tariffområdet. I Fellesforbundets ledelse sitter det sju personer, alle med ansvar for tarifforhandlinger på sine områder.

Delegasjoner til tariffforhandlingene utpekes av forbundsstyret i Fellesforbundet. Det er viktig at mange av de som forhandler, faktisk selv går på den overenskomsten det forhandles om. Store deler av forhandlingsdelegasjonene velges ut fra bransje/tariffrådene som ble vedtatt på Landsmøtet i 2011. Det er 12 slike råd i forbundet.

Etterslep er når en gruppe ikke har fått lokale lønnstillegg, eller mindre lokale tillegg enn snittet. Da er det vanlig å kreve at etterslepet kompenseres i et særskilt tillegg.
Frontfag er de som forhandler først i et forbundsvist oppgjør. Det varierer hvilke tariffavtaler som utgjør frontfaget, men Industri-overenskomsten (tidligere het den Verkstedoverenskomsten) er obligatorisk. Det sentrale er at frontfagene skal være de områdene som er utsatt for internasjonal konkurranse.

Glidning er de lønnstilleggene som ikke forhandles sentralt. Lokale tillegg, personlige tillegg og ansiennitetstillegg utgjør lønnsglidning.

Hovedoppgjør er betegnelsen på lønnsoppgjør der tariffavtalen sies opp og det forhandles om både lønnstillegg og andre bestemmelser i avtalen. Det er hovedoppgjør annethvert år, i årene mellom er det vanligvis kun justering av lønningene. Årets oppgjør er et hovedoppgjør.

Industrioverenskomsten er den største overenskomsten i Fellesforbundet, og kjernen i frontfagsforhandlingene. Det er Fellesforbundets Arve Bakke som leder delegasjonen som møter Norsk Industris Stein Lier-Hansen og hans følge.

Ja eller nei? Det er spørsmålet du må ta stilling til når forhandlerne har gjort sitt og resultatet sendes ut til uravstemning i bedriftene. Er deltakelsen lav, må sekretariatet i LO godkjenne resultatet.

Kjøpekraft er et mål på hvor mye du får for lønna dine. Stiger prisene med to prosent, må lønna øke med like mye for at du skal ha samme kjøpekraft. I år er kravet at du skal ha like god kjøpekraft som før, et mer moderat krav enn at kjøpekraften skal økes.

Lavlønnsgaranti er en bestemmelse i tariffavtalen som sikrer spesielle lavlønnstillegg til enkeltpersoner eller grupper som har lønn som ligger under et visst nivå (for eksempel 85 prosent av gjennomsnittet i bransjen eller 85 prosent av gjennomsnittet i industrien).

Mekling starter når partene ikke blir enige, eller før – dersom partene ber om det. Mekling skal pågå i minst ti dager, og det er ikke lov å gå til aksjoner i denne perioden. Dersom mekleren mener partene ikke står veldig langt fra hverandre, legges det fram en skisse eller et meklingsforslag. Denne kan så gå til uravstemning.

Nils Dalseide er den nye riksmekleren, etter at Kari Gjesteby gikk av i fjor. Riksmekleren het Riksmeklingsmannen fram til 2012. Det er et statlig embede, og arbeidsoppgaven er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet. Den statlige meklingsordningen ble innført i Norge i 1915 da den første arbeidstvistloven ble vedtatt.

OTP, eller obligatorisk tjenestepensjon, ble innført i 2005. Alle arbeidsgivere er forpliktet til å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Nå ønsker de ansatte å være med på å bestemme over disse pensjonene, blant annet hvordan alle milliardene som er i ordningen, skal forvaltes. I dag ligger det innenfor bedriftenes styringsrett.

Politisk streik er ikke det samme som tariffstreik. En politisk streik kan gjennomføres når som helst, mens en tariffstreik er strengt knyttet opp til tariffoppgjøret. En politisk streik skal være kort, mens en tariffstreik ikke har noen definert grense (men vanligvis en økonomisk. Det er grenser for hvor store streikekasser forbundene har!).

Q&A? Flere svar på tariffoppgjørets stammespråk finner du i tariffleksikonet til frifagbevegelse.no.

Revisjon er det korrekte begrepet på oppgjøret. Tariffrevisjon altså, ikke lønnsoppgjør!

Streikevarsel, eller plassoppsigelse, er et formelt varsel om at konflikt kan bryte ut hvis mekling ikke lykkes. Den må leveres motparten og riksmekleren senest 14 dager før en konflikt kan settes i verk. Det er strenge regler for hvordan streik varsles og gjennomføres.

Tvungen voldgift (også kalt lønnsnemnd eller lønnslov) blir bruk av myndighetene for å stoppe arbeidskonflikter. Krever eget vedtak i Stortinget. Norge er tidligere kritisert for å bruke tvungen voldgift for raskt og for ofte.

Ulovlig streik er streiker som gjennomføres i strid med de begrensningene på streikeretten som finnes i arbeidstvistloven/tjenestetvistloven og i hovedavtalene. Vanligvis lokale streiker som starter mer eller mindre spontant i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Også kalt «ville streiker».

Varighet av de nye tariffavtalene er vanligvis to år.

www.fellesforbundet.no og www.lo.no er gode adresser for å følge med på lønnsoppgjøret. Magasinet vil følge tariffoppgjøret på frifagbevegelse.no.

X står for ukjent – hvilke kort har forhandlerne å dra opp i innspurten for å komme til en enighet denne gangen? I årets oppgjør er det knyttet spenning til pensjonsforhandlingene, der arbeidsgiver har vært steil på at dette ikke engang skal bli et tema.

Ytelser utenom lønn og arbeidstid kan også være tema i forhandlingene. Eksempler på slike ytelser er fri telefon og brilletillegg.

Zzzzz. For forhandlerne blir det lite søvn i innspurten. Det er ikke uvanlig at de sitter i intens innspurt hele natten og helt fram til utpå formiddagen før det kommer til en avklaring. Og som forhandlerne sier: «Ingenting er på plass før alt er på plass».

Ærlighet eller spill for galleriet? En ting er sikkert, partene holder kortene tett til brystet underveis i forhandlingene. I forkant er det vanligvis en mer uforsonlig stemning enn når forhandlingene reelt kommer i gang.

Økonomisk ramme for oppgjøret, er den totale kostnaden for alt som kommer med i de nyforhandlede tariffavtalene. Generelt tillegg, lokale tillegg, pensjoner, sosiale reformer, arbeidstid – alt dette koster penger, og utgjør til sammen den økonomiske rammen.

Årslønnsveksten din beregnes ut fra tariffbestemt lønnstillegg, lønnsglidning og lønnsoverheng. Overhenget er den delen av årslønnsveksten som først vises året etter at tariffavtalen ble revidert. Alt kommer ikke med i den samlede veksten det første året, fordi tillegg sjelden gis fra 1. januar.

07.03.2014
12:00
21.08.2023 17:14Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste


Flere saker