JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fellesforbundets leder Arve Bakke leder frontfagforhandlingene.

Fellesforbundets leder Arve Bakke leder frontfagforhandlingene.

Ole Palmstrøm

Frontfagoppgjøret fra A til Å
07.03.2014
12:00
07.03.2014 13:06

eline@lomedia.no

Allmenngjøring har i mange år vært en het potet i tariffoppgjørene. Fellesforbundet ønsker seg en enklere ordning, der det strenge kravet til at det dokumenteres sosial dumping lempes på. Også i år står allmenngjøring høyt oppe på blokka når oppgjøret starter. Målet er at Fellesforbundet og Norsk Industri sammen kan gå til myndighetene og be om en enklere ordning.

Boikott og blokade er aksjoner for å å hindre arbeidstakere i å komme inn på bedriften og/eller at varer blir levert til og fra bedriften under tariffstrider. Det har vært eksempler på at man har forsøkt å stoppe varelevering til streikerammede hoteller og restauranter som de streikende mener drives videre ved hjelp av streikebrytere. Norge har en svært streng boikottlov.

Clas Haarek Delp kommer til å lede forhandlingene på Riksavtalen, tariffavtalen for hotell og restaurant-ansatte. Delp er forbundssekretær med ansvar for dette tariffområdet. I Fellesforbundets ledelse sitter det sju personer, alle med ansvar for tarifforhandlinger på sine områder.

Delegasjoner til tariffforhandlingene utpekes av forbundsstyret i Fellesforbundet. Det er viktig at mange av de som forhandler, faktisk selv går på den overenskomsten det forhandles om. Store deler av forhandlingsdelegasjonene velges ut fra bransje/tariffrådene som ble vedtatt på Landsmøtet i 2011. Det er 12 slike råd i forbundet.

Etterslep er når en gruppe ikke har fått lokale lønnstillegg, eller mindre lokale tillegg enn snittet. Da er det vanlig å kreve at etterslepet kompenseres i et særskilt tillegg.
Frontfag er de som forhandler først i et forbundsvist oppgjør. Det varierer hvilke tariffavtaler som utgjør frontfaget, men Industri-overenskomsten (tidligere het den Verkstedoverenskomsten) er obligatorisk. Det sentrale er at frontfagene skal være de områdene som er utsatt for internasjonal konkurranse.

Glidning er de lønnstilleggene som ikke forhandles sentralt. Lokale tillegg, personlige tillegg og ansiennitetstillegg utgjør lønnsglidning.

Hovedoppgjør er betegnelsen på lønnsoppgjør der tariffavtalen sies opp og det forhandles om både lønnstillegg og andre bestemmelser i avtalen. Det er hovedoppgjør annethvert år, i årene mellom er det vanligvis kun justering av lønningene. Årets oppgjør er et hovedoppgjør.

Industrioverenskomsten er den største overenskomsten i Fellesforbundet, og kjernen i frontfagsforhandlingene. Det er Fellesforbundets Arve Bakke som leder delegasjonen som møter Norsk Industris Stein Lier-Hansen og hans følge.

Ja eller nei? Det er spørsmålet du må ta stilling til når forhandlerne har gjort sitt og resultatet sendes ut til uravstemning i bedriftene. Er deltakelsen lav, må sekretariatet i LO godkjenne resultatet.

Kjøpekraft er et mål på hvor mye du får for lønna dine. Stiger prisene med to prosent, må lønna øke med like mye for at du skal ha samme kjøpekraft. I år er kravet at du skal ha like god kjøpekraft som før, et mer moderat krav enn at kjøpekraften skal økes.

Lavlønnsgaranti er en bestemmelse i tariffavtalen som sikrer spesielle lavlønnstillegg til enkeltpersoner eller grupper som har lønn som ligger under et visst nivå (for eksempel 85 prosent av gjennomsnittet i bransjen eller 85 prosent av gjennomsnittet i industrien).

Mekling starter når partene ikke blir enige, eller før – dersom partene ber om det. Mekling skal pågå i minst ti dager, og det er ikke lov å gå til aksjoner i denne perioden. Dersom mekleren mener partene ikke står veldig langt fra hverandre, legges det fram en skisse eller et meklingsforslag. Denne kan så gå til uravstemning.

Nils Dalseide er den nye riksmekleren, etter at Kari Gjesteby gikk av i fjor. Riksmekleren het Riksmeklingsmannen fram til 2012. Det er et statlig embede, og arbeidsoppgaven er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet. Den statlige meklingsordningen ble innført i Norge i 1915 da den første arbeidstvistloven ble vedtatt.

OTP, eller obligatorisk tjenestepensjon, ble innført i 2005. Alle arbeidsgivere er forpliktet til å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Nå ønsker de ansatte å være med på å bestemme over disse pensjonene, blant annet hvordan alle milliardene som er i ordningen, skal forvaltes. I dag ligger det innenfor bedriftenes styringsrett.

Politisk streik er ikke det samme som tariffstreik. En politisk streik kan gjennomføres når som helst, mens en tariffstreik er strengt knyttet opp til tariffoppgjøret. En politisk streik skal være kort, mens en tariffstreik ikke har noen definert grense (men vanligvis en økonomisk. Det er grenser for hvor store streikekasser forbundene har!).

Q&A? Flere svar på tariffoppgjørets stammespråk finner du i tariffleksikonet til frifagbevegelse.no.

Revisjon er det korrekte begrepet på oppgjøret. Tariffrevisjon altså, ikke lønnsoppgjør!

Streikevarsel, eller plassoppsigelse, er et formelt varsel om at konflikt kan bryte ut hvis mekling ikke lykkes. Den må leveres motparten og riksmekleren senest 14 dager før en konflikt kan settes i verk. Det er strenge regler for hvordan streik varsles og gjennomføres.

Tvungen voldgift (også kalt lønnsnemnd eller lønnslov) blir bruk av myndighetene for å stoppe arbeidskonflikter. Krever eget vedtak i Stortinget. Norge er tidligere kritisert for å bruke tvungen voldgift for raskt og for ofte.

Ulovlig streik er streiker som gjennomføres i strid med de begrensningene på streikeretten som finnes i arbeidstvistloven/tjenestetvistloven og i hovedavtalene. Vanligvis lokale streiker som starter mer eller mindre spontant i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Også kalt «ville streiker».

Varighet av de nye tariffavtalene er vanligvis to år.

www.fellesforbundet.no og www.lo.no er gode adresser for å følge med på lønnsoppgjøret. Magasinet vil følge tariffoppgjøret på frifagbevegelse.no.

X står for ukjent – hvilke kort har forhandlerne å dra opp i innspurten for å komme til en enighet denne gangen? I årets oppgjør er det knyttet spenning til pensjonsforhandlingene, der arbeidsgiver har vært steil på at dette ikke engang skal bli et tema.

Ytelser utenom lønn og arbeidstid kan også være tema i forhandlingene. Eksempler på slike ytelser er fri telefon og brilletillegg.

Zzzzz. For forhandlerne blir det lite søvn i innspurten. Det er ikke uvanlig at de sitter i intens innspurt hele natten og helt fram til utpå formiddagen før det kommer til en avklaring. Og som forhandlerne sier: «Ingenting er på plass før alt er på plass».

Ærlighet eller spill for galleriet? En ting er sikkert, partene holder kortene tett til brystet underveis i forhandlingene. I forkant er det vanligvis en mer uforsonlig stemning enn når forhandlingene reelt kommer i gang.

Økonomisk ramme for oppgjøret, er den totale kostnaden for alt som kommer med i de nyforhandlede tariffavtalene. Generelt tillegg, lokale tillegg, pensjoner, sosiale reformer, arbeidstid – alt dette koster penger, og utgjør til sammen den økonomiske rammen.

Årslønnsveksten din beregnes ut fra tariffbestemt lønnstillegg, lønnsglidning og lønnsoverheng. Overhenget er den delen av årslønnsveksten som først vises året etter at tariffavtalen ble revidert. Alt kommer ikke med i den samlede veksten det første året, fordi tillegg sjelden gis fra 1. januar.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.03.2014
12:00
07.03.2014 13:06Mest lest

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Colourbox/Grafikk: Kristin Johansen

Lederne har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

Fagforbundet-leder Mette Nord

Fagforbundet-leder Mette Nord

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet-leder varsler «opprør» hvis det ikke blir lønnsvekst

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

Helge Rønning Birkelund

– For 70 år siden sto bestefar med lua i hånda og ventet på jobb. I dag sitter flere av mine venninner med mobilen i hånda og venter på ekstravakter

RETTSSAK: Dumitrescu venter på dommen fra Sunnhordland tingrett etter rettsforhandlingene i slutten av mars. Han krever jobben tilbake, erstatning og oppreisning.

RETTSSAK: Dumitrescu venter på dommen fra Sunnhordland tingrett etter rettsforhandlingene i slutten av mars. Han krever jobben tilbake, erstatning og oppreisning.

Eivind Senneset

Klubbleder Adrian ble oppsagt: – Stolt over å være med i Tajiks tale


Flere saker