JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fellesforbundets leder Arve Bakke leder frontfagforhandlingene.

Fellesforbundets leder Arve Bakke leder frontfagforhandlingene.

Ole Palmstrøm

Frontfagoppgjøret fra A til Å
07.03.2014
12:00
07.03.2014 13:06

eline@lomedia.no

Allmenngjøring har i mange år vært en het potet i tariffoppgjørene. Fellesforbundet ønsker seg en enklere ordning, der det strenge kravet til at det dokumenteres sosial dumping lempes på. Også i år står allmenngjøring høyt oppe på blokka når oppgjøret starter. Målet er at Fellesforbundet og Norsk Industri sammen kan gå til myndighetene og be om en enklere ordning.

Boikott og blokade er aksjoner for å å hindre arbeidstakere i å komme inn på bedriften og/eller at varer blir levert til og fra bedriften under tariffstrider. Det har vært eksempler på at man har forsøkt å stoppe varelevering til streikerammede hoteller og restauranter som de streikende mener drives videre ved hjelp av streikebrytere. Norge har en svært streng boikottlov.

Clas Haarek Delp kommer til å lede forhandlingene på Riksavtalen, tariffavtalen for hotell og restaurant-ansatte. Delp er forbundssekretær med ansvar for dette tariffområdet. I Fellesforbundets ledelse sitter det sju personer, alle med ansvar for tarifforhandlinger på sine områder.

Delegasjoner til tariffforhandlingene utpekes av forbundsstyret i Fellesforbundet. Det er viktig at mange av de som forhandler, faktisk selv går på den overenskomsten det forhandles om. Store deler av forhandlingsdelegasjonene velges ut fra bransje/tariffrådene som ble vedtatt på Landsmøtet i 2011. Det er 12 slike råd i forbundet.

Etterslep er når en gruppe ikke har fått lokale lønnstillegg, eller mindre lokale tillegg enn snittet. Da er det vanlig å kreve at etterslepet kompenseres i et særskilt tillegg.
Frontfag er de som forhandler først i et forbundsvist oppgjør. Det varierer hvilke tariffavtaler som utgjør frontfaget, men Industri-overenskomsten (tidligere het den Verkstedoverenskomsten) er obligatorisk. Det sentrale er at frontfagene skal være de områdene som er utsatt for internasjonal konkurranse.

Glidning er de lønnstilleggene som ikke forhandles sentralt. Lokale tillegg, personlige tillegg og ansiennitetstillegg utgjør lønnsglidning.

Hovedoppgjør er betegnelsen på lønnsoppgjør der tariffavtalen sies opp og det forhandles om både lønnstillegg og andre bestemmelser i avtalen. Det er hovedoppgjør annethvert år, i årene mellom er det vanligvis kun justering av lønningene. Årets oppgjør er et hovedoppgjør.

Industrioverenskomsten er den største overenskomsten i Fellesforbundet, og kjernen i frontfagsforhandlingene. Det er Fellesforbundets Arve Bakke som leder delegasjonen som møter Norsk Industris Stein Lier-Hansen og hans følge.

Ja eller nei? Det er spørsmålet du må ta stilling til når forhandlerne har gjort sitt og resultatet sendes ut til uravstemning i bedriftene. Er deltakelsen lav, må sekretariatet i LO godkjenne resultatet.

Kjøpekraft er et mål på hvor mye du får for lønna dine. Stiger prisene med to prosent, må lønna øke med like mye for at du skal ha samme kjøpekraft. I år er kravet at du skal ha like god kjøpekraft som før, et mer moderat krav enn at kjøpekraften skal økes.

Lavlønnsgaranti er en bestemmelse i tariffavtalen som sikrer spesielle lavlønnstillegg til enkeltpersoner eller grupper som har lønn som ligger under et visst nivå (for eksempel 85 prosent av gjennomsnittet i bransjen eller 85 prosent av gjennomsnittet i industrien).

Mekling starter når partene ikke blir enige, eller før – dersom partene ber om det. Mekling skal pågå i minst ti dager, og det er ikke lov å gå til aksjoner i denne perioden. Dersom mekleren mener partene ikke står veldig langt fra hverandre, legges det fram en skisse eller et meklingsforslag. Denne kan så gå til uravstemning.

Nils Dalseide er den nye riksmekleren, etter at Kari Gjesteby gikk av i fjor. Riksmekleren het Riksmeklingsmannen fram til 2012. Det er et statlig embede, og arbeidsoppgaven er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet. Den statlige meklingsordningen ble innført i Norge i 1915 da den første arbeidstvistloven ble vedtatt.

OTP, eller obligatorisk tjenestepensjon, ble innført i 2005. Alle arbeidsgivere er forpliktet til å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Nå ønsker de ansatte å være med på å bestemme over disse pensjonene, blant annet hvordan alle milliardene som er i ordningen, skal forvaltes. I dag ligger det innenfor bedriftenes styringsrett.

Politisk streik er ikke det samme som tariffstreik. En politisk streik kan gjennomføres når som helst, mens en tariffstreik er strengt knyttet opp til tariffoppgjøret. En politisk streik skal være kort, mens en tariffstreik ikke har noen definert grense (men vanligvis en økonomisk. Det er grenser for hvor store streikekasser forbundene har!).

Q&A? Flere svar på tariffoppgjørets stammespråk finner du i tariffleksikonet til frifagbevegelse.no.

Revisjon er det korrekte begrepet på oppgjøret. Tariffrevisjon altså, ikke lønnsoppgjør!

Streikevarsel, eller plassoppsigelse, er et formelt varsel om at konflikt kan bryte ut hvis mekling ikke lykkes. Den må leveres motparten og riksmekleren senest 14 dager før en konflikt kan settes i verk. Det er strenge regler for hvordan streik varsles og gjennomføres.

Tvungen voldgift (også kalt lønnsnemnd eller lønnslov) blir bruk av myndighetene for å stoppe arbeidskonflikter. Krever eget vedtak i Stortinget. Norge er tidligere kritisert for å bruke tvungen voldgift for raskt og for ofte.

Ulovlig streik er streiker som gjennomføres i strid med de begrensningene på streikeretten som finnes i arbeidstvistloven/tjenestetvistloven og i hovedavtalene. Vanligvis lokale streiker som starter mer eller mindre spontant i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Også kalt «ville streiker».

Varighet av de nye tariffavtalene er vanligvis to år.

www.fellesforbundet.no og www.lo.no er gode adresser for å følge med på lønnsoppgjøret. Magasinet vil følge tariffoppgjøret på frifagbevegelse.no.

X står for ukjent – hvilke kort har forhandlerne å dra opp i innspurten for å komme til en enighet denne gangen? I årets oppgjør er det knyttet spenning til pensjonsforhandlingene, der arbeidsgiver har vært steil på at dette ikke engang skal bli et tema.

Ytelser utenom lønn og arbeidstid kan også være tema i forhandlingene. Eksempler på slike ytelser er fri telefon og brilletillegg.

Zzzzz. For forhandlerne blir det lite søvn i innspurten. Det er ikke uvanlig at de sitter i intens innspurt hele natten og helt fram til utpå formiddagen før det kommer til en avklaring. Og som forhandlerne sier: «Ingenting er på plass før alt er på plass».

Ærlighet eller spill for galleriet? En ting er sikkert, partene holder kortene tett til brystet underveis i forhandlingene. I forkant er det vanligvis en mer uforsonlig stemning enn når forhandlingene reelt kommer i gang.

Økonomisk ramme for oppgjøret, er den totale kostnaden for alt som kommer med i de nyforhandlede tariffavtalene. Generelt tillegg, lokale tillegg, pensjoner, sosiale reformer, arbeidstid – alt dette koster penger, og utgjør til sammen den økonomiske rammen.

Årslønnsveksten din beregnes ut fra tariffbestemt lønnstillegg, lønnsglidning og lønnsoverheng. Overhenget er den delen av årslønnsveksten som først vises året etter at tariffavtalen ble revidert. Alt kommer ikke med i den samlede veksten det første året, fordi tillegg sjelden gis fra 1. januar.

07.03.2014
12:00
07.03.2014 13:06Mest lest

Colourbox.com

Nye satser for pensjon og trygd

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Sondre Dalaker/NRK

Jordbærplukkere får hundretusener i erstatning

Hanna Skotheim

Nav-ordning tom for penger: – Kom som «lyn fra klar himmel»

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Ida Bing

Nora er en «quiet quitter»: – Det har et ufortjent dårlig rykte

Ole Martin Prangerød (40) har etter mange år i kriminalomsorgen fått en høyt betrodd stilling i Nav.

Ole Martin Prangerød (40) har etter mange år i kriminalomsorgen fått en høyt betrodd stilling i Nav.

Eirik Dahl Viggen

Ole Martin fikk nok av fengselslønna – byttet til jobb i Nav

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Privat

Magnus klarte ikke å løpe - fikk ikke bli ingeniør

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Sissel M. Rasmussen

Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Brian Cliff Olguin

Terskelen for opptjening av pensjon i staten senkes

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

Alf Ragnar Olsen

Rolf Johan (28) gikk fra Posten til Tesla. Han har et råd til andre på jobbjakt

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Privat. Innfelt: Sondre Dalaker/NRK

Julia vant i retten, men kan gå glipp av pengene fordi hun bor i Polen

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Hanna Skotheim

Her tjener sommervikarene mer enn de fast ansatte

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Kronikk

Privat

Er jeg dum som et brød som valgte jobben jeg har?

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

Martin Guttormsen Slørdal

Hanna fryktet at drømmejobben skulle glippe. Så skrev hun en Facebook-post

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Håvard Sæbø

Samtlige 84 på Kirkenes-verft kan bli oppsagt

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Herman Bjørnson Hagen

Hyller den norske storstreiken: – Det LO lyktes med i Norge, har jeg ikke sett noen andre klare

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

Merete Jansen

Hva om det skjer en ulykke på et atomdrevet skip?

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

Leif Martin Kirknes

LO-topp: – Ikea er verst i klassen på fagforeningsknusing

Debatt

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Brooks Rice / Unsplash

Vil seks timer på jobb gjøre hverdagen lettere? Ja, er svaret

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Equinor

Selskap avtalte ikkje innleige med tillitsvalde: ­– Omgår lovendringa


Flere saker