JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LANGTEKKELIG: Riksmekler Nils Dalseide var raus med ros til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden under frontfagsmeklingen. Rosen står han fortsatt ved, han vil ikke legge "skylden" på noen og mener det var verdt å mekle i 18 lange overtidstimer for å unngå streik. I bakgrunnen står informasjonssjef Vidar Grønli i Fellesforbundet.

LANGTEKKELIG: Riksmekler Nils Dalseide var raus med ros til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden under frontfagsmeklingen. Rosen står han fortsatt ved, han vil ikke legge "skylden" på noen og mener det var verdt å mekle i 18 lange overtidstimer for å unngå streik. I bakgrunnen står informasjonssjef Vidar Grønli i Fellesforbundet.

Håvard Sæbø

Hans lengste mekling noensinne

Riksmekler Nils Dalseide mener det var verdt å mekle 18 timer på overtid for frontfaget, for sannsynligvis bidrar dette til kortere tidsbruk ved senere oppgjør. Men han legger ikke skjul på at meklingen kan gå utover både humør og kjemi mellom partene.02.05.2014
12:00
09.05.2014 12:54

anne.siri.rena@lomedia.no

Nestleder Anders Skattkjær i Fellesforbundet mener årets meklingsrekord var lite hyggelig, og at de to partene i arbeidslivet samt Riksmekleren nå må diskutere hvordan denne trenden kan snus. Skattkjær mener videre at overtidsbruken har tiltatt ved de senere oppgjørene, og at det er arbeidsgiversiden som lar den andre siden vente. Les intervjuet med Skattkjær her.

Frifagbevegelse har nå stilt Riksmekleren spørsmål om tidsbruk, humør og etterarbeid, og gjengir svarene hans i sin helhet her.

– Hvem er det som «drar ut tiden», er det som Skattkjær sier i stor grad arbeidsgiversiden?

– Begrepet «drar ut tiden» finner jeg ikke treffende. Det er tale om meklinger mellom to eller flere likeverdige og autonome parter, som selv lovlig kan velge den forhandlingsstrategi og taktikk som de finner hensiktsmessig. Noen ganger kan også taktiske overveielser ha betydning for for eksempel «timingen» av tilbud og mottilbud. Det er helt legitimt. Men den viktigste årsaken til tidsbruken generelt er nok at det faktisk trengs tid for å diskutere og å forankre standpunkter og nye alternative løsninger i delegasjonene. Forankring i delegasjonene er helt avgjørende for en bærekraftig løsning som for eksempel ikke blir nedstemt i ettertid. I noen meklinger er det også nødvendig for partene å ha kontakt med andre aktører enn de som er direkte parter i meklingen. Det krever også tid. Hvem som har behov for tid varierer fra mekling til mekling, og fra meklingstema til meklingstema. Noen temaer er vanskelige for en eller begge parter, og det finnes da dessverre ikke noen raske løsninger. Vi må jobbe sammen med problemene til vi får hull på dem og legge stein på stein. Det ligger meg fjernt å kritisere parter for at de arbeider grundig med meklingstemaene, og tar ansvar for å finne en minnelig løsning fremfor en konflikt. Jeg føler mer takknemlighet enn kritiseringsbehov når jeg tenker på de meklingene jeg har hatt med tariffparter. Det er kunnskapsrike og hyggelige mennesker, som i all hovedsak opptrer meget konstruktivt og ansvarsfullt.

– Går det for lang tid før resultatet kommer på bordet, er tidsbruken under meklingen i det hele tatt et problem?

– Fra meklingsinstituttets side oppfordrer vi partene allerede under saksforberedelsen til meklingen å tilrettelegge for en mest mulig effektiv og resultatgivende meklingsprosess, og ber dem si i fra straks dersom de mener at vi kan mekle på en bedre måte. Vi prøver kontinuerlig under hele meklingsprosessen å ha en mest mulig metodisk og fremdriftsrettet meklingsstrategi, og som samtidig er egnet til å gi en minnelig løsning. Allerede fra oppstartsmøtet av oppfordrer vi partene til for eksempel ikke å vente til etter midnatt med realitetsdiskusjoner. Varigheten på de ulike meklingsløpene varierer med tariffområdene og med kompleksiteten – både faglig og prinsipielt – i de meklingstemaene som behandles. Frontfagsmeklingen gikk denne gangen mange timer på overtid, min lengste mekling noen gang. Det var faktisk nødvendig for å komme frem til et resultat som begge parter kunne leve med på alle de spørsmål som partene hadde med inn i meklingen. Denne gangen var frontfagsoppgjøret kanskje enda vanskeligere og viktigere enn tidligere, blant annet på bakgrunn av vurderingene i Holden III-utvalget. Det er etter min mening sannsynlig at det arbeidet vi gjorde i frontfaget medførte en besparelse i tidsbruken i de etterfølgende oppgjør. Man må således se på den samlede tidsbruken i meklingene i et litt større perspektiv. Om vi hadde spart noen meklingstimer på overtid, men ikke fått løst alle spørsmålene og derved endt med konflikt, ville det etter min mening ikke ha vært særlig samfunnsgagnlig. Og jeg finner grunn til å understreke at jeg er veldig takknemlig overfor partene i frontfagsoppgjøret for den innsatsen de gjorde, og for den gode og tillitsfulle dialogen vi hadde. Uten nettopp Arve Bakke og Stein Lier-Hansen som mine nærmeste medspillere, er jeg meget usikker på om vi hadde fått det til. Verdien av den ansvarsbevissthet og løsningsvilje som begge parter viste, mener jeg er sterkt undervurdert i mange sammenhenger.

– Hva er i så fall det mest «negative» med så lang tidsbruk?

– Det er selvsagt større fare for misforståelser, feil og kvalitetssvikt i resonnementer, beregninger og tekster når vi er så vidt trøtte som man blir etter en natt uten søvn. Det kan også påvirke overskuddet, humøret og kjemien mellom aktørene når vi blir mer slitne. Mange prosesser går dessuten tregere. På den annen side vil jeg fremholde at jeg gjerne tar disse ulempene på kjøpet dersom vi faktisk kan unngå en streik/lockout. Den samfunnsmessige betydningen av å avverge en konflikt overgår nok mange ganger kostnadene og ulempene for så vel parter som tredjeparter med å sitte noen ekstra timer for å finne en minnelig løsning. Da det er min lovpålagte oppgave å sikre arbeidsfreden, vil jeg sette inn all den innsats som er nødvendig for å løse den enten det krever 10,15 eller 20 timer på overtid.

– Er det noe meklingsinstituttet kan gjøre, eller bli bedre på for å korte ned tiden?

– Alle kan bli bedre til alt. Til enhver tid. Jeg har aldri hatt noen mekling hvor jeg ikke i de første timene og dagene etter meklingen kverner meg gjennom alt som skjedde i meklingen og ser feil og forbedringsmuligheter ved egen innsats. Det gjelder selvsagt også for frontfagsmeklingen. Som alle andre større meklinger vil denne bli rutinemessige evaluert når vi har kommet oss gjennom oppgjøret. Det er da vi har den beste muligheten til å sette det hele i perspektiv. Ikke bare skal meklingsresultatet være bærekraftig, det har en egenverdi at også selve meklingsprosessen oppfattes som god av de som deltar i den. Det er viktig å lære av alle meklingsprosesser, men man må ikke gå så langt i etterpåklokskap at man glemmer at de viktigste avgjørelser fortsatt må tas der og da mens meklingen pågår og gi de som deltar en forstandig feilmargin.

– Hvordan kan de tre partene sammen komme fram til en løsning om tidsbruk?

– Alle større evalueringer av meklingen skjer sammen med partene, og det har vi allerede avtalt at vi skal gjøre også for denne meklingen. Det blir imidlertid ikke ennå, da vi er midt inne i en intens meklingssesong. Det viktigste nå er å gjennomføre de kommende meklingene på en best mulig måte.

Tidligere artikler:

Vi venter for lenge på arbeidsgiverne (30.04.2014)

Damene som opprørte NHO-sjefen (11.04.2014)

Årets frontfagsoppgjør forløp sånn:

10.-18. mars: vanlige forhandlinger mellom partene. Brudd siste dagen.

18.-28. mars: mekling ved hjelp av Riksmekleren.

28. mars til 2. april: tvungen mekling.

Resultatet mellom partene kom etter klokka 19.00 den 2. april, over 18 timer på overtid.

Om meklingsinstitusjonen:

Har som oppgave å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren, og holder til i Oslo sentrum.

Meklingsordningen ble innført i Norge i 1915, da landet fikk den første arbeidstvistloven. Hovedtrekkene i meklingsinstitusjonen og meklingsordningen har vært lite endret siden. Dagens meklingsinstitusjon ble først hjemlet i lov 5. mai 1927.

Nils Dalseide har vært mekler hos Riksmekleren siden 2004. Han overtok som Riksmekler 1. september 2013, etter Kari Gjesteby. Dalseide er utdannet jurist.

Kilde: riksmeklingsmannen.no

Om vi hadde spart noen meklingstimer på overtid, men ikke fått løst alle spørsmålene og derved endt med konflikt, ville det etter min mening ikke ha vært særlig samfunnsgagnlig.

Uten nettopp Arve Bakke og Stein Lier-Hansen som mine nærmeste medspillere, er jeg meget usikker på om vi hadde fått det til.

02.05.2014
12:00
09.05.2014 12:54

Tidligere artikler:

Vi venter for lenge på arbeidsgiverne (30.04.2014)

Damene som opprørte NHO-sjefen (11.04.2014)

Årets frontfagsoppgjør forløp sånn:

10.-18. mars: vanlige forhandlinger mellom partene. Brudd siste dagen.

18.-28. mars: mekling ved hjelp av Riksmekleren.

28. mars til 2. april: tvungen mekling.

Resultatet mellom partene kom etter klokka 19.00 den 2. april, over 18 timer på overtid.

Om meklingsinstitusjonen:

Har som oppgave å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren, og holder til i Oslo sentrum.

Meklingsordningen ble innført i Norge i 1915, da landet fikk den første arbeidstvistloven. Hovedtrekkene i meklingsinstitusjonen og meklingsordningen har vært lite endret siden. Dagens meklingsinstitusjon ble først hjemlet i lov 5. mai 1927.

Nils Dalseide har vært mekler hos Riksmekleren siden 2004. Han overtok som Riksmekler 1. september 2013, etter Kari Gjesteby. Dalseide er utdannet jurist.

Kilde: riksmeklingsmannen.no
Mest lest

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

–  Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

– Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke

Berit Roald / NTB

Nav vet fortsatt ikke hvor mange som mistet AAP i et helt år


Flere saker