JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

I natt skal det avgjøres

En time før meklingsfristen utløper er det ikke lagt fram noen forslag til løsninger verken i statsoppgjøret eller i de to meklingene i kommunesektoren. Kommer ikke partene til enighet i løpet av natta, fall kan 30.000 offentlig ansatte være i streik i morgen.
- Jeg ser ikke bort ifra at vi fortsetter etter fristen,var riksmekler Nils Dalseides melding kl 19.30 i kveld.

- Jeg ser ikke bort ifra at vi fortsetter etter fristen,var riksmekler Nils Dalseides melding kl 19.30 i kveld.

Håvard Sæbø

einar.fjellvik@lomedia.no

Til sammen omkring en halv million ansatte i staten, kommunene og fylkene er omfattet av meklingsarbeidet som nå pågår på Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum.

Ampert i staten

Den mest oversiktlige av nattens meklinger er statsoppgjøret. Her sørger tjenestetvistloven for at det er hovedorganisasjonene som har forhandlingsretten. Det gjør at riksmekler Nils Dalseide bare har fire parter å forholde seg til på arbeidstakersiden; LO, Unio, YS og Akademikerne.

Les også: Sluttspurt i offenltig sektor

Til gjengjeld er det her stemningen mellom partene har vært mest amper i de innledende rundene. Misstemningen er særlig knyttet til hvor mye av pengene som skal deles ut i de sentrale forhandlingene og hvor mye som skal fordeles etter lokale forhandlinger.

Allerede da forhandlingene ble brutt sa LO Stats Tone Rønoldtangen at hun mente å merke den politiske kloa til den nye regjeringen bak måten statens personaldirektør opptrådte på i forhandlingene:

– Det er helt tydelig at vi har fått en ny regjering. Det tilbudet vi har fått viser at regjeringen vil ha en annen lønnspolitikk, mente Rønoldtangen.

Hvis dette er en korrekt observasjon – og statens personaldirektør har klar instruks fra sin oppdragsgiver om å komme tilbake med et resultat som legger vesentlig større større vekt på lokale forhandlinger – kan det være mer enn nok til å utløse en konflikt med LO, Unio og YS.

Den fjerde hovedorganisasjonen, Akademikerne, har alltid ment at lønnsdannelsen bør skje lokalt, men på arbeidstakersiden er de alene om det synspunktet.

Komplekst kommuneoppgjør

Langt mer uoversiktlig er kommuneoppgjøret. For det første består det av to tariffområder: Oslo kommune er et eget tariffområde, mens alle de øvrige kommunene og fylkene er samlet i KS.

På arbeidstakersiden er flere titalls fagforbund involvert. Også her blir synspunktene samordnet gjennom de fire hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Men i kommunesektoren er det åpning for at enkeltforbund kan bryte ut og kjøre sine sololøp dersom de mener at deres medlemmer ikke blir godt nok ivaretatt av fellesskapet. Bare det gjør samordningen innad i forhandlingsdelegasjonene til en krevende – og ikke minst tidkrevende – øvelse.

I tillegg har det tradisjonelt vært slik at de økonomiske rammene må komme plass gjennom statsoppgjøret før meklingene i kommunesektoren kan sluttføres.

Konstruktivt i KS-området

Det lille som har sivet ut fra meklingene tyder likevel på at det er i KS-oppgjøret partene har greid å få til den mest konstruktive dialogen. Allerede i forhandlingsfasen var det bevegelse i det betente spørsmålet om lærernes arbeidstid.

Skulle man i løpet av natta greie å komme fram til en akseptabel løsning på dette spørsmålet, er det først og fremst penger – og ikke minst fordelingen av dem – det handler om for resten.

Rammer og fordeling

Frontfaget ga en økonomisk ramme på 3,3 %.

Statsbudsjettet for i år inneholdt overføringer til kommunene der det var lagt inn en beregnet lønnsvekst på 3,5 %.

KS sitt problem er at mange kommuner med anstrengt økonomi har satt av bare 3 % til lønnsøkninger i sine budsjetter. Resten av pengene er disponert til andre gode formål.

På arbeidstakersiden har både Fagforbundet – og ganske særlig lærerne i Unio – gitt høylydt beskjed om at de i år forlanger kompensasjon for lønnsmessig etterslep i forhold til privat sektor. Høyest på banen gikk, som vanlig, Unio-leder Ander Folkestad. Før forhandlingene startet mente han man måtte se firetallet for å unngå konflikt.

Da forhandlingene ble brutt lå tilbudet fra KS på 3,1 % og kravene fra arbeidstakerne på 3,8 %.

Selv om man skulle greie å tøye den økonomiske rammen fra frontfaget noe – for eksempel til 3,5 % – gjenstår fordelingen. Helst bør det være penger nok til å gjøre lærerne noenlunde fornøyde – og deretter nok igjen til at ingen andre grupper blir så misfornøyde at de går til streik. Å finne den fordelingsnøkkelen blir antakelig mekler Reidun Walleviks store hodepine etter hvert som meklingsnatta går mot dag.

Siste nytt:

En time før meklingsfristen utløper er det ikke lagt fram noen forslag til løsninger verken i statsoppgjøret eller i de to meklingene i kommunesektoren.

Til NRK Dagsrevyen sa riksmekler Nils Dalseide klokka 23 i kveld at stemningen i statsoppgjøret er god og at man har «skapt bevegelse» i løpet av dagen, men at det fortsatt er flere spørsmål der det er avstand mellom partene.

Trolig vil meklingen for både stats- og kommuneansatte fortsette ut over natta.

Følg innspurten:

Siste nytt om meklingen i statsoppgjøret får du i Aktuell.no sitt livestudio

Siste nytt om meklingen for de kommuneansatte får du på facebook-siden til Fagbladet.

Les mer:

SAMLESIDE: Lønnsoppgøret i staten

SAMLESIDE: Lønnsoppgjøret i kommunesektoren

Her kan det bli streik:

Staten:

10.700 statsansatte kan være i streik fra mandag morgen hvis meklingen ikke fører fram.

LOs streikevarsel

Unios streikevarsel

YS sitt streikevarsel

Akademikernes streikevarsel

KS-kommunene:

17.000 ansatte i kommuner og fylker kan være i streik fra mandag morgen hvis meklingen ikke fører fram.

LOs streikevarsel

Unios streikevarsel

YS sitt streikevarsel

Akademikerne har ikke varslet streik for sine medlemmer i kommunene.

Oslo kommunene:

2.200 ansatte i Oslo kommune kan være streik fra mandag morgen hvis meklingen ikke fører fram.

LO tar ut 1.627 medlemmer av Fagforbundet, 30 FO-medlemmer og 7 fra Skolkenes landsforbund i streik.

Unios streikevarsel

YS sitt streikevarsel

Akademikernes har ikke varslet streik i Oslo kommune.

Warning
Annonse
Annonse

Siste nytt:

En time før meklingsfristen utløper er det ikke lagt fram noen forslag til løsninger verken i statsoppgjøret eller i de to meklingene i kommunesektoren.

Til NRK Dagsrevyen sa riksmekler Nils Dalseide klokka 23 i kveld at stemningen i statsoppgjøret er god og at man har «skapt bevegelse» i løpet av dagen, men at det fortsatt er flere spørsmål der det er avstand mellom partene.

Trolig vil meklingen for både stats- og kommuneansatte fortsette ut over natta.

Følg innspurten:

Siste nytt om meklingen i statsoppgjøret får du i Aktuell.no sitt livestudio

Siste nytt om meklingen for de kommuneansatte får du på facebook-siden til Fagbladet.

Les mer:

SAMLESIDE: Lønnsoppgøret i staten

SAMLESIDE: Lønnsoppgjøret i kommunesektoren

Her kan det bli streik:

Staten:

10.700 statsansatte kan være i streik fra mandag morgen hvis meklingen ikke fører fram.

LOs streikevarsel

Unios streikevarsel

YS sitt streikevarsel

Akademikernes streikevarsel

KS-kommunene:

17.000 ansatte i kommuner og fylker kan være i streik fra mandag morgen hvis meklingen ikke fører fram.

LOs streikevarsel

Unios streikevarsel

YS sitt streikevarsel

Akademikerne har ikke varslet streik for sine medlemmer i kommunene.

Oslo kommunene:

2.200 ansatte i Oslo kommune kan være streik fra mandag morgen hvis meklingen ikke fører fram.

LO tar ut 1.627 medlemmer av Fagforbundet, 30 FO-medlemmer og 7 fra Skolkenes landsforbund i streik.

Unios streikevarsel

YS sitt streikevarsel

Akademikernes har ikke varslet streik i Oslo kommune.