JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En rundspørring blant de 427 kommunene som med i KS viser oppsiktsvekkende liten støtte til arbeidsgiverorganisasjonens linje i striden om lærernes arbeidstid.

En rundspørring blant de 427 kommunene som med i KS viser oppsiktsvekkende liten støtte til arbeidsgiverorganisasjonens linje i striden om lærernes arbeidstid.

Liten støtte til KS i kommunene

Bare fem kommuner har fattet vedtak der de slutter opp om KS harde linje overfor lærerne i striden om ny arbeidstidsavtale. «Oppsiktsvekkende», mener Skolenes landsforbund.21.03.2014
12:00
21.03.2014 15:07

torgny@hasaas.no

Tariffoppgjøret i kommunene starter 3. april med frist for å nå fram til en forhandlingsløsning 1. mai. Når KS møter partene, kan spørsmålet om lærernes arbeidstid bli det vanskeligste. KS har krevd endringer i avtalen.

KS vil at den enkelte rektor skal kunne avgjøre arbeidstida, at arbeidstida ikke lenger skal være en del av de sentrale forhandlingene. I tillegg krever de at mer av lærernes arbeidstid legges til tider av året når elevene ikke er på skolen.

Lærernes arbeidstid er en sentral særavtale. Den utløp 31. desember, forhandlingene ble brutt 24. januar. Det eneste partene da var enige om, var at spørsmålet måtte opp i vårens tariffoppgjør.

KS hardkjør har overrasket mange, og flere har spurt hva slags politisk støtte organisasjonen har? Skolene eies og drives av kommunene, og det er kommunene som er KS’ medlemmer. LO-Aktuelt har derfor forsøkt å undersøke hva KS’ medlemmer faktisk mener om utspillet.

Av landets 428 kommuner er alle, unntatt Oslo, medlemmer i KS.

Alle landets kommuner

LO-Aktuelt har sendt e-poster til alle KS-medlemmene for å undersøke hvordan KS’ utspill har blitt behandlet. Tilbakemeldingene viser at 92 prosent av kommunene ikke har behandlet arbeidstidsavtalen for lærerne politisk.

Undersøkelsen har en svarprosent på 77. De aller fleste har svart på e-posthenvendelsen. Men Tromsø, Bergen og Trondheim er blant de kommunene som ikke har besvart våre henvendelser, så der har vi vært nødt til å undersøke selv. Undersøkelsen omfatter ikke fylkeskommunene.

Bare 8 prosent av kommunene har behandlet lærernes arbeidstid i forbindelse med årets revisjon av avtalen. Det er 25 kommuner.

Denne gruppa deler seg i fire. En gruppe tar saken til etterretning, i tre kommuner ble forslag om å protestere mot KS’ linje nedstemt, tre av kommunene ber KS revurdere sin holdning og fem kommuner slutter opp om KS’ krav i forhandlingene.

Blant dem som slutter opp om KS er rett nok de to store KS-medlemmene Bergen og Tromsø. I Trondheim har ikke bystyret behandlet saken.

Et vedtak skiller seg ut: «Fedje kommunestyre ber om at KS i vårens forhandlingar søkjer ein god og konstruktiv dialog med lærarorganisasjonane om arbeidstidsavtale for lærarar».

KS' endringstid

I høst sendte KS ut debattheftet «Tid for endring» til sine medlemmer. Det er et viktig ledd i organisasjonens forberedelse til hovedtariffoppgjøret. I forordet spør arbeidslivsdirektør i KS, Per Kristian Sundnes: «Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene kan tilrettelegges og løses godt og effektiv?», og han ønsker også at spørsmålene som reises, behandles av den enkelte kommune i forkant av KS’ strategikonferanser og fylkesmøter som skal avholdes i løpet av januar og mars i år.

I hefte stiller KS fem spørsmål som de mener skal bli tema ved årets oppgjør. Spørsmålene gjelder pensjonsordningen, den økonomiske ramma, lokal pott eller generelle tillegg, prioritering av lønnselementer og omfanget av lokal lønnsdannelse.

Rambøl-rapporten

Mange kommuner behandler strategidokumentet og besvarer kun de fem spørsmålene.

KS skriver også om arbeidstidsforhandlingene med lærerorganisasjonene: «Utålmodigheten blant skoleeiere og skoleledere for en modernisering av lærernes arbeidstid, tilpasset den utvikling som har vært i skolen og i samfunnet for øvrig de siste tiår, er stadig blitt større.»

Utålmodigheten blant skoleeierne er tydeligvis ikke større enn at 92 prosent av dem ikke synes det er nødvendig å uttale seg om arbeidstidsspørsmålet til lærerne.

Det KS bygger sin politikk på er en spørreundersøkelse konsulentfirmaet Rambøl gjennomførte for et år siden. Undersøkelsen ble sendt ut til 1300 skoleledere og skoleeiere. Rundt halvparten tok seg ikke bryet med å svare. Den halvparten som svarte, var blant annet enige om at det var viktig at rektor har styring over de ansattes arbeidstid.

Dansk løsning

Omtrent samtidig som KS mottok rapporten fra Rambøl, brøt det ut en lærerkonflikt i Danmark. I april i fjor gikk KS’ danske søsterorganisasjon KL til lockout mot lærerne. Etter fire ukers konflikt grep regjeringen inn og avsluttet konflikten og erstattet den gamle arbeidstidsavtalen med en ny lov som gir KL full styringsrett over lærernes arbeidstid. Dette inspirerte KS.

I debattheftet henviser de til Danmark: «Endringene i arbeidstidsordningen i Danmark våren 2013 har aktualisert en endring i arbeidstidsordningen også i Norge, i retning av ordinær arbeidstid med den samme mulighet for gjensidig fleksibilitet som vi finner på andre områder i arbeidslivet.»

De kommunene som er mest aktive for ny arbeidstidsordning er de store, borgerligstyrte bykommunene. I Bergen, som er den største KS-kommunen, har byrådet behandlet saken uten å invitere hele bystyret med til debatt. Dette har skapt reaksjoner blant de partiene som ikke er representert i bystyret.

Trondheim kommune som er ledet av Arbeiderpartiet og SV har ikke behandlet arbeidstidsavtalen, men da KS i Sør-Trøndelag hadde sin strategikonferanse i midten av februar vedtok de en kritisk uttalelse.

Oppsiktsvekkende

I LOs skoleforbund er man forundret over at ikke KS har kommunene i ryggen.

— Det er oppsiktsvekkende at KS har gitt et tilbud med så store prinsipielle endringer i arbeidstidsavtalen uten at tilbudet er forankret i en demokratisk prosess i kommunene. Dette er avslørende for hvordan KS agerer som forhandlingsmotpart! Representanter for KS har ved gjentatte anledninger bedyret at de har full støtte på sin side. Det store lokale engasjementet mot KS sin adferd i forhandlingene har imidlertid tydet på at Hovedstyret ikke har hatt brei støtte, mener forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

Opp til kommunene

Forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, kommenterer LO-Aktuelts undersøkelse slik i en e-post:, «Jeg konstaterer at det ikke fremgår hvem som har besvart spørsmålene på vegne av kommunene. KS forholder seg til de vedtektene medlemmene har vedtatt, og til våre organer. KS’ posisjoner i disse forhandlingene er omtrent de samme som de har vært gjennom mange år. KS verken har eller skal ha myndighet eller innflytelse over hva som tas opp i kommunestyrer og formannskap i landets kommuner. Derimot har det selvsagt vært mulig for både ordførere og kommunestyremedlemmer å ta saken opp i egne kommunestyrer».

Konflikten

Arbeidstidsavtalen for lærerne utløp ved nyttår

Lærerorganisasjonene og KS har forhandlet uten å bli enige

KS ønsker å fjerne de sentrale forhandlingene og utvide lærernes arbeidsår

24. januar ble det brudd og revisjon av avtalen blir en del av tariffoppgjøret i kommunesektoren

Tarifforhandlingene starter 3. april.

Les også:

Stiller seg bak lærerne (20.02.2014)

LO-støtte til lærerne (18.02.2014)

Lærernes arbeidstid splitter KS (06.02.2014)

Brudd i lærerforhandlingene (24.01.20104)

Full skjæring om arbeidstid i skolen (21.01.2014)

KS bør revurdere sin holdning.

Odda kommunestyre

21.03.2014
12:00
21.03.2014 15:07

Konflikten

Arbeidstidsavtalen for lærerne utløp ved nyttår

Lærerorganisasjonene og KS har forhandlet uten å bli enige

KS ønsker å fjerne de sentrale forhandlingene og utvide lærernes arbeidsår

24. januar ble det brudd og revisjon av avtalen blir en del av tariffoppgjøret i kommunesektoren

Tarifforhandlingene starter 3. april.

Les også:

Stiller seg bak lærerne (20.02.2014)

LO-støtte til lærerne (18.02.2014)

Lærernes arbeidstid splitter KS (06.02.2014)

Brudd i lærerforhandlingene (24.01.20104)

Full skjæring om arbeidstid i skolen (21.01.2014)
Mest lest

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Hanna Skotheim

– Det er sykt at somaliere reiser ut av Norge fordi de er redde

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-lederen

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

Sissel M. Rasmussen

Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Flukt fra Nav-kontor: 25 ansatte har sluttet hittil i år

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Camilla har ikke kjørt på 10 år. Slik gikk det da hun kjørte opp på nytt

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Torgny Hasås

Etterlyser straff ved lønnstyveri: – Det er ikke likhet for loven

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Colourbox.com

Sommerferie: Dette har du krav på – og dette bestemmer sjefen

Morten Holm / NTB

Nav tapte rettssak

Gjenreisningen av Ukraina må skje på arbeidernes premisser, mener fagforeningsleder Mykhailo Volynets.

Gjenreisningen av Ukraina må skje på arbeidernes premisser, mener fagforeningsleder Mykhailo Volynets.

Herman Bjørnson Hagen

LO-lederen måtte skaffe seg maskingevær da Russland angrep


Flere saker