JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Staten svarer om oppsagte renholdere:

– Regjeringens politikk er at Forsvaret skal fokusere på sin kjernevirksomhet, og renhold tilhører ikke kjernevirksomheten

Det ville bli dyrt og administrativt krevende og mindre lønnsomt for ISS å skjerme flere renholdere enn de eldste, sa avdelingsdirektør Frode Halgunset i Forsvarsdepartementet i sitt vitnemål i tingretten.
Torsdag var det statens vitner som inntok vitneboksen. Med ansiktet mot, sitter fra venstre statens professfullmektiger Siri Kristiansen og Ingvild Matre Meinich, videre Ola Haave, leder for renholdsprosjektet i Forsvarsbygg, Magnus Bydal, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet

Torsdag var det statens vitner som inntok vitneboksen. Med ansiktet mot, sitter fra venstre statens professfullmektiger Siri Kristiansen og Ingvild Matre Meinich, videre Ola Haave, leder for renholdsprosjektet i Forsvarsbygg, Magnus Bydal, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet

Ole Palmstrøm

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

Halgunset er avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med ansvar for gjennomføring av større endringsprosesser. I denne rollen har han hatt ansvar for konkurranseutsettingen av renholdet i Forsvarsbygg.

Renholder Mary Fossen (61) fikk sparken og mistet AFP. Nå taper hun 900 000 i pensjon

Halgunset understreket i vitneboksen torsdag at man i denne prosessen var svært opptatt av at de ansatte ble godt ivaretatt.

Ifølge Halgunset var det viktig for departementet at det skjedde en virksomhetsoverdragelse, fordi man mente det var det beste for de ansatte ved at alle var sikret arbeid.

– De fikk tilbud om fast arbeid, de beholdt sine opptjente rettigheter, og var ivaretatt på en god måte. Når det er sagt, er det ikke vanskelig å forstå at ansatte som hadde forhåpninger om å gå av med tidligpensjon følte at de gikk glipp av noe som var viktig for dem, sa Halgunset.

Hovedtillitsvalgt: – Forsvarsbygg kunne strukket seg mye lenger for å finne løsninger for renholderne

Valgte å skjerme de over 60

Beslutningen om å konkurranseutsette renholdet fikk mye negativ oppmerksomhet, spesielt rundt situasjonen for de eldste renholderne og deres pensjon.

Etter hvert besluttet Forsvarsdepartementet å skjerme de som var 60 år og eldre og som hadde minimum 15 års ansiennitet.

Denne gruppen omfattet 60 renholdere, som ble overført fra Forsvarsbygg til Forsvaret for å jobbe ut tida si der.

For renholderne mellom 55 og 60 år var ikke situasjonen mye bedre. Også de, mange av dem med et langt arbeidsliv som renholder bak seg, fikk svi.

De mistet retten til å gå av med offentlig AFP og hadde samtidig ikke lang nok tid igjen i arbeidslivet til å opparbeide seg AFP-rettigheter i et nytt arbeidsforhold. Denne nest-eldste gruppen utgjorde 30 renholdere. Alle ni kvinner blant dagens saksøkere tilhører denne gruppen.

– Hvorfor begrenset dere tiltakene til gruppen 60+? Hvorfor ikke la alle fra 55+ være med, spurte statens prosessfullmektig Siri Kristiansen.

Tom Enoksen (48): – Det har vært en påkjenning å få høre at man er ubrukelig

Ikke "kjernevirksomhet"

– Tillitsvalgtes utgangspunkt var at alle renholderne skulle forbli i Forsvarsbygg. Denne regjeringens politikk er at Forsvaret skal fokusere på sin kjernevirksomhet, og renhold tilhører ikke kjernevirksomheten, sa Halgunset.

Halgunset påpekte at departementet ikke hadde plikt til å etablere særskilte ordninger for renholderne i forbindelse med konkurranseutsettingen, men at man likevel fant plass til en løsning for de eldste.

– Vurderte dere konsekvensene av om noen valgte å ikke gå over til ISS, spurte LO-advokat Alexander Cascio.

– Vår vurdering var at om noen valgte å reservere seg, så ville de bli overtallige. Det ville i liten grad være mulig å finne annet arbeid, og det ville dermed gå mot oppsigelse, svarte Halgunset.

«Jeg skjønte at denne regjeringa ikke var bra for arbeidsfolk. Og det fikk jeg jo rett i»

"Dyrt og krevende"

Halgunset forklarte at for å få god effekt ut av konkurranseutsettingen, var det viktig at renholdsleverandøren fikk tilgang til så store arealer som mulig. Jo færre renholdere som ble med over til ISS, jo mer areal måtte tas ut av kontrakten – og desto mindre lønnsom ble kontrakten for leverandøren. Det ville igjen slå økonomisk tilbake på oppdragsgiveren, Forsvarsdepartementet.

Å utvide særordningen til å omfatte 55+, ville bli dyrt og administrativt krevende.

En annen vurdering var signaleffekten; å legge til rette for en så god ordning for renholderne ville gi feil signal når forventningene ellers er at folk skal stå lenger i arbeid enn før.

– Vi var godt kjent med konsekvensene for de ansatte, men de har ikke kommet dårlig ut sammenlignet med de ansatte i vår sektor som ikke får noe tilbud, sa Halgunset.

På spørsmål fra LO-advokatene om hvordan departementet ser på klagene fra Forsvaret på kvaliteten på renholdet som ISS leverer, svarte Halgunset at han oppfatter ISS som en svært profesjonell aktør, og at kvaliteten er bra, men fortsatt ikke bra nok.

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

– Jeg har inntrykk av at ansatte behandles på en god måte, og at ytelsene som kreves av de ansatte er på linje med bransjen for øvrig.

Halgunset opplyste at privatiseringen har gitt god økonomisk effekt. For 2017 forventer man en positiv effekt av privatiseringen på 90 millioner kroner.

DYRT: Avdelingsdirektør Frode Halungset (i midten) fra Forsvarsdepartementet vitnet i tingretten torsdag om konkurranseutsettingen av renholder i Forsvaret. Her sammen med NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagedal og statssekretær Øystein Bø ved et tidligere møte.

DYRT: Avdelingsdirektør Frode Halungset (i midten) fra Forsvarsdepartementet vitnet i tingretten torsdag om konkurranseutsettingen av renholder i Forsvaret. Her sammen med NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagedal og statssekretær Øystein Bø ved et tidligere møte.

Morten Hansen

Ingen sluttpakker

Ifølge Halgunset er det ikke grunn til å vente at videre omorganiseringen i Forsvaret vil bli fulgt opp med mye omstillingsmidler. De som man ikke finner passende arbeid til må være forberedt på å bli sagt opp. Sluttpakker har man, ifølge Halgunset, hatt dårlige erfaringer med.

De store og romslige omstillingsprosessene tilbake mot 2000-tallet, med betydelige omstillingspakker til militært personell med sterkt oppsigelsesvern, og handlingsrom til å omplassere ansatte, er forbi og ikke en del av den sittende regjeringens politikk, ifølge Halgunset.

Les mer:

Millioner i pensjon står på spill for de oppsagte renholderne
De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret
Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg
Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse