JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forsvarsbygg sender hjem renholderne

Arbeidsoppgaver nok, men de oppsagte renholderne får ikke jobbe

– Det er litt overraskende at Forsvarsbygg kan se seg råd til å ikke ha oss på jobb, når de likevel må betale lønna vår, sier renholder Bjørn Wiggo Nerli. Arbeidsoppgaver er det nok av for de oppsagte renholderne.
OPPSAGT: – Forsvarsbygg lar folk gå hjemme med full lønn mens prekære oppgaver blir forsømt, sier renholder Bjørn Wiggo Nerli, her utenfor administrasjonsbygget til Forsvarsbygg på Setermoen.

OPPSAGT: – Forsvarsbygg lar folk gå hjemme med full lønn mens prekære oppgaver blir forsømt, sier renholder Bjørn Wiggo Nerli, her utenfor administrasjonsbygget til Forsvarsbygg på Setermoen.

May Berg

may.berg@lomedia.no

NTL har varslet søksmål mot staten for ulovlig oppsigelse av 22 av de opprinnelig 52 renholderne som ble oppsagt av Forsvarsbygg etter at de takket nei til å bytte arbeidsgiver fra Forsvarsbygg til ISS.

I henhold til tjenestemannsloven, har de rett til å stå i stilling fram til rettstvisten er avgjort.

Før jul fikk åtte av renholderne brev fra Forsvarsbygg om at de er fritatt fra arbeidsplikt, og at de dermed skal sitte hjemme og heve full lønn fram til saken kommer opp for tingretten, noe som ventelig vil skje til sommeren. Det gjelder åtte ansatte som har tjenestested i Rena, Dombås, Lillehammer, Harstad, Skjold, Kirkenes og Setermoen.

Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for retten

– Arbeid til over hodet

Ifølge tillitsvalgt i NTL Forsvaret i markedsområde nord, Ove Gamst, mangler det ikke på arbeidsoppgaver.

– Vi står i arbeid til over hodet. Det er tvert imot slik at vi mangler hender. Alle NTL-medlemmene det er snakk om har vært i full jobb, noen på utearealene, andre i boligkontoret. Det er ikke tvil om at eiendomssjefene har bruk for dem, men de får jo sine ordrer sørfra. Til syvende og sist går det ut over kunden vår, Forsvaret, sier Gamst.

PROTESTERTE I AVMAKT: Renholderne protesterte forgjeves mot å bli konkurranseutsatt. Nå stevner de ISS for å beholde sine gamle rettigheter.

PROTESTERTE I AVMAKT: Renholderne protesterte forgjeves mot å bli konkurranseutsatt. Nå stevner de ISS for å beholde sine gamle rettigheter.

Anette Karlsen

– De mangler folk

Bjørn Wiggo Nerli (47), er en av renholderne som er fritatt for arbeidsplikten. Han var ansatt som renholder i Forsvaret og siden i Forsvarsbygg fra 2001 og fram til oppsigelsen utløp ved utgangen av oktober i fjor. Da det ble klart at renholderne hadde rett til å stå i stilling fram til oppsigelsessaken var løst, ble han sammen med en kollega satt til å jobbe på Forsvarsbyggs snekkerverksted med vedlikehold av Forsvarets boliger.

– Vi har drevet med forefallende arbeid som vi fint har kunnet utføre selv om vi ikke er snekkere. Her manglet de jo folk i utgangspunktet, så det var absolutt bruk for oss, sier Nerli.

Før jul fikk han brev om at han ikke trengte å møte på jobb over nyttår. Nerli sier at han ble litt overrasket.

– Det er litt overraskende at de kan se seg råd til å ikke ha oss på jobb, når de likevel må betale lønna vår – når man samtidig vet at Forsvarsbygg ligger på etterskudd med arbeidsoppgaver. Jeg synes det må være opp til lokal ledelse å avgjøre om folk skal stå i jobb, sier Nerli.

– Hvordan ser du på din egen situasjon nå?

– Jeg er jo på utkikk etter andre jobber. Mye tyder på at jeg må flytte etter hvert, for det er lite jobbmuligheter i Bardu.

– Vil du avvente utfallet på rettssaken?

– I utgangspunktet, ja, men det kommer an på om det dukker opp en annen jobb, sier Nerli.

– Urettmessig utestengt

– Vi vurderer dette som en urettmessig utestengelse, som vi nå jobber med å følge opp juridisk. Renholderne har i henhold til tjenestemannsloven rett til å stå i stilling fram til saken er rettskraftig avgjort, sier forbundssekretær Dag Ratama i NTL.

Ifølge Ratama har ikke NTL full oversikt over hvilke begrunnelser Forsvarsbygg har gitt den enkelte for å frita dem fra arbeidsplikten.

– Men det vi har sett så langt, er at arbeidsgiver hevder at det ikke er arbeidsoppgaver til dem, sier Ratama. Han kaller det et strategisk grep fra Forsvarsbyggs side slik at arbeidsgiver kan hevde at arbeidet har falt bort.

– Jeg har snakket med renholdere som ble overrasket over å bli fritatt fra arbeidsplikten fordi de har mer enn nok å gjøre, sier Ratama.

Forsvarsbygg: Ikke utestengelse

Direktør David Halvorsen i Forsvarsbyggs eiendomsforvaltning sier i en kommentar at fritaket fra arbeidsplikt ikke er å anse som en utestengelse.

– Det handler om at Forsvarsbygg ikke lenger driver med renhold, og at det dermed ikke finnes renholdsrelaterte arbeidsoppgaver. Renholderne er derfor fritatt for arbeidsplikt, med lønn, frem til en rettskraftig avgjørelse foreligger, sier Halvorsen.

– NTL-tillitsvalgtOve Gamst viser til at renholderne har vært i full jobb, og at det ikke er noen tvil om at det er bruk for dem. Kommentar?

– Som renholder har man rett til å fortsette med renholdsrelaterte oppgaver under sakens behandling. Dette forutsetter imidlertid at det finnes slike oppgaver. På en del lokasjoner finnes det ikke lenger arbeidsoppgaver for renholderne. Forsvarsbygg har imidlertid forsøkt å holde samtlige renholdere i arbeid frem til klagesakene ble avgjort. I noen tilfeller har det vært mulig å tilby forefallende arbeidsoppgaver av andre typer enn renhold, blant annet innen bolig og kvarter. Dette er imidlertid ingen permanent ordning og vil ikke kunne fortsette over lengre tid, da disse oppgavene tilhører andre stillinger i Forsvarsbygg, sier Halvorsen.

Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere

Nye renholdere i Forsvaret slipper strenge sikkerhetskrav

Saksøker Forsvarsbygg

NTL fremmet i høst klage på oppsigelsen på vegne av 27 medlemmer som har jobbet som renholdere i Forsvarsbygg. Staten ga ingen av dem medhold.

NTL har varslet søksmål på vegne av 22 av disse.

Saken kommer for retten før eller etter sommerferien.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Saksøker Forsvarsbygg

NTL fremmet i høst klage på oppsigelsen på vegne av 27 medlemmer som har jobbet som renholdere i Forsvarsbygg. Staten ga ingen av dem medhold.

NTL har varslet søksmål på vegne av 22 av disse.

Saken kommer for retten før eller etter sommerferien.