JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette blir de viktigste sakene på NTL-landsmøtet

Gjennom fem intense dager i november blir det lagt føringer for Norsk Tjenestemannslags kommende fire år.
LANDSMØTE: 5. november samles 282 delegater til NTLs 19. landsmøte. Dette bildet er fra forrige landsmøte i 2014.

LANDSMØTE: 5. november samles 282 delegater til NTLs 19. landsmøte. Dette bildet er fra forrige landsmøte i 2014.

Anders Hauge-Eltvik

may.berg@lomedia.no

NTLs 19. landsmøte arrangeres i dagene 5.–9. november 2018 på Oslo kongressenter (Folkets Hus) i Oslo.

Hvem bestemmer?

Landsmøterepresentanter er valgt for å representere landsforeninger, foreninger og studentene. De utgjør landsmøtet sammen med NTLs forbunds- og landsstyre, til sammen 282 representanter.

Forbundsstyret består av elleve faste representanter med tale- og stemmerett. NTLs landsstyre består av forbundsstyret pluss 25 representanter med stemmerett, valgt av landsmøtet.

Valg

NTL-leder John Leirvaag har frasagt seg gjenvalg, og landsmøtet skal velge ny forbundsleder. Kjersti Barsok, som ble valgt til 1. nestleder på forrige landsmøte, har pekt seg ut som favoritt til å ta over forbundsledervervet.

Kjersti Barsok ønsker å ta over som leder av NTL
John Leirvaag tar ikke gjenvalg som forbundsleder i NTL: – Dette er mitt bidrag til fornyelse

Hvis Kjersti Barsok rykker opp, skal landsmøtet velge en ny person inn i NTL-ledelsen. To kandidater er foreslått:

NTL Universitetet i Oslo (UiO) foreslår sin egen leder Ellen Dalen. Hennes kandidatur støttes av de øvrige foreningene i universitets- og høgskolesektoren, NTL Sentralforvaltningen og av NTL Forskningsinstitutter.

NTL Sentralforvaltningen støtter Ellen Dalen i nestledervalget

NTL Nav og NTL Politiet har lansert Carl Marius Michelsen, leder i NTL Politiet, som ny 1. nestleder.

Fredrik Oftebro bekler i dag vervet som 2. nestleder og utgjør sammen med hovedkasserer Anita Busch resten av dagens ledelse.
Carl Marius Michelsen er foreslått som ny nestleder i Norsk Tjenestemannslag

Saker på landsmøtet

Levealdersjustering: Levealdersjusteringen ble vedtatt innført som en del av pensjonsreformen i 2009. Den innebærer at alderspensjonen justeres etter forventet levealder for det enkelte årskull, og nye generasjoner pensjonister må jobbe stadig lenger for å oppnå pensjonsnivået til dagens pensjonister. Landsstyret i NTL har vedtatt en tekst som slår fast at levealdersjusteringen er en usosial reform som favoriserer yrkesgrupper med høy utdanning og straffer tradisjonelle arbeideryrker. Forslaget tas med til videre behandling på landsmøtet.

I framtida er det forventet at vi jobber til langt over 67 år. Mange er for slitne til å jobbe så lenge

Skal NTL skifte navn? Tjenestemannsloven er erstattet av Statsansatteloven. Det kan bety navnedebatt på landsmøtet i høst. I ytterste konsekvens kan det bety at NTL omdøpes.

NTL UIT Norges arktiske universitet har foreslått at NTL skal bytte navn til Sammen. Landsstyret støtter ikke forslaget og begrunner det med at navnet allerede er tatt av Studentsamskipnaden på Vestlandet. Landsstyret mener at navneskifte bør være del av en større prosess i neste landsmøteperiode, en prosess «som sikrer et godt og unikt navnevalg om forbundsstyret skal skifte navn».

Forsikringsdebatt: Et knapt flertall i NTLs landsstyre innstiller overfor landsmøtet at gratis kollektiv hjem-forsikring for NTLs pensjonister skal opphøre fra 2020.

Ordningen koster i dag forbundet 8,6 millioner kroner årlig. En del av kostnaden dekkes ved at de yrkesaktive betaler en tier ekstra i måneden. Resten dekkes av forbundskassen.

Forrige landsmøte nedsatte et utvalg til å utrede saken, og flertallet i utvalget tilrår at gratisordningen opphører.

NTL-pensjonistene har gratis innboforsikring gjennom forbundet. Nå kan det bli slutt på ordningen

Skal NTL Ledere opphøre? NTL Lederes fortsatte eksistens vil bli tema for debatt på landsmøtet.

Forbundsstyret i NTL fikk ikke landsstyret med på å anbefale landsmøtet å legge ned NTL Ledere som eget organisasjonsledd og erstatte det med et nytt fagutvalg for medlemmer i ledende stillinger. Saken ble sendt tilbake til forbundsstyret, som har besluttet å avvente debatten og eventuelle forslag på landsmøtet før man går videre med saken.

Alkoholdebatt: Landsmøtet i NTL skal ta stilling til et enstemmig forslag fra landsstyret om å begrense alkoholbruken i forbundets regi. Ordlyden i forslaget som ble vedtatt, er at «NTL som hovedregel ikke skal bruke penger/medlemskontingent på alkohol. Forbundsstyret skal utarbeide nærmere retningslinjer».

Ungdommen inn i forbundsstyret: Fire år etter opprettelsen, mener NTL Ung det er på tide at de tar plass i forbundsstyret. NTLs landsstyre har stemt ned forslaget, men NTL Ung kommer likevel til å reise forslaget overfor landsmøtet om full representasjon med tale-, forslags- og stemmerett.

Sosiale medier: NTL kommer til å informere om landsmøtet på Facebook, Instagram og Twitter via @ntlnorge. NTL oppfordrer delegater og andre til å dele at de er på landsmøtet via #mittntl.

Uttalelser: Landsmøtet vedtar vanligvis også flere uttalelser om aktuelle politiske temaer. Akkurat hvilke temaer uttalelsene vil omhandle, er ikke helt sikkert, men temaer som styring av offentlig sektor, organisasjon, arbeidsplassutforming, tariffpolitikk, pensjon, beredskap og internasjonale spørsmål blir høyst sannsynlig aktive debatter på landsmøtet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse