JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forsvarsrenholderne fikk medhold i to av tre punkter i saken mot ISS: – En stor seier, sier NTL-lederen

Renholderne som gikk fra Forsvaret til ISS, får beholde særalderspensjonen og oppsigelsesfristen sin, men får ikke med seg AFP-opptjeninga, sier lagmansretten.
DOM: Borgarting lagmannsrett ga renholderne i ISS medhold i to av tre punkter i saken mot ISS.

DOM: Borgarting lagmannsrett ga renholderne i ISS medhold i to av tre punkter i saken mot ISS.

Martin Guttormsen Slørdal

anders@lomedia.no

Borgarting lagmansrett har avsagt dom i saken der 61 renholdere som gikk fra Forsvarsbygg til ISS, krevde å beholde særaldersgrenser, oppsigelsestid og AFP-rettighetene sine.

Saken, som Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har samarbeidet om, ble anket av LO etter at Oslo tingrett gav ISS medhold på alle punkt.

I dommen fra lagmannsretten slås det fast at oppsigelsesfristene og rettigheten til særalderspensjon skal videreføres også i ISS, mens rettigheten til offentlig AFP ikke videreføres. Partene må dekke sine egne saksomkostninger.

Dette var stridspunktene:

Oppsigelsesfrist: Som statsansatte hadde renholderne seks måneders oppsigelsesfrist allerede etter to års tjenestetid. I ISS får man først dette etter ti års ansiennitet og fylte 60 år. Renholderne krevde å beholde disse fristene.

Særaldersgrense: Som statsansatte hadde renholderne særaldersgrense på 65 år, med mulighet til å gå av ved 62 år om summen av tjenestetid og alder var 85 år til sammen. ISS har ikke en tilsvarende ordning.

Offentlig AFP: Som statsansatte hadde renholderne opptjening i den offentlige AFP-ordningen, og kunne gå av med AFP ved 62 år. De krevde å ta med seg denne til ISS. Dette var viktig for mange av renholderne, ettersom de hadde så høy alder at de ikke ville rekke å opptjene AFP-rettigheter i den private ordningen til ISS i tide.

ph

På de punktene der renholderne har fått medhold, om oppsigelsesfrister og særaldersgrense, deler dommerne seg 3 mot 2. På punktet om AFP-rettighetene er dommerne imidlertid enstemmige i at denne rettigheten ikke skal videreføres.

Ankrefristen er over sommeren.

NTL: En stor seier

Om dommen blir stående, mener NTL er dette en stor seier for renholderne. Ifølge forbundet innebærer den at mange renholdere vil kunne gå av med pensjon ved 62 år, i stedet for å måtte jobbe videre til de oppfyller vilkårene for å gå av med alderspensjon.

– Denne dommen er svært viktig, og resultatet har veldig stor velferdsmessig og økonomisk betydning for de voksne renholderne som har hatt et langt arbeidsliv i et fysisk krevende yrke. Den viser at arbeidsgiversiden har lagt seg på en for snever forståelse av hvilket vern loven gir arbeidstakere ved privatisering og konkurranseutsettelse, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

ph

Hun er fornøyd med å ha fått medhold i retten på at regler ikke har blitt fulgt i denne prosessen.

– Vi ser at forsvarsministeren uttaler til VG at de ansatte er behandlet bra i denne prosessen og at alle lover og regler blir fulgt. I følge denne dommen har dette nettopp ikke skjedd. Dommen er ikke rettskraftig, men vi håper at renholderne med dette er sikret bedre pensjonsvilkår, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

SEIER: NTL-leder Kjersti Barsok mener dommen er en stor seier for de 61 renholderne.

SEIER: NTL-leder Kjersti Barsok mener dommen er en stor seier for de 61 renholderne.

Ole Palmstrøm

NAF: Fastslår at det ikke bare er å fjerne rettigheter

Nestleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund er godt fornøyd med dommen. De 61 renholderne er organisert i NAF i dag, etter å ha blitt overført fra NTL i forbindelse med privatiseringen.

– Dette er en dom vi er veldig glade for. Vi har fått stadfesta at det er flere hensyn man må ta i denne type overdragelser. Og det er bare rett og rimelig, sier han.

Edvardsen mener at denne dommen, dersom den blir stående, er noe som må tas hensyn til i framtidige privatiseringer.

ph

– Det viktigste med dommen er kanskje det tydelige signalet til leverandørene om at de i framtida må gå noen ekstra runder for å ivareta lønns- og arbeidsforhold i slike prosesser. Det er ikke bare å kvitte seg med rettighetene de ansatte har opparbeidet seg, de må tas hensyn til. Da blir besparelsene kanskje ikke så store ved å privatisere og konkurranseutsette denne typen tjenester, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG: Nestleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund mener dommen viser at man ikke bare kan fjerne opparbeidede rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

VIKTIG: Nestleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund mener dommen viser at man ikke bare kan fjerne opparbeidede rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Øyvind Aukrust

Edvardsen innrømmer at han ikke forventet særlig gjennomslag i lagmannsretten.

– Med bakgrunn i at tingretten ikke ga oss medhold i noe, så var ikke dette som forventa, nei, sier han.

At de ikke fikk medhold i AFP-spørsmålet tar Edvardsen til etterretning, og skal i tiden framover vurdere sammen med de andre bak søksmålet om dette punktet skal ankes.

ph

– Uansett gir dommen på dette punktet noen retninger for hvordan vi skal jobbe med dette videre, og det er et innspill i den store AFP-diskusjonen. Det er avgjørende å finne en måte å håndtere AFP-rettigheter på når man skifter mellom offentlig og privat sektor. Det kan ikke være som i dag, at de ansatte taper alt ved privatisering, sier han.

ISS: Skal vurdere dommen

Ronny Pettersen, konserndirektør kommunikasjon i ISS, gir følgende kommentar til dommen fra lagmannsretten:

– Vi mottok dommen i går og skal sammen med NHO sette oss inn i premissene for dommen før vi vurderer om vi skal anke.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse