JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagmilitært råd

Forsvarssjefen vil ha 8 milliarder kroner mer hvert år. Offiserene mener det er et minimum

Forsvarssjefen sier forsvaret må styrkes raskt, og vil ha store budsjettøkninger. NOF tror det trengs enda større bevilgninger.
FORSVAR: Utholdenheten i Forsvaret må styrkes, i følge forsvarssjefens fagmilitære råd.

FORSVAR: Utholdenheten i Forsvaret må styrkes, i følge forsvarssjefens fagmilitære råd.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

anders@lomedia.no

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen overleverte onsdag sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren, som skal danne grunnlaget for regjeringens kommende langtidsplan for Forsvaret.

Hovedbudskapet er at Forsvaret har klare mangler:

– Vi har et forsvar med god kvalitet, men med begrenset volum og dermed begrenset utholdenhet, sier forsvarssjefen.

– Store hull i Forsvaret

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er enig i beskrivelsen.

– Forsvarssjefen gir en troverdig beskrivelse av en alvorlig og kritisk situasjon, med et for lite forsvar med store hull. Tiltak må iverksettes raskt, og være omfangsrike og kraftfulle, mener Bongo.

NOF tolker forsvarssjefens råd som at dagens forsvar er for lite og ikke tilstrekkelig er beredt til å forsvaret landet og innbyggernes trygghet og sikkerhet.

Økningen i forsvarsbevilgningene, med 8 milliarder kroner mer hvert år fra 2025 til 2031, kommenterer Bongo slik:

– Den økonomiske anbefalingen fremstår som et minimum av hva som må til for å løse utfordringen, sier han.

BUDSJETTØKNING: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen (t.h.) mener forsvarsbudsjettet må økes med 8 milliarder kroner årlig de neste årene. NOF-leder Torbjørn Bongo tror det trengs mer.

BUDSJETTØKNING: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen (t.h.) mener forsvarsbudsjettet må økes med 8 milliarder kroner årlig de neste årene. NOF-leder Torbjørn Bongo tror det trengs mer.

Sissel M. Rasmussen

Er enig i prioriteringene

Forsvarssjefen har pekt på fem områder som han mener er viktigst å gjøre noe med:

• Styrke Forsvarets utholdenhet og evne til å håndtere krevende situasjoner.

• Styrke den maritime delen av Forsvaret.

• Beskytte militære og sivile mål mot luftangrep.

• Øke evnen til å bekjempe mål på lange avstander.

• Øke Forsvarets volum.

Bongo og NOF synes prioriteringen er fornuftig:

– NOF støtter denne hovedinnretningen i hvordan forsvaret bør styrkes, for å ivareta behovet for å sikre nasjonens trygghet og sikkerhet. 

Vil trenge flere folk

Det fagmilitære rådet peker også på på store utfordringer med personell i Forsvaret.

«Personell- og kompetansesituasjonen er den største risikofaktoren for utviklingen av Forsvaret.» heter det i rådet.

Om det ikke iverksettes tiltak, vil sektoren i 2028 risikere å mangle om lag 1000 offiserer og 1700 befal, ifølge rådet. Forsvarssjefen sier at Forsvaret rekrutterer godt, men det er en trend at erfarent personell forlater Forsvaret til fordel for en sivil karriere. 

Bongo er enig i at dette er et alvorlig problem:

– NOF er glad for at Forsvarssjefen peker på viktigheten av å løse denne utfordringen. Vi savner dog klarere anbefalinger om konkrete tiltak.

Warning
Annonse
Annonse