Morten Hansen" />

Go-Ahead - En upopulær engelskmann

I år tar britiske Go-Ahead over driften av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. I England frakter selskapet over en milliard mennesker i løpet av et år. Ikke alle er like fornøyd med jobben de gjør.

Morten Hansen

01.02.2019
09:23
13.10.2023 13:24

morten.hansen@lomedia.no

– Søppel. Det er søppel.

Steve har ikke mye godt å si om togtilbudet han er avhengig av hver dag.

– Det er alltid forsinket i rushtiden. Det hjelper ikke at togene er rene og ordentlige, når det aldri kommer når det skal, sier Steve.

Om bord i ettermiddagstoget til Southern Railway fra Victoria Station, har det verste rushet gitt seg.

FORSINKET: Steve bruker toget til jobb. I rushtiden opplever han ofte at det er forsinket. Denne kvelden rakk han imidlertid det han skulle.

FORSINKET: Steve bruker toget til jobb. I rushtiden opplever han ofte at det er forsinket. Denne kvelden rakk han imidlertid det han skulle.

Morten Hansen

For sent på jobb

Margareth er på vei hjem etter en handletur i London sentrum. Hun rister på hodet over at Norge har valgt det britiske Go-Ahead til å operere på jernbanen.

– Stakkars dere. Når togene går er det bra. Det er rent og ordentlig om bord. Problemet er at de står for ofte. Av og til er det helt ubrukelig og ikke til å stole på. Man står på stasjonen og venter, og plutselig dukker det opp «innstilt» på tavla. Hvorfor får vi aldri vite. Informasjonen er for dårlig, forteller hun.

Hun skjønner frustrasjonen til de som er avhengig av toget for å reise til og fra jobb.

– For meg som er pensjonist er det greit. Jeg kan tilpasse meg. Men for de som pendler er det verre. Det er de det går hardest ut over. Hvor mange ganger kan man si til sjefen at toget er forsinket, sier Margareth.

Go-Ahead Norge håper å rette opp førsteinntrykket

Administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge mener det kommer til å bli annerledes i Norge. Hun sier at togselskapet i England drives med helt andre rammebetingelser enn i Norge og at det blir feil å sammenligne med morselskapet.

Go-Ahead Norge: – Vi må drive på samme måte som alle andre operatører på den norske jernbanen

Amerikaner i London

Toget vi sitter på driftes av Southern Railway. 65 prosent av dette selskapet eies av Go-Ahead. Når julerushet er på sitt høyeste senere i år, starter Go-Ahead opp driften på Sørlandsbanen.

Selskapet har fått mye negativ omtale etter at det ble klart at de vant anbudet. Ikke minst fordi de har hatt noen tunge år i England.

Ansatte i streik og en stor omlegging av rutetabellen har gjort at tilliten til selskapet er tynnslitt. I 2015 opplyste selskapet at de fikk opp mot 5000 klager på Twitter. I en nettundersøkelse, gjennomført blant 14 000 personer, utført av den britiske forbrukerorganisasjonen Which?, kom de Go-Ahead-eide selskapene Southeastern, Thameslink & Great Northern og Southern dårlig ut. Southern fikk bunnplasseringen, men det må legges til at selskapet har hatt flere streiker siden 2016.

Morten Hansen

I dag er det ingen streik, og toget forlater sporet når det skal. Rushtrafikken har roet seg ned. Det er ingenting som tyder på overfylte tog der vi passerer Sutton, Ewell, East Epsom og Ashtead.

Ken Gassaway løfter blikket fra PC-en. Han synes det engelske togtilbudet får vel mye kritikk.

– Engelskmennene liker å klage på toget. Og de får nok av muligheter til gjøre det. Men jeg tror mye av problemene ligger i infrastrukturen. Personlig synes jeg ikke det er så ille som mange skal ha det til. Foreløpig, sier Gassaway.

Amerikaneren som har bosatt seg utenfor London jobber som advokat i finansbransjen. Snart skifter han jobb. Da skal begynne å pendle med toget daglig.

– Jeg er jo spent på hvordan dette går. Jeg må innrømme det, smiler Gassaway.

• Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Profitt foran kvalitet

Paul Burton, sitter i forbundsledelsen i det engelske transportarbeiderforbundet RMT. Han poengterer at de selskapene Go-Ahead er eier i, er drevet på forskjellig måte.

– Kontrakten til Southern Railway er eid av myndighetene. Det betyr at selskapet ikke kan ta store avgjørelser på egen hånd. De er avhengige av godkjenning fra myndighetene. Alt overskudd går også tilbake til eierne, sier Burton.

Han er klar på at ingenting tyder på at myndighetene tenker på samfunnsansvaret når det gjelder togdriften de selv eier.

– Det er opplagt at myndighetene er mer opptatt av profitt enn kvalitet. Pengene de tjener på denne linjen blir ikke brukt til å forbedre jernbanen. Det er heller motsatt. Blant annet har vi hatt store nedbemanninger på togene, sier Burton.

PROFITT: Paul Burton mener myndighetene er mer opptatt av profitt enn kvalitet. I to år har forbundet han sitter i, RMT, streiket mot kutt i bemanningen om bord i togene.

PROFITT: Paul Burton mener myndighetene er mer opptatt av profitt enn kvalitet. I to år har forbundet han sitter i, RMT, streiket mot kutt i bemanningen om bord i togene.

Morten Hansen

I 2016 og 2017 gjennomførte RMT flere streiker i et forsøk på å stoppe nedbemanningen.

– Streikene handlet om sikkerheten om bord i togene og kuttene i antallet konduktører og sikkerhetsansvarlige om bord. Streikene førte ikke fram, men dette er en konflikt som ikke er avsluttet. Og det er ingenting som tyder på at vi er ferdige med kuttet i antallet ansatte. Vi vil fortsette å kjempe mot nedbemanningene, for selskapene stopper ikke med de som jobber om bord i togene. Vi regner med at det neste selskapene vil se på, er kutt i antallet som jobber på plattformene og billettsalget, sier Burton.

– Norge kopierer en mislykka modell, mener tankesmien Agenda

Ikke velkommen

Selskapet Southeastern driver på andre betingelser. Der er det selskapet selv som tar avgjørelsene.

– For tiden er det relativt harmonisk i Southeastern. Det er ingen forslag om blant annet «Driver Only Operation» (DOO), som betyr at det bare er lokomotivfører om bord i toget. Når det er sagt, så er vi ikke så naive at vi ikke er forberedt på at det vil komme. Det er bare å konstatere at selskapene på jernbanen gjør det de kan for undergrave de ansattes organisasjoner, sier Burton.

Å drive fagforening i jernbaneselskapene er ikke lett, forteller Burton.

– Måten de undergraver oss på er smarte. Oppsigelse av tillitsvalgte, tilbud om veldig dårlige lønns- og arbeidsbetingelser, og fullstendig brudd i samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er noe av det vi opplever, sier han.

PENGER OG SIKKERHET: Brian Pascoe er bekymret for sikkerheten om bord i togene. – Jeg mener økonomien går på bekostning av sikkerheten ombord i togene, sier Pascoe.

PENGER OG SIKKERHET: Brian Pascoe er bekymret for sikkerheten om bord i togene. – Jeg mener økonomien går på bekostning av sikkerheten ombord i togene, sier Pascoe.

Morten Hansen

På sikkerheten løs

Brian Pascoe har de fire siste årene vært tillitsvalgt i RMT. Nå forbereder han seg på å gå tilbake som konduktør. Han forbereder seg på en hverdag hvor det er press både selve jobben og det arbeidet han utfører.

– Jeg mener økonomien går på bekostning av sikkerheten ombord i togene. Både ved at det kuttes i antallet som jobber ombord, og det arbeidet de som er ombord skal gjøre. Ansvarsområdet til konduktørene er pulverisert eller blitt borte. Hva gjør man i et tog når konduktøren ikke finnes, og lokomotivføreren blir indisponert? Hvem skal kontrollere dørene, og hvem skal – hvis det går skikkelig ille – evakuere toget? Hvem skal ha ansvaret for toget, spør Pascoe.

Han mener togselskapene i England bruker sikkerheten som en inntjeningsfaktor.

– Det ser vi også på opplæringen som blir gitt. Den har blitt, og blir, svekket - litt etter litt. Før var det faktisk slik at konduktørene hadde litt kunnskap om føring av toget. Hvis lokomotivføreren ikke var i stand til å føre toget, kunne konduktøren stanse toget og eventuelt flytte det. Nå er det nesten ingen opplæring igjen, sier Pascoe.

NSB-ansatte er skuffet og overrasket over at Go-Ahead ble valgt til å kjøre tog på Sørlandsbanen

NSB vraket på tre tog-strekninger: – Nå får vi Ryanair-tilstander på norske skinner

Britisk selskap danket ut NSB og vant kontrakten om å kjøre tog på Sørlandet

{"428069":{"type":"m","url":"/image-3.428069.0c64cb26cd","cap":"PENGER OG SIKKERHET: Brian Pascoe er bekymret for sikkerheten om bord i togene. – Jeg mener økonomien går på bekostning av sikkerheten ombord i togene, sier Pascoe.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"428070":{"type":"m","url":"/image-3.428070.e65265ebb0","cap":"PROFITT: Paul Burton mener myndighetene er mer opptatt av profitt enn kvalitet. I to år har forbundet han sitter i, RMT, streiket mot kutt i bemanningen om bord i togene.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"428071":{"type":"m","url":"/image-3.428071.fdce2a938a","cap":"FORSINKET: Steve bruker toget til jobb. I rushtiden opplever han ofte at det er forsinket. Denne kvelden rakk han imidlertid det han skulle.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"428214":{"type":"s","url":"/image-3.428214.30dbf04f9d","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f4","title":"Go-Ahead","closed":true,"place":"For sent på jobb"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Stakkars dere. Når togene, går er det bra. Det er rent og ordentlig om bord. Problemet er at de står for ofte.","place":"Go-Ahead Norge håper å rette opp førstei"},{"title":"Økonomien går på bekostning av sikkerheten ombord i togene. ","place":"– Det ser vi også på opplæringen som bli"},{"title":"Vi kommer aldri til å risikere noe som går ut over sikkerheten.","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Go-Ahead

Go-Ahead er et britisk transportselskap, som drifter noen av de mest trafikkerte togstrekningene i England og er den største bussoperatøren I London

Selskapet har 29 000 ansatte.

Go-Ahead eier 65 prosent av transportselskapet Govia, sammen med franske Keolis (35 prosent), som blant annet drifter togselskapene Gatwick Express, Southern og Southeastern.

I tillegg til Storbritannia, har selskapet virksomheter i Irland, Tyskland, Singapore, Finland, Sverige, Danmark og Norge.

De to desidert største eierne av selskapet er Standard Life Investments Ltd, med 9 prosent av aksjene og Threadneedle Asset Management Ltd.med 8,48 prosent av aksjene. Oljefondet, eller Norges Bank Investment Management som det heter internasjonalt, ­er med sine 2,61 prosent av aksjene i
selskapet, den sjuende største eieren
i selskapet.

Det britiske selskapet overtar driften av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen fra NSB 15. desember 2019.

Stakkars dere. Når togene, går er det bra. Det er rent og ordentlig om bord. Problemet er at de står for ofte.

Passasjer Margareth

Økonomien går på bekostning av sikkerheten ombord i togene.

Brian Pascoe, tillitsvalgt i RMT