NINA HANSSEN OG BJØRN A. GRIMSTAD" />
FIRE I LO: Torill Nustad (tillitsvalgt i NTL), Tove Kristin Brekke (tillitsvalgt i Postkom), Hege Kristin Eriksen (medlem i NFF) og Dag Einar Sivertsen (medlem, Norsk Transportarbeiderforbund) har fortalt oss hvordan de opplever å være tilgjengelige til enhver tid

FIRE I LO: Torill Nustad (tillitsvalgt i NTL), Tove Kristin Brekke (tillitsvalgt i Postkom), Hege Kristin Eriksen (medlem i NFF) og Dag Einar Sivertsen (medlem, Norsk Transportarbeiderforbund) har fortalt oss hvordan de opplever å være tilgjengelige til enhver tid

Nina Hanssen

Sintef-studie om ny teknologi og stress i arbeidslivet

Hva skjer med oss når vi er pålogget og tilgjengelige for arbeidsgiver hele tida?

På vegne av LO, prøver Sintef å finne svaret.30.11.2016
15:50
21.08.2023 17:14

nina.hanssen@lomedia.no, bjorn.asle.grimstad@lomedia.no

– Det har vært gjort en del undersøkelser blant studenter og ledere. Vi ønsker å se på hvordan online-samfunnet påvirker arbeidstakere, sier Marianne Svensli, som er LOs kontakt­person i prosjektet som Sintef har satt i gang på vegne av LO.

Svensli mener det er viktig å finne ut hvordan arbeidstakere påvirkes av ny teknologi og 24/7-samfunnet, fordi hun tror dette vil påvirke både helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

– Målet er å få kartlagt konsekvenser for arbeidsforhold, helse og arbeidsmiljø ved bruk av teknologiske verktøy og systemer på arbeidsplassen, sier hun.

Og hun vet allerede nå at det vil komme en debatt i kjølvannet av dette i forhold til dagens lov og regelverk.

Forventningspress

Foreløpige resultater viser at mange er tilgjengelig utenfor arbeidstid. Forskerne mener dette skyldes et betydelig forventingspress.

Over halvparten av de 1000 arbeidstakerne som svarte på undersøkelsen, sier at de ukentlig leser jobbrelatert epost etter at de har stemplet seg ut fra jobb. Hver tredje gjør det hver eneste dag. Årsaken har vi i lomma.

– De som har smarttelefon jobber mer utover arbeidstiden, sier forsker ved Sintef, Hans Yngvar Torvatn.

– Ulempen med dette er at det blir mindre skille mellom jobb og fritid. Plutselig ender vi med å levere mer arbeid enn det vi krever lønn for, sier han.

FORSKER: Hans Yngvar Torvatn i Sintef presenterte i høst resultater fra undersøkelsene de har gjort så langt.

FORSKER: Hans Yngvar Torvatn i Sintef presenterte i høst resultater fra undersøkelsene de har gjort så langt.

Bjørn A. Grimstad

At alle kontorets funksjoner er tilgjengelige i manges mobiltelefon, er en forklaring på dette. En annen er forventinger.

Brorparten av de Sintef tok kontakt med, svarte at de ofte eller noen ganger opplever forventninger om å være tilgjengelige utenfor betalt arbeidstid.

– Om disse forventingene kommer fra sjefen, kollegaer eller arbeidstakere er noe vi vil undersøke nærmere. Men vi vet at folk er veldig glade i jobben sin og ønsker å levere så godt som mulig. Så yrkesstolthet spiller inn, sier han.

Norges Taxiforbund politianmelder 105 Uber-sjåfører

Også positive sider

Men tilgjengeligheten trenger ikke bare være negativ, mener Sintef-forskeren. Undersøkelsen viser at mange arbeidstakere er positive til ny teknologi og velger å bruke den så lenge den fungerer. Og det gjør jo mange av løsningene man finner på en smarttelefon.

– Oppsiden er at vi jobber mer fleksibelt. Man kan gå tidlig fra jobb, hente barna i barnehagen for så å gjøre oppgavene ferdig på kvelden. Og når man får svart raskere på henvendelser, opplever man en større grad av fleksibilitet, sier Torvatn.

1500 tyske postbud blir årlig bitt av hund. Nå tester de levering med droner

Sintef-forskerens beste råd:

Torvatn innrømmer å selv være blant de som bruker mye av fritiden til arbeidsoppgaver. Men han foreslår et mottrekk.

– Mitt viktigste råd er å føre timer for de oppgavene man gjør utenfor arbeidstid. Da får man arbeidstiden synliggjort. Jobber man en ekstra time i løpet av en uke, kan man avspasere denne ved en senere anledning, foreslår han.

Siden undersøkelsen er en pilotstudie som er ment å berede grunnen til en mulig større undersøkelse neste år, advarer forskeren mot å trekke konklusjoner.

Men funnene så langt kan tyde på at de som jobber i offentlig forvaltning bruker smarttelefonen mindre enn gjennomsnittet og at de opplever lavere forventninger om tilgjengelighet.

I motsatt ende av skalaen kommer IKT-bransjen, hvor flere har smarttelefon og jobber ofte utenfor arbeidstid.

Epost-haugen som vokser

En annen som har forsket på temaet, er tidstyvforsker og forfatter Jan-Kristian Karlsen. Han mener at medarbeidere bør skjermes for eposter til alle døgnets tider.

I et intervju i Dagens Næringsliv i september 2016 presenterer Karlsen ferske tall som viser at epost har blitt den største tidstyven i mange norske virksomheter.

– I mange tilfeller drar epost ned effektiviteten og gjør at medarbeidere føler seg på etterskudd. Det blir en blanding av privatliv og arbeidsliv som til slutt blir umulig, sier han til DN.

Karlsen sier at han har sett en klar sammenheng mellom å være på etterskudd med arbeidsoppgaver og selve kommunikasjonsformen. Han oppfordrer virksomheter å bruke også andre former for kommunikasjon utenom epost, og advarer mot en utvikling der de ansatte blir nærmest tvunget til å besvare eposter på kvelder og i helgene.

Alvorlig bekymret

En prat med tillitsvalgte og medlemmer i forbund i LO Stat, viser at de er pålogget omtrent hele døgnet og mange sover med mobilen ved hodeputa.

En av dem som er virkelig bekymret, er Dag Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

– Jeg er stort sett på skjerm hele tiden i våken tilstand. Det er blitt sånn at jeg i min hverdag er tilgjengelig 24 timer i døgnet 7 dager i uka. Hvis jeg hadde lyd på instrumentet, ville jeg nok også våknet opp på natta, sier han og sukker.

BEKYMRA: Dag Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund er redd vi seinere vil se helsemessige konsekvenser av å være så pålogga som vi er nå.

BEKYMRA: Dag Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund er redd vi seinere vil se helsemessige konsekvenser av å være så pålogga som vi er nå.

Nina Hanssen

Dag Einar Sivertsen er bekymret både over eget bruk og for sine kolleger.

– Jeg prøver å unngå å ha telefonen på hele tiden i det sivile liv, men det er ikke like enkelt. Jeg mener den utviklingen vi ser er farlig. Jeg tror at dette på sikt kommer til å slå negativt ut i det totale folkehelsebildet. Vi kommer til å få en del symptomer og sykdommer som en direkte konsekvens av dette, sier han.

– Jeg sier ikke at vi kan ikke stoppe den teknologiske utviklingen, men vi må lage et bedre regelverk. Jeg aner ikke hvordan man skal løse dette med betaling, for jeg er mer bekymret for folkehelsa for oss alle. Det hjelper ikke være rik når du har mistet livskvaliteten og livet ditt som 40- åring, sier han.

Nettfri, men tilgjengelig

Fengselsbetjent Hege Kristin Eriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund klarer ikke helt å legge bort mobilen mens hun er på konferanse. Også når hun går på toalettet er telefonen med.

– Jeg venter på en epost fra jobben som haster litt, unnskylder hun seg og legger den ned litt.

I smug svarer hun på en hastemail fra jobben.

TILGJENGELIG: Hege Kristin Eriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund går utenfor fengselsmurene for å sjekke mobilen i løpet av arbeidsdagen.

TILGJENGELIG: Hege Kristin Eriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund går utenfor fengselsmurene for å sjekke mobilen i løpet av arbeidsdagen.

Nina Hanssen

Til vanlig jobber hun som fengselsbetjent i Verdal fengsel i Nord-Trøndelag.

– Hvordan er dine vaner?

– Jeg tror nesten jeg er tilstede ved enhver anledning. Jeg føler jeg må være tilgjengelig selv om jeg er på konferanser. På jobb i Verdal fengsel er det ikke mye nettilgang, så der bruker vi stasjonære PC. Men innimellom går vi ut og sjekker mobilen, innrømmer hun.

– Jeg tror dette påvirker oss. Jeg føler jeg må være tilgjengelig. Slik er det også med ungdommene. Jeg har en datter som går på videregående. Tok jeg fra henne mobilen, ville verden i henhold til henne gå under, sier hun og ler litt.

– Er det greit å koble av?

– Ja, av og til må man koble ut og logge av. Jeg har heldigvis en arbeidsgiver som respekterer at jeg tar ferie uten å være pålogget. Men jeg ser at det er andre venner som får mailer i tide og utide. Jeg tror at folk med tillitsverv føler et større press om å være tilgjengelig. Selv føler jeg at jeg er litt skånet som fengselsbetjent da vi ikke er på nett på jobb og heller ikke de innsatte har internett.

Trist utvikling

En av de tillitsvalgte som kjenner et ekstra press om å være pålogget hele tida er Tove Kristin Brekke i Postkom.

– Jeg bruker ekstremt mye av min tid enten foran PC eller på mobil. Jeg er jo heltidstillitsvalgt og føler jeg må være tilgjengelig 24/7 både på jobb og privat. Jeg er mye på Facebook og andre sosiale medier. Man blir liksom sugd inn i den nye teknologien og dette påvirker oss masse, sier hun.

ENGASJERT: Tove Kristin Brekke i Postkom synes det er viktig å utrede konsekvensene av endringene teknologi fører med seg.

ENGASJERT: Tove Kristin Brekke i Postkom synes det er viktig å utrede konsekvensene av endringene teknologi fører med seg.

Nina Hanssen

Brekke synes det er en trist utvikling og at det er viktig å diskutere dette.

– Det er trist når vi i stedet for å ta fram en god bok, logger inn på Facebook og blir oppslukt av det som skjer nå. Vi føler at vi må holde oss oppdatert hele tiden, hvert minutt, hvert sekund. Dette gjør mange stressa, sier hun.

Brekke mener det blir mer og mer viktig å slå av og slå av mobilen på møter og konferanser.

– Det handler om respekt for innlederne som har forberedt seg. Det er en skummel utvikling vi ser. Vi klarer liksom ikke å la være å svare på epost etter arbeidstid. Dette handler kanskje om at hvis vi logger ut fredag, så vet vi at det er fullt i innboksen på mandag. Da blir man ekstra stressa, sier hun.

Brekke er glad for at LO nå har satt i gang et arbeid for å kartlegge hvordan dette påvirker arbeidstakerne. Men tror ikke dette blir enkelt.

– Jeg tror dette er en debatt vi må sette i gang. Det er jo faktisk slik at mange velger å jobbe hjemmefra selv om de er syke også. I stedet for å melde sykefravær, så jobber de og dermed vises ikke sykefraværet i statistikken heller. Jeg er veldig bekymret for dette. Jeg kjenner at det bobler litt, sier hun.

Pålogget som tillitsvalgt

Torill Nustad er en av de tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag som bruker masse tid på nettet. Hun er hovedtillitsvalgt på Universitetet i Tromsø, og ser at mange av hennes kollegaer er på nett nesten hele døgnet.

– Jeg bruker også store deler av arbeidsdagen foran PC og telefon. Særlig i lønnsforhandlingene er jeg pålogget nesten hele døgnet, sier hun.

Og innrømmer at også når hun er på konferanse sjekker hun mailen nesten hele tiden.

DØGNET RUNDT: NTL-tillitsvalgt Torill Nustad er pålogga døgnet rundt under lønnsforhandlinger.

DØGNET RUNDT: NTL-tillitsvalgt Torill Nustad er pålogga døgnet rundt under lønnsforhandlinger.

Nina Hanssen

– Teknologien gjør jo ting enklere. Men det fører også til mer stress. Jeg prøver å legge bort telefonen når jeg kommer hjem fra jobb, men skrur den aldri av. Hvis det ringer to ganger etter arbeidstid vet jeg det er viktig og da tar jeg telefonen.

– Jeg husker jo i begynnelsen. Ferie var aldri ferie. Jeg prøvde å sende ut en melding om at vi er på ferie, og skrev også at jeg håper vi kan respektere hverandres ferie. Men nå skriver jeg sjelden dette lenger, sier hun.

Hun tror det kommer an på hvilken type jobb man har, men hvis man ikke svarer når man er på ferie, så kommer man hjem til flere hundre mailer.

Makspunkt

Grethe Læskyr i Forbundet for Ledelse og Teknikk mener det er på høy tid å ta tiden tilbake.

– Vi skal være tilgengelige i arbeidstiden som arbeidstaker. Jeg tror vi har nådd klimaks nå. Selv bruker jeg teknologi hele dagen.

TOPPEN ER NÅDD: - Jeg tror vi har nådd klimaks nå. Selv bruker jeg teknologi hele dagen, sier Grethe Læskyr i Forbundet for Ledelse og Teknikk

TOPPEN ER NÅDD: - Jeg tror vi har nådd klimaks nå. Selv bruker jeg teknologi hele dagen, sier Grethe Læskyr i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Nina Hanssen

Hun mener det er en ulempe å ha mailen på både telefon, iPad og PC.

– Jeg leser en epost på PCen og deretter leser jeg den engang til på telefon. Det er en uvane. Vi må bli flinkere å gjøre oss selv utilgjengelig, sier hun.

Alle er på

Marianne Svensli i LO er ikke overrasket over at så mange tillitsvalgte er pålogget. Også i LO sentralt er det slik. Selv prøver hun å la lære å svare utenom arbeidstid, men det hender at også hun leser eposter og surfer på nettet innimellom når hun har fri.

KOBLER SEG PÅ: Marianne Svensli i HMS- og forhandlingsavdelingen i LO holder i arbeidet med utredningen av teknologi og arbeidsliv.

KOBLER SEG PÅ: Marianne Svensli i HMS- og forhandlingsavdelingen i LO holder i arbeidet med utredningen av teknologi og arbeidsliv.

Bjørn A. Grimstad

– Jeg tror mange arbeidstakere tror arbeidsgiver forventer at de svarer på mailer og derfor er det mange som jobber flere timer ut over betalt arbeidstid, sier hun.

Svensli sier at LO ønsker å danne seg et bakteppe om situasjonen rundt teknologi, menneske og arbeidsmiljø.

– Vi ser at teknologi og produktivitet er nært knyttet sammen. Vi er omringet av høyteknologi som skal gjøre ting lettere å utføre og spare tid. Men teknologien har også stor påvirkning på måten vi organiserer arbeidslivet på, sier hun.

Teknologiutbredelse og stress i norsk arbeidsliv

• En pilotstudie utført av Sintef på oppdrag av LO
• 1.000 respondenter har svart i en webundersøkelse
• 71 prosent svarer at de arbeider utenfor betalt arbeidstid, enten på PC, i telefonsamtale, eller ved å lese epost
• 31 prosent leser epost utenfor arbeidstid daglig, 25 prosent ukentlig
• I 2015 hadde 80 prosent av befolkningen smarttelefon eller nettbrett. Av de som svarte på undersøkelsen, hadde 61 prosent dette.
• Undersøkelsen konkluderer med at norske arbeidstakere er positive til nye, digitale arbeidsverktøy

30.11.2016
15:50
21.08.2023 17:14

Teknologiutbredelse og stress i norsk arbeidsliv

• En pilotstudie utført av Sintef på oppdrag av LO
• 1.000 respondenter har svart i en webundersøkelse
• 71 prosent svarer at de arbeider utenfor betalt arbeidstid, enten på PC, i telefonsamtale, eller ved å lese epost
• 31 prosent leser epost utenfor arbeidstid daglig, 25 prosent ukentlig
• I 2015 hadde 80 prosent av befolkningen smarttelefon eller nettbrett. Av de som svarte på undersøkelsen, hadde 61 prosent dette.
• Undersøkelsen konkluderer med at norske arbeidstakere er positive til nye, digitale arbeidsverktøy
Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst


Flere saker