JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åtte år etter pensjonsreformen

Klare for å forhandle ferdig en ny offentlig tjenestepensjon

Staten og arbeidstakerorganisasjonene er enige om at det haster å få på plass ny offentlig tjenestepensjon. De er bare ikke enige om at alle fakta er på bordet.
NY OFFENTLIG TJENESTEPENSJON: Statssekretær Christl Kvam er glad for at arbeidstakerorganisasjonene vil til forhandlingsbordet, etter mange år med dragkamp.

NY OFFENTLIG TJENESTEPENSJON: Statssekretær Christl Kvam er glad for at arbeidstakerorganisasjonene vil til forhandlingsbordet, etter mange år med dragkamp.

Eirik Dahl Viggen

may.berg@lomedia.no /

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Åtte år etter pensjonsreformen, ser det ut til at partene i offentlig sektor er klare til å plukke opp tråden og forhandle ferdig en ny offentlig tjenestepensjon.

Onsdag tok de en oppvarmingsrunde i forbindelse med presentasjonen av boka «Pensjonsløftet» av historiker og forsker Harald Espeli. Han har skrevet en murstein av ei bok som forteller historien om utviklingen av statlige pensjoner gjennom 200 år, og fastslår at i et historisk perspektiv er åtte år med stillingskrig ikke mye.

• (03.03.16:) Pensjonssamtaler i vranglås

Det meste på plass

I forbindelse med boklanseringen, hadde Statens Pensjonskasse trommet sammen et topptungt panel med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, staten, Spekter og Kommunenes Sentralforbund for å snakke om ny offentlig tjenestepensjon.

Det ser ut til at partene er enige om at forpostfektningene nå er over. De har en pensjonsutredning fra 2015 som alle er enige om gir et godt grunnlag for forhandlingene.

Nå kan også de såkalte samordningsreglene snart være på plass; reglene for hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny folketrygd for de som er født etter 1954 er for tida ute på høring, med frist i desember.

I forbindelse med høringen uttalte statsråd Anniken Hauglie 21. september:

– Det er et godt tidspunkt å sende ut dette forslaget nå. Jeg har varslet partene om at jeg i løpet av høsten vil ta initiativ til en avsluttende prosess hvor målet er å komme frem til en løsning om ny offentlig tjenestepensjon.

Dette er elementene som regjeringen vil ha på plass:
• Det må bli mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid etter 62 år.
• Ordningen må være forutsigbar for yngre ansatte i offentlig sektor.
• Mobilitetshindrene mellom offentlig og privat sektor må bygges ned.
• Ordninga må være i tråd med pensjonsreformens prinsipper, og være økonomisk bærekraftig.

«Pusher på»

– Heldigvis ser det ut til at regjeringen kommer oss i møte på dette. Nå er det bare å «pushe på», sa Unio-leder Ragnhild Lied, som erklærte at hun var klar til å begynne forhandlingene på dagen.

– Jeg tror at besluningstakere og tillitsvalgte har trengt tida som har gått siden 2009 til kompetanseoppbygging. Nå har vi kompetansen. Vi er beredt, sa YS-leder Pål Arnesen.

Christl Kvam, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, snakket på vegne av regjeringen. Kvam uttrykte tilfredshet med at arbeidstakerne har det travelt med å komme i gang.

– Det er bra at man ser at vi har det travelt, for det har vi, sa Kvam, som påpekte at innsparingene i pensjonsreformen ble tatt i 2009 i form av levealdersjusteringen, mens mulighetene til å kompensere for innsparingene, det vil si muligheten til å jobbe lenger, ikke kom på plass.

Flere i panlet ga uttrykk for at det begynner å haste, og at pensjonsalderen nærmer seg for mange arbeidstakere uten at de vet eksakt hva de kommer til å få i pensjon.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Alle fakta på bordet?

Kvam utfordret arbeidstakerorganisjonene, og antydet at LO snakker med to tunger:

– Hvis vi har det veldig travelt, hvor mye mer skal vi utrede? På den ene siden er dere klar til å starte i ettermiddag, på den andre siden har vi fått signaler fra LO om at vi må utrede mer. Jeg mener at veldig mye er ferdig utredet og på plass, og resten kan vi ta under forhandlingene, sa Kvam.

Westhrin fikk støtte fra de andre arbeidstakerorganisasjonene i at det er viktig å se samordningsreglene i sammenheng med en framtidig pensjonsordning, og i at det gjenstår å få noen fakta på bordet.

– La oss få på plass disse utredningene før vi går i forhandlinger. Det tar ikke mer enn noen uker. Jeg håper vi kan være i havn før påske, sa Arnesen.

LO Stat er klar

– Vi er klar til å starte opp. Vi venter bare på å bli invitert til forhandlngsbordet, sier LO Stats leder Egil Andre Aas i en kommentar til frifagbevegelse.no.

LO Stat-lederen påpeker at det er en del saksområder hvor man bare har skrapt i overflaten, særaldersgrensene er en av dem.

– Men vi har sagt at vi ikke må utrede alt ferdig før vi starter forhandlingene. Vi er klare til å sette oss ned og begynne å jobbe, sier Aas, som mener at det er ingenting i veien for at forhandlingene kan starte før jul.

– Det er ingen grunn til å vente.

• (29.03.17:) Hauglie vil få fart på forhandlingene om offentlig tjenestepensjon
• (23.02.17:) Arbeidstakerne vil ha svar om offentlig tjenestepensjon

Fakta

Levealdersjustering:

• Offentlig ansatte har vært sikret en pensjon tilsvarende 66 prosent av sluttlønna (ytelsesbasert pensjon). Levealdersjusteringen som kom med pensjonsreformen slår dårlig ut for yngre ansatte i offentlig sektor, som vil måtte jobbe lenger for å oppnå 66 prosent, eventuelt gå av med mindre enn 66 prosent i pensjon.
• Størrelsen på pensjonen i innskuddsbaserte ordninger avhenger av aksjemarkedet og risikoprofilen i spareordningen.
• Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen fra Folketrygden justeres etter forventet levealder for hvert årskull. Ifølge beregninger fra Nav har en person født i 1953 en forventet levealder på 86 år og 7 måneder, og må stå til 68 år for å få like høy pensjon som vedkommende ville fått fra 67 år uten levealdersjustering. En person født i 1990 ventes å leve i 90 år og 1 måned, og må jobbe til han eller hun runder 71 år og 6 måneder for å nå samme nivå.

Samordningsreglene:

• Reglene for hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny folketrygd for de som er født etter 1954. Utbetalt alderspensjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene avhenger av hvor mye alderspensjon som folketrygden betaler ut. Samordningsreglene avgjør hvordan tjenestepensjonen påvirkes av utbetalingen fra folketrygden.
• Regjeringen har sendt ut forslag til samordningsregler på høring, med frist i desember.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse