JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ENGASJERT: 40 helger i året har eit innslag av tillitsvald arbeid. Det er slik Harald Langstad meiner det skal vere.

ENGASJERT: 40 helger i året har eit innslag av tillitsvald arbeid. Det er slik Harald Langstad meiner det skal vere.

Ole Palmstrøm

Levemannen

Harald Langstad meiner ein lærer meir av å leve enn å lese. Som å få hjerneslag, sitte i fengsel eller vere tillitsvald i NTL NAV.24.04.2014
12:00
03.11.2015 10:11

anders.hauge.eltvik@lomedia.no

Som leiar av NTL NAV Akershus, er kvardagen til Harald Langstad nærmare golvet enn parketten hos direktørane. Bursdagen no nyleg vart feira med kake klokka 8, og lesing av dokument fram til halv tre på natta. Slik er tillitsvaldlivet for han, og han kjenner seg privilegert.

Til for medlemmene

Langstad har gjort mange ting i livet. Ein oppvekst i Sogndal har ført til ei tatovering til ære for fotballaget i bygda, og ein livslang identitet til bygda.

Han var også innom studentlivet. Faren var prest, så han prøvde seg på teologistudiet før han hoppa av. Så vart det litt jus-studiar, før finanskrisa på 80-talet gjorde at han heller ville jobbe. Då blei det transportbransjen, men tillitsmannsoppgåvene har følgt Harald Langstad heile vegen.

Også etter at han vart rådgjevar for inkluderande arbeidsliv (IA) i NAV.

– Eg har slutta å gå på årsmøter. For om du opnar kjeften, blir du valt, fastslår han.

Og Langstad opnar kjeften. Han er ikkje redd for å seie i frå, eller fortelje. Når han står utanfor kontorbygget til NAV Akershus i Oslo og røykjer, får dei fleste som passerer ei helsing eller melding. Alltid med eit smil på kjøpet. Men han trur ikkje det er dét som gjer at han blir valt.

– Det er mogleg eg blir valt fordi eg er oppteken av at folk skal få uttrykke det dei står for, og bli høyrt. Eg er grunnleggjande oppteken av rettferd og anstendigheit. Eg er villeg til å strekke meg langt for folk som er ærlege og reielege. Og veldig lite villig til å strekke meg for dei som ikkje er det. Eg trur desse haldningane skin igjennom, seier han.

Langstad engasjerer seg for medlemmene i Akershus. Han åtvarar mot å gløyme at det er medlemmene sine «kvardagsproblem» som er viktigast.

– I periodar er det tøffe kvardagar for kollegane mine i NAV. Det eg fryktar litt med fagrørsla i offentleg sektor, er at vi blir meir opptekne av politikk enn av medlemsvilkår. Vi har ei rekkje medlemmer som slit med sitt. Dei er meir opptekne av eigen kvardag enn av høyringar, seier Langstad.

Utanfor A4

NAV blir kritisert frå alle hald nesten heile tida. Tillitsmannen Langstad skulle ønske at leiinga i etaten var flinkare til å plassere skulda der den høyrer heime.

– Vi hadde ei sak for litt sida der NAV vart kritisert for å krevje inn eit skjema kvart anna år frå ein med amputerte bein og ein gut med Downs syndrom. Eg har enno t il gode å møte ein NAV-tilsett som gjer utrykk for at Downs er noko som «går over». Der er ikkje NAV flinke nok som organisasjon t il å plassere ansvaret der det høyrer heime. Vi gjer det politikarane og departementet har sagt vi skal gjere.

IA-rådgjevaren meiner også at NAV gjer for lite for å oppfylle IA-målet om rekruttering blant eigne rekkjer. Han er redd det blir for mykje høgskulekrav og for lite «livskompetanse».

– Eg skulle ønskje eg såg ein utlysningstekst frå NAV som sa: «NAV søkjer tørrlagt alkoholikar som rettleiar» eller «Hjelpemiddelsentralen søkjer tilsett med amputerte bein». Vi er i ferd med å miste samfunnsmangfaldet. Det er forskjell på å lese noko og leve noko, minner han om.

Opp igjennom livet har han også møtt menneske som har lært han at kjensler er til for å levast ut.

– Svogeren min frå fyrste ekteskap fekk ein skade kort etter fødselen og vart utviklingshemma. Eg hadde også ein onkel som var utanfor A4-formatet. Fellesnemnaren deira er at dei har noko ekte, uforbeholdent og ukomplisert

ved seg. Dei lever ut glede og sorg på ein heilt annan måte. Eg er bekymra over eit samfunn som har fått veldig mange psykiske diagnosar. Vi blir mindre og mindre robuste.

Dette er noko Langstad diskuterte med far sin, presten som vekte folk i bygdene med dødsbodskap om nettene.

– Folk var i større grad robuste og meir heilstøypte før. Livskrisa går på om du har ein ny eller gamal iPhone, og vi har eit kroppsideal som er feil. Då må eg seie at den impulsive og ekte gleda ein møter hos menneske som er annleis,

det genuine, er ei veldig spesiell oppleving, seier han.

Engasjementet for denne gruppa er sterkt. Så sterk at han heldt på å melde seg ut av Ap, som han meldte seg inn i ei valnatt i gledesrus:

– Eg har vurdert å melde meg ut ein gong, og det var på grunn av Jens Stoltenberg sin usedvanleg arrogante opptreden mot den jenta med Downs syndrom som møtte på Stortinget med t-skjorta «Utrydningstrua». Manglande aksept

for enkeltindividets menneskeverd er det som prøver meg veldig i forhold til min politiske ståstad.

Ikkje tungsindig

Langstad har stilt opp tidleg og seint for kollegaer og medlemmer i mange år. Den dagen dette intervjuet skjer, skal han fyrst på eit medlemsmøte i ei NAV-avdeling på ettermiddagen, før han om kvelden skal vere ordstyrar i årsmøtet i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, sjølv om han ikkje har jobba der på mange år.

For fire år sidan fekk han hjerneslag. Det verste med det, var å møte omgjevnadane sin reaksjon.

– Eg er genuint oppteken av ikkje å ha tungsinn. Livet består av ein del ting som ikkje er så enkelt, og det må ein ta som det kjem. Eg prøver å seie til medlemmene at alt er lærdom.

– Hjerneslaget uroar deg ikkje?

– Eg trur eg er for dum i hovudet til det. Nei, eg vart ikkje redd. Eg sa til legen at han kan gje meg det han vil, men eg skal ikkje ha rottegift og eg må ha noko eg kan drikke til. Går ikkje det, får det heller vere utan medisin. Det er noko

med det at du skal leve etterpå.

Han overlevde også eit fengselsopphald på 90-talet. Han var totalnektar til militæret, og vart den fyrste som vart dømd etter at det kom ei ny lov. Telefonen vart avlytta, og Langstad måtte til slutt sone.

– Eg brukte å løfte av røyret på telefonen på julaftan og ønskje dei som sat og lytta «God jul». I rettssaken var far min innkalla som vitne, og skulle bekrefte at eg verkeleg meinte det eg sa. Det bekrefta han, men då sorenskrivaren spurte om nokon hadde noko å legge til, rakk han opp handa og sa: «Sett han i fengsel, når han har så dumme standpunkt fortener han det», flirer Langstad.

Småbruk og traktor

Eit liv som tillitsvald krev mykje av personane og dei rundt. Langstad seier det aldri hadde gått for hans del om ikkje kona, eller «kjerringa», hadde akseptert det.

– Eg kan ikkje alltid sette min dagsorden sjølv. Dette kunne eg ikkje har drive med utan aksept heimanfrå. Eg har høyrt mykje klaging opp igjennom åra om at ein har for lite frikjøp. Eg jobbar nok med tillitsvaldarbeid 40 helger i

året, alt frå eit par timar til 12 timar. Om folk ikkje vil ta på seg meirarbeidet som tillitsvald, må dei takke nei, seier han, og legg til at han syns dei t illitsvalde i landsforeininga hadde gjort lurt i å halde på ein prosentdel «vanleg

jobb» lik han sjølv.

No er Harleyen bytta ut med traktor og småbruk utafor Gjøvik. Harald Langstad trivast med det han gjer, og takkar medlemmene for oppgåvene han får inntil dei kastar han «på huet og ræva ut».

Og så gjer han seg nokre tankar om livet til no.

– Fordelen med å byrje å bli gamal, skrukkete, halvfeit og nedsigen er at verdivurderinga blir litt annleis. Du ser kven du har eit naturlig forhold til etter ikkje å ha snakka med dei på tre år. Du har ein omgangskrets som ikkje er definert

som medgangssupporterar. Det er dei du har ein relasjon til og som er sparringpartnarar på haldningar, løysingar og verdiar gjennom eit heilt liv.

Harald Langstad (51):

HVEM: Leiar og fylkestillitsvald i NTL NAV Akershus, 80 prosent frikjøpt frå jobben som IA-rådgjevar.

HVORFOR: Tillitsvalde har ein spesiell kvardag.

CV:

Harald Langstad, (f. 26. mars 1963)

Gift med Linda, ei stedotter

Oppvaksen i Oslo, Sogndal og Østre Toten

Bur på Gjøvik

Utdanning

Har tatt delar av teologiog jusstudia.

Yrkeserfaring / verv

Jobba 25 år i transportbransjen, med lager, transport, buss og drosje.

Har vore tillitsvald i Transportarbeiderforbundet, og leiar i bussbedrift.

Var sosialtillitsvald, konserntillitsvald og styrerepresentant i Hakon-gruppa.

Dreiv hotellet han overtok etter foreldra på Sjursjøen eit år.

Har også drive butikk på Gjøvik og vore ekstrabetjent i fengsel.

Starta i Arbeidslivssenteret i NAV Akershus som IA-rådgjevar i 2008.

Vart fyrst vara fylkestillitsvald og seinare leiar i NTL NAV Akershus.

Har vore «listefyll» for Arbeidarpartiet.

Eg skulle ønskje eg såg ein utlysningstekst frå NAV som sa: «NAV søkjer tørrlagt alkoholikar som rettleiar» eller «Hjelpemiddelsentralen søkjer tilsett med amputerte bein».

Harald Langstad

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.04.2014
12:00
03.11.2015 10:11Mest lest

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme


Flere saker