JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TRAVLERE: Færre ansatte gjør det nødvendig å jobbe mer effektivt, sier tillitsvalgt Frode Åsen.

TRAVLERE: Færre ansatte gjør det nødvendig å jobbe mer effektivt, sier tillitsvalgt Frode Åsen.

Ole Palmstrøm

Overskudd i 2015

Lysere tider for CargoNet

En lang prosess med nedbemanning og effektivisering gir pluss i regnskapet.26.01.2016
10:42
26.01.2016 10:44

oystein.braathen@lomedia.no

Frode Åsen i personalforeningen grudde seg da de begynte, men mener resultatet er bra.

På Alnabru ble det kuttet 39 årsverk i Railcombi. Noen ble førtidspensjonert, andre søkte nye jobber, mens enkelte fikk endret arbeidsoppgavene. Fire sto ut oppsigelsestida, men ble tatt inn igjen. Ingen her ble oppsagt.

– Vi startet i april 2014 med et prosjekt for å effektivisere på en fornuftig måte. Dette gikk parallelt med hovedoppgjøret, så det ble en tøff tid med enormt mange møter, forteller Frode Åsen, leder i CargoNet personalforening, øst, og ansatt ved Alnabru.

– Jeg grudde meg for å gå inn i prosessen, og hadde noen tunge netter i forkant. Beskjeden var at «alle steiner skal snus». Da så jeg for meg dramatikk når det kom til enkeltpersoner, men det har gått veldig bra. Vi er blitt lyttet til.

TRAVLERE: Færre ansatte gjør det nødvendig å jobbe mer effektivt, sier tillitsvalgt Frode Åsen.

TRAVLERE: Færre ansatte gjør det nødvendig å jobbe mer effektivt, sier tillitsvalgt Frode Åsen.

Ole Palmstrøm

Møtested

Underveis er det veldig viktig med god informasjon, understreker han. De hadde faste tider på faste dager hvor de kunne spørre om situasjonen og få avklart saker de lurte på når det gjaldt egen arbeidsplass.

– Vi måtte tilpasse oss kommersiell drift, bli bevisste på kostnader og være priseffektive overfor kundene. Jeg tror alle ser dette som en bra prosess. Vi fikk en veldig bra effekt med en gang, og har hatt en veldig fin dialog i konsernet, oppsummerer Åsen.

Stemningen er mer optimistisk nå.

– Jeg tipper vi må ta inn folk til neste år. Kundene siger inn, vi spiser oss tilbake i markedet. Togene er fulle, noen er lengre enn før også. Her er det infrastrukturen som begrenser mulighetene.

Høyt tempo

Railcombi drifter alle terminalene her i landet, unntatt Ganddal ved Stavanger der CargoNets datterselskap Terminaldrift har kontrakten.

– Med færre årsverk har vi fått travlere dager og må springe litt fortere. Vi jobber også mer effektivt og på tvers av gruppene. Nå skal vi hjelpe hverandre og tenke produktivitet. Tidligere var det veldig tette skott mellom gruppene, nå er gjerdene senket og vi tenker produktivitet.

Omstilling

Ti dagsverk skulle bort fra porten, men disse ønsket Jernbaneverket å beholde til de fikk konkurranseutsatt security-oppgavene. Vinner ble Securitas, som overtok de ti gjennom virksomhetsoverdragelse.

I 2014 vedtok stortingsflertallet at Jernbaneverket skulle overta eierskapet til terminalene, men konkurranseutsette driften. Som eiere stiller de krav til kvalitet og sikkerhet, mens togselskapene kan velge mellom godkjente selskaper.

– Det er en befrielse at Jernbaneverket har overtatt terminalene. Vi skal betjene godstogene.

Samtidig trengs bedre dialog. Alnabru og andre terminaler bærer preg av klattvis vedlikehold.

– De har spart på asfalten, og det går ut over både maskiner og mennesker. At godstrafikken har gått i minus, er synlig flere steder i landet. Nå skal de bruke 200 millioner kroner på infrastrukturen, men hele terminalen trenger oppgradering, sier Frode Åsen.

ØKER: Alle tog er fullere, noen er lengre enn tidligere, og punktligheten er bedre. Det betyr bedre økonomi.

ØKER: Alle tog er fullere, noen er lengre enn tidligere, og punktligheten er bedre. Det betyr bedre økonomi.

Ole Palmstrøm

Lysere utsikter

CargoNet-konsernet ligger an til et overskudd for fjoråret, for første gang siden 2007. En reduksjon på totalt 100 årsverk, eller 20 prosent, konkurranseutsetting av vedlikehold på materiell og forhandlinger med leverandører synes i regnskapet. I mars flytter hovedkontoret fra Bjørvika til Lodalen for å få rimeligere husleie.

– Vi benyttet hele registeret, inkludert oppsigelser. Noen stillinger var ikke besatt, en del innleide fikk ikke forlenget oppdraget, andre gikk av med pensjon og AFP, forteller administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet.

Prosessen foregikk i godt samarbeid med alle fagforeningene, understreker han.

Landsomfattende

Nå er det 430 stillinger i konsernet, av disse er det 210 på terminalene og 125 lokomotivførere. Prosessen startet med en grundig analyse av situasjonen, der det ble bestemt å beholde rutetilbudet. Det meste ble gjennomført høsten 2014. Kuttene ble tatt landet rundt. Flest ble berørt på Alnabru.

OVERSKUDD: Administrerende direktør i CargoNet, Arne Fosen, ser resultater av omstillingene.

OVERSKUDD: Administrerende direktør i CargoNet, Arne Fosen, ser resultater av omstillingene.

Ole Palmstrøm

– Der var behovet størst. Blant annet er den ikke døgnåpen lenger, sier Fosen.

CargoNet gikk bra til 2007, så kom finanskrisen. Nå er volumet på nivå med 2004.

– Den gang var Alnabru ikke døgnåpen, så vi valgte å gå tilbake til redusert åpningstid der, og gjennomførte mindre justeringer på de andre terminalene.

Selskapet har heller ikke kontrollene ved inn- og utkjøringer på terminalene, noe som også førte til færre årsverk.

Har snudd

Tall for de første åtte månedene viser en forbedring fra minus 68 millioner kroner i 2014 til et overskudd på 12 millioner for samme periode i 2015. Sluttresultatet for 2014 ble et underskudd på 92 millioner. Årsregnskapet kommer vanligvis i februar.

– Vi er sikre på pluss i 2015, men kan ikke si noe om hvor stort det blir. Det er viktig at leverandører av tjenester er solide så kundene kan stole på at vi er langsiktige. Tapsslukene må forsvinne, sier Fosen.

Effektiviseringen skal gi varige virkninger.

– Dette er kostnadsnivået framover. Vi har en stabil utvikling, og for første gang ser vi en svak oppgang i godstrafikken. For oss har volumet gått litt ned på grunn av mange stengninger og færre tog, men de vi kjører er fulle. Punktligheten gikk opp fra 90 til 91 prosent, og antall tog som ikke går er en tredel av situasjonen i 2013.

Optimisme

En fersk medarbeiderundersøkelse viser også bedre stemning blant de ansatte.

– Tryggheten for å ha en sikker jobb øker kraftig. Alle har deltatt i omstillingen og skjønt at den var nødvendig. Det ligger også i kortene at når vi produserer like mye med færre ansatte blir det mer å gjøre på hver enkelt. Vi er mer effektive i bruk av tid når vi er på jobb, og det gjelder alle grupper. Forventningene hos kundene blir ikke mindre. Vi snur oss raskere rundt og hører mer på dem, og sørger for god informasjon når det oppstår avvik, sier Arne Fosen.

CargoNet

CargoNet ble opprettet i 2002.

Heleid datterselskap av NSB siden 2010.

Konsern, der terminaldriften foregår i Railcombi, unntatt Ganddal i Rogaland.

Underskudd i 2013: 117 millioner.
2014: 92 millioner.

Overskudd på 12 millioner i 2015 etter årets første åtte måneder, mot minus 68 i 2014.

Regner med pluss for 2015.

Nedbemannet med 100 årsverk, cirka 20 prosent.

Sparer også 79 millioner på det de kjøper av andre.

Konkurranseutsatte verkstedtjenestene. Mantena vant det meste.

Togene er fulle, noen er lengre enn før også. Frode Åsen, Railcombi Alnabru

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.01.2016
10:42
26.01.2016 10:44Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt


Flere saker