JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SKEPTISK: Lars Gunnesdal i Manifest Analyse tror ikke TTIP- og TiSA-avtalen nødvendigvis gagner norske handelsinteresser.

SKEPTISK: Lars Gunnesdal i Manifest Analyse tror ikke TTIP- og TiSA-avtalen nødvendigvis gagner norske handelsinteresser.

Jan-Erik Østlie

Ny pamflett fra Manifest Forlag

Manifest: TTIP og TiSA truer demokratiet

For å gi fagorganiserte et verktøy i debatten om de to handelsavtalene TTIP og TiSA har Manifest Forlag nå utgitt en egen pamflett om saken.18.01.2016
15:21
18.01.2016 15:21

jan.erik@lomedia.no

Økonom Lars Gunnesdal har skrevet pamfletten TTIP og TiSA på 1-2-3. Den avsluttes sånn: «Regjeringen synes å ønske seg et konkurransesamfunn, der «mer handel» og «færre handelshindringer» er mål i seg selv. Derfor er det viktig at motstanderne fortsetter å mobilisere til kamp mot avtalene. Hvis ikke risikerer vi at den demokratiske styringen over alt fra miljøhensyn og arbeiderrettigheter til utdanning og helse ofres på frihandelens alter.»

• Les også: Dette må du vite om TTIP og TISA

Handelshindringer harmoniseres

Gunnesdal forteller til NNN-arbeideren at pamfletten er blitt til fordi dette er et viktig tema med stor interesse i mange av fagbevegelsens forbund. Det er store avtaler som kan få langsiktige konsekvenser. Ingen av de to avtalene er ferdigforhandlet, og det er knyttet mye hemmelighold til forhandlingene.

− Hva er det verste disse avtalene realistisk sett kan inneholde når de foreligger?

− Når det gjelder TTIP-forhandlingene mellom EU og USA, er det verdt å merke seg at EU har et mye bedre regelverk på mange områder enn det USA har, et regelverk EU neppe vil gi fra seg sånn uten videre. Samtidig er det lite trolig at sluttresultatet vil bringe USA opp på et europeisk nivå. Det vil nok bli liggende et sted midt imellom. Det ideologiske bakteppe er at handelshindringer skal harmoniseres, men alle blir neppe fjernet over natta. På sikt er dette skummelt, da vi vet at avtalen legger opp til at næringslivet skal ha en sterk innflytelse også på utformingen av framtidig regelverk, sier Gunnesdal.

• Følg oss på Facebook og Twitter

Fisk og landbruk

Gunnesdal har vanskelig for å finne noe positivt i disse forhandlingene, men understreker at i den grad dette vil skape mer vekst og mer handel mellom landene, er det bra. Rapportene som hevder at TTIP vil føre til vekst, er derimot av tvilsom karakter.

− Vi veit ikke helt hva konsekvensene blir, men mye tyder på at den magre økonomiske veksten vil koste mer enn den smaker. Et annet spørsmål er om disse avtalene får normal demokratisk behandling, om de for eksempel blir sendt på høringer til relevante organisasjoner. Det ser ikke sånn ut.

− Hva kan avtalene betyr for norsk matindustri, landbruk og fiske?

− Hvis EU og USA handler mer med hverandre, vil markedet for norsk fisk bli mindre. Men norske fiskeksportører ser jo ut til raskt å finne alternative markeder når de tradisjonelle svikter. Når det gjelder jordbruk, må vi kanskje gi noe. Men sjøl om Bonde- og småbrukarlagets påstand om at hele det europeiske jordbruket vil bli rasert er gjengitt i pamfletten, er nok dette en overdrivelse. Økt konkurranse fra amerikanske jordbruksprodukter må vi likevel forvente.

− USA har mye lavere standarder når det gjelder matsikkerhet enn Europa – tror du vi kan få amerikanske tilstander?

− Nei, men at det på enkelte områder vil skje en tilnærming til amerikanske standarder ligger jo i sakens natur. Det er ingen vits å forhandle om alt blir som før. Derfor vil nok en viss samkjøring finne sted.

SKEPTISK: Lars Gunnesdal i Manifest Analyse tror ikke TTIP- og TiSA-avtalen nødvendigvis gagner norske handelsinteresser.

SKEPTISK: Lars Gunnesdal i Manifest Analyse tror ikke TTIP- og TiSA-avtalen nødvendigvis gagner norske handelsinteresser.

Jan-Erik Østlie

Interessen er økende

Pamfletten ble lansert på Kulturhuset i Oslo 11. januar for et fullt hus. Interessen for temaet ser ut til å være voksende. Spørsmålet mange stiller seg er hva fagbevegelsen kan gjøre på nåværende tidspunkt.

− Det er viktig at mange LO-forbund og deres tillitsvalgte skolerer seg. Å lage uttalelser med krav til hva som ikke kan godtas i TTIP og TiSA, sånn LO sentralt har gjort, er nyttig. En høynet bevissthet om dette kan også formidles gjennom demonstrasjoner på gater og torg. Langsiktig lobbyvirksomhet opp mot politikere og politiske partiet kan også gjøres, sier Gunnesdal.

− Veit vi noe om hva som kan bli konsekvensene for opparbeidede arbeidstakerrettigheter?

− Det er ikke utenkelig at gode og trygge arbeidsforhold kan bli sett på som handelshindringer. Og fordyrende arbeidsmiljølovgivning er neppe ønskelig.

Få nyhetsbrevet vårt her:

Regjering og Arbeiderpartiet defensive

Flere har pekt på det store hemmeligholdet rundt forhandlingene som en trussel mot en demokratisk prosess og med fare for at det overføres stor makt fra politikere og folkevalgte til næringslivet og multinasjonale storkonserner.

− Hos oss er det en sterk tradisjon for å trekke inn flere parter i diskusjonene rundt disse spørsmålene, i EU og USA er det ikke sånn. Her har næringslivet langt sterkere innflytelse på politikken. Næringslivet forsøker i disse forhandlingene å etablere regler der de sjøl kan gå til søksmål mot stater om de ikke får det som de vil. Mulighetsrommet for politikk kan da bli redusert dramatisk, forteller Gunnesdal.

− Er den norske regjeringen for defensiv?

− Ja, regjeringen er i en halleluja-modus og vil vente med å gi kommentarer til resultatet foreligger.

− Senterpartiets Liv Signe Navarsete mente på Kulturhuset at Arbeiderpartiet også er for defensive – er du enig?

− Jeg syns Arbeiderpartiet i denne saken har en litt underlig tiltro til regjeringen.

− Fins det i det hele tatt land som er offensive og kritiske?

− Venstreopposisjonen i EU-parlamentet lager en del støy. Syriza, det største partiet i den greske regjeringen har gått til valg på at de ikke vil underskrive en TTIP-avtale, sier Gunnesdal som syns det er vanskelig å spekulere i om den norske regjeringen veit mer enn det norske folket om hva som foregår i TTIP-forhandlingene.

• Les også: Dette vil ikke regjeringen ha debatt om

Demokratiet kan bli skadelidende

− For til syvende og sist er vel disse avtaleforhandlingene et politisk spørsmål Gunnesdal?

− Ja, og de vil påvirke mye mer enn bare handelen mellom stater. Næringslivet ønsker seg nok så lite politikk inn i dette som mulig. Så her er det interessekamp. Demokrati er noe langt mer enn å bli diktert hva vi skal gjøre gjennom byråkratiske avtaler, sier Lars Gunnesdal.

• Les også: Forbundsledere krever åpne TISA-forhandlinger

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Skal etter planen ferdigforhandles innen utgangen av 2016 og blir tidenes største handelsavtale. Forhandlingene er strengt hemmelige og foregår mellom EU og USA. Et mål med avtalen er mer handel på tvers av Atlanterhavet.

Hentet fra TTIP og TiSA på 1-2-3

TiSA (Trade in Services Agreement)

Startet i hemmelighet i 2012 og har som mål å øke handelen med tjenester. Norge forhandler med EU, USA og 21 andre land som til sammen står for om lag 70 prosent av verdenshandelen med tjenester. Avtalen skal gjøres mest mulig irreversibel.

Hentet fra TTIP og TiSA på 1-2-3

Jeg syns Arbeiderpartiet i denne saken har en litt underlig tiltro til regjeringen.

Lars Gunnesdal, Manifest Analyse

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.01.2016
15:21
18.01.2016 15:21Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Sandra Borch, Senterpartiet.

Sandra Borch, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Faktasjekk: Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet

RETTFERDIG: For oss er det helt uakseptabelt å godta urettferdighet satt i system, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

RETTFERDIG: For oss er det helt uakseptabelt å godta urettferdighet satt i system, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

Morten Hansen

Streik i GlobalConnect: – Vi har møtt en lønnspolitikk som minner mest om 1930-tallet

GODT GRUNNLAG: Ingen av våre medlemmer skal stå på valgdagen og være i tvil om hva politikerne mener om de sakene som betyr aller mest for oss, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

GODT GRUNNLAG: Ingen av våre medlemmer skal stå på valgdagen og være i tvil om hva politikerne mener om de sakene som betyr aller mest for oss, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Slik svarer partiene om fagbevegelsens viktigste saker

UENIG: Områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi sier Høyres forslag om skattelettelser til unge arbeidstakere er meningsløst.

UENIG: Områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi sier Høyres forslag om skattelettelser til unge arbeidstakere er meningsløst.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Høyres skattelette for unge arbeidstakere er et meningsløst forslag, mener Industri Energi

FØRTE SAKEN: LO-advokat Imran Haider førte saken for Norsk Sjøoffisersforbund.

FØRTE SAKEN: LO-advokat Imran Haider førte saken for Norsk Sjøoffisersforbund.

Eirik Dahl Viggen

Viktig avklaring om selvbetjente kiosker på ferger


Flere saker